zionistische-en-israelische-terreurDe vorige keer besprak ik de opdracht van de God van Israël, Jahweh, aan ”de uitverkorenen” tot verovering van Palestina (Kanaän) en de vernietiging van het Palestijnse volk. Zoals we zagen beroepen zij zich op de eerste vijf boeken van het Oude Testament, de boeken van Mozes (Pentateuch=wet=Thora). Deze keer ga ik het hebben over de expansie van de Israëlitische kolonisten en hun (zogenaamde) nakomelingen, de Zionisten, over het M.-Oosten.

Het is van essentieel belang vast te stellen, dat er vele Joodse sekten bestaan, allen met verschillende religieuze opvattingen. Die verschillen vloeien niet alleen voort uit de (non-)acceptatie van oude teksten, maar ook uit verschillende interpretaties daarvan. Een zeer belangrijke sekte wordt gevormd door de Thora-Joden. Zij houden strikt vast aan de Thora , maar stellen nadrukkelijk, dat Joden niet het recht hebben Palestina te veroveren ten koste van de inheemse bewoners, zolang de Messias niet is teruggekomen. Zij zijn radicaal tegen het Zionisme, dat alle Joden ter wereld op gezette tijden tracht te bewegen zich in Israël te vestigen. Ze distantiëren zich volledig van het Zionisme dat o.a. ernstig misbruik maakt van de heilige boeken van Mozes en betichten de Zionisten van oorlogsmisdaden.

Voor het onderscheid tussen de verschillende afstammelingen van Jacob (Israel) verwijs ik naar de bevoegde literatuur. Zie gemakshalve Wikipedia: “Israëlieten” en “Stammen van Israël” (onder het nodige voorbehoud).

Beroepen orthodoxe Joden zich vooral op de Thora, de Zionisten beroepen zich ook op de boeken door de profeten Jozua, Zacharia e.a.. Zij treden, zoals Jozua, na diens dood in de voetsporen van Mozes.

“Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan de Grote Zee in het westen. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb.” (Jozua 1:1-6)

Ook Zacharia blaast zijn partijtje mee:

“Open je poorten, Libanon! Vuur zal je ceders verteren. (…) Hoor de herders jammeren, want verwoest is hun lustoord. Hoor de leeuwen brullen, want verwoest is de trots van de Jordaan.

Dit heeft de HEER, mijn God, gezegd: ‘Weid de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers kunnen ze zonder wroeging slachten, de verkopers danken de HEER dat ze er rijk van worden, en de herders sparen het vee niet. Ik zal immers de bevolking van dit land niet langer sparen – spreekt de HEER. Ik lever de mensen aan elkaar en aan hun koningen uit; ze zullen het land vernielen zonder dat ik ingrijp.’” (Zacharia 11:1-6)

Zo “moeten” de Israëlieten, c.q. hun opvolgers, volgens de profeten Jozua en Zacharia, Libanon verpletteren en de gebieden tot aan de Eufraat veroveren, want Yahweh heeft hen ook die gebieden beloofd.

“De HEER, onze God, heeft bij de Horeb tegen ons gezegd: ‘Jullie zijn nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Breek het kamp op en trek naar het bergland van de Amorieten en naar het gebied van de naburige volken: de Jordaanvallei, het bergland, het heuvelland, de Negev en de kuststrook – de gebieden van de Kanaänieten – en de Libanon tot aan de grote rivier de Eufraat. Heel dat gebied schenk ik jullie. Trek het binnen en neem het in bezit, want dat is het land dat de HEER jullie voorouders Abraham, Isaak en Jakob en hun nageslacht onder ede heeft beloofd.’” ( Deuteronomium 1:6-8)

Libanons havensteden Tyrus en Sidon moeten van hun welvaart worden beroofd en in zee gestort.

“Het woord van de HEER heeft Chadrach bereikt, en het rust op Damascus. Naar de HEER immers zal de hele mensheid zich richten, net als de stammen van Israël. Ook op het aangrenzende Hamat rust het woord van de HEER, en op Tyrus en Sidon, ondanks al hun vernuft. Tyrus bouwde voor zichzelf een bolwerk, het hoopte zilver op als stof en goud als slijk in de straten, maar de Heer zal de stad in bezit nemen, haar rijkdom in zee storten, en de stad zelf gaat in vlammen op.” (Zacharia 9:1-4)

