Person_Che Guevara> Ah, net zoals die man waarvan een afbeelding op uw T-shirt staat?

< Dat is Che Guevara. Ja!

> Ja, oftewel, de beul van La Cabaña. Die smeerlap heeft eigenhandig gevangenen doodgeschoten met een handvuurwapen nadat eerst de tong bij hen was afgesneden, opdat zij geen leuzen tegen de nieuwe dictatuur meer konden schreeuwen.

< Dat waren reactionaire krachten!
 
> O, dat waren dus reactionaire krachten. Dan is het natuurlijk de vraag hoeveel krachten je nog hebt als je nachtenlang gemarteld bent en je stom bent gemaakt doordat ze je tong hebben afgesneden. En dan is het natuurlijk ook de vraag wat er reactionair aan is om ‘Cuba libre’ te schreeuwen wanneer door toedoen van een zooitje bebaarde, sigaarrokende, in groene gevechtstenue uitgedoste, schietgrage, hoogopgeleide jongens afkomstig uit de Latijns-Amerikaanse middenklasse – proletarische jongens waren het zeer zeker niet – met een onlesbare dorst naar macht, kicks en avontuur, je land net is veranderd in één groot concentratiekamp.

 < Dat waren gewoon aanhangers van Batista!

 > Nee, dat waren mensen die gewoon vrij wilden zijn.

 < Onmogelijk, want Cuba was immers net bevrijd. En Che heeft zich daarna ingezet om ook andere landen te bevrijden.

 > Ik zou het vestigen van een communistische dictatuur nou niet bepaald een bevrijding willen noemen. Ik denk ook niet dat de Cubanen die nadien in kampen zijn opgesloten, stroomstoten op de testikels hebben gekregen of gefusilleerd zijn het regime van Castro als bevrijdend hebben ervaren. Weet u trouwens wie Augusto Pinochet was?

 < Jazeker, dat was de fascistische dictator van Chili, die door de CIA aan de macht is geholpen, nadat hij de democratisch gekozen president Allende had afgezet. Het ergste van het ergste! Absoluut niet te vergelijken met Castro!

 > Zo, zo, Pinochet ook al fascistisch!? Dat wist ik niet. Ging hij ook al op vriendschappelijke wijze met Benito Mussolini om? Ik weet wél dat het een vreselijke dictator was, die helaas aan de veroordeling vanwege zijn misdaden heeft kunnen ontkomen. Hij heeft Chili voor een economische ineenstorting, die onvermijdelijk was geweest als zijn democratisch gekozen voorganger Allende zijn snode marxistische plannetjes had kunnen continueren, weten te behoeden, onder zijn regime werden politieke opponenten dikwijls gemarteld, Pinochet heeft het in tegenstelling tot Castro nagelaten de gehele bevolking te brainwashen met een ideologie, als je het wou dan mocht je het land verlaten(uiteraard niet als in je in detentie was), concentratiekampen zoals op Cuba hebben in het Chili onder Pinochet nooit bestaan, Chili kende weliswaar een vorm van censuur, doch minder rigide dan de censuur op Cuba, en Pinochet heeft 3.000 politieke tegenstanders laten ‘verdwijnen’, dat wil zeggen: laten vermoorden. Onder Castro is de Cubaanse economie, ondanks miljarden-deals met de Sovjets, ingestort, zijn er voortdurend mensen gemarteld in gevangenissen en kampementen omdat ze het niet eens waren met het regime, is het land zelf feitelijk veranderd in één grote gevangenis waarvan niemand het recht had het te verlaten(ook niet voor een korte vakantie, als dat al te betalen was geweest), gold het bezitten van een stapel blanco papier als een potentieel staatsvijandige daad ( je zou immers op dat papier iets kunnen drukken dat niet strookt met de uitgangspunten van de Revolutie) en er zijn er een kwart miljoen Cubanen vermoord. Inderdaad, hoewel het allebei afschuwelijke dictators waren, zijn ze absoluut niet met elkaar te vergelijken.

