Wie meent dat  het stelsel  van   privé-eigendom in Nederland een indicatie  vormt dat de overheid wars is van communistische ideeën  en decommu implementering van een crypto-communistisch systeem ver van ons afstaat, zou beter moeten weten.

Privé-eigendom staat op alle fronten aan zoveel aanvallen bloot en is op alle fronten in Nederland zodanig  uitgehold, dat in feite   sprake is van een kryptocommunistische staat.

Om dit  geheel  de juridische constellatie van privé-eigendom te verschaffen , is heel slim van de overheid, want door middel van deze voor de juridische eigenaar ongelukkige en gewrongen  constructie is het vermoedelijk mogelijk, bij  de zogenaamde eigenaar van een gebouw, een stuk grond of een woning,  MEER te incasseren dan onder een als zodanig benoemd communistisch régime het geval zou zijn. Als de juridische eigenaar  niet meewerkt aan alle grollen en grappen van de overheid, kan men hem zelfs opsluiten.

Hoe   wordt  privé-bezit onder meer  uitgehold? De nu volgende  opsomming pretendeert geenszins  volledig te zijn.

01.Door   een hoog percentage van de genoten vruchten onder toepassing van dwang   af te nemen,  hoe fraai  ook de benamingen welke deels aan dergelijke dwangheffingen worden gegeven ( inkomstenbelasting, sociale bijdrage, solidariteitsheffing  en andere epitheta welke deels vrijwilligheid moeten suggereren, maar  het tegenovergestelde inhouden.)

02.Door  successierechten te heffen  en zo van generatie op generatie de eigenaars  moedwillig te verarmen en in sommige gevallen tot de bedelstaf te brengen.

03.Door bouwverboden  op  eigen grond.

04.Kampeerverboden  op eigen  grond

05.Een verbod om  een   neer te zetten gebouw in te delen naar eigen keuze

06.Een verbod om het  gebouw te gebruiken voor huisvesting van wie je wilt

07.Een verbod om op je eigen grond je eigen snelheidslimiet te bepalen.

08.Een  verbod om binnen je eigen gebouw  kaart  te spelen om geld  en  substanties van eigen keuze te gebruiken

09.De    verplichting om  ambtenaren binnen te laten die je helemaal niet binnen wilt hebben

10.De verplichting om op grond van je bezit je tijd te spenderen aan het invullen van allerlei formuleren, die je liever in de prullenbak laat verdwijnen

11. De  verplichting  om lid te worden van allerlei organisaties die de overheid voor jou heeft opgericht onder afpersing van contributies  en opsluiting bij het niet betalen daarvan

12.  De verplichting     de overheid op te geven namen ,adressen en paspoortnummers  van hen die jou in het kader van je beroepsuitoefening raadplegen, bezoeken,  schrijven of bellen

Dit  zijn allemaal  precies dezelfde zaken  die ik aantref in Cuba en Noord- Korea, met één verschil : de overheid is daar  eigenaresse van  al het onroerend goed, hetgeen de   greep op de burger in zekere zin vermindert.

Hen die mij vertellen dat het onder  een stelsel van  privé-eigendom allemaal wel meevalt , zou ik de vraag willen stellen, hoeveel procent  van hun inkomen de staat deze  privé-eigenaren moet afnemen alvorens een situatie te bereiken waarin het NIET meer meevalt.  

Van een situatie van 100 procent  staatseigendom  zijn  wij in ieder geval niet ver meer verwijderd:

De burger vangt     een euro.

De helft gaat weg aan IB, rest     50 cent

Hiervan   20 procent naar de dwangverzekkering , rest  40 cent.

Als dit bedrag besteed wordt, gaat  meer dan een kwart naar de overheid  voor BTW,    extra belastingheffing op automobielen, benzine, de hoogste parkeergelden ter wereld  etcetera, rest minder dan    30 cent.

Voorts   mag men nog medewerken door voor de fiscus alle administratie  te verrichten, want de  kosten hiervan worden volledig  afgewenteld op de belastingplichtige. Bij onttrekking, ontduiking en manipulatie van het syteem staan de geldhonden , een heel overheidsapparaat en de belastingrechter klaar.

