Person-Bos-wouter-cart1Zo luidt de kop boven een artikel in de septembereditie van Effect, het blad van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). 

Wat is er aan de hand? Bos heeft in 2008 een garantie gegeven aan de ING voor een bepaalde categorie Amerikaanse hypotheken, de zogenaamde Alt-A hypotheken. Bos gaf die garantie om de ING voor omvallen te behoeden. Door de problemen in de Amerikaanse hypotheekmarkt zag de ING zich namelijk gedwongen een forse afwaardering toe te passen op deze hypotheken. Dat moest de bank doen omdat de boekhoudregels voor banken voorschrijven dat bezittingen op marktwaarde gewaardeerd moeten worden. Als er dus twijfel is aan de kredietwaardigheid van hypotheekklanten, dan moet de bank die vorderingen dus al afwaarderen, ook al zijn er nog geen verliezen geleden.
 
Voor de begroting van de overheid gelden er andere regels. Als de overheid een hypotheek verstrekt kan de overheid die gewoon op de staatsbalans zetten voor het nominale bedrag. Pas als die vordering oninbaar wordt, hoeft de overheid verlies te nemen. Doordat de Staat de ING een garantie gaf verschoof het risico van de ING naar de staat. De ING hoeft deze portefeuille daarom niet meer op de marktwaarde te waarderen terwijl de staat dat ook niet hoeft, zolang er tenminste concrete verliezen worden geleden.

 De ratio van deze operatie was gelegen in het feit dat de ING in de VS nogal wat spaargeld had aangetrokken via ING Direct en bij een forse afwaardering van de activa door de ING bestond het risico dat de bank het vertrouwen van beleggers zou verliezen met als gevolg dat ook spaarders massaal hun tegoeden op zouden vragen. Een bank run door de spaarders zou onherroepelijk tot het faillissement van de ING leiden met als gevolg dat de Amerikaanse spaarders een beroep zouden kunnen doen op de Nederlandse garantieregeling voor spaargelden van € 100.000 per rekeninghouder.

 Uiteraard gaf Wouter Bos die garanties niet voor niets. In ruil voor de verlening van de garantie krijgt de staat een vergoeding van de ING en een deel van de rente. Verder heeft de staat de portefeuille van de ING ook niet voor 100% gegarandeerd, maar slechts op 80% van de portefeuille een garantie voor 90% van de waarde gegeven.

 Uit het jongste halfjaarbericht van de ING blijkt, zo schrijft de VEB, dat de portefeuille, die nominaal circa € 39 miljard waard is, door de ING op 57% van de nominale waarde wordt geschat als gevolg van de ontwikkelingen in de Amerikaanse woningmarkt. De waarde van de portefeuille is dan dus € 22,4 miljard, berekent de VEB. De garantie van Wouter Bos heeft betrekking 90% van € 39 miljard, dat is dus € 35 miljard. Op basis van een marktwaarde van € 22,4 miljard staat de portefeuille dus al voor € 12,6 miljard ‘onder water’, zoals de uitdrukking in de hypotheekmarkt luidt. Hiervan is 80% gegarandeerd door de Staat, hetgeen neerkomt op circa € 10 miljard. Dat is het actuele verlies voor de Staat op basis van marktwaardering. Zolang de verliezen zich niet materialiseren doordat de Amerikaanse Alt-A hypotheekdebiteuren massaal hun huissleutels inleveren bij de bank en al dan niet met onbekende bestemming vertrekken, is er nog niets aan de hand. Maar de mogelijkheid dat dit gaat gebeuren is aanwezig als de economische crisis zich voortsleept. Tot op heden is de crisis verzacht (lees: gemaskeerd) doordat overheden – hier en in de VS – op grote schaal geld in economie hebben gepompt. Maar die politiek kan niet eeuwig doorgaan met dit beleid omdat het direct of indirect met geleend geld is gefinancierd en ook overheden kunnen niet onbeperkt schulden blijven maken. Doen zij dat toch, dan verdwijnt uiteindelijk het vertrouwen in het geld met als gevolg een hyperinflatie, zoals we die kennen uit Zimbabwe of de Weimarrepubliek. Wat dat betreft is er geen verschil met een particulier persoon of een onderneming: leven op krediet houdt een keer op, gewoon omdat de financiers afhaken. Ondertussen is er geen enkele aanwijzing dat een echt economisch herstel – dat wil zeggen een herstel dat niet is gebaseerd op schuldscheppende overheidsbestedingen – onderweg is.

 De schulden die in het kader van de ‘crisisbestrijding’ zijn gecreëerd moeten wel afbetaald worden en drukken daarom op de toekomstige economische groei. De rentelasten drukken meteen al op de begroting van de overheid. Voeg daarbij dat de stijgende werkloosheid leidt tot lagere opbrengsten aan belastingen en sociale premies, en het is duidelijk dat er vooralsnog geen ruimte is voor herstel. Hogere rentelasten en lagere belastingopbrengsten laten drie mogelijkheden open: de belastingen verhogen, bezuinigen op overheidsuitgaven of de tekorten verder op laten lopen. De eerste oplossing kost banen, de tweede ook en de derde zal de waarde van het geld ondermijnen, met inflatie en/of rentestijging tot gevolg. In alle gevallen zal de economie nog verder verslechteren waardoor nog meer woningbezitters in de problemen zullen komen. De marktwaarde van de Alt-A portefeuille van de ING zal daardoor eerder afnemen dan dat deze zich herstelt en op het moment dat de verliezen zich gaan materialiseren, zal ook de Staat der Nederlanden met verliezen op de verstrekte garantie moeten gaan rekenen. Geen kans op winst dus, zoals Wouter Bos bij het sluiten van de deal nog stelde, maar vooral kans op het neerslaan van verliezen bij de Staat der Nederlanden. En de Staat der Nederlanden, dat zijn we allemaal, zoals eenieder weet.