En hun bewoners moeten in zee worden gedreven: “Er is bovendien het land van de Giblieten en, ten oosten daarvan, de hele Libanon vanaf Baäl-Gad aan de voet van de Hermon tot aan Lebo-Hamat; kortom, het hele berggebied van de Libanon tot aan Misrefot-Maïm, dus met inbegrip van de streek waar de Sidoniërs wonen. Ik zal al die volken zelf voor Israël verdrijven. Jij hoeft het land alleen maar door loting onder de Israëlieten te verdelen, zoals ik je heb opgedragen. Verdeel het daarom in gebieden voor de negen overgebleven stammen en de tweede helft van de stam Manasse.’ (Jozua 13:5-7)

Maar het gaat steeds verder. Want zoals we zojuist zagen in Deuteronomium (1:6-8) beloofde Jahweh de Israëlieten het hele gebied tot de Eufraat. M.a.w. als het aan de Zionisten ligt zullen ook het moderne Syrië, Jordanië en Irak aan de beurt komen.

Volgende keer hoop ik het over Christen-Zionisten te hebben.

———————

Referenties:

Jews against Zionism

De Nieuwe Bijbelvertaling

The zionist Manifesto

Stammen van Israel, Wikipedia

Jews Against Zionism distantieren zich van Zionistische oorlogsmisdaden

Verdere aanbevolen lectuur:

The brutal Zionist role in the Holocaust, True Torah Jews Against Zionism


77 REACTIES

 1. @IIS [33]:
  Da’s waar. Nou ja. Het probleem is mondiaal. Langzaam maar zeker glijdt men wereldwijd de afgrond in. Kloten, dat men intussen tot de tanden toe bewapend is met nukes en andere WMD.
  Het enige wat eraan gedaan kan worden is, dat we proberen de politiek tot de orde te roepen.

 2. @IIS [33]:
  Ja. Heb je ooit gehoord van een normale vader die zijn zoon aan het kruis laat nagelen om de wereld van al zijn zonden te verlossen?

  Dat moet toch een onvoorstelbaar gemene gek zijn, of niet soms?

  Dat diezelfde idioot Abraham voor de grap aanzet tot het doden van zijn zoon Isaac, maar op het moment, dat hij er het mes in wil zetten, een engel stuurt om hem van zijn snode kinderoffer te weerhouden, is te bizar voor woorden.

  Hoe kom je erop. Het moet een ernstig zieke geest zijn geweest die dat bedacht heeft en helemaal ziek is om daaruit een religie te construeren.

  Dat er honderden miljoenen mensen zijn, die dit soort bizarre kolderverhalen allemaal voetstoots slikken en zich vervolgens massaal lenen om gewapenderhand het democratisch evangelie over de wereld door hun regering te doen verspreiden, geeft al aan wat er ongeveer aan de hand is.
  IIS [37] reageerde op deze reactie.

 3. @Spy-Nose [25]:

  “De Amerikaanse regering is namelijk de facto failliet en staat onder curatele van het door Zionisten gecontroleerde bankkartel.”

  Dat is een enkele zin met het hele probleem beschreven.

 4. @Spy-Nose [35]:

  Creëer uit naam van een of andere god een wereld die je kan controleren en delegeren, waarin het individu ondergeschikt is aan de massa en bedenk dat ieder mens kan dienen als slaaf…en zie hoe gelukkig het ons allen maakt…tenminste, als je deel uit maakt van een bepaalde elite.

 5. Nu wil ik best geloven dat er slimme joden zijn. Ze waren immers niet allemaal zo dom zich af te laten maken door een stelletje Duitsers met een machinepstool onder aanvoering van en kereltje die niet eens een behoorlijke snor kon kweken.

  Maar welk nut heeft het nou voor Nederland om zich achter en paar palastijen met bomgordels te scharen?

  Ik blijf voor Israel totdat SpeurNeus kan aantonen dat palastijnen ook wat nuttigs te bieden hebben.

  Maakt me verder niet uit of ze elkaar afmaken, dat hou je toch, als wij er hier maar geen of zeer weinig last van hebben zal het mij verder jeuken.

  flap [42] reageerde op deze reactie.

 6. @Spy-Nose [23]:

  Beste Spy-nose,

  Dank voor je reactie, ik ga het rustig lezen.

  btw ik ben niet Armin.

  Mijn laatste opmerkingen waren meer van algemene aard mbt tot dit onderwerp. In hoeverre is het zionisme echt een wezenlijk iets, een probleem? In hoeverre is het vergelijkbaar met een Bush die in toespraken aan het christendom refereert. Is het niet gewoon een kapstok waar we eeuwenoud menselijk gedrag aan kunnen ophangen ipv een doordachte blauwdruk?

