referee3Deze overheid is uitgespeeld. En ik zal u zeggen waarom.

Een overheid dient zich zo min mogelijk te bemoeien met de economie. Hooguit dient zij de omstandigheden te bewaken waaronder gezonde economische activiteit kan plaatsvinden. Zij kan (een minimum aan) spelregels bewaken maar dient zelf niet aan het spel deel te nemen. Zij is een scheidsrechter en geen speler. Zij dient nooit de bal af te pakken en zelf te schieten. Zij dient te fluiten wanneer een speler van een andere speler een kopstoot krijgt.

De huidige overheid is echter van mening dat zij onmisbaar is om doelpunten te maken. Zij pakt structureel de bal af van de spelers en volgt haar eigen onnavolgbare tactiek om te scoren. In welk doel dan ook.

In de economie gedraagt de overheid zich als een overspelige scheidsrechter die het geld uit de economie afpakt en zelf gaat spelen. Hier een beetje minder, daar een beetje bij. Dit spelbederf heeft thans geleid tot een enorme chaos.

Zo’n scheidsrechter wordt op een willekeurig sportveld uitgejouwd en dringend gevraagd normaal te doen. Onze landelijke scheidsrechter weet echter van geen ophouden. Hoewel deze totaal geen grip meer heeft op het spel, blijft deze onverbiddelijk doorrennen met de bal. Onze scheidsrechter gaat nog meer bepalen wie de bal krijgt en wie niet. Wie er mag schieten volgens welke tactiek.

Vrijwel alle maatregelen die zijn aangekondigd in de troonrede gaan over financiële en economische herverdeling en vooral het balbezit van de overheid.

Centraal in de troonrede staan maatregelen waardoor de spelers er voor zullen zorgen dat de scheidsrechter voldoende aan de bal blijft. De spelers moeten hun verantwoordelijkheid daarin nemen.

Nog steeds heeft onze scheidsrechter niet in de gaten dat zij met haar voeten van het geld moet afblijven in plaats van het af te pakken en links en rechts weg te schieten. Zij is een scheidsrechter en geen speler.

Is de huidige economische situatie niet een enorm duidelijk bewijs dat de overheid van het geld moet afblijven? Hoe groot moeten de staatsschuld en de werkloosheid worden voordat de spelers en het publiek ingrijpen?

Landgenoten.

Wij, het kabinet en ik, meenden lange tijd dat wij beter konden omgaan met geld dan u. Wij meenden dat u niet in staat was het economische spel te spelen zonder onze voortdurende inmenging en bemoeienis. Wij erkennen dat we buiten ons boekje zijn gegaan en de samenleving hebben opgezadeld met een enorme financiële chaos. Wij erkennen dat wij onszelf hebben overschat.

Gezien onze rampzalige resultaten, kunnen we niet anders zeggen dan dat we zijn uitgespeeld. Ons spel heeft geleid tot onacceptabele schulden en een enorme economische achteruitgang. Wij geven daarom het spel en de bal weer terug aan u. Wij zullen ons overheidsapparaat met onmiddellijke ingang verkleinen tot 140.000 ambtenaren en de belastingdruk verlagen met 90%. Het geld dat hiermee vrijkomt, zal het spel van de economie enorm doen opleven.

Niet u, maar wij zullen (de bal) inleveren.

Sen Huwa

24 REACTIES

 1. Je kan zo zien dat er een minachting van het werkende volk. Want, waneer word de troonrede gegeven, juist wanneer het werkende volk aan het werk zit en niet naar kan kijken.