Je moet wel een een  heel grote optimist zijn, hierna nog een berekening te kunnen maken, die aantoont dat je geen lijfeigene bent  en vermoedelijk een hoger percentage van je inkomen moet inleveren dan een boer die op een kolchoz  werkt of opgesloten is in de Goelagarchipel.

Met andere woorden : de bezitter van privé-eigendom is uitgekleed tot  op het geraamte, maar   toch fijn dat hij zelf  mag kiezen,  hoe  hij  zijn tijd indeelt!

Rationeel   gezien  verbetert in  vele gevallen de situatie van de bezitter van privé-eigendom, als hij alles aan de overheid geeft onder voorwaarde dat de overheid hem verder in stand houdt.

In stand gehouden worden door de overheid is dan ook heel populair in Nederland en natuurlijk  geef  je dan  in ruil je stem aan hen die zo royaal voor je zijn!

Hugo van Reijen

52 REACTIES

 1. Deze systeemparasiet is inmiddels, onder allerlei namen, zo groot geworden dat het verwijderen ervan ook de gastheer zal vernietigen. Resistance is futile -The Borg-

 2. Het is duidelijk dat de mensen die de meeste geld voor de overheid binnen brengt dit op de korte termijn niet meer gaan pikken. Ik ken mensen met veel geld die al plannen hebben voor een dubbele nationaliteit om ergens anders hun heil te zoeken. En dat in een periode van vergrijzing. Ik vraag mij af of, los van de ecomomische val v/d dollar, wie al die communistische droom plannen gaan financieren. Ze schuiven deze schulden in dit kabinets periode maar voor zich uit.
  Ik ben benieuwd maar slecht gaat het nog worden. Ik wens de mensen met het geld veel succes in het buitenland. Moge God julie dan extra zegenen.

 3. @Liberty 5-3000 [3]:

  Ja, soms heeft men geen keuze!
  Iemand die geboren wordt in een communistische heilstaat en voorziet dat het systeem nog enkele decaden zal standhouden,
  beschikt over slechts twee keuzen: emigratie ( als dit mogelijk is) of partijbons worden.
  En heus: partijbons is geen slechte baan, zolang het volk er niet aan toekomt haar droom jouw bloed te drinken tot werkelijkheid te transformeren!
  Hugo van Reijen

 4. Simpel gezegd:

  Als je over langere tijd melk wil, moet je de koe enigszins vrij laten grazen.
  Publiek en verplicht onderwijs dient om kinderen duidelijk te maken dat de boer een zeer aardige man is die het goed met hen voorheeft.

  Een dictator is slechts zo totalitair als hem uitkomt. De vrijheden waar hij geen last van heeft mogen de onderdanen houden.

  Een mijns inziens goed (vierdelig) artikel over hoe het werkelijk zit is hier te lezen:
  http://www.thornwalker.com/ditch/neff_pt1.htm

  Het beschrijft wat we hebben als “Polite Totalitarianism” (vriendelijk totalitarisme), onder een “permanent regime” (een regime dat onderling van mening kan verschillen over uitvoering maar niet over de noodzaak van hun bestaan)

 5. Handige voorbeelden, die lijst van je Hugo.

  Maar, sorry, wat jij beschrijft is geen communisme, maar fascisme: de staat bepaalt, wat de eigenaar met zijn privé-eigendom wel en niet mag.

  Een communistische staat kent géén privé-eigendom.

  Zie Woordenlijst (Onder het kopje Lezersservice)

  Het communisme (trotskisme) is in wezen een internationale beweging (Komintern).

  Maar bovendien is een communistische staat in zekere zin een contradictio-in-terminis: het doel van het communisme is immers de vestiging van de dictatuur van het internationale proletariaat.

  Maar omdat de export van de communistische revolutie van de Sovjet-Unie naar Europa (Duitsland) mislukte en aldaar door het (nationaal-)socialisme werd overgenomen, heeft het hier een (minder “aggressieve”) tussenvorm aangenomen, maar komt in wezen op hetzelfde neer:
  het streeft naar de afschaffing van de staat en de vestiging van een totalitaire wereldregering (vroeger: dictatuur van het internationale proletariaat).

