Zionisme_end_of_zionism_equals_peaceRED: Onderstaand artikel werd enkele dagen geleden geplaatst. Door een technische fout verdween het, excuses; we trachten het hieronder te herstellen,

Een vijftal reacties zijn nog niet teruggevonden. Sorry!

Wie goed nadenkt moet vaststellen, dat de financiële crisis van vandaag niet zomaar uit de lucht komt vallen. Dat doet de vraag rijzen, waar hij vandaan komt en wie er daadwerkelijk achter zitten. Het is opmerkelijk, dat de “opiniemakers” van de mainstream media, de “deskundigen” en politici geen duidelijk antwoord hebben. Zij wijzen dan naar bonusregelingen bij “graaiende bankiers” of “internationale bankiers” en gebrek aan toezicht of regelgeving, maar blijven een samenhangende uitleg schuldig.
 
Wie zijn nu die internationale bankiers? De Joodse schrijfster Judy Andreas schreef in 2006 een essay, dat een onthutsend licht werpt op (de rol van) die “internationale bankiers” in de geschiedenis van het financiële stelsel sinds het einde van de 19e eeuw tot vandaag de dag. Onthullend is vooral ook, HOE de bankiers aan hun macht kwamen en hoe ze die hebben uitgebuit.

In haar essay “Zionism is Nobody’s Friend” (2006) constateert zij, dat de Westerse geschiedenis boeken vol blanco pagina’s zitten over hun geschiedenis.

Op basis van het boek “Stranger Than Fiction” door Dr. Albert D. Pastore omschrijft zij het Zionisme als

“Zionism is a political movement that arose in the latter part of the 1800’s. Initially it referred to the effort of certain Jewish people to establish a Jewish nation in the land of Palestine. But that term has changed over the years. Today it applies to those who want to expand the borders of what was already established. It refers to those who think nothing of putting their own interests ahead of the interests of any nation in which they reside.”1 

Ook wordt verder in het essay naar dit boek verwezen. Daarin vermeldt zij:

 • hoe de Zionisten de Amerikaanse regering bewogen tot militaire interventie in WO-I ten gunste van de Britten en hoe zij daarvoor in ruil Britse steun kregen voor hun agressieve plan Palestina in te nemen ten behoeve van de Joodse immigratie (Balfour-declaration aan de bankier Lord Rothschild) en
 • hoe de internationale (Zionistische) bankiers door de rampzalige Vrede van Versailles in 1919 Duitsland sociaal-economisch volledig vernietigden;
 • wijst zij op de rol van het Zionistisch terrorisme2, bijvoorbeeld de Haganah die in 1924 de Joods-Nederlandse geleerde Dr. Jacob Israel de Haan na een gesprek met Arabische leiders vermoordde;
 • herinnert ze eraan, dat de Zionistische partij in Duitsland de enige partij was die een zekere mate van persvrijheid in Nazi-Duitsland had en dat de Zionisten en de Nazi’s een gemeenschappelijk belang hadden om Joden naar Palestina te laten emigreren.3
 • herinnert ze aan de Zionistische Irgun terroristen, die verkleed als Arabieren, in 1946 het Secretariaat van de Palestijnse regering en het Britse Hoofdkwartier van de militaire troepen in Palestina, die gehuisvest waren in het King David Hotel in Jerusalem, opbliezen en
 • aan het bloedbad, dat die Irgun in1948 in het Palestijnse dorp Deir Yassin aanrichtte, waarbij 254 Christelijke Palestijnen in koelen bloede werden vermoord, om de Palestijnen in de andere dorpen af te schrikken en uit Palestina te verjagen;
 • vermeldt ze, hoe Zionistische agenten, verkleed als Arabische terroristen, in 1955 een false flag operatie voorbereidden om de de schuld op de Arabieren te schuiven en hoe in 1967 Israëlische oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen de ongewapende Amerikaanse USS Liberty aanvielen (35 opvarenden gedood en 170 gewond). En nog veel en veel meer, teveel om hier op te noemen.

 Maar al die alarmerende historische feiten worden niet of nauwelijks in de officiële geschiedenisboeken vermeld en worden ook hoegenaamd nergens in het Westen gedoceerd, laat staan, dat ze structureel in perspectief worden gezet.

