bilderberg 01Alu-hoedjes, complottheorieën, samenzweringen: op deze website worden regelmatig commentaren gegeven waarin deze woorden staan vermeld. Men vindt dan kennelijk, dat de schrijver van een topic of een reactie daarop maar uit zijn nek zit te kletsen en zich verschuilt achter spannende en schijnbaar niet-bewezen gebeurtenissen.

Met schriftelijke toestemming van de auteur om passages uit zijn boek te citeren, vraag ik hier in enkele afleveringen uw aandacht voor het boek “De ware geschiedenis van de Bilderberg-Conferentie” van Daniel Estulin. Het boek heeft als oorspronkelijke titel “La verdadera historia del Club Bilderberg” en is oorspronkelijk uitgegeven door Dadio Head in 2006. Voor de Nederlandse vertaling is Jaap van Spanje verantwoordelijk en heeft Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. in Utrecht het werk in 2007 in onze taal uitgegeven.

Maar voordat ik in het fenomeen Bilderberg en randinstituten duik aan de hand van Esturil’s boek, eerst wat uitleg met de volgende uitspraak als uitgangspunt: Ondanks alle beschikbare bewijzen denken de meeste mensen nog steeds dat ze “te veel persoonlijke problemen hebben om zich om complottheorieën te bekommeren.”

Dat is nu precies waar het Tavistock-instituut op uit is (ik kom hier in één van de volgende artikelen op terug). Door chaos in de hoek gedrukt reageren we zoals Nixon deed toen hij werd geïsoleerd, in verwarring gebracht en tenslotte afgezet door de plannenmakers van de globalisatie. Gedemoraliseerde en verwarde mensen met weinig zelfachting en een onzekere toekomst neigen gemakkelijker tot aanvaarding van een plotseling opduikende “messias”, een Nieuwe Orde die de afschaffing van drugs, pornografie, kinderprostitutie, misdaad, oorlogen, honger en leed belooft, en die verder een goed geordende samenleving in het vooruitzicht stelt waarin iedereen in harmonie kan leven.

Het probleem is, dat die nieuwe “harmonie” onze vrijheden, onze mensenrechten, ons onafhankelijk denken en zelfs ons bestaan zal verslinden. Die “harmonie” betekent een welzijnsstaat die ons verandert in een nummer binnen het enorme bureaucratische systeem van de Nieuwe Wereldorde. Non-conformisten, zoals ik, worden dan in zo’n systeem met een simpele druk op de computerknop opgepakt en geïnterneerd in één van de duizenden concentratiekampen in de Nieuwe Wereld. Tenzij de bewoners van de vrije wereld (of wat daar nog van over is, het loyale verzet) opstaan om de nationale idealen te verdedigen in plaats van ze in handen te laten van regeringen, Europese commissarissen, de Verenigde Naties en de koningshuizen die ons verraden hebben.

De elegante en altijd correcte leden van de Europese koninklijke families, al die keurig opgevoede dames en fiere heren die hun koninklijke kledij voor een driedelig kostuum hebben verruild, zijn in werkelijkheid volstrekt meedogenloos. Ze misbruiken hun rijkdom en het leed in hun landen om hun bevoorrechte levenswijze te beschermen. De fortuinen van de aristocratie zijn onlosmakelijk verbonden en verweven met de handel in drugs, goud, diamanten en wapens, met de banken, de handel en de fabrieken, met de aardolie, de media en de amusementsindustrie.

In deze korte serie artikeltjes schets ik u de meest in het oog springende feiten over de organisaties die de echte macht hebben, die de presidenten uitzoeken en de verwevenheid van hun belangen. Mensen willen harde bewijzen, maar die zijn soms moeilijk te vinden. Zo niet geheel afwezig. Want het is nagenoeg onmogelijk in de Bilderberg-club door te dringen. Ik probeer zoveel mogelijk bronnen en documenten te noemen, waarin de intelligente lezer minstens een deel van de feiten kan verifiëren. Om zich daarna af te vragen of er meer gaande is dan op het eerste gezicht lijkt.

49 REACTIES

 1. Goede beschrijving wat er speelt op de markt. Corruptie en vriendjespolitiek en zakkenvullerij van de heren die het voor ons moeten regelen.