  Met vriendelijke groeten,

  Jaap

  Spy-Nose [47] reageerde op deze reactie.

 7. @R. Hartman (NI) [43]: Volgens mij doet Hamas niet meespelen in de Westbank.

  Daarnaast vind ik het nogal dubieuze terminologie.. zelfbestuur. Er komt in geen van beide gebieden ook maar een spijker legaal binnen zonder dat er een stempel opstaat van de opperwatcher israel.

  Dat zou hetzelfde zijn als dat u in uw eigen huis de baas bent maar dat uw buurman bepaald wat voor boodschappen u in huis heeft.

  R. Hartman (NI) [45] reageerde op deze reactie.

 8. @flap [44]: “Er komt in geen van beide gebieden ook maar een spijker legaal binnen zonder dat er een stempel opstaat van de opperwatcher israel.”

  Wat zou daar nou toch de reden van kunnen zijn?

  Ik heb me zeer bewust buiten deze discussie gehouden, en blijf dat verder ook doen. Ik wou alleen even kwijt dat van ‘bezetting’ geen sprake is.

  Spy-Nose [46] reageerde op deze reactie.

 9. @R. Hartman (NI) [45]:

  “Wat zou daar nou toch de reden van kunnen zijn?”

  Dat was niet het punt. Het punt was, dat er geen spijker binnenkomt. De Israëlische regering is er aantoonbaar op uit het Palestijnse volk te vernietigen. Dat hebben de Israëlische leiders herhaaldelijk aangekondigd en daadwerkelijk laten zien. (Zo laten ze de IDF geregeld Palestijnse huizen neerhalen en de oogst vernietigen.)

  En dat feit is de Palestijnen dus bekend.

  Dus waarom denk je dat die Israëli’s de boel hermetisch afsluiten?

  Dit is een retorische vraag, want je bent blijkbaar van plan je er niet mee te bemoeien.

  “Ik heb me zeer bewust buiten deze discussie gehouden, en blijf dat verder ook doen. (…)”

 10. @Jaap [41]:

  Beste Jaap,

  Is het niet gewoon een kapstok waar we eeuwenoud menselijk gedrag aan kunnen ophangen ipv een doordachte blauwdruk?

  Het is blijkbaar veel meer dan een kapstok. Waarom denk je dat de geschiedenis bol staat van religieuze oorlogen? Die moeten toch “gerechtvaardigd” worden?

  Maar oorlog is nou juist een van de meest winstgevende businesses die je je kunt voorstellen. Wel, voor de investeerders daarin dan.

  De makkelijkste manier om mensen tegen elkaar op te zetten is via een religieus conflict. Daar hakken ze elkaars koppen voor af en verkrachten vrouwen en kinderen en steken huizen in brand. Allemaal te rechtvaardigen, als je de heilige boeken er maar bijhaalt.

  Zo is het altijd gegaan. Neem bijv. de Hessische huursoldaten van Prins William IX (als ik me goed herinner). Die verhuurde zijn soldaten tegen het eind van de 18e eeuw aan o.a. het Britse Koningshuis en ving er kapitalen voor.

  Vergeet niet, dat de Amerikaanse regering geld moet lenen om de permanente oorlogsinspanningen te betalen. Dat geld (duizenden miljarden USD) moet “geleend” worden en met rente terugbetaald.

  Dat “geld” wordt door de FED “out of thin air” aan de Amerikaanse regering “geleend”. De rente verdwijnt na aftrek van operationele kosten e.d. in de zakken van de aandeelhouder-eigenaren van de FED. Zonder enig risico, want de Amerikaanse regering betaalt altijd, wat er ook gebeurt. Let wel: rente +“aflossing” !

  De FED (en dus de aandeelhouders) maakt dus winst uit kapitalen, die hijzelf niet hoeft op te brengen.

  Wat denk je dat de belangen zijn van die investeerders?

  Maar dit spelletje wordt door de Amerikaanse regering al sinds WO-I gespeeld en sinds Nixon staat de Amerikaanse regering al onder curatele van de schuldeisers, die trouwens hun lobby ook in het Congres hebben.

  En wat denk je, wie het stimulus package van Obama hebben doorgedrukt?

  Enfin. Bekijk bijv. de videootjes op de webpagina:

  http://www.jewwatch.com/jew-worldconspiracies-illuminati.html

  Ben benieuwd naar je commentaar. Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereid.

  Vr. Groetze
  Spy-Nose

 11. @beek [39]:

  Ik sluit mij volledig aan bij reactie 4.

