shell-bilderbergMijn aankondiging om het boek “De ware geschiedenis van de Bilderberg-conferentie” van Daniel Estulin riep al enkele reacties op. Estulin is een auteur die zijn zinnen heeft gezet op het openbaar maken van de Bilderberg-conferenties en wordt door bepaalde partijen als zeer lastig gezien, soms met redelijk gevaar voor zijn leven. Wat schrijft Estulin zoal?

In deze meerdelige serie pik ik enkele onderwerpen uit het boek. Om 3 redenen. Ten eerste omdat het onderwerp mij interesseert en ten tweede om u proberen aan te tonen dat dit boek meer is dan een wellustige tocht langs complottheorieën en ander alu-hoedjesgedoe. De derde reden is, dat heel veel politieke kwesties op hun plaats vallen als je deze bekijkt vanuit een Bilderberg perspectief. Hoewel het boek in 2006 geschreven is, valt Obama’s opmerking van afgelopen woensdag meteen op zijn plaats (Obama staat meer open voor internationale samenwerking dan Bush).

De cursieve teksten zijn citaten uit Estulin’s boek, met toestemming (per e-mail) van de auteur om delen uit zijn boek te gebruiken.

Waarom zijn de Bilderberg-conferenties niet openbaar aangekondigd? Waarom zijn ze niet vrij toegankelijk voor journalisten? Waarom is de inhoud van de lezingen niet openbaar? Waarom al die mensen van de CIA, de wapens, de honden, de particuliere bewakers, het geheimzinnige gedoe, het grote deel particuliere hotel- en restaurantstaf als vervanging van het normale personeel en het grondig checken van het kleine oorspronkelijke deel van het personeel wat wel mag blijven? En vooral: waarom de vaste gasten, gastsprekers en “bestuur” (presidenten, premiers, internationale bankiers, leiders van grote bedrijven, zoals Jeroen van de Veer [Shell] en Bill Gates [Microsoft], generaals en leden van koningshuizen, jawel, Beatrix incluis) er zo heimelijk naartoe gaan en vandaan komen? De Franse correspondent bij de VN, Thierry de Segonzac, vatte het antwoord op die laatste vraag heel goed samen: “De leden van de Bilderberg-club zijn té machtig en té alomtegenwoordig om op deze manier te kijk te willen staan.”

Hierop zoekt Estulin in zijn boek naar de antwoorden. Tijdens deze zoektocht komen erg opvallende zaken naar voren, waar mogelijk (dus niet beperkt door strikte geheimhouding waar Estulin niet doorheen komt) onderbouwd met feiten. Of anders toch zeker voorzien van wel erg goede vragen en toevalligheden.

Estulin heeft zeer bijzondere contacten. Hij “jaagt” elke conferentie na, wordt lastig gevallen op luchthavens door veiligheidsdiensten en hij probeert informatie te ontfutselen van medewerkers. Maar ook contacten die hem benaderen, omdat Estulin’s grootvader een voormalig KGB-officier bij de contraspionage was. Oei oei, dat klinkt al spannend en onwerkelijk, maar deze wereld bestaat. Minder spectaculair als James Bond, maar wel aanwezig. Door deze contacten is Estulin al meerdere malen in het bezit gekomen van zeer geheime en bijzondere documenten. Waarvan er enkele als foto afgedrukt staan in het boek.

DE STICHTING VAN BILDERBERG
De Nederlandse prins Bernhard was van mening dat economische depressies zoals de Grote Crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw vermeden konden worden als verantwoordelijke, invloedrijke leiders de wereld bestuurden zonder dat iemand dat merkte. Om die reden organiseerde hij de eerste conferentie van “gelijkgestemde” vertegenwoordigers uit alle delen van het economische, politieke, industriële en militaire leven in het Oosterbeekse hotel Bilderberg. Ze kwamen er tussen 29 en 31 mei 1954 bijeen.
Aan het einde van de conferentie beslotend e deelnemers een geheim genootschap te stichten, dat ze noemden naar het hotel waar ze hun convenant opstelden. Ze stelden ook de taken en doelen ervan vast.