  Zo spreken we nu dus van de Socialistische (i.p.v. de Communistische) Internationale.

  Nationaal Socialisme” en “fascisme” daarentegen zijn vieze woorden, dus dat heet in Europa “Sociaaldemocratie”, wat dus precies hetzelfde inhoudt.

  Maar het (Nationaal-)Socialisme erkent nog privé-eigendom, al wordt dat op allerlei manieren, bijvoorbeeld door wetgeving, maar ook door (vormen van) staatsdeelneming, uitgekleed. Het is daarom fascistisch.

  Europese Sociaaldemocratie en fascisme zijn dus in wezen identieke begrippen en vormen een tussenstadium op weg naar een NWO met één wereldreligie, één wereldregering, etc.
  Hugo J. van Reijen [7] reageerde op deze reactie.
  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 6. ‘Communisme in een staat met privé-eigendom: kan dat ?’

  Onmogelijk. Want in het communisme/socialisme wordt uit gegaan van herverdeling door een agressiemonopolist. Natuurlijk zou je in een vrije samenleving met rechtmatig verkregen geld grond kunnen kopen en een commune kunnen stichten, met een polietbureau en een secretaris-generaal van de communistische partij als leider, met wachttorens waarop rode vlaggen met gele hamers en sikkels wapperen, waar mensen vrijwillig lid van worden, waar mensen er vrede mee hebben dat een papierprikker even veel salaris heeft als een hartchirurg, waar de TV volksdansen en partijcongressen uitzenden, waar scholen met gebalde vuist de Internationale zingen en de leerlingen rode sjaaltjes dragen, maar dan is er feitelijk geen sprake meer van communisme, maar van een commune waarin bepaalde aspecten van het vroegere communisme worden verheerlijkt en waar aan herverdeling wordt gedaan.

  flap [20] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [6]:

  “Een communistische staat kent géén privé-eigendom.”

  Dat hangt er helemaal van af welke variant van het communisme. Er bestaan vormen van communisme waarin alle productiemiddelen in handen zijn van de staat (voormalig oostblok) en vormen van communisme waar alle privébezit is afgeschaft (democratisch Cambodja).

  Het onderscheid tussen orthodox marxisme, sociaal-democratie en nationaal-socialisme is, behalve het gebruik maken van democratie als vehikel naar de macht, dat de eerste variant persé alle productiemiddelen in handen wil en de tweede en derde variant er genoegen mee neemt om de gehele publieke sector (zowel de ambtenarij als de privé-ondernemingen) aan zich te binden.

  Het verschil tussen sociaal-democratie en nationaal-socialisme is dat sociaal-democratie internationalistisch is en nationaal-socialisme nationalistisch. Ook is sociaal-democratie op een andere wijze racistisch en verschillen sociaal-democraten en nationaal-socialisten, hoewel er overlappingen zijn, op het punt wat kwetsbare groepen mensen zijn en wat niet. Een ander verschil tussen sociaal-democratie en nationaal-socialisme is de drang om compromissen te sluiten, die bij sociaal-democraten groter is, en het streven naar een formele dictatuur, die bij nationaal-socialisten groter is.

 8. @Liberty 5-3000 [10]:

  Ja, en communisme kent ook democratie. Alle leden van de communistische partij, waar in principe alle mensen lid van mogen worden, mogen stemmen en kiezen uit de door de partijtop voorgedragen kandidaten.

  In de Sovjet-Unie onder Stalin bestond er vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht. Iedereen mocht zeggen wat hij wou en demonstreren tegen wat hij maar wou zonder hiervoor gevangen te worden gezet, tenzij er natuurlijk sprake was van staatsvijandschappelijkheid.

  Communisme: vrijheid van meningsuiting, demonstratierecht, democratie en privébezit!

  Liberty 5-3000 [12] reageerde op deze reactie.
  Hugo J. van Reijen [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Hugo J. van Reijen [13]:

  Nou, dat is het ‘m juist…..in het oostblok was er vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht TENZIJ er sprake was van vijandelijkheid tegen de staat. En een beetje afwijken van de staatsideologie was natuurlijk al een daad van vijandelijkheid.