 2. De overheid is een uitgerangeerde club van slappe lullen en tieten die zich als een roedel uitgehongerde wolven te goed doet aan de burger. De burger heeft ze niet nodig en helemaal niet op dit moment, maar de overheid kan niet zonder de burger en doet zich voor als DE onmisbare factor in ieders leven, tenminste met dat idee heeft men bijna heel NL gehersenspoeld. Nu ze daar in Den Haag niet langer om de puinhopen heen kunnen die men jarenlang op wonderbaarlijke wijze voor zich uit heeft weten te schuiven, gaat men nog harder op zoek naar degene die ze het hardst en het makkelijkst kunnen uitknijpen en dat zijn natuurlijk niet de ambtenaren of grote zakkenvullers bij de overheid…Bedenk maar een categorie die het makkelijkst is te pakken dan weet je waar ze in de toekomst hun centjes vandaan halen.
  Vorig jaar was met Prinsjesdag alles nog rozengeur en maneschijn en na het zuur zou het zoet komen…Leugens van de bovenste plank. En nu? Nu, is het de omgekeerde wereld en moet men huiveren voor hetgeen gaat komen. Ik kan de mensen die nog wat vet op de botten hebben alleen maar adviseren om heel zuinig met hun?? centjes om te gaan, want de (toekomstige) rovers zullen ze niet sparen.

 3. Inderdaad Najef totale minachting voor de burger en zoals IIS aangeeft, hoe erger het wordt hoe meer de overheid van zichzelf denkt dat zij de oplossing is, terwijl het de oorzaak is van de problemen.

 4. Mopperen, kankeren, zeiken, maar zelf aktie ondernemen, ho maar!
  Elke dag hetzelfde verhaal, dezelfde retoriek, de overheid is slecht voor je gezondheid. Dat weten de mensen hier nu wel, wat doen we er aan. Demonstreren helpt ook niet. Konstant tegen anderen vertellen dat de overheid slecht is, ook niet. Krijg je juist het tegenovergesteld effekt. Dan ben jij de zeikerd. Ach, weet je, ik stop er maar mee. Heeft ook hier geen zin!

  Liberty 5-3000 [5] reageerde op deze reactie.
  Frenkelfrank [5] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  IIS [7] reageerde op deze reactie.
  Sen Huwa [11] reageerde op deze reactie.
  Eric [12] reageerde op deze reactie.
  Antares [13] reageerde op deze reactie.

 5. @Rob ter Horst [4]: Gisteren las ik op Nujij.nl de commentaren die mensen hebben op de uitspraken van Windvaan Bos. Echt absurd gewoon, hoeveel mensen zich (terecht!) afkeren van de politiek, geen enkel positief bericht! Vroeger klonk er nog wel (onterechte!) hoop, dat als die ene politicus nou gekozen zou worden, alles beter zou worden; eerlijkere(???) verdeling van het geld, hulp aan de hulpbehoevenden, noem maar op. Maar nu pikken mensen het (bijna) niet langer, ze worden steeds slimmer en beseffen steeds meer dat de overheid een clubje is die voornamelijk bezig is zichzelf in stand te houden en uit te breiden. De politiek zal nooit meer het vertrouwen kunnen terugwinnen, het zal alleen maar steeds meer afbrokkelen. Met plezier zie ik hoe het systeem aan het afbrokkelen is. Graag nog een paar extra incompetente politici! Nog een paar jaar geduld, mensen!

  Rob ter Horst [16] reageerde op deze reactie.

 6. @Rob ter Horst [4]:

  Je reactie is te begrijpen en ik moet bekennen dat je ergens gelijk hebt. Maar op dit moment is mopperen het enige wat mensen kunnen doen, maar daardoor ook duidelijk maken dat de politiek ze de strot uitkomt en ze het feitelijk niet langer pikken dat de overheid en zijn regering het volk negeert, uitzuigt en wil onderwerpen aan HUN regels en wetten. Zou het niet geweldig zijn als de overheid notie neemt van de wensen van het volk en niet langer een eigen dubieuze koers blijft varen.

  Door te reageren en te mopperen op het internet mag het voor iedereen duidelijk zijn dat we niet alleen staan en er een duidelijke omslag plaats vind in het het denken bij de burger. Ga door met reageren hoe zinloos dit misschien ook lijkt, uiteindelijk zal de bom een keer barsten en zal er een andere koers gevaren moeten worden en blijken dat reageren juist zeer zinvol was/is.
  Rob ter Horst [23] reageerde op deze reactie.