In Roger Mennevee’s “The Mennevee documents on the Synarchy”, boek 4, hoofdstuk 3, blz. 97 staat te lezen: De bedoeling achter elke Bilderberg-conferentie was de schepping van een doelgerichte aristocratie van Amerikanen en Europeanen en het bereiken van overeenstemming over politieke, economische en strategische kwesties bij hun gezamenlijke heerschappij over de wereld. De NAVO was hun fundamentele operatie- en subversiebasis, want dat bondgenootschap verschafte het kader voor hun plannen voor een “eeuwige oorlog”, of in ieder geval voor een beleid van nucleaire chantage.

Estulin’s boek bevat bewijzen met voorbeelden; de lagen geheimzinnigheid worden afgepeld om de ware bedoelingen van de Bilderberg-club boven water te krijgen. Er moest gewerkt worden aan de onderwerping van de soevereine Europese landen aan een door Bilderberg beheerste Brits-Amerikaanse wereldregering, die een nucleaire dreiging moest kunnen gebruiken tegen de onwillige rest van de wereld.

De drijfveer is de ideologie van macht en geldhonger.

Opvallend is bijvoorbeeld, dat sinds Ike Eisenhower elke Amerikaanse president Bilderberg-lid is geweest. Evenals dat Tony Blair en tal van belangrijke Britse ministers deelnemer geweest zijn. En Canada’s sterk op de voorgrond tredende premier Pierre Trudeau. Ook David Rockefeller, Alan Greenspan (ex-voorzitter van de Federal Reserve), Hillary & Bill Clinton, John Kerry, Melinda & Bill Gates, Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, de Europese Rothschild-dynastie, Romano Prodi (Italiaans premier), José Durão Barroso (voorzitter Europese Commissie), Jean-Claude Trichet (voorzitter ECB), de Britse prins Phillip, Margaret Thatcher, Helmut Schmidt en prins Claus en koningin Beatrix hebben de conferentie bijgewoond of wonen deze nog steeds bij. Het boek van Estulin bevat o.a. de complete (uitgelekte?) deelnemerslijst van de conferentie van 2005, inclusief nationaliteit en toenmalige functie van de deelnemers. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan tik ik die lijst over, maar alleen op aanvraag want het is een lange lijst. Met veel bekende namen…, en functies.

Voor nu stop ik er even mee. Volgende week woensdag laat ik een lichtje schijnen op de aan de Bilderberg groep gerelateerde instanties.

27 REACTIES

 1. Alles wat uit de ‘koker’ van Bernhard kwam diende maar één belang n.l. eigenbelang, dát is zo langzamerhand wel duidelijk geworden.

 2. “De geluidsbanden van de Bilderberg conferenties bevinden zich eveneens bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn bijna onvindbaar opgeborgen en slechts toegankelijk met toestemming van de huidige Bilderberg stuurgroep.”

  Iemand uit de buurt die een poging onderneemt? 🙂

  Een belangrijke Belg die er zelfs voorzitter is, is Etienne Davignon, ook wel bekend van Fortis!
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Etienne_Davignon

  Misselijkmakende elite.

 3. @Devidas [9]: goeie tip, ik hoorde gisteren van RP dat het vandaag was maar het is me helemaal weer ontgaan.
  Zelf verwachtte hij er niet teveel van, omdat ze met ’n leger law-people alles zullen proberen counteren.
  Maar laten we hopen dat er ook snel het een en ander kan doorbreken.

 4. @surfer [11]:
  Israel houdt zich gedeisd en laat zijn buitenlandse zaakjes altijd opknappen door de USA. Dat is standaard policy. Daarom ook is de USA oververtegenwoordigd in de Bilderberg.

 5. Ik ben toch nog steeds geneigd om te zeggen dat vele conspiracyfanaten de macht en invloed van deze Bilderbergclub overschatten. Die invloed zal er zeker zijn maar ik geloof niet dat hier alle lijnen worden uitgezet over welke richting de wereld uit zal moeten.
  Een groot aantal van de deelnemers zou het wel willen maar ik geloof niet dat ze de alomvattende macht hebben om echt alles te regelen.
  Ik zie ook vooral een representatie van de oude macht en het oude geld. En die macht is gezien de opkomst van de BRIC landen ten koste van het westen tanende.
  Wat voor belang zou bv China hebben om die ouwe kliek in stand te houden ten koste van hun eigen belang??
  Belangen lopen wereldwijd gewoon te ver uiteen en dat geldt ook voor de bovenste 1% die het geld heeft en beslist.