 Het is daarom te verwachten dat van de heldenstatus die Wouter Bos vorig jaar nog genoot tegen de tijd van de verkiezingen van 2011 niet veel meer over is. Jammer voor hem, maar nog vervelender voor ons allemaal.

 Ingezonden door Paul Verhaegh

 Voor het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van het gelijknamige artikel in het blad Effect van de Vereniging van Effectenbezitters, die ik daarvoor bij deze dank zeg.

6 REACTIES

 1. Ze hadden de banken nooit moeten steunen dan was er weer ouderwetse armoede uigebroken met bedelaars en zo, vanuit de grond weer opbouwen is beter dan iedereen maar met Melkert banen en AOW’s etc.op de been houden ,uiteindelijk gaat NL toch failliet,en dat blijkt wel weer uit dit artikel.

 2. Banken: Je drukt geld uit het niets, leent dat uit en krijgt hier een vergoeding voor (op deze manier kan ELKE Nederlander rijk worden). Vervolgens maak je als bank de boel van eieren en WIJ zitten er mee opgescheept. En vervolgens word er bijna niemand boos/wakker. Dit is werkelijk de grootste roof uit de geschiedenis, met tegelijkertijd de minste weerstand van het volk uit de geschiedenis. Met deze uitersten in gedachten weet ik dat het goed gaat komen met ons.

 3. “Religion is excellent stuff for keeping common people quiet”
  “Religion is what keep the poor from murdering the rich”Napoleon
  De lijfspreuk van Bak.

  Bos lijkt ons :

  Als peuter al zo een trekclowntje waarbij met het trekken aan het touw je zijn armen en benen omhoog en omlaag kon doen bewegen.

  Bos is niet meer of minder als een afgewerkt houten trekpoppetje in clowntjesvorm.
  Dan trekt WimKok/ Ing eraan, dan weer ECB, nu weer Greithner (st…..en zo verder tot zijn ambtstermijn is verstreken en hij opnieuw verkozen wordt.
  Waarom gaat Bos elke 4 maanden naar Greithner…?

  Helaas wij betalen het getrek en bewegen van zijn armpjes en benen.

 4. Nadat Kok in 2003 tot commissaris van ING werd benoemd, effende hij het pad voor de hoge salarissen en bonussen. Die waren ‘marktconform’ en geen ‘excessieve zelfverrijking’, zoals hij als minister-president nog had beweerd.

  Velen beseffen dat Bos doet wat WimKok=Ing hem influisterd.
  De relatie WimKok- Bos is intern bekend doch er mag niet teveel over in de media komen.

  Excessieve zelfverrijking is de achtergrond van de steun aan INg.
  Het heeft niets met steun en redden van te maken…

  Bos/Kok: water prediken en wijn drinken. …

 5. Bezie wie de minister van Financien is in de VS .
  Greithner.
  Die was werkzaam bij Goldmans Sachs. En werkt er nog steeds voor.

  Zie: GoldmanSachs666.
  : Goldmans Sachs created every crisis since….
  : The Great American Bubble Machine

  Twee punten van belang:
  Goldmans Sachs wordt in de States GovermentSachs genoemd.
  Is Goldman Sachs Running the Plunge Protection Team.
  Ing wordt door de economen en insiders gelijkende status en voorrechten toegekend.Op kleinere schaal, Bos schaal!
  Wat Goldmanssachs in de states is is ING in Nederland.

  Punt twee: GoldmansSachs heeft een 666 relatie .

  Voor dieper inzicht omtrent deze 666 is er iets zeer interessants te vinden.
  Lees: de tweede wereldoorlog en haar geldmagnaten.
  Beter: the rise of hitler by Chris Sutton.

  Duidelijker kan de huidige GoldmanSachs- de overheid, Ing de joodse inteelt in de financiele en zakenwereld niet gemaakt worden.Bestudeer waar Cyclon-B vandaan kwam en wie het betaalde.!

  Madoff ook een joods zakenman en deed wat goldmans sachs op wereldschaal doet.
  Madoff keek af als een schooljongen in de klas.Doch door het doorgronden van de methodiek van Madoff komt je direct bij GoldmanSachs.
  Gelijke mensen; gelijkende bedragen; gelijke , ‘mentaliteit’.
  De gelijke methodiek paste de joodse ondernemers toe zie . …the rise of hitler. Oud of nieuw. Beiden.

 6. Failliete banken moeten net zo worden behandeld als failliete bedrijven in een vrije economie en dat is gewoon laten omvallen. Er is niets, maar dan ook niets bijzonders aan een bank en net als alle andere sectoren moet het bancaire wezen ook de gevolgen van foute beslissingen voor haar rekening nemen. Bos is wat dat betreft een nutteloze man van een nutteloze partij en van een nutteloze regering. Hij dient zo snel mogelijk de laan uit te worden gestuurd. Hetzelfde geldt overigens ook voor de volledige staf van de Nederlandsche Bank.

  Bij mij heeft hij overigens nooit de heldenstatus gehad, daar was het een groot onbenul voor. Ik geef meer krediet aan Popov de Clown wat dat betreft. Deze weet in ieder geval wat hij doet. Bos is net een wild konijn dat naar de lichten van een aankomende auto staart.

  henk [7] reageerde op deze reactie.
  henk [7] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.