 Al met al heeft dit ontstellende massale kennisgebrek in het Westen, geïnspireerd door de opiniemakers van de door Zionisten gecontroleerde massamedia, geleid tot grote algemene verwarring en volstrekt onbegrip van de nationale en internationale verhoudingen en betrekkingen. In zeer brede kring en ook in kringen van de “elite” is sprake van een ontstellend onbegrip van de feitelijke machtsverhoudingen in de wereld. Men behoeft slechts te denken aan de Nederlandse deelname aan internationale militaire avonturen als de zogenaamde “peace-keeping”-operaties in ex-Joegoslavië en Afghanistan.

Het is mede te wijten aan de invloed van het dogmatisch centralistische Keynesianisme, dat handig door de door Zionisten gecontroleerde centrale banken als de FED wordt benut, dat de wereld al vele tientallen jaren lang (sinds Bretton Woods, of zo men wil sinds de Federal Reserve Act van 1913) zit opgescheept met een volstrekt ondeugdelijk financieel-monetair systeem, waardoor de toestand in grote delen van de wereld sociaal-economisch inmiddels totaal onhoudbaar is geworden. 

Dit alles maakt het volkomen begrijpelijk, waarom het Westen o.l.v. de V.S., dat zijn politiek en veiligheidsbeleid vele tientallen jaren lang afhankelijk heeft gesteld van -wat ik zou willen noemen- de Zionistische Internationale, op dit moment praktisch machteloos staat om de financiele crisis effectief aan te pakken. Hoewel de schrijfster, behalve een oproep om zich uit te spreken, geen pasklare oplossing voor de crisis kan bieden, geeft haar essay in elk geval wel aan, waar de wortel van het kwaad gezocht moet worden. En dat is al heel wat.

 Hier is de link van het essay van Judy Andreas: http://www.judyandreas.com/archive20.htm

 ———–
Bronnen & Referenties o.a. (zie ook de hotlinks in de tekst):

1Albert D. Pastore Ph. D, “Stranger than Fiction – an independent investigation of the true culprits behind 9-11”, http://www.amazon.com/Stranger-Than-Fiction-Albert-Pastore/dp/1893302474

2Paul Lamp, “De Zionistische oorlogsmisdaden”, de Volkskrant, 21 jan. 2009, http://www.vkblog.nl/blog/95508/De_zionistische_oorlogsmisdaden_in_Gaza

3Lenni Brenner, “Zionism in the Age of Dictators”, Ch.7, http://www.marxists.de/middleast/brenner/ch07.htm

46 REACTIES

 1. Er gebeuren de laatste tijd vreemde dingen: banken worden genationaliseerd terwijl autodealers gewoon failliet gaan. Onvoorstelbare hoeveelheden geld schijnen uit het niets gecreëerd te worden. Maar niet voor iedereen: ondernemers klagen dat hun leningen niet verlengd worden.

  De overheden in de gehele Westerse wereld doen hetzelfde als de overheid in de VS, waarbij de VS de leiding schijnt te nemen.

  Wat is mijn geld nog waard? Word ik straks ook genationaliseerd inclusief mijn bezittingen? Jeugdigen die uit zeilen willen zijn blijkbaar al genationaliseerd.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico [2]:
  Het lijkt er sterk op, dat er in het hele Westen krachten aan het werk zijn, die bezig zijn kapitaal op kapitaal te stapelen ten koste van hun belastingbetalers.

  Dat patroon wijst op een zeer machtige partij, die sterker is dan individuele banken en regeringen tezamen.

  Ik ken maar één groep die zo sterk is en dat is de groep die ook achter de FED zit: de Illuminati.

  Dezelfde groep wordt er door Jane Burgermeister en Dr. Len Horowitz van beschuldigd achter de het bioterrorisme met de “swine flu” te zitten met het doel de Amerikaanse bevolking uit te moorden om hun eigendommen en natuurlijke hulpbronnen in bezit te nemen.

  slijmerigesluipslak [5] reageerde op deze reactie.
  Oscar [6] reageerde op deze reactie.
  Nico [8] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Spy-Nose [4]:

  “Dezelfde groep wordt er door Jane Burgermeister en Dr. Len Horowitz van beschuldigd achter de het bioterrorisme met de “swine flu” te zitten met het doel de Amerikaanse bevolking uit te moorden om hun eigendommen en natuurlijke hulpbronnen in bezit te nemen.”