 2. Goede zaak om dit eens te belichten.

  Nederlanders zijn altijd goed vertegenwoordigd op deze conferenties.

 3. “Want het is nagenoeg onmogelijk in de Bilderberg-club door te dringen. Ik probeer zoveel mogelijk bronnen en documenten te noemen, waarin de intelligente lezer minstens een deel van de feiten kan verifiëren.”

  Dit is het zwakke punt van veel van die theorieën. Daardoor lijken ze vaak op fantasie verhalen die gemakkelijk te verzinnen zijn om NA de gebeurtenissen een “spannende verklaring” ervan te geven.

  Dit wordt dan nog versterkt door de veelheid van boeken, citaten waarvoor de lezer/toehoorder niet de tijd of gelegenheid heeft en ook niet voldoende gemotiveerd wordt om het allemaal op te zoeken.

  Zo overweeg ik om eens te schrijven over de “Libertarische Samenzwering”. Die gaat over een groot aantal verschillende, wereldwijd verspreide individuen en groepen, die samenzweren om de regering omver te werpen.

  Seneca [5] reageerde op deze reactie.

 4. Het initiatief van Paul Martens is buitengewoon toe te juichen. Het is het sluitstuk van een essentiële strategie die nodig is om de individuele vrijheid te verdedigen.

  Ik zie je besprekingen dan ook met grote belangstelling tegemoet.

  Instellingen als het Tavistock instituut spelen m.i. ook een primordiale rol in dit geheel, waar het gaat om mind control, massapsychologie, social engineering, enz. een rol die veel te weinig wordt belicht.
  beek [11] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [3]: :-)))) Het punt met dergelijke kwesties is dat het snel een eigen leven gaat leiden en diegenen die overtuigt zijn van de juistheid er van, zich verzamelen rond een aantal sites en gemakshalve geclassificeerd kunnen worden als ‘ alu-hoedjes ‘ waarna de discussie gesloten wordt. Zie bijvoorbeeld de discussies rond 9/11 of David Icke op bijvoorbeeld nujij.nl

  Beter zou zijn om aan de hand van de, weliswaar schaarse, informatie voorspellingen te doen van komende gebeurtenissen en personen die naar voren geschoven worden. Zo zou bijvoorbeeld Verhagen de gedoodverfde opvolger van Balkenende worden omdat beiden de laatste Bilderbergmeeting hebben bezocht. Deze vorm van, redelijk objectieve, berichtgeving zou uiteindelijk meer mensen overtuigen van de machtsfactor die dergelijke genootschappen in de praktijk zijn.

 6. Ze kunnen alle onzekerheid uit de wereld nemen, als men bij de Bilderberg conferenties de notulen eens openbaar zou maken. Kijk als ze op persoonlijke titel deze conferenties willen organiseren, dan is dat geen probleem. Waar ik wel problemen mee heb is dat dit bestuurders zijn van landen die samen met captains of industry overleggen over alles en nog wat. Die bestuurders zouden eerst ontslag moeten nemen alvorens men aan dit soort conferenties kan meedoen, als er geen notules van komen. Zij vertegenwoordigen het volk en niet een of andere schimmige en duistere organisatie. Anders kan ik Bilderberg niet noemen.

 7. Ik vind alle theorieen over Zionisten en Bilderbergers vrij zinloos en de auteurs hebben mi niet goed door dat het onmogelijk is voor een klein groepje mensen om de hele wereld te regeren, als die hele wereld niet ook volledig gecorrumpeerd is.
  Je hoeft niet in oude documenten te graven of obscure en controversieele feiten uit de geschiedenis op te dissen om vrijheid te promoten. Je loopt gewoon naar de buurman en praat een beetje over filosofie. Binnen no time zal hij zijn goedkeuring over een vorm van geweld uitspreken om een favoriet doel van hem te bereiken. Daar zit hem het zwaartepunt van de corruptie; in bijna iedereen om je heen. Als een paar mensen 2x per jaar in een kasteel bij elkaar komen, gaat daar absoluut geen dreiging vanuit als er niet een corrupte bevolking achter staat die hun ziel hebben overgegeven aan de initiatie van geweld voor hun kleine doel.
  Je zou de hele Bilderberggroep in het gevang kunnen zetten en er zit zo weer een ander als je een corrupte bevolking hebt. Een corrupte bevolking is een uitnodiging tot uitbuiting. Je komt niet van de overheid af door een kleine groep machthebbers op te blazen, netzomin als je van religie afkomt door alle kerken op te blazen.
  Zolang het uitbuitingspotentieel bestaat in de vorm van een corrupte bevolking, zal er een uitbuiter opstaan. Dat is gewoon de efficientie van de markt, dat zouden ancaps en libertariers moeten weten. Als er een gat in het immuunsysteem zit, zal er een virus komen om dat uit te buiten. Boos worden op het virus heeft niet eens zin.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [9] reageerde op deze reactie.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.
  surfer [12] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [18] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [7]:
  Heel goed gesteld pcrs!!
  Vandaar dat de missie van de Vrijspreker ook neerkomt op het niet (en nooit) initieren van geweld.