 7. @Rob ter Horst [4]:

  Ik kan mij goed voorstellen dat dit als gemopper overkomt. Het is ook gemopper. Gemopper met een doel.

  Om veranderingen teweeg te brengen, zal eerst het bewustzijn van de mensen dienen te veranderen. De herhaalde boodschappen op vrijspreker.nl zijn een weerwoord op de herhaalde boodschappen in de gecontroleerde media.

  De burgers staan dagelijks bloot aan een niet aflatende stroom van eenzijdige informatie. Een enkel artikel over een andere zienswijze is geen match voor deze overmacht aan indrukken. Daarom herhaal ik mijn visie. Niet dat mijn visie overgenomen dient te worden, maar dat mensen de situatie ook van een andere kant gaan bekijken en bijvoorkeur zelf op onderzoek uitgaan.

  Ik doe tevens een voorstel hoe het wel moet. Mijns inziens dient de overheid zich veel terughoudender op te stellen t.a.v. de problemen waar zij klaarblijkelijk geen grip op heeft maar wel verergert met haar handelswijze.

  Indien meer mensen zich gaan realiseren dat de economie van hun is en niet van de overheid, ontstaat er wellicht meer draagvlak om zelf met betere oplossingen te komen.

 8. @Rob ter Horst [4]:
  Ik vind dit een wel erg simpele reactie, zoals je tegenwoordig zo vaak ziet. Waar blijft het “dan ga je toch emigreren”?

  De bedoeling van het openbaar mopperen is om je frustratie en boosheid te uiten maar inderdaad tevens om anderen attent te maken op de punten waar jij boos over bent; anderen vertellen jou waar zij boos over zijn. Het gevolg van dit proces is dat steeds meer mensen alle informatie krijgen en leren dat ze niet de enigen zijn die zich slecht behandeld voelen. Als er ooit wat eensgezindheid zal ontstaan onder de bevolking is het op deze manier! Hoe sneller uit de sneeuwbal een lawine ontstaat, de beter!
  Ten tweede, wie zegt dat niemand “zelf actie onderneemt”? Dit gebeurt wel degelijk maar nog te weinig om door de overheidsterroristen gevoeld te worden. Veel meer mensen zouden inderdaad het volgende moeten doen:

  1/ Geen nieuwe auto meer kopen (dit had al moeten gebeuren met de invoering van de 40% BPM, maar ja, beter laat dan nooit)
  2/ Winkel en/of andere gebieden waar betaald parkeren wordt ingevoerd zo veel mogelijk boycotten. Het wordt de gemeenten wel erg makkelijk gemaakt om meer dan 500 miljoen euro per jaar te vangen aan parkeeropbrengsten.
  3/ Amsterdam in zijn geheel boycotten!
  4/ Bij elke onzinboete voor flutovertredingen welke onder het uiterst valse voorwendsel van “veiligheid” wordt uitgedeeld in beroep gaan bij de OvJ onder de WOB. Laat ze de hele handel maar bij elkaar zoeken en opsturen. Het is nog mogelijk dat er een fout van hun kant uit blijkt ook! Aangezien bezwaarschriften door de OvJ niet gelezen worden in de hoop dat je het verder laat zitten, ga je dus vervolgens naar de kantonrechter.
  5/ Instanties zoals politie die zich te buiten gaan aan verwerpelijke activiteiten om te voldoen aan de eis die is gesteld t.a.v. het uitschrijven van bekeuringen omdat het CJIB toch moet “draaien”, boze e-mails of brieven sturen waarin je je afkeuring uitspreekt over deze activiteiten.
  6/ Je informeren over flits- en laserlocaties voordat je de weg op gaat. o.a. op flitsservice.nl wordt dit vermeld. Ze staan niet allemaal vermeld dus let tevens goed op.
  7/ Onderzoeken of de overheid niet aangepakt kan worden op haar verregaande roofzucht; hogere verkeersboetes t.b.v. “gratis schoolboeken” of een gat van 40 miljoen euro in de begroting (voor 2008) “dichten” met er in zetten dat de politie 500.000 extra boetes van 80 euro moet uitschrijven zijn toch schandalige manieren om met de burgers om te gaan. Zo ook het invoeren van 6 euro “administratiekosten” op bekeuringen terwijl de kostprijs lag op 4,30. Nu heeft hirsch-ballin via allerlei leugens de kostprijs achteraf op 6 euro gezet!!
  8/ Gemeenten en rijkswaterstaat meer aanspreken op idiote verkeersmaatregelen; tegenwoordig worden maar lukraak snelheidslimieten verlaagd zonder reden; goede wegen worden levensgevaarlijk gemaakt door de asmarkering (onderbroken witte streep) weg te halen, de rijbaan te versmallen en vanwege het verhoogde risico hierdoor de snelheidslimiet verlagen tot 60 km/u!! Ook gaan veel invalswegen van 70 naar 50 km/u wat “toevalligerwijs” samenvalt met intensivering van de controles !
  9/ De overheid moet worden aangeklaagd wegens het op poten zetten van een organisatie (CJIB, BVOM, CVOM, KLPD grotendeels, VerkeersHandhavingsTeams), geholpen door wetten (WAHV, identificatieplicht, WVW 1994) UITSLUITEND bedoeld om grote hoeveelheden bekeuringen uit te schrijven en te verwerken om daarmee veel geld binnen te halen. Geld waarvoor dus geen belastingen verhoogd hoeven te worden en die de “eigen schuld” zijn van de burgers want die “kiezen” er toch zelf voor om de wet te overtreden!!

  Misschien zijn er nog mensen met suggesties over wat we nog meer kunnen doen? We worden bedonderd, daar moet toch wat aan te doen zijn?

  Scrutinizer [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Rob ter Horst [4]: Ik zou ook niet zeggen dat de overheid slecht is maar uitleggen hoe het in elkaar zit. Mensen trekken dan zelf wel hun conclusies. Stel bijvoorbeeld de prikkelende vraag (nu is je kans) aan wie de staatsschuld moet worden afbetaald. Het kost waarschijnlijk nog enige moeite om uit te leggen dat je je letterlijk afvraagt aan wie het bedrag moet worden overgemaakt wanneer de staat af gaat lossen. Het leuke is dat niemand het antwoord weet. Als mensen door gaan vragen dan zijn ze rijp om “Money as Debt” te gaan bekijken. Succes!

 10. @Eric [12]: Wat je kan doen?
  “Going Galt”. Produceer niets, draag derhalve niets bij en als voldoende mensen dit doen dan stort de boel vanzelf in.
  Dat kan als je over voldoende geld beschikt (en zeker als je dit succesvol weet te beleggen) maar zelfs als je weinig spaargeld hebt. Je zou nl. een uitkering kunnen nemen en alzo wegen op het systeem. Juist als je in het verleden wel een hoop geld verdiend hebt en derhalve veel belastingen hebt betaald, is hier moreel ook helemaal niets mis mee, immers je recupereert met je uitkering a.h.w. wat de overheid eerder van jou afperste.
  Vroeg of laat stort de boel in en kan er op de puinhopen een nieuwe economie -zonder “sociale” welvaartsstaat- komen, waarin volop werk is voor iedereen a.g.v. lage belastingen en geen betuttelende arbo en andere wetjes. DAN ga je weer lekker productief zijn en leun je niet meer op anderen. Dat je dat ondertussen wel deed, was om te helpen de boel te doen instorten, dus een strijd voor de goede zaak en daarmee moreel verdedigbaar, zeker als -zoals gezegd- je in het verleden zelf fors afgeperst werd en je nog in de recuperatie-fase zit. Mocht op een gegeven moment je uitkering je afgestane belasting overstijgen, is de situatie minder helder.