  Ach, de ‘Zionisten’ kregen halverwege de 14de eeuw al eerder te maken met soortgelijke beschuldigingen.

  Maar in dat geval zouden het, gezien het relatief gering aantal doden aan varkensgriep, een stelletje amateurs zijn.

  Spy-Nose [14] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [3]:

  Nico, zijn dit allemaal geen tekenen dat het collectivistische socialisme aan het stuklopen is?

  Nou, zoals het zich nu laat aanzien krimpt de verzorgingsstaat binnen afzienbare tijd met 20%, maar instorten doet ie voorlopig nog niet.

  Ik vrees dat de overheidsvampier bloed gaat zuigen waar het maar kan in een poging zijn onstilbare honger te stillen, wetende dat het tevergeefs is. Het is mijn taak mezelf zoveel mogelijk te doen van parasieten en vampiers. Maar ja, die vampier is nogal gewelddadig als je je bloed niet af wilt geven.

 5. @Spy-Nose [4]:

  Het lijkt er sterk op, dat er in het hele Westen krachten aan het werk zijn, die bezig zijn kapitaal op kapitaal te stapelen ten koste van hun belastingbetalers.

  In plaats van banken om te laten vallen worden ze overeind gehouden. De belastingbetaler gaat dit zieke gedrag in de toekomst betalen.

  Dat patroon wijst op een zeer machtige partij, die sterker is dan individuele banken en regeringen tezamen.
  Ik ken maar één groep die zo sterk is en dat is de groep die ook achter de FED zit: de Illuminati.

  Ze lopen allemaal achter elkaar aan in ieder geval. Door zieke bedrijven overeind te houden is er geen sprake meer van een vrije markt.

  Dezelfde groep wordt er door Jane Burgermeister en Dr. Len Horowitz van beschuldigd achter de het bioterrorisme met de “swine flu” te zitten met het doel de Amerikaanse bevolking uit te moorden om hun eigendommen en natuurlijke hulpbronnen in bezit te nemen.

  Mensen zijn ook kapitaal, waarom zouden ze dat kapitaal willen vernietigen? Jozef in Egypte maakte zijn onderdanen ook niet dood, maar zoog ze meedogenloos uit.

  Neo [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen [9]: Ben bezig in het boek “De ware geschiedenis van de Bilderberggroep” van Daniel Estulin. Het zijn niet de Illuminati die achter de FED zitten, maar de Bilderbergers, de Club van Rome, de CFR, en nog enkele clubs die allemaal overlappende kopstukken als lid hebben. Zeer interessant boek, ik zal hier deze week een inleidend verhaaltje over posten.
  Wie er achter al die clubs zitten? Alle koningshuizen in de Westerse wereld (Bea incluis) en socialisten als Carnegie, Rockefeller, Rothschild, Henry Kissinger en tal van lieden die maar 1 doel voor ogen hebben: een wereld met 1 wereldregering, 1 wereldmunteenheid, 1 wereldreligie en 1 wereldkrijgsmacht (jawel, diezelfde VN die nu als politieagent voor de hele wereld optreedt).

  Klinkt allemaal een beeje complottheorie-achtig en aluhoedjesgedoe, en dat zal het onderwerp zijn van mijn artikeltje later deze week.

  Spy-Nose [18] reageerde op deze reactie.
  surfer [26] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [8]:

  Je laatste punt is heel simpel, de gewone mens is ook kapitaal in hun ogen.
  Het probleem is echter dat de gewone mens met velen zijn en aan de onderkant van de piramide staan.
  Zij houden de de boel omhoog.
  Als er dus problemen ontstaan op dit lage niveau en mensen weigeren nog langer de piramide omhoog te houden dan stort deze in.

  Door de populatie kleiner te maken is deze makkelijker onder controle te houden.
  En dus zal de piramide blijven staan…..
  Spy-Nose [14] reageerde op deze reactie.