  Het streven naar een bepaald doel is eigen aan de mens. Al begint het maar met te streven je honger te stillen !!! Zolang hij daar geen geweld bij gebruikt, kan hoeft daar geen bezwaar tegen te zijn.

  Het streven van politici en bestuurders is altijd op macht en geweld gebaseerd en daarom al direct fout. Door bij elkaar te komen proberen ze elkaar (lees zichzelf) te helpen en versterken. Zo ook de samenzweerders van de G20 en dergelijke.

  Om dat tegen te gaan, zou inderdaad de “buurman” en grote delen van de gecorrumpeerde massa het inzicht moeten krijgen dat geweld van de ene mens tegen de andere altijd fout en op de duur onproductief is.

  Help de Vrijspreker om dit inzicht te verbreiden!!

 9. @pcrs [7]: Op zich goed gesteld. Maar in het kader van Vrijspreker, voor wat betreft het aanbieden van dit soort leesvoer, waar mensen zonder dwang kennis van kunnen nemen, over na kunnen denken en een mening over kunnen vormen, wil ik toch iets dieper ingaan op dit zeer goed geschreven boek.
  Zodat koppelingen zichtbaar worden van die corrupte wereld. De bindingen tussen Rothschild, Rockefeller, Kissinger en anderen, zowel via Bilderberg, als via Illuminatie, Club van Rome, CFR, Trilaterale Commissie, enz. Waar komen de VS-presidenten vandaan? Hoe “kapitalistisch” zijn die rijke mensen eigenlijk of zijn ze juist socialistisch? Doelstellingen van de VS, VN, New World Order. Enz, enz, enz.
  Voor veel mensen wellicht eye-openers en reden om eens iets dieper na te denken als ze weer een ieuw wetsvoorstel van de overheid horen of twijfelen over de moraal van politici.
  Afijn, aanstaande vrijdag meer… ik hoop op je aandacht en kritische blik.

 10. @pcrs [7]:

  “Ik vind alle theorieen over Zionisten en Bilderbergers vrij zinloos en de auteurs hebben mi niet goed door dat het onmogelijk is voor een klein groepje mensen om de hele wereld te regeren, als die hele wereld niet ook volledig gecorrumpeerd is.”

  Inderdaad. Het komt mij voor dat veel conspiratiegelovigen het clubje samenzweerders voor stelt als een kwade genius en alle niet-samenzweerders als domme makke lammetjes. Er zijn verklaringen voor het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog en de economische crisis tussen 1929 en WO II die veel meer plausibel zijn dan een complot van Illimunati, namelijk het uitdijen van staten door democratisering en het uitdijen van kredieten door de introductie van fiatgeld. Met de wijsheid van achteraf zou je kunnen stellen dat Trotski belang had bij een oorlog van tsaritisch Rusland en om die reden heeft aangestuurd op oorlog. Ik verwacht nog steeds tekenen die Trotski zijn betrokkenheid bij de Zwarte Hand aannemelijk maken van Spy-Nose….dit ter zijde.