  As ik de omvangrijke lijst van de deelnemers zie geloof ik ook niet dat echt ingrijpende besluiten binnenskamers kunnen blijven. Of het moet zo zijn dat 80% van de deelnemers er voor de decoratie bijzit en niet echt betrokken wordt bij dit soort besluiten.

  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.

 6. @GB [15]:
  “…dat vele conspiracyfanaten de macht en invloed van deze Bilderbergclub overschatten. Die invloed zal er zeker zijn maar ik geloof niet dat hier alle lijnen worden uitgezet over welke richting de wereld uit zal moeten.
  Een groot aantal van de deelnemers zou het wel willen maar ik geloof niet dat ze de alomvattende macht hebben om echt alles te regelen.”

  Wat zijn conspiracyfanaten?

  Sorry, GB. Ik ben het meestal met je eens, maar wat bedoel je te zeggen met deze uitspraak ? Je kunt er alle kanten mee uit.

  Bovendien wil ik erop wijzen, dat “macht” vrijwel altijd relatief is. Zoals je het hier stelt lijkt hij absoluut. De bedoeling van dit soort discussies is meestal om te proberen vast te stellen, hoe groot die macht is en welke kant hij opgaat. Wordt hij groter of kleiner en welke (machts)factoren spelen hierbij vooral een rol?

  Natuurlijk zijn er andere instellingen, die “macht” uitoefenen. Denk aan de FED, het IMF, de Wereldbank, de BIS, de Trilateral Commission, de CFR, de CIA, de Corporations, DoD, NATO, UN, WHO, etc. etc.

  Wat zijn de onderlinge machtsverhoudingen en hoe verlopen die in de tijd?

  Een heleboel problematiek is al lang openbaar, zoals het klimaatprobleem en de groei van de wereldbevolking.

  Een en ander is neergelegd in de rapporten van de Club van Rome en de klimaatrapporten.

  De kunst is om precies uit te vissen, hoe de verschillende “wereld”machten de gedragingen van anderen betreffende hun politiek t.a.v. de wereldeconomie, oorlog, olie, grondstoffen, klimaat, bevolkingsvermindering, voeding, etc. beïnvloeden.

  E.e.a. wordt besproken op Conferenties als G20, Wereld Economic Forum, maar ook op Bilderberg, etc.

  Het vervelende van die Bilderberg conferentie is natuurlijk, dat de politieke leiders / vertegenwoordigers van de verschillende landen geen mandaat hebben en daarom ook geen verantwoording willen afleggen.

  De deelnemende politici “spelen” met de soevereiniteit van de landen, die ze “vertegenwoordigen” (er is natuurlijk geen sprake van echte vertegenwoordiging, slechts van een -zeer belangrijk- onderonsje).

  In die zin is die conferentie illegaal. Er is daarom al sprake van een sfeer van samenzwering.

  Om die redenen wil men die Bilderberg conferentie geheim houden, hetgeen er toe leidt, dat er allerlei speculaties de ronde gaan doen.

  De Bilderberg conferentie maakt zichzelf tot verdachte van samenzwering.
  Het lijkt mij daarom onverstandig het praten over Bilderberg zonder meer af te doen met wilde speculatie.

  Er zijn ook “educated guesses” denkbaar. En er zijn ook Bilderbergbezoekers die af en toe informatie “lekken”. Dat mag je m.i. niet allemaal “conspiracy fanatisme” noemen.

  Dat houdt het gevaar in, dat men het belang van die conferentie gaat onderschatten. Integendeel, politici moeten leren, dat ze zich aan de wetten van hun land moeten houden en zich niet met andermans zaken moeten bemoeien.

  Dat kan alleen lukken, wanneer die politici merken, dat ze stevig in de gaten worden gehouden, in elk geval via parlementaire controle en mediacoverage.
  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.
  GB [18] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [16]: Persoonlijk sluit ik ook niet uit dat Tricks afspraken maakt bij de club van haar bedenkelijke pappie en thuisgekomen al stampvoetend aan Balkie mededeelt dat ze zus en zo heeft beloofd en dat-ie als-ie zijn baantje wil houden maar heeft te zorgen dat het gebeurt.