 11. @Hub Jongen [6]:
  Rob, wat is jouw positief advies?
  Doe het wat genuanceerder, positiever. Ik zelf ben iemand die wel door het negatieve gezeur heen prikt, maar de andere, nog te overtuigen, mensen doen dat niet, vinden jullie zeikerds, onnozelen. Dus niet alleen negatieve berichten over de overheid, maar ook positieve. En ja, die zijn er ook…

  Wat DOE je zelf?
  Ik heb al diverse keren, ondanks te weinig tijd, voorstellen gedaan aan de gemeente en de politiek. Bijvoorbeeld worden er hier zeer veel bushokjes vernield. Was veel gedoe over. Ruiten werden steeds vervangen, of niet meer. Heb toen samen met anderen aktie ondernomen. Ruiten werden weer vervangen. Heb echter het voorstel gedaan om dan maar metalen platen ipv ruiten te plaatsen. Uiteraard nooit meer iets gehoord. Bij een volgende aktie zal ik mijn voorstel maar eens via de pers doen.
  Wat kan de Vrijspreker beter doen dan trachten met feiten aan te tonen dat overheid niet werkt?

  Doe je mee aan de VrijheidsParade? (zie AGENDA)
  Nee. Te vage deelnemerslijst (sommige extreem rechts?). Heb te weinig tijd om precies uit te zoeken wie allemaal deelneemt, en wat zij representeren. Volgende keer beter.

  In het algemeen heb ik te weinig tijd, om me veel met politiek bezig te houden.

  Rob ter Horst [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Frenkelfrank [5]: En wat komt ervoor in de plaats? Iets beters? Anarchie? Een duidelijk signaal aan de politiek zou kunnen zijn, als men massaal niet gaat stemmen. Zal het helpen? Geen idee. Wat wel helpt is als men massaal, en gecoordineerd naar de (lokale) overheid stapt. Je moet ook samenwerken met alle redelijke mensen (links en rechts). Dus niet, zoals hier vaak gebeurt links overal de schuld van geven, maar samenwerken met de gematigde socialist. Ergens zal wel een punt zijn waarop men kan samenwerken.

  Frenkelfrank [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Rob ter Horst [15]
  Wat kan de Vrijspreker beter doen dan trachten met feiten aan te tonen dat overheid niet werkt?
  Zie het voorbeeld klimaatverandering!
  Jullie zeggen dat de mens niet de schuldige is. Anderen zeggen dat de mens juist wel de schuldige is. Bijna niemand houdt er rekening mee, dat de mens wel eens medeschuldig kan zijn. Wat wij doen is eigenlijk alleen maar, met andermans bewijs, een mening verkondigen, zonder zelf ook maar enig onderzoek gedaan te hebben. Helpt niet echt!

  Frenkelfrank [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Rob ter Horst [16]: Samenwerken? Dus samen falen? Je gaat toch niet samenwerken met een dief? In de hoop dat hij iets minder gaat stelen? Ik denk dat men ook een beetje moe is van dat eeuwige genuanceer. Heel vroeger was het zo dat als je een vrouw verkrachtte, je een zeer zware straf kreeg. Heel simpel. Toen begon men te nuanceren: verkachten is wel slecht, maar…. de dader heeft een zware jeugd gehad, de vrouw vroeg er zelf ook wel een beetje om, bla bla bla. Ik denk dat men weer terug wil naar vroeger in dat opzicht: iemand die zwaar mishandelt zal ook zwaar bestraft worden. Nu dat die Saban B. gevlucht is, iets dat een (linkse?) rechter mogelijk maakte, zal men ook geen vertrouwen hebben in de oude kliek van rechters. Overigens kreeg die mishandelaar van vrouwen (bont en blauw slaan van weerloze mensen) slechts 7,5 jaar, een lachtertje natuurlijk!
  Anyway, de tijd van nuancering is voorbij. Niks samenwerken met de vijand in de hoop dat de vijand iets minder slecht wordt.