 < Castro is niet Che! Wat Castro gedaan heeft is niet wat Che heeft voorgestaan. En die economische neergang op Cuba komt door de Amerikaanse boycot! En op Cuba was er ten minste gratis gezondheidszorg en leerden de mensen allemaal lezen en schrijven!

 > Dagenlang martelen, tong uitsnijden en met een handvuurwapen executeren en dagenlang martelen, 220+ op het scrotum en voor een vuurpeloton verschijnen is weliswaar een iets andere methode, maar een echte stijlbreuk in de manier hoe je omgaat met de burgers in het land waar je het voor het zeggen hebt kan ik het niet noemen. Die gezondheidszorg op Cuba is overigens nooit gratis geweest en altijd ten koste gegaan van de gezondheid van velen om bekostigd te kunnen worden. En wat die alfabetisering betreft, het is nu eenmaal makkelijker om je propagandistische drukwerk ingang te doen vinden als de mensen het ook kunnen lezen. Wat stond Che voor wat Castro niet voorstond?

 < Che heeft zich actief, met gevaar voor eigen leven, ingezet voor de wereldrevolutie.

 > Ach, so. En daarom heeft hij dus, zodra hij zag dat het Boliviaanse leger hem in het snotje had, geschreeuwd: “Niet schieten, ik ben Che Guevara, levend ben ik veel meer waard dan dood!”

 < Dat is propaganda! Dat heeft geen enkele van zijn strijdmakkers bevestigd.

 > O, jawel. Zoals ze ook bevestigd hebben dat zij van Che het bevel kregen zich tot de laatste man dood te vechten.

 < Ja, maar de uitleg die aan die woorden gegeven worden is wél propaganda. Het is heus niet zo dat Che laf was.

 > Welke uitleg zou u er dan wél aan willen geven?

 < Dat het een list was en dat hij als gevangene van het CIA-leger veel meer voor de revolutie had kunnen betekenen dan als dode.

 > Dat vind ik curieus. Wat had hij dan bijvoorbeeld kunnen betekenen?

 < Hij had al levende met listen de revolutie kunnen blijven dienen…

 > Ah, net als Flavius Josephus…

 < Wie?

 > Flavius Josephus. Ik heb de geschiedenis van de man en zijn listen leren kennen door het lezen van het hoofdwerk van Elias Canetti, “Masse und Macht”, het origineel Geschiedenis van de Joodse oorlog, boek III, hoofdstuk 8, als ik me niet vergis, heb ik nooit onder ogen gehad. Maar het verhaal is waarachtig en ik vertrouw erop dat Canetti zijn studie grondig heeft gedaan. Het was in de tijd van het keizerschap van Nero dat Josephus met zijn Joodse leger streed tegen de Romeinen. Zijn leger hield het lang vol, maar uiteindelijk drongen de Romeinen de vesting Jotapata binnen en pleegden de in wanhoop geraakte Joden massaal zelfmoord. Josephus wist te ontkomen. De Romeinen vingen een zoektocht naar Josephus aan. Ook de Joodse troepen zochten hem, en vonden hem in een grot of hol. Ze boden hem aan als legeraanvoerder der Joden te vechten tot de dood óf te sterven als verrader. Ze beschuldigden hem van lafheid en drongen van alle kanten met getrokken zwaarden op hem toe. Josephus deed zich nu voor als veldheer en verklaarde het besluit te hebben genomen dat zij(“wij”) allen eervol zouden sterven. Deze verklaring herstelde het vertrouwen. Er zou geen zelfmoord gepleegd worden, aangezien dit tegen de wetten was. Via een lotingssysteem zou de ene soldaat een andere strijdmakker om het leven brengen, net zolang tot alle strijders om het leven zouden zijn gekomen en zich dus niemand op smadelijke wijze zou hoeven over te geven aan de Romeinen. Over bleef ten slotte Josephus zelf, hetzij door een gelukkig toeval, hetzij door goddelijke beschikking, met nog een der andere mannen, die hij wist te overreden zich aan de Romeinen over te geven en daarmee zijn leven