  Natuurlijk. “Er is geen koffie,” wil eigenlijk zeggen: de kameraden kunnen er niet voor zorgen dat de economie zo draait dat er koffie in de winkel ligt. Latent kapitalisme is ook kapitalisme! Zelfs de ironische opmerking dat er ‘zulke lekkere versgebrande gerstekoffie’, wat natuurlijk geen koffie was, in de winkel lag zou strafkamp hebben kunnen opleveren. Wie een toneelstukje voor kinderen wilde opzetten deed er beter aan om fabeldieren achterwege te laten, men zou er een allegorie en ongewenste maatschappijkritiek er in kunnen ontwaren, ook als dit helemaal niet de bedoeling was. Het zou mij niets verbazen dat het vertellen van het sprookje van de vlijtige hen, waarin de moraal is dat je recht hebt op de vruchten van je arbeid, aan je kinderen je al op strafkamp zou komen te staan. Er zijn voorzitters van de meest lullige clubs in plattelandgemeentes ’s nachts van bed gelicht omdat ze bij een inleidend praatje van één of andere bijeenkomst na hadden gelaten om na het wensen van een gelukkig nieuwjaar, te vermelden dat het om het derde jaar van het zoveelste vijfjarenplan ging.

  Paul Rosenmöller was, naast fan van Pol Pot, erg enthousiast over het Albanese communisme.

  Hugo J. van Reijen [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [14]:
  Dat die mijnheer echt enthousiast was, kan ik mij niet voorstellen, want het Albaanse communisme was een van de meest afgrijselijke varianten.
  Zelfs nu zijn er nog resten van de communistische ideologie te vinden:
  SCENE IN VIJFSTERRENHOTEL HOTEL 2009
  (twee bedienden HANGEN tegen de muur van de ontbijtzaal)
  Waar kan ik een toaster vinden?
  Onze toaster is stuk.
  De volgende ochtend:
  TOASTER IS NOG STEEDS STUK
  De manager van het hotel ziet er uit als een boerenmeid die een klap van de dorsmachine gekregen heeft en vertelt, dat de toaster al weken stuk is.
  Zal ik een TOASTER voor U kopen?
  Nee, ik moet wachten tot ik er een krijg van het hoofdkantoor
  ( ligt op 5 uur afstand)
  Al Uw staf HANGT tegen de muur.
  OH ??????
  Hugo van Reijen

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Hugo J. van Reijen [15]:

  Ja, daarom was hij ook zo enthousiast. Over het Albanese communisme, over Mao en over Pol Pot. De Sovjet-Unie was in zijn ogen blijkbaar na 1956 de verkeerde kant op gegaan. Interessante splijtzwam in 1956. Een deel van de communisten haakte af na het neerslaan van de opstand in Hongarije en een deel werd radicaler omdat de destalinisatie als verwerpelijk revisionisme werd gekenmerkt, terwijl er ook een deel uiterst moskougetrouw bleef. “Revisionist!” was in bepaalde radicale marxistische kringen in de jaren ’60 en ’70 een vreselijk scheldwoord.

 12. @Hugo J. van Reijen [7]:
  Als je Nederland wilt zien als een monarchie is het volgens de definitie een fascistisch land.

  Maar als je daarentegen NL ziet als een sociaaldemocratie, is het afhankelijk van de definitie van “sociaaldemocratie”, dat volgens mij dus een ander woord voor “fascisme” (= nationalistisch) is en volgens Oscar internationalistisch. En hij kan dat zeggen, omdat hij drie vormen van communisme onderscheidt.

  Hij kan gelijk hebben, dat wil ik opzoeken, want dat onderscheid is heel erg belangrijk, omdat internationalisme = NWO en nationalisme (statisme) = niet-NWO.

  mvg Spy-Nose

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Spy-Nose [18]:

  Ik zou alle landen met een parlementaire democratie en een herverdelende overheid die banden heeft met het bedrijfsleven willen kenschetsen als sociaal-democratisch of eenvoudigweg democratisch, want in een democratie ontstaat automatisch een systeem waarbij partijen bij tourbeurt, al dan niet in coalitie, de eigen belangengroepen cadeautjes geven ten koste van de belangengroepen van de andere partijen. Het heeft mijns inziens weinig zin om vanwege het corporatisme van de democratische landen die landen fascistisch te noemen.