  Complotten sluit ik zeker niet uit, maar er zijn meerdere verklaringen. Europese landen hadden het kiesrecht uitgebreid. Bjgevolg begaven zich ineens meer belangengroepen in de politieke arena, groepen mensen die allemaal tevreden gesteld dienden te worden om hun stem te geven aan de kandidaten in het parlament. Omdat cadeautjes voor kiezers nu eenmaal geld kost, en de kiezers voor die kosten laten opdraaien zetels keek men over de landsgrenzen. Het kolonialisme, tot halverwege 19de eeuw vooral een handelskolonialisme, werd uitgebreid. Duitsland, een land dat relatief weinig kolonien had omdat het laat een eenheid werd, begon de ambtenaren in 1909 te betalen in fiatgeld. Reden: besparen van echt geld, grondstoffen. En waarom: bewapening. De VS heeft iets soortgelijks gedaan met de FED. Reden: bewapening. Oorzaak bewapening: de noodzaak tot expansie naar buiten door de democratisering en de groei van de overheid. Met de wijsheid achteraf zou je kunnen stellen dat het zonneklaar is dat democratisering en de expansie van de overheid desastreuse gevolgen zullen hebben en dat er een groep mensen, Illuminati, dit inzicht reeds hadden en daarom doelgericht hierop hebben aangestuurd, terwijl mensen als Otto von Bismarck, Wilson, Wilhelm II, Tsaar Nicolaas, Raspoetin, de Franse presidenten van de Derde Republiek enz. enz. voor zover zij geen joden en vrijmetselaars waren brave sukkels waren die zich lieten misleiden door een kwade genius. Maar dat geloof ik niet. Je hebt namelijk helemaal geen contacten nodig met beroepssatanisten om je ziel te verkopen aan de Duivel. En buitendien zijn de gebeurtenissen van de afgelopen 200 jaar ook prima te verklaren zonder de existentie van een multi-generationeel geheim genootschap dat over meer kennis en voorspellend vermogen beschikt dan de filosofen van zijn tijd en steeds weer in staat bleek om onschuldige domme staatslieden te overtuigen.

  surfer [13] reageerde op deze reactie.

 11. @ Spy-Nose,

  Vraagje. Hoe is het mogelijk dat Trotski, terwijl hij over weinig middelen beschikte, vanuit Wenen het uitbreken van WO I wist te organiseren, terwijl hij in de jaren ’20 terwijl hij ouder en wijzer was geworden en beschikking had over het Rode Leger niet op kon tegen Stalin? Voor een kwade genius zonder leger die met groot gemak WO I veroorzaakt moet het een fluitje van een cent zijn om één Stalin uit te schakelen wanneer je kunt beschikken over een miljoenenleger, zou je denken.

 12. Dank je om hier aandacht aan te besteden en over te schrijven Paul, ik kijk al uit naar het vervolg!

  @pcrs [7]: “dat het onmogelijk is voor een klein groepje mensen om de hele wereld te regeren”
  Dat klopt tot op zekere hoogte.
  Iedereen beseft dat de regels gemaakt worden door de gemeente, de provincie, het land, de EU, .. en daar stopt het schijnbaar, omdat er geen officieel orgaan boven staat. Helaas begint de echte macht pas daar!
  Natuurlijk is er veel chaos, maar wees er maar zeker van dat zij elke detail in hun voordeel omdraaien, niet het jouwe.
  Hoeveel mensen zaten er oorspronkelijk werkelijk achter heel de klimaathoax? Hoeveel mensen beslissen er effectief of Irak en Afghanistan aangevallen wordt? Over de banking bailouts en welke banken dan wel en geen steun krijgen?
  Door middel van leugens, massabrainwash, mensen dom houden, krijgen ze meer en meer mensen mee met hun doelen en krijgen ze uiteindelijk hun plannen doorgedrukt.

  Je zal zien dat in elke echt belangrijke organisatie -steeds- weer dezelfde mensen voorkomen. Dat is géén toeval.
  Als op een Bilderberg heel het EU plan is ontstaan wil ik weten waar ze het heden ten dage over hebben.

  Waarom moet alles in het geheim? Journalisten worden er achtervolgd en geintimideerd door veiligheidsdiensten, terwijl op een G20 top het krioelt van de journalisten.
  Veel mensen hebben nog nooit gehoord van Bilderberg, ondanks het dus wel de wereldleiders zijn uit alle sectoren, politiek, economie, industrieel-militair complex,.. die daar samenkomen.

  Als prins Filip (België) een lintje door komt knippen bij de opening van een betekenisloos museum staat elke krant er kwijlend bij voor ’n verhaaltje. Maar als hij naar een wereldbijeenkomst gaat, moet het zo efficient mogelijk doodgezwegen worden. Waarom?