  Gezien het feit dat zowel het kabinet, dat trouw aan het staatshoofd heeft gezworen, als de Raad van State, waar zij de baas van is, voor ratificatie van ‘Lissabon’ hebben geadviseerd ‘omdat er geen sprake is van een grondwettelijk karakter’, tegen het NEE van het referendum in, lijkt me dit niet eens zo onwaarschijnlijk. MPP, en zo.

  Ik zou Bilderberg, FCR en TLC inderdaad zeker niet onderschatten. Minimaal de laatste 2 trekken aan Obama’s touwtjes; er zitten inmiddels 12 benoemde TLCers in Barry’s clubje.

 8. @Spy-Nose [16]:

  Conspiracyfanaten is misschien wat zwaar aangezet, Spy-nose.

  Het is juist zo dat ik niet denk dat hun macht absoluut maar relatief is. Er zijn nogal wat mensen die (volgens mij) denken dat bij de Bilderburgconferentie in alles de lijnen voor wereldwijd beleid wordt uitgezet. Absolute macht dus.

  Neemt niet weg dat het besloten niet transparante karakter mij ook niet bevalt. Zeker niet omdat er teveel belangrijke personen aanwezig zijn. Ik onderschat het dus niet.

  Maar politici zullen NOOIT verantwoording afleggen of zich aan de wetten van een land houden. Er wordt evengoed gekonkeld en gedraaid bij de informele borrels of etentjes na afloop van de officiële conferenties. Daar worden vaak -net zoals in het zakenleven- de overeenkomsten gesloten en niet daar waar de pers er bij mag zijn. Als de bilderburgconferentie wordt afgeschaft zullen er zeker andere illegale alternatieven ontstaan want achterkamertjes politiek wordt er niet alleen in NL gepleegd.

  Wat ik vooral wilde zeggen is dat ik denk dat hun macht op wereldniveau tanende is door de veranderende machtsverhoudingen op globaal niveau.
  En die decentralisatie van de macht is natuurlijk een goede zaak.

  Spy-Nose [19] reageerde op deze reactie.

 9. @GB [18]: “…dat ik denk dat hun macht op wereldniveau tanende is door de veranderende machtsverhoudingen op globaal niveau.
  En die decentralisatie van de macht is natuurlijk een goede zaak.”

  Zijn er daadwerkelijk tekenen, dat die macht “tanende” is, en zo ja, welke dan?

  Massa’s mensen schijnen te denken, “dat het allemaal wel meevalt”. Ik begrijp dat niet, behalve als ik mij realiseer, hoe de massamedia en de politiek het publiek stelselmatig indoctrineren en van de domme houden.

  Want in mijn beleving zijn er duidelijk tekenen, of liever bewijzen, van het tegendeel. Ik behoef bijvoorbeeld maar te wijzen op de activiteiten van de Europese Unie, die het Verraad van Lissabon coute-que-coute wil doordrukken.

  Maar er is nog veel meer aan de hand. Ik zou tientallen voorbeelden zo uit mijn mouw kunnen schudden, de meeste worden op de Vrijspreker besproken.

  Of denk je waarachtig, dat wat er in de wereld op politiek en economische gebied gebeurt allemaal losstaande incidenten zijn?

  “Als de bilderburgconferentie wordt afgeschaft zullen er zeker andere illegale alternatieven ontstaan want achterkamertjes politiek wordt er niet alleen in NL gepleegd.

  Hoezo? Is er dan volgens jou sprake van afschaffing van die conferentie? Dacht het niet. Als dat zo zou zijn, dan verneem ik dat graag.

  De Bilderbergconferentie is een platform waar de hotemetoten, -de lieden die er in de wereld toe doen- elkaar kunnen leren kennen en op efficiënte wijze hun politiek op elkaar kunnen afstemmen.

  En daar gaat het om. De Bilderberg Conferentie is zelf een van de grootste, zoniet de grootste achterkamer ter wereld.

  En waarover -denk je- gaat de Vrijspreker nou in wezen? Toch niet zomaar wat leuk geklets in de ruimte van een stelletje conspiracyfanaten, zou ik menen.