  De vooroorlogse CPN noemde de aanhangers van de SDAP ‘sociaal fascisten’. Vanuit communistisch oogpunt gezien is elke vorm van socialisme die gematigder is dan het communisme namelijk fascistisch. Dat is een van de belangrijke redenen waarom men fascisme en nationaal-socialisme rechts is gaan noemen. Rechts vanuit communistisch perspectief.

 14. @Oscar [8]: Herverdeling doen wij ook aan. Ik dan wel niet echt geheel vrijwillig, maar zolang u ook belasting betaald doet u ook mee aan de herverdeling.

  Iemand pakt mijn geld af om te verdelen aan mensen die niet werken, er onderwijl zelf ook nog een groot deel van achteroverdrukkend om vage dingen te doen in landen waar ik soms nog niet eens van heb gehoord. Laat staan dat ik het nodig vind om daar te gaan rollebollen met baarden.

  De Nederlandse Staat heeft herverdeling tot een kunst verheven en is daar ondertussen zo bedreven in dat mensen het schijnbaar niet eens meer willen/kunnen zien.

  Hugo J. van Reijen [22] reageerde op deze reactie.
  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 15. Wellicht niet ten overvloede moge ik opmerken dat een aantal van de door mij aangehaalde toestanden zuiver fascistisch zijn en door mij derhalve van een fout etiket voorzien zijn.

  Niet dat dat etiket er veel toe doet.

  De toestanden zijn ongewenst en ieder kan zelf bepalen welk etiket er op hoort.

  Maar misschien zal ik in de toekomst boven een dergelijk stukje zetten:
  Ongewenste toestanden ( ideologisch etiket naar keuze op te plakken).

  Dan is het ook niet meer nodig van iedere situatie te bepalen of deze nu fascistisch of communistisch is of dat de situatie in beide ideologieen kan voorkomen.

  Hugo van Reijen

  Spy-Nose [27] reageerde op deze reactie.

 16. @Hugo J. van Reijen [22]: En op zich als het daar bij zou blijven vooruit. Maar nee hoor. Omdat anderen zich hebben vergalopeert mogen wij dat weer ophoesten. Terwijl als ik me vergalopeer (bv iets te snel op een weg die zich daar uitermate goed voor leent maar om onduidellijke redenen dus niet mag.) ik zelf voor de gevolgen dien op te draaien.

  U mag er een etiket opplakken wat u wil maar ik blijf dit diefstal vinden, of het nou communistische diefstal of fascistische diefstal is.. gebeten door een kat of een hond beide keren is het misschien niet onverstandig om een tetanusprik te halen. 😀

 17. @flap [20]:

  Ja, precies. En laat communisme nou herverdeling zijn die niet op vrijwillige basis geschiedt. Het is goed mogelijk dat er in een vrije samenleving een groep mensen in een communeverband gaat wonen en zich marxistisch-leninistisch, maoistisch of potistisch noemt en parades organiseert dat het een aard heeft met vaandels en portretten van Josef Stalin, Andreas Baader, Horst Mahler, Che Guevara, Nicolai Ceaucescu, Kalasjnikov, Theun de Vries, Kim ill Soeng, Elsbeth Etty, Enver Hoxha en andere Helden van de Socialistische Arbeid…zolang ze afzien van geweld heeft het niets met communisme te maken, maar is het gewoon communistje spelen.

  Spy-Nose [28] reageerde op deze reactie.

 18. @Hugo J. van Reijen [21]:

  “Dan is het ook niet meer nodig van iedere situatie te bepalen of deze nu fascistisch of communistisch is of dat de situatie in beide ideologieen kan voorkomen.”

  Wie zei ook weer: “De beschaving begint bij het respecteren van het eigendomsrecht” of zoiets?

  Precies. Kortom we praten straks alleen nog over beschaafde mensen en rovers en/of bandieten en/of mafiosi.