  Als 1 aap de wereld kan overtuigen van WMD’s in Irak. Wat krijgen een paar eensgezinde apen dan niet voor elkaar?
  Deze ezel laat zich niet meer vangen Tavistock.

  Door alle technische speeltjes, sport op tv, lekker eten en een glaasje wijn, is voor het merendeel van de mensen het totaal onbelangrijk hoe de wereld werkt.
  Iedereen op automatische piloot en iemand anders lost het wel op. Dat het aan de top nog steeds gaat over wereldverovering en controle, lijkt iets uit de middeleeuwen, maar is het zeker niet, integendeel.
  Nog nooit als tevoren waren er zoveel middelen beschikbaar om mensen onder controle te houden en te manipuleren. En in de schaduw van ons dagdagelijkse leven, wordt er hevig gepland hoe onze morgen eruit zal zien.

  En toch, ook als nooit tevoren waren er zoveel mogelijkheden om de leiders te controleren en deze informatie te verspreiden. Zij zijn hier bang van, en terecht.

  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 13. @surfer [13]:

  Waaruit zou blijken dat ik vertrouwen zou hebben in de wereldtop?

  Hoe groter de structuur, hoe minder vertrouwen ik er in heb. Hoe groter de structuur hoe anoniemer en onpersoonlijker het is. Hoe anoniemer en onpersoonlijker, hoe makkelijker een machthebber schade bij iemand kan aanrichten. Net zoals het bommen afwerpen vanaf een vliegtuig laagdrempeliger is dan man tegen man gevechten.

  surfer [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [14]: Op je eigen logica afgaande, waar ik me bij aansluit, hoop ik dat je erkent dat Bilderberg enz tot op het bot uitgespit moeten worden. Immers, hoe groter de macht, hoe groter de schade. Dat dit in het geheim gebeurt is in feite al genoeg bewijs van een complot, zonder de theorie.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 15. @surfer [15]:

  Natuurlijk, ik ben dan ook niet tegen het onderzoeken van machtige clubjes en complotten, en ook niet tegen het aankaarten en verspreiden van complottheoriën.

  Zonder direct te roepen dat het een complot is zou ik willen weten:

  – Waarom Den Uyl destijds een dossier van een nieuw steekpenningenschandaal van Bilderberg Bernhard heeft laten ‘verdwijnen’.

  – Waarom er geen verder onderzoek plaats vindt naar de berichten dat prins Bernhard in mei 1940, samen met zijn moeder prinses Armgard, zou hebben gespioneerd voor de Nazi’s.

  – Of het verkeersongeluk waarbij Maarten van Traa om het leven kwam een echt ongeluk was.

  – Waarom niemand er over heeft doorgevraagd op grond van welke melding het arrestatieteam is uitgerukt dat op het moment dat Pim Fortuyn nog niet vermoord was door Volkert van de Graaf. Op het moment dat Fortuyn werd vermoord begaf het arrestatieteam zich op de weg. Aangezien arrestatieteams pas uit rukken nadat er een melding is gekomen van een misdrijf of een na een serieuze tip dat zich ergens een (gevaarlijke) crimineel bevindt, was het team dus bedoeld voor een andere zaak óf er was sprake van voorkennis. Nooit opgehelderd, nooit vragen over gesteld, de inconsistentie van dit alles is nooit door lieden van het journaille bevraagd.

  – Waarom er ineens een heleboel Turkse-en Marokkaanse gastarbeiders naar West-Europa kwamen na de oliecrisis van 1973, terwijl het gastarbeiderswezen al op z’n retour was en de economie in zwaar weer verkeerde.

  – Waarom nooit helemaal is opgehelderd in hoeverre Joseph Luns Nederland benadeeld heeft in ruil voor gunsten aan diens persoontje.

  En dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Slechts een greep uit de vele zaken die in een klein Europees land niet opgehelderd zijn. Alle zaken in alle landen opsommen en door laten dringen is voer voor psychoses.

  Spy-Nose [19] reageerde op deze reactie.
  surfer [23] reageerde op deze reactie.

 16. @pcrs [7]:
  “de auteurs hebben mi niet goed door dat het onmogelijk is voor een klein groepje mensen om de hele wereld te regeren, als die hele wereld niet ook volledig gecorrumpeerd is.”