  Daarom ben ik eens temeer benieuwd naar jouw -laat ik maar zeggen- “tekenen”. 🙂

  Of ben ik anders toch een -zij het minder zwaar aangezette- “conspiracyfanaat“?
  GB [20] reageerde op deze reactie.

 10. @Spy-Nose [19]:

  *Zijn er daadwerkelijk tekenen, dat die macht “tanende” is, en zo ja, welke dan?*

  Dat is mijn waarneming dus zo zie ik het. Dit wil nog niet zeggen dat het zo is 😉 Als ik de gastenlijst zie zie ik praktisch geen vertegenwoordiging van opkomende economiën zoals de BRIC landen.
  De westerse economiën (zwaar oververtegenwoordigd in de Bilderbeg) liggen op hun knieën en de BRIC landen komen op.
  Zie de G8 die door die veranderde omstandigheden is omgezet in een G20. De macht verschuift.
  Hoe zie jij die machtverschuiving (of zie je het anders?) en denk jij ook niet dat dit een goede ontwikkeling is?
  De macht van de VS/West Europa is na de val van het communisme te groot geworden maar heeft met de kredietcrisis haar hoogtepunt gehad. Te grote macht corumpeert altijd.
  Evenwicht is belangrijk om politici enigszins in hun hok te houden.

  *Massa’s mensen schijnen te denken, “dat het allemaal wel meevalt”. *

  Ik heb gesteld dat ik het niet onderschat en vwb de mainstreammedia die het publiek dom houdt geef ik je gelijk.
  Is dit ooit anders geweest? Sterker nog; er is nog nooit zoveel informatievoorziening geweest voor hen die zich daarvoor interesseren Voor wat dat betreft ben ik positief.
  Als overheden het internet aan banden gaan leggen hebben we wel een zeer serieus probleem!
  Ik geef eerlijk toe dat ik in het pré-internettijdperk nog nooit van de Bilderbergconferentie gehoord had.

  *Ik behoef bijvoorbeeld maar te wijzen op de activiteiten van de Europese Unie*

  Die EUSSR wordt er doorgedrukt en misschien dat deze superstaat wel een bedenksel is die ontstaan is bij de Bilderberg. Hiermee begaan ze overigens een kapitale fout want dit gaat nooit een succes worden. Als de economie écht gaat klappen klapt ook die EUSSR uit elkaar net zoals met de USSR is gebeurt. Kunstmatig gecreeërde superstaten die gestoeld zijn op socialistisch gedachtegoed gaan nooit werken.

  *oezo? Is er dan volgens jou sprake van afschaffing van die conferentie?*

  Nee maar ALS dat gebeurt onstaan er zo illegale alternatieven. Manipuleren zit politici in hun bloed.
  Bilderbergen zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven.
  Vroeger na WOI (compiegne) en WOII had je ook conferenties die macht herverdeelde.
  Misschien komt er binnenkort wel een aziatische variant als tegenhanger die na verloop van tijd veel gevaarlijker wordt.
  Het enige wat we kunnen doen is de macht van overheden en politici terug te dringen op nationaal en internationaal niveau.

  * waarover -denk je- gaat de Vrijspreker nou in wezen?*

  Om dit soort illegale praktijken aan de kaak te stellen en ik hoop (hoogstwaarschijnlijk net zoals jij) dat we stukje bij beetje het bewustzijn bij de burgers kunnen verbeteren.
  Informatie is de sleutel en internet een zegen in deze.

  Spy-Nose [21] reageerde op deze reactie.

 11. @GB [20]:
  Sorry GB. Ik heb het gevoel, dat je het e.e.a. een beetje te gemakkelijk neemt.
  Neem nou het volgende citaat:
  “Die EUSSR wordt er doorgedrukt en misschien dat deze superstaat wel een bedenksel is die ontstaan is bij de Bilderberg. Hiermee begaan ze overigens een kapitale fout want dit gaat nooit een succes worden. Als de economie écht gaat klappen klapt ook die EUSSR uit elkaar net zoals met de USSR is gebeurt. Kunstmatig gecreeërde superstaten die gestoeld zijn op socialistisch gedachtegoed gaan nooit werken.”