  Want,
  – als de moedwillige vernietiging van 6 miljoen wordt betwijfeld,
  – als zionisten het verwijt krijgen dat zij de wereld willen beheersen via smerige spelletjes,
  – als Joden de schuld krijgen van 9/11,
  – en als Israel als vijand van de Palestijnen wordt voorgesteld, in plaats van andersom,
  blijft er geen andere mogelijkheid over, dan die spynose * gemodereerd *

  En dat is 3, beek. Je hebt het voor elkaar. Toedeloe, je hebt een ban.

 12. @Spy-Nose [49]:

  Laat ons niet al te lang stil blijven staan bij dit akkefietje. Meneer heeft zijn billen gebrand en dient zich nu te laten verzorgen door de huisartsenpost.

  Laat het ook voor iedereen duidelijk zijn dat ad-hominems onder elkaar niet worden getolereerd.

  Politici zijn vogelvrij, dat dan weer wel.

 13. Is het niet waarschijnlijk dat het geweld dat nu door de leiders van de staat Israel tegen haar eigen slaven (voor de financiering en verkijgen van dienstplichtigen) en de Palestijnen (via wegversperringen en bombardementen) wordt uitgevoerd, gewoon een ‘cycle of abuse’ geval is. Mensen die zelf vroeger misbruikt zijn, zullen later de neiging hebben anderen te misbruiken.
  Dat zie je op kleine schaal bij gelovigen die later de leugen doorgeven naar hun eigen kinderen, bij alcoholische en geweldadige ouders, wienst kroost later op het verkeerde pad raakt, maar ook bij joden die de holocaust hebben ondergaan van de Duitse staat en zelf een staat beginnen.
  Die Duitsers waren zelf ook weer misbruikt in scholen waar ze geslagen werden. De palestijnen plegen bomaanslagen door het misbruik dat zij hebben ondergaan.
  Zie ook the origins of war in child abuse
  http://www.freedomainradio.com/psychohistory/
  Mensen repliceren over het algemeen wat ze leren.

  Spy-Nose [64] reageerde op deze reactie.

 14. ‘opgedonderd, zielepoot’

  In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met aluminium hoedjes. Ook sta ik al jaren kritisch tegenover de rol die Joden – ja u leest het goed – spelen in het wereldgebeuren. Nee, niet alle Joden.

  Dat is antisemitisme. En daarom ben ik een zielepoot. Maar ik wil geen zielepoot zijn. Hoe moet het verder met me?

  Spy-Nose [63] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [5]:
  Hierbij aannemende dat er geen zoogdieren te vinden zijn met IQ en bewustzijn. Hetgeen wetenschappelijk aangetoond is van niet en aanmatigende christelijke indoctrinatie is, als ware de mens de kroon op de schepping en het middelpunt daarvan. Verlichting en andere evoluties in de geestelijke ontwikkeling heeft wat anders aangetoond. Sommigen zijn alleen beetje vastgeroest in hun beleving en kennis, dat gevoed wordt door welgeteld 1 boek.

  pcrs [58] reageerde op deze reactie.

 16. Maar goed, al dat geneuzel over het verleden, of een utopie in de toekomst levert uiteindelijk alleen maar meer ellende op. Geloof het, TB vertelt het, je weet toch … de realiteit is hier en nu. En de enige zekerheid die men heeft.

 17. Weet wel dat als 9-11 het keerpunt voor het neo globale fascisme is dat het eigenlijk in ons voordeel is. Hoe moeten wij anders die hordes hakbars in het gareel krijgen, die uit een wereld komen waar geen intellectuele prestatie is geleverd sinds de dood Averroës in 1196?

  Ik bedoel weet wel dat Rome ten onder is gegaan aan wanbestuur met als gevolg dat het overspoeld werd door hordes barbaren die zich enthousiast gingen voortplanten.

  Liever dat de US mijn bank transacties weet dan dat mijn hoofd er af wordt gehakt door zo’n bebaarde idioot met ideeën uit een middeleeuwse zandbak.

  surfer [62] reageerde op deze reactie.

 18. Dus ik denk dat als de Zionisten achter 9-11 zitten het sowieso schandalig is, maar de beste kant van twee kwaden.

 19. Dat Beek hiero van de site is gewipt is m.i. niet alleen omdat de man reageert zoals hij reageert, maar hij wil gewoon niets weten over het ondermijnen door overheden van individuele vrijheden en maakt zelfs het libertarisme zonder nadenken belachelijk, dus weg met die gast en dat de kerk hem genoeg aflIJding mag brengen… http://tinyurl.com/dta8a

  flap [60] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.