WurggreepAlleen al enkele punten die deze week op ons worden losgelaten, zouden elke burger moeten doen rillen van afschuw.
Een van de belangrijkste is de komende “EU-belasting op energieverbruik”. Waarbij dan komt de capitulatie van de banken om rente-ontvangsten (uit o.a. België) automatisch aan de Nederlandse regering te melden. Moet van Brussel. En dan nog een bericht van Minister Ter Dorst dat wetten moeten worden aangepast aan de EU-teksten.

Nu de positie van Barroso veilig gesteld is, durft de EU-commissie weer met wat haar plannen voor de dag te komen. En stel dat de Ieren door de knieën gaan, en ja stemmen, dan zijn er weer een paar remmen weg.
 
-1. Al jarenlang droomt de EU van een eigen directe belastingheffing. Maar veel politici uit de deellanden waarschuwden voor een anti-EU stemming. Als de Ieren ja-stemmen, en het Verraad van Lissabon gaat in werking, dan kan het hen veel minder schelen en zullen ze belasting gaan heffen.

Zie en “geniet”: EU-belasting op energie gebruik.

-2. Deze week stuurde de Belgische Fortisbank een soort excuusbrief rond om aan te kondigen dat ze nu wel automatisch de ontvangen rentes van hun klanten aan de Nederlandse fiscus van de EU “moesten” doorgeven.
Ik kan me die druk wel voorstellen, al blijft het slap van die banken om deze stap, die ze zelf verfoeien, toch schaaps uit te voeren.

Onder druk van de G20 en als gevolg van de verzwakte positie van het Belgische bankwezen heeft de Belgische regering in 2009 besloten om het bankgeheim te veranderen. Er bestaat nog onduidelijkheid over de precieze inhoud van het protocol dat België met diverse andere landen heeft ondertekend. Feit is wel dat de zwart geld spaarder (op den duur) niet meer veilig is in België.

-3, Nederlandse wetten aanpassen aan Brussel.

Advies Raad van State (in Nieuwsbrief regering ) Het kabinet heeft eind 2008 advies gevraagd aan de Raad van State. Volgens de Raad kan de enkelefeit-constructie worden vervangen door formuleringen uit de Europese kaderrichtlijn, zonder de bescherming voor individuen tegen discriminatie of de ruimte voor instellingen te veranderen.

Als iemand de moeite neemt om nog verder te zoeken, vind hij beslist meet “stapjes op weg naar compleet collectivisme”.

Ik stel voor te bidden en alle andere Voodooh-geesten op te roepen toch te zorgen voor een Iers NEEN!!!!

8 REACTIES

 1. Ik heb de afgelopen maand veelvuldig een Iers NEE gevisualiseerd. Het is woensdag. Vandaag beginnen heeft beslist nog zin! Zie het groot voor je. De Ieren hebben opnieuw NEE gestemd!

 2. @Bon Vivant [3]:
  “Kan zo iemand nou vervolgd worden voor hoogverraad?”
  Datzelfde geldt voor de koningin die eedbreuk heeft gepleegd.
  Maar het NL-rechtsstelsel heeft niet veel meer met Recht te maken.Het is een lettertjesspel. Lees alleen de NL Grondwet maar. Daarmee al kun je alle kanten op. Je kunt je er in een rechtzaak ook helemaal niet op beroepen.
  En de EU grondwet (Verraad van Lissabon) heeft nog niemand helemaal kunnen lezen/begrijpen.

  Een proces heeft weinig kans maar zou zeer nuttig kunnen zijn voor de publiciteit die het haalr.

Comments are closed.