  Je gaat voorbij aan de ernst van de consequenties van een sociaal-economische catastrofe en de enorme inspanningen die gedaan zullen moeten worden, om de economie, je familie, je gezin er eventueel weer bovenop te helpen. Of de superstaat “een bedenksel is, die ontstaan is bij de Bilderberg” -wat niet het geval is- is helemaal niet relevant.

  Wat wel relevant is, is dat dit soort conferenties, die bedoeld zijn de basis te leggen voor nieuwe, nog sterkere machtsstructuren, die ontwikkelingen in een stroomversnelling brengen, die leiden tot dood en verderf en nog meer oorlogs- en sociaal-economische ellende teweegbrengen.

  Je kunt het je wellicht niet voorstellen, maar oorlogen en crises versterken die basis alleen maar. Oorlogen en crises worden gecreëerd door de superrijken aan wier leiband de overheden in deze wereld lopen.

  De Westerse wereld verkeert tegenwoordig in een staat van permanente oorlog, de oorlog tegen het terrorisme. Die is expliciet verklaard met de bedoeling om hele samenlevingen te vernietigen, sterker nog, hele culturen van de aardbodem weg te vagen en te vervangen door een kunstmatige cultuur, opgelegd en afgedwongen door een totalitaire NWO.

  “ik hoop (hoogstwaarschijnlijk net zoals jij) dat we stukje bij beetje het bewustzijn bij de burgers kunnen verbeteren.
  Informatie is de sleutel en internet een zegen in deze.”

  Precies. Maar dan denk ik meer aan kritiek op de initiatie van geweld en op inherent bedrog, misleiding en volksverlakkerij door “de overheid”. En met jouw welnemen en alle respect, daar helpen expressies als “conspiracyfanaten” niet bij. 🙂

  En mocht je niet precies begrijpen en/of beter willen weten wat ik bedoel, zou ik je willen voorstellen toch eens de laatste 30 of meer reacties (inclusief verwijzingen) in de draad van het artikel “De Holocaust is nooit geweest” te bestuderen en tot je te laten doordringen.
  GB [23] reageerde op deze reactie.

 12. @Spy-Nose [7]: Bedankt Spy-Nose. Nuttige link en dat scheelt me een hoop werk.

  @Gerard [6]: Heb het boek enkele maanden geleden bij bol.com besteld, maar ik geloof dat het daar ook niet meer voorradig is. Misschien gewoon laten bestellen? Moet zeker lukken met de ISBN nummers. Waarvoor dank, Surfer.

 13. @Spy-Nose [21]:

  *Je gaat voorbij aan de ernst van de consequenties van een sociaal-economische catastrofe*

  Nee, dat ga ik niet! Ik zie de EUSSR wel als iets onoverkomelijks.
  Zeg jij eens eerlijk; geloof jij dat die superstaat nog is tegen te houden?
  Dit instituut gaat er komen maar gaat ook weer vallen. Dat dit gepaard gaat met heel veel ellende en chaos zie ik ook wel.
  Toch hoop ik op het uiteenklappen van die EUSSR met alle nadelige gevolgen van dien. Het alternatief is leven in een collectivistische superstaat waarin persoonlijke vrijheden beetje bij beetje tot 0 worden gereduceerd.
  Zie het als een keuze tussen twee kwaden.

  Het gaat daarbij ook om het volgende;

  *Oorlogen en crises worden gecreëerd door de superrijken aan wier leiband de overheden in deze wereld lopen.*

  Wat je hier stelt ben ik niet zo zeker van!
  Je zult er dan ook voor moeten zorgen dat de burgerij aan die leiband meeloopt.
  Nogmaals mensen zijn tegenwoordig breder en beter geinformeerd dan tijdens de 2 wereldoorlogen in de vorige eeuw.
  Toen kon men de slecht geinformeerde en lager opgeleide burgerij toch veel beter manipuleren door de veel beperktere informatievoorziening.
  Ik moet nog zien of die superrijken en Bilderberg Bea er beter uitkomen als de toestand in de EUSSR explodeert. De tijd dat de koninklijke familie na WO II weer gewoon als helden (!!) worden binnengehaald hebben we volgens mij wel gehad.
  De superrijken worden bewaakt door politie en soldaten die uit het eigen volk komen en zouden die in de huidige tijd nog rücksichtloos op hun familie en vrienden schieten om deze elite te beschermen? Ik zeg niet dat die er niet zijn maar zo masaal als in het Duitsland van de dertiger jaren achter één leider aan lopen zie ik niet meer gebeuren.
  Ik denk dat de Bilderbergklanten toch ook moeten inzien dat ze in de huidige mondiale wereld met moderne communicatiemiddelen niet alles kunnen regiseren.
  Of is dat wensdenken 😉 ??