 8. Ik moet zeggen dat ik niet geloof in dat soort geheime achter de schermen controle. De crisis wordt mi veroorzaakt doordat jan en alleman volledig corrupt is en geen probleem heeft met dwang op anderen voor financieel gewin. Doordat dit logisch niet aan elkaar te breien is om dit voor iedereen een winstgevende zaak te maken, loopt het spaak tegen de realiteit.
  Praat met een aantal mensen in je omgeving over het geweld dat ze steunen en je realiseert je snel dat je niet op zoek hoeft te gaan naar een duistere groep die achter de schermen aan de hefbomen van de economie zit. De corruptie zit in teveel mensen direct om je heen, je hoeft niet op zoek te gaan naar een stel bebaarde mannen in een geheime bunker.

  Spy-Nose [14] reageerde op deze reactie.

 9. Uiteindelijk was het Vaticaan de machtigste club, maar na inmenging van de Rothschilds hebben zij de macht overgenomen.

  Financieel is de Rothschildfamilie zeker het machtigst, op kennisgebied is dat het Vaticaan (met de huidige Paus die bij de Hitlerjugend was aangesloten). Het Vaticaan heeft enorm veel artifacts varierend van heel oud (soms wel 10.000 en jaren oud tot heden). Vooral die oude stukken zijn heel belangrijk omdat daarin wordt geschreven over reuzen, ruimtebroeders, technieken die het grootste gedeelte van de mensheid de pet te boven gaan, technieken die ons los zouden maken van de machtselite (denk aan vrije energie, anti zwaartekracht, tijdreizen, etc).

  Er is niets voor niets al 10.000 en jaren geleden voorspeld (en vastgelegd in oa kleitabletten door volkeren die beter waren in sterrekunde en astrologie dan de beste wetenschappers met de beste technieken anno 2009) dat de tijd zoals wij die NU kennen zal ophouden te bestaan. En die tijd van verandering, daar zitten wij nu midden in. De komende jaren zullen een heleboel leugens ingehaald worden door de waarheid. Van beerputten over false flag operations tot technieken die zullen bewijzen dat de waarheid vreemder is dan fictie.

  We’ve already taken the red pill, to see how deep the rabithole goes 🙂 There is no way back.

  slijmerigesluipslak [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [6]:
  Wat heeft jouw vergelijking met het topic te maken?

  @Neo [11]:
  Ik had de aanklacht van Jane Burgermeister tegen de vaccinfabrikant Baxter en de Wereldgezondheidsorganisatie in mijn hoofd. Daarin is sprake van een serieus plan om genocide te plegen.

  Zie: http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=850

  Zie ook:
  http://theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=647%3Alen-horowitz-files-pandemic-charges-against-rockefeller&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=nl

  http://www.volkskrant.nl/economie/article1246732.ece/Order_griepvaccin_200_miljoen_duurder

  @pcrs [12]:

  Ik heb me misschien onzorgvuldig uitgedrukt.
  Het gaat er niet om om op zoek te gaan “naar een duistere groep die achter de schermen aan de hefbomen van de economie zit”.

  Ik gaf alleen aan, dat Judy Andreas de werkwijze van de Zionisten in beeld brengt, hoe ze scoren en waarom.
  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Het Front [13]:

  Koel.

  Hebben ze ook @Het Front [13]:

  En wanneer heb jij van de paus in de diepste krochten van de heilige bibliotheek mogen snuffelen? Moest je beloven geen foto’s/kopieen op internet te plaatsen?
  Of was het toch een oom van een vriend, zijn huishoudster die weer een tante in Italie heeft die één keer maand scrabbelt met de vrouw van de man die de schoonmaakmiddelen voor het vaticaan levert aan een doofstomme hulp in de vaticaanse huishouding?

 12. Het zou prettig zijn, wanneer reagenten zouden willen proberen enigszins bij het topic te blijven, te weten het essay van Judy Andreas: “Zionisme is Nobody’s Friend”.

 13. @Spy-Nose [14]:

  “Wat heeft jouw vergelijking met het topic te maken?”

  Dat is een reactie op uw reactie. Is dat ook goed? Als ‘de zionisten’ achter de varkensgriep zitten dan zijn het een stelletje amateurs.