  In 1917/’18 werd er gezongen:
  Oranje boven! Oranje boven!
  Weg met de so-ci-ja-len, leve de Willemien. Oranje boven! Maar ondanks de mislukte revolutie van Troelstra “trapte” Willemien daar niet in, helaas. Waar hadden we anders een monarchie voor? Toch om het Volk te beschermen tegen de Komintern, of niet soms?

  Toch lijkt het mij wel handig te weten, vanuit welke verknipte ideologie mijn tegenstander mij wil vermoorden en afpersen. Het schijnt, dat je met bepaalde ideologen beter “zaken” kunt doen dan met andere als het om overleven gaat.

 19. @Oscar [24]:
  Grotendeels mee eens.

  “Het heeft mijns inziens weinig zin om vanwege het corporatisme van de democratische landen die landen fascistisch te noemen.”

  Die landen hebben een nationale dictatuur. Daar zul je dan ook weinig last van hebben.

  De Iraakse nationalist Saddam Hoessein vormde geen enkele bedreiging voor de USA, maar waarom -denk je- betekende omgekeerd de “vrije democratische” USA voor hem wel een bedreiging?

  Omdat de “echte” problemen pas bij de Internationale beginnen!

  Daarom is dat onderscheid nationaal/nationalistisch vs. internationaal/kosmopolitisch m.i. nou juist wel van belang.

  Die zogenaamde “democratische” landen bemoeien zich namens “de internationale gemeenschap” met de interne aangelegenheden van allerlei naties. Vandaag de dag is Afghanistan aan de beurt.

  Vanuit dat perspectief is NL zeer communistisch, ondanks die “monarchie”.

  Zo zou je dus toch de stelling kunnen verdedigen, dat Bea een communiste “in spe” is en eventueel een plaats tussen de door jou genoemde beroemdheden zou kunnen toekomen.

  (Hmm, ik heb wel zo mijn bedenkingen, hoewel ik die stelling nu ook niet graag voor mijn rekening zou willen nemen.)

  Hugo, kom er maar in.
  surfer [30] reageerde op deze reactie.

 20. Ik zie niet echt een verschil tussen een systeem dat privébezit en eigen bedrijven verbiedt, met een systeem dat met de mond het hebben van privébezit en vrij ondernemerschap bepleit, en vevolgens dat privébezit aan ale mogelijke regels bindt en ook nog eens een groot deel van de opbrengsten ervan inpikt.

  Hoewel, er is een verschil natuurlijk: in het zogenaamd vrije systeem kan je failliet gaan met je hele hebben en houden (denk aan de uitbaters van kleine cafés bijvoorbeeld), en zelf voor de gevolgen daarvan opdraaien. En dat uiteraard terwijl je niet echt zelf mag bepalen hoe je je onderneming drijft en welke werknemers je wat betaalt en etc.etc. en ook nog eens in ‘vette tijden’ ongeveer de helft van je opbrengsten moet afdragen, zodat het cormen van reserves voor magere tijden moeilijk, zo niet onmogelijk, wordt gemaakt.

  Hugo J. van Reijen [31] reageerde op deze reactie.

 21. Goed verhaal Hugo.
  Ik denk dat het niet zo van belang is over welk isme het gaat, in het heden is de onderdrukking een constante evolutie van vorige technieken om de massa onder controle te houden en hen uit te melken.

  @Spy-Nose [28]: Ik heb daarstraks uit curieusiteit de troonrede van Beatrix gelezen. De betekenis van de inhoud was voorspelbaar hidden in plain view: de gemeenschappelijke punten met de agenda van de Club of Rome zijn treffend.
  Zelfs het Bedrog van Lissabon sleurde ze erbij, naast de klimaattop in Kopenhagen en meer van dat “goeds”.

  Dat is dus duidelijk internationaal en NWO.
  De macht van het koningshuis wordt vaak onderschat. Zou Wilders echt ooit aan de macht kunnen komen denk je? In België de grootste oppositiepartij althans niet, door het koningshuis.

  check

  Club van Rome bijeen in stad (opmerkelijk dat er geen reacties zijn op het artikel, Gorbatchov is zelfs aanwezig. Mensen malen er niet om)
  Programma Amsterdam, 26-27 October 2009
  Troonrede 2009

  Spy-Nose [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.