  Die holocaustdraad zal ik nog wel eens doorlezen.

  Spy-Nose [24] reageerde op deze reactie.

 14. @GB [23]:

  *Oorlogen en crises worden gecreëerd door de superrijken aan wier leiband de overheden in deze wereld lopen.*

  Wat je hier stelt ben ik niet zo zeker van!

  Und jetzt kommen die Kamelen:

  Je zult er dan ook voor moeten zorgen dat de burgerij aan die leiband meeloopt.

  ???!!!

  Nogmaals mensen zijn tegenwoordig breder en beter geinformeerd dan tijdens de 2 wereldoorlogen in de vorige eeuw.

  “Geinformeerd” zeg je? Als je “indoctrinatie” op één lijn stelt met “informatie”, wel. Maar die begrippen hebben inhoudelijk wel een heel verschillende betekenis.

  En dan nog: handelen mensen ook kritischer en onafhankelijker “dan tijdens de 2 wereldoorlogen”? Want daar gaat het toch uiteindelijk om, of niet soms?

  Tegelijk met die fantastische moderne ontwikkelingen zijn mensen ook in psychologische zin veranderd.

  Bovendien waren veel mensen vroeger minder gespecialiseerd, maar in het algemeen breder georiënteerd. Er was bovendien sprake van een klassemaatschappij.

  Je kunt stellen, dat de massamens van tegenwoordig gemakzuchtiger is en gevoeliger voor moderne psychologische massabeïnvloeding. In het begin van de vorige eeuw was hij gevoelig voor leiderschap van socialistische, communistische en kerkelijke leiders. Dat is weg.

  Men heeft tegenwoordig “opinieleiders”. Het woord zegt genoeg. Een opinieleider wordt makkelijk beïnvloed door zijn baas. Dat zien we aan het mediacircus van Rupert Murdoch.

  Al met al zou ik niet durven stellen zoals jij beweert, dat mensen beter geïnformeerd zijn en/of beter opgeleid, zeker niet als het gaat om communicatie.

  Er is heel veel veranderd; mensen hebben zich aangepast aan de moderne communicatiemiddelen, maar of ze persoonlijk ook beter communiceren is een heel andere kwestie.

  En om één op één te stellen, dat de moderne mens beter zou zijn opgeleid gaat mij veel te ver. Het lijkt me een enorme overschatting van zijn biologische capaciteiten.

  Nogmaals het gaat erom vast te stellen, dat veel mensen tegenwoordig vatbaarder zijn voor indoctrinatie, omdat men op de scholen en universiteiten afleert zelf kritisch na te denken.

  Men neemt nauwelijks meer de moeite te verifiëren wat anderen beweren. Want men denkt het allemaal al te weten. Niets is minder waar. En dat is precies waar we met de Vrijspreker ook tegen aanlopen.

  Ik meen zelfs op dit moment te moeten vaststellen, dat zelfs jij het wel gelooft. 🙂

  Immers je toetsenbord bedienen is fysiologisch minder vermoeiend dan je hersens pijnigen over een tamelijk ingewikkeld betoog inzake de holocaust en daaruit kritische conclusies te trekken. Wees eerlijk. 8)

  Sorry, maar zo zie ik het. Of vergis ik mij?

 15. *In het begin van de vorige eeuw was hij gevoelig voor leiderschap van socialistische, communistische en kerkelijke leiders. Dat is weg.*

  Hoe komt het dat dit voor een groot deel weg is? Zou het te maken hebben dan hij beter geinformeerd en minder geindoctrineerd is? Die afbraak van de klassemaatschappij waarin de macht van bv de kerk gemarginaliseerd is hebben we volgens mij te danken aan een betere opleiding van die burger.
  Opleiding zie ik als het meest probate middel tegen religies.