  Dat lijkt een non-sequitur, maar dat niet alleen. Het statement is op zijn minst niet voldoende zorgvuldig geformuleerd om het probleem te beschrijven, laat staan om er conclusies aan te verbinden.

  Wat bedoelt u met “een klein groepje mensen”?
  Wat bedoelt u met “regeren”?
  Hoe bedoelt u “de hele wereld” (2x)?

  Bovendien vraag ik me af, welke “auteurs” u op het oog hebt.

  Waar het om gaat is, of men kan aangeven, of er sprake is van een groep of organisatie van groepen, die de macht naar zich toe trekken.

  Dat is op zichzelf al een grote discussie, vooral wanneer men geheime organisaties zoals de Illuminati, de Bilderberg groep en de Freemasons in de beschouwingen betrekt, waarvan de gangen en doelstellingen niet 100% vaststaan. Dat betekent, dat er een onzeker element in de stellingen schuift, waardoor de conclusies niet altijd tevoren vaststaan of 100% zeker zijn.

 17. @Oscar [17]:
  Hoe zou u het vinden, als iemand vanwege uw nieuwsgierigheid naar zaken als de dood van Maarten van Traa, de Lockheedaffaire en de moord op Fortuyn, tegen u zou zeggen, dat het feit dat u ongezonde belangstelling koestert voor deze zaken die al lang zijn opgelost, u maar een alu-hoedje moet opzetten?

  U zou zich moeten realiseren, dat uw belangstelling gewekt werd door kennis of omstandigheden, die u -toevallig of niet- bekend waren en anderen niet, v.v.
  Dat maakt u en/of anderen echter niet beter slechter.
  .
  Dat is gemakkelijk in te zien en het zou daarom voor ieder verstandig mens die te goeder trouw is, moeten gelden, die zich van dergelijke dooddoeners denkt te kunnen bedienen.

  U zou zich evenzo dienen te realiseren, dat u bij diverse gelegenheden precies op deze manier gereageerd hebt tegenover mij.

  Ik zie uw reactie gaarne tegemoet.
  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 18. @Spy-Nose [19]:

  Als dat zo over is gekomen, dan betreur ik dat. Het wantrouwen is ontstaan nadat ik geen enkel begrip uwerzijds mocht ontvangen na, niet meer dan terechte, afkeurende bewoordingen ten aanzien van de website Jew-watch waar u een link naar plaatste.

  Ik sta open voor complottheoriën betreffende onderwerpen die ik interessant vind, maar ik doe niet mee aan het op één lijn stellen van een etnische groep en een ideologie/handelingswijze. En dat is wat Jew-watch doet. En dan heb ik het nog niet eens over de adhesiebetuigingen aan Julius Streicher.

  Verder komt de term ‘zionist’ nogal met meerdere betekenissen voor in de door u geplaatste artikelen. Beek heeft er terecht op gewezen dat ook een bepaald soort joden van vóór Herzl in sommige passages al zionist worden genoemd. Job Cohen, volgens mij geen grotere zionist dan Wouter Bos of Wim Kok, heet zowaar ‘sociaal-zionist’.

  Nogmaals…mijn irritatie, wantrouwen en pissigheid is niet opgewekt door uw conspiratietheoriën, maar door de toespitsing op één etnische groep.

  Spy-Nose [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [20]:
  In de eerste plaats wil ik vooropstellen, dat ik nooit de bedoeling heb gehad en ook niet heb, een ideologie op één lijn te stellen met een etnische groep.
  Als u het tegendeel zou kunnen aangeven, zoudt u mij zeer verplichten.

  Integendeel, ik hoop, dat meende ik althans, in al mijn bijdragen, steeds duidelijk genoeg te hebben aangegeven, dat het Zionisme niet aan te duiden is als zijnde “een etnische groep”, zoals u hierboven volkomen ten onrechte stelt.

  In de tweede plaats wil ik opmerken, dat ik ook heb duidelijk gemaakt, dat ik niet verantwoordelijk ben voor de content van welke site dan ook, dus ook niet van “Jewwatch”. De laatstgenoemd site heeft trouwens een pendant in “Islamwatch”, waarnaar reeds eerder herhaaldelijk op deze site is gerefereerd.