  Ik wacht nog op een libertarische partij die écht vrijheidslievend is (dus hoofddoekjes wél toestaan, niet moeilijk doen over de islam, maar wel individuen die de vrije samenleving bedreigen oppakken en indien mogelijk het land uitzetten). Misschien dat dat nog een mogelijkheid is.

  Rob ter Horst [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Rob ter Horst [17]: Het is heel simpel hoor: als iemand beweert dat wij, de mens, de schuldige is, dan moet die persoon met bewijs komen. Een negatieve stelling is nooit te bewijzen: ik kan niet bewijzen dat de mens geen invloed heeft, zoals jij niet kan bewijzen dat de kerstman niet bestaat. Hoeft ook niet, want ik plaats die stelling niet.
  En juist omdat er geen duidelijk bewijs wordt geleverd, slechts nogal beroerde theorieën, kan er dus ook geen beleid op gevoerd worden (als dat al een taak van de overheid zou moeten zijn).

 16. @Rob ter Horst [20]: Amerika is allang niet meer het toonbeeld van vrijheid. Ik weet ook niet precies wat dit met mijn vorige reactie te maken heeft. Kan je me vast wel uitleggen.

  Maar proef ik uit jouw reactie dat iemand die vrouwen de prostitutie in dwingt, ze tatoeëert (brandmerkt), ze in elkaar slaat en ze in een bad met koud water stopt om de zwellingen tegen te gaat, iets beters verdient dan levenslang?

  Rob ter Horst [22] reageerde op deze reactie.

 17. @Frenkelfrank [21]:
  Heel vroeger was het zo dat als je een vrouw verkrachtte, je een zeer zware straf kreeg. Heel simpel.

  En, helpt dat in Amerika?

  Amerika is allang niet meer het toonbeeld van vrijheid.
  Ik weet ook niet precies wat dit met mijn vorige reactie te maken heeft. Kan je me vast wel uitleggen.

  Amerika is een van de landen waar nog de doodstraf wordt uitgevoerd (ondanks dat er onschuldigen ter dood zijn gebracht, en dat er onschuldigen in de dodencel zaten), en het helpt geen moer tegen de criminaliteit. Natuurlijk moet je criminelen straffen, maar het gaat er vooral om hoe je criminaliteit kan voorkomen. Jij wilt toch ook niet dat jij of je familie het slachtoffer wordt van criminaliteit, nou dan? Maar het helpt niet echt, dat straffen. Ze gaan gewoon weer door. Dus moeten we andere methodes zien te vinden die wel helpen, die wel criminaliteit voorkomen. Dus denk erover na! Het einddoel is belangrijker, dan straffen…

  Frenkelfrank [24] reageerde op deze reactie.

 18. @IIS [7]: Maar het sneeuwt het libertarisme volledig onder. Ik zie liever constructieve discussies, want blijkbaar begrijpen een aantal deelnemers mijn motivaties niet. Er wordt teveel adhoc gereageert.

 19. @Rob ter Horst [22]: Ik ben het helemaal met je eens; straffen moeten er zijn om in de toekomst misdrijven te voorkomen. Afschrikking werkt niet echt (maar wel een beetje!), maar bij lange straffen worden de (met name gewelddadige) criminelen wél van de potentiële slachtoffers weggehouden.
  Ik verplaats me in die prostituees die door Saban B. met een honkbalknuppel bewerkt waren. Nog afgezien van dat hij nu losgelaten is, zou hij maximaal 7,5 jaar later sowieso weer op straat komen. Denk je dat hij die dames dan gewoon met rust laat? Al gaat het “alleen maar” om het behouden van zijn reputatie, die vrouwen gaan er weer van langs krijgen. En de politie heeft het te druk met verkeersboetes uitschrijven, dus vrij spel!
  Eigenlijk zou ik voor een soort TSB-achtige regeling zijn: Pas als een (gewelddadige?) crimineel redelijkerwijs geen risico meer vormt voor de samenleving, loslaten. Maar hoe constateer je dat he?

Comments are closed.