  Dat van die opinieleiders zie ik niet zo. Mensen lopen niet meer zo snel achter de MSM en gevestigde opiniemakers aan is mijn indruk. Zie de versplintering in de politiek in NL op dit moment en de teloorgang van de gevestigde politieke partijen.
  Ook in de VS lijkt er een brede maatschappelijke beweging tegen Obama en de Wallstreetkliek te ontstaan.

  Dat de GEMIDDELDE mens beter is opgeleid denk ik toch wel.
  Hij heeft in ieder geval door de komst van internet bredere info tot zijn beschikking. Dat een groot deel die vaak niet gebruikt is een ander punt. Dat kan trouwens veranderen als de pleuris werkelijk uitbreekt en men zijn gemakzuchtige leventje niet meer verder KAN leven.

  *En dan nog: handelen mensen ook kritischer en onafhankelijker “dan tijdens de 2 wereldoorlogen”?*

  Hier heb je een punt. De burger is individualistischer maar dat kan zowel een voor- als nadeel zijn vwb zijn handelen. Hij zal zich niet zo snel voor een karretje laten spannen maar zal, denk ik, ook minder snel geneigd zijn krachten te bundelen en te handelen als bepaalde situaties daar echt om vragen.
  Ik weet niet precies hoe het in deze tijd gaat uitpakken als de gemiddelde burger door bv een economische meltdown al zijn zekerheden verliest.
  Is ie dan wel in beweging te krijgen? Ik denk het toch wel.

  *Sorry, maar zo zie ik het. Of vergis ik mij?*

  Sorry maar dit vind ik een beetje een flauwe opmerking. Wil ik die dertig reacties met alle verwijzingen serieus doornemen dan ben ik wel enige tijd kwijt.
  Dat weet jij ook wel.
  Naast dit forum heb ik ook nog wel enkele andere dingen in mijn privé of werksituatie die moeten gebeuren.

  Maar ach laat ik eens zelfkritisch zijn en je voor een gedeelte gewoon gelijk geven.
  Beter zo???

  Oscar [26] reageerde op deze reactie.

 16. @GB [25]:

  “Die afbraak van de klassemaatschappij waarin de macht van bv de kerk gemarginaliseerd is hebben we volgens mij te danken aan een betere opleiding van die burger.
  Opleiding zie ik als het meest probate middel tegen religies. ”

  Ik niet.

  Volgens mij is er gewoon een geloof, een veel minder onschuldige, voor in de plaats gekomen: socialisme/het geloof aan de staat/millieugeloof. De zendelingen van dat geloof zijn doelbewust bezig geweest om oude geloven, enkel de westerse, af te breken.

 17. Oscar;

  Natuurlijk probeert een overheid daar andere “geloven” voor in de plaats te laten komen. Ze willen tenslotte de regie blijven houden.

  Maar het geloof in de socialisme en de staat is aan het afbrokkelen.
  Mensen komen er steeds meer achter dat met socialisten aan de macht solidariteit een synoniem is voor diefstal.
  PvdA op een naoorlogs dieptepunt qua peilingen en de SDP in Duitsland het laagste zetelaantal in ruim 50 jaar.
  En dat in deze crisistijden waarin banen en inkomen onzeker zijn.
  Het blijft weliswaar politiek maar ik zie wel een tendens.
  En das positief.

  Ook het nieuwe geloof (inderdaad de klimaathype kun je zo noemen) pikt het grootste deel van de burgerij niet. Kijk maar eens naar andere sites en leg een gewone burger maar eens voor of ie bereid is 10% van zijn loon in te leveren voor een “beter” milieu.
  Overheden maken zich steeds ongeloofwaardiger en de burger wordt kritischer. Andere voorbeelden van overheidsdwalen; de kredietcrisis (waait aan ons voorbij) en de mexicaanse griephysterie.

  De Bilderberg en soortgelijke clubs kunnen proberen om die klimaathoax en ook de EUSSR aan ons op te dringen maar ik verwacht (hoop??) dat ze die boemerang rechtstreeks in hun smoel terugkrijgen. Geen basis betekent op termijn een faal.
  Het is jammer dat ze dit toch doorzetten maar via “the hard way” zal eerst de burger maar uiteindelijk ook een groot deel van deze kliek het slachtoffer worden.

Comments are closed.