  De omschrijving van het begrip “Zionisme” blijkt lastig, in elk geval lastiger dan ik eerder aannam. Dat heeft te maken met bepaalde historische ontwikkelingen in het algemeen en de evolutie van het begrip Zionisme sinds de tweede helft van de 19e eeuw.

  Wellicht wordt het wat duidelijker als u de beschouwing over de nomenclatuur leest van Bonne Rook in reactie #997 onder het artikel “De Holocaust is nooit geweest”:

  “…Ik vrees, dat wij niet kunnen spreken over torah joden, terwijl zij bovendien tot op het bot verdeeld zijn.

  Misschien is er toch een zeker onderscheid te maken.
  Daarbij wil ik niet ingaan op ashkenazim en sefardim.

  Er zijn joden en jodengenoten, die volkomen misleid zijn door hun geestelijke leiders en door deze leiders op de meest bedrieglijke wijze in een wurggreep gehouden worden. Voor hen is er vrijwel geen ontsnappen mogelijk aan deze geestelijke terreur.
  Wat wij kunnen doen is alleen hopen en bidden dat zij uit de wurggreep bevrijd worden.
  Laten wij deze misleide mensen gewoon JODEN noemen.

  De volgende categorie wordt gevormd door de geestelijke leiders en die geestelijke terreur uitoefenen. Velen zijn te vinden onder de orthodoxen. In deze groep passen ook veel dweepzieke christenen, die alles prachtig vinden, wat ook maar naar “joodse” traditie zweemt.
  Laten wij hen JUDAISTEN noemen.

  De derde categorie wordt door de atheïstische mensen gevormd, voornamelijk afkomstig uit de groep der ashkenazi (oost-europa “joden”).
  Zij willen een nieuwe wereldorde stichten met Jeruzalem als hoofdstad, waarbij de “joden” de koningen zijn en al de andere volken hun slaven.
  Deze mensen hebben antisemitisme nodig als hun reden van bestaan.
  Het doel heiligt namelijk de middelen.
  Laten wij dezen de ZIONISTEN noemen.”

  Hieruit blijkt al, dat het tenminste even lastig is, zo niet nog lastiger, te omschrijven, wat men onder “anti-semitisme” verstaat resp. zou moeten verstaan. Bij nadere bestudering blijkt de betekenis die daaraan moet worden gehecht sterk afhankelijk van de (historische) context en van de gebruiker.

  Maar daarop wil ik nu niet verder ingaan. Ik stel slechts vast, dat het bestempelen van iemand als “anti-semiet” zonder meer, in de huidige tijd op zichzelf blijk geeft van een twijfelachtige bedoeling en dient daarom altijd door de gebruiker nader te worden toegelicht.

  Daar wil ik het voor nu bij laten.

 20. @Oscar [17]: Klopt, zo zijn er meer uiterst vreemde gebeurtenissen. Het is overigens de eerste keer dat ik dat hoor van het arrestatieteam en Fortuyn.

  “Alle zaken in alle landen opsommen en door laten dringen is voer voor psychoses.”
  Klopt helemaal 🙂 Het is jammer dat het steeds zoveel tijd kost om alles te lezen en verifiëren.

  On topic zijn misschien deze links interessant:

  Secret lobbying for Anti-Democratic European Superstate by Western Elite
  http://www.bilderberg.org/bilder.htm

  En wat ik niet wist of nooit goed op heb gelet, de vpro heeft er een hele uitzending aan gewijd, met zelfs een heuse video:

  Bilderberg-conferentie 1954
  http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/15738492/

  Ik heb het zelf nog niet bekeken. Het lijkt vooral te gaan om de geschiedenis ervan, wat meegenomen is, maar wat er nu gebeurt is belangrijker.

 21. Ik geloof niks van al die verhalen over wereldwijde complotten van de Bilderberggroep, Illuminati, Zionisten, Vrijmetselaars, Vaticaan etc. etc. O, ongetwijfeld zul je bij al die groepen onfrisse figuren kunnen vinden met het nodige op hun kerfstok, en wellicht zijn sommigen ook bij bepaalde complotten betrokken, maar al die verhalen over een soort wereldheerschappij waar de werkelijke macht is geconcentreerd in naam van dat soort organisaties? Ik geloof er niks van.