  Wat die Jane Burgermeister en Dr. Len Horowitz lijkt trouwens op wat die Afrikaanse die eens nobelprijs won beweerde, die geloofde namelijk aan een blank complot om Aids te verspreiden om zo te pogen het zwarte ras uit te roeien. Ik ben benieuwd of ze links heeft naar websites van zelfhatende blanken die haar these ondersteunen of beweren te beschikken over zogenaamde bewijzen.

  Spy-Nose [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [17]:
  “Als ‘de zionisten’ achter de varkensgriep zitten dan zijn het een stelletje amateurs.
  Wat die Jane Burgermeister en Dr. Len Horowitz lijkt trouwens op wat die Afrikaanse die eens nobelprijs won beweerde, die geloofde namelijk aan een blank complot om Aids te verspreiden om zo te pogen het zwarte ras uit te roeien. “

  Sorry Oscar, ik begrijp niet, waar je het over hebt.
  Lees nou s.v.p. eerst eens de aanklacht tegen de Wereldgezondheidsorganisatie en surf nou eens naar de relevante links. Anders komen we nooit tot een begin van een inhoudelijke discussie.
  Of weet je alles al en heb je geen behoefte aan de informatie van mijn linkjes? In dat geval verneem ik graag precies, welke contraire informatie jij hebt, met jouw linkjes. Maar wel “to the point” graag.
  Overigens hoort die discussie in een andere draad.
  Deze discussie gaat bij mijn weten over het essay van Judy Andreas, of niet?
  slijmerigesluipsak [20] reageerde op deze reactie.
  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Spy-Nose [19]:

  “[…]en surf nou eens naar de relevante links.”

  Dat heb ik gedaan. En dan lees ik artikelen met verwijzingen naar noten van een boek van bijvoorbeeld Ilan Pappé die vindt dat ideologie belangrijker is dan feiten en dat zijn doel is zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat zijn visie de juiste is ongeacht wat de feitelijkheden zijn. “Unfortunately much of what Pappe tries to sell his readers is complete fabrication,” zegt een collega over hem.

  Een ander artikel stelt men het afwijzen van gemengde huwelijken van ‘de zionisten’ net als hitler óók racistisch is. Of deze vormen van ‘racisme’ ook maar in de verste verte gelijkwaardig zouden zijn.

  Ik heb enkel warrige artikelen, met verwijzingen naar zeer twijfelachtige bronnen, kunnen lezen door de links te volgen.

  Spy-Nose [28] reageerde op deze reactie.

 16. @Paul Martens [10]: Goeie tip, misschien moet ik me dat ook maar eens aanschaffen, ik kijk ook uit naar je bespreking.

  @Vlegel [23]: Je bent blijkbaar goed geinformeerd met zo’n stellingname. Ik leer graag bij, hoe zit dat precies met de USS Liberty?

 17. @Oscar [25]:
  Je bent niet concreet, Oscar. Je produceert een bak met vage toespelingen. Waar zijn je tegenvoorbeelden, je weerleggingen, je citaten, je verwijzingen, je credentials?

  Je blijft steken in je vaagheden, net als voorheen.
  Tenzij je concreet wordt, moet ik vrezen, dat je de spelregels van het argumenteren niet beheerst.

  Daar kan ik mijn kostbare tijd niet aan besteden. 🙁

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 18. @Spy-Nose [28]:

  Ik ben juist heel concreet. De links verwijzen naar artikelen die verwijzen naar geschriften van historici die feiten minder belangrijker vinden dan ideologie. Om tot een falsificatie van beweringen van zulke types te komen zou ik zelf een onderzoek dienen te houden. Ik ben geen historicus, ik verblijf niet in Israel en heb geen toegang tot locaties en archieven.

  En waar blijven de bewijzen voor al die complottheorien? U linkt naar artikelen waarin gelinkt wordt naar geschriften van mensen die zelf toegeven meer interesse te hebben in het overtuigen van anderen dan in feiten. De uiteindelijke bron is dus een onbetrouwbare. En dan zou ik wat die bron uitkraamt dienen te weerleggen? Laat die bron eerst met feitelijkheden komen.

  surfer [30] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.