  Paul Martens [26] reageerde op deze reactie.
  surfer [27] reageerde op deze reactie.

 22. @Wim [25]: Geloven is ook ontzettend dom, Wim. Zeker weten is veel verstandiger. Rationeel bewijs beoordelen, dus.
  En ja, inderdaad erg onfrisse figuren in die clubs: politici (= leugenaars), generaals uit diverse legers (= moordenaars), prins Claus, prins Berhard en koningin Beatrix, de Rothschilds, de Rockefellers, topmensen uit de belangrijkste media (die trouwens weer eigendom zijn van Rockefeller en anderen), Bill Gates (wiens programmaatjes op haast ieders computer draaien… met koppelingen terug naar internet… waarvan ik niet weet welke info er afgetapt wordt…). Dus daar heb je zeker gelijk in, in die onfrisse figuren.
  Niets geloven dus, gewoon zoeken naar bewijzen. Dát is het belangrijkste. Ik zal de laatste zijn die je probeert te dwingen iets te geloven, zelfs niet hetgeen ik zelf zeg of schrijf. Aan jou om er iets (of niets) mee te doen.

  surfer [28] reageerde op deze reactie.

 23. @Wim [25]: Je geeft het zelf al aan “en wellicht zijn sommigen ook bij bepaalde complotten betrokken”.

  Opfrisser Bush NWO speech: http://www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
  Als het altijd dezelfden zijn die ervoor pleiten en dezelfden lid zijn van dezelfde organisaties, het zelf zeggen, waarom geloof je er dan niks van?

  Ze hebben natuurlijk meningsverschillen, en misschien loopt het wel eens mis, maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben is: ze willen meer macht, meer rijkdom, meer controle, en minder vrijheid voor jou.

  En als ze niet krijgen wat ze willen? Dan negeren ze EU referendums, plannen ze aanslagen om oorlogen te starten, word je belogen zoals de minister van informatie uit Irak maar dan in een mooi pak, en houden ze de mensen vooral dom zodat die blijven geloven, dat er niets aan de hand is en vanaf zij anders durven beweren, voor gek verklaard worden.

 24. @Paul Martens [26]: Ja, laat me bijtreden dat het nooit de bedoeling mag zijn om iemand iets te dwingen te geloven. Ook al komt dat soms zo over. Uit ervaring weet ik dat dat niet werkt(e bij mij).
  Het is pas vanaf je met je eigen verstand voldoende onderzoek hebt gedaan, genoeg bewijzen en aanwijzingen hebt gezien voor je van mening over deze themathiek draait. De drempel om aan zo’n onderzoek te beginnen ligt vaak hoog. Daarom, Wim, kijk eens naar het neergaan van WTC 7, en probeer een geloofwaardige officiële reden te vinden waarom dat is gebeurd, in de vorm van een teaser 🙂

 25. Als een aantal dubieuze figuren lid is van éénzelfde vereniging (bijvoorbeeld een golfclub), dan wil dat nog niet zeggen dat die vereniging op een of andere manier verantwoordelijk is voor hun wandaden. Daar heb ik nog nooit een bewijs van gezien, alleen maar altijd een hoop geheimzinnige en fantastische suggesties (altijd met de vermelding dat de ‘wereldheerschappij’ wordt nagestreefd). Ik heb mijn hele leven al vele samenzweringstheorieën gehoord, maar ik heb bijvoorbeeld nog nooit enig bewijs gezien dat de Bilderbergconferenties meer dan een gelegenheid voor gezellig babbelen zijn of dat de Vrijmetselaars met hun bijeenkomsten meer beogen dan wat mystieke rituelen opvoeren. Laat maar eens zien dat daar samenzweringen worden opgezet om de wereld te overheersen.

  Paul Martens [30] reageerde op deze reactie.
  surfer [32] reageerde op deze reactie.
  pcrs [35] reageerde op deze reactie.

 26. @Wim [29]: Zoals al geschreven, zal ik niet degene zijn die jou iets wil laten geloven. Maar misschien kan ik je interesse wekken om het boek te lezen.
  Wat je dan met die kennis doet, is geheel aan jou.

  En wat weet je van de huidige Vrijmetselaars? Ben je daar al eens geweest? Weet je wat ze doen in hun loges, ken je hun ritualen?

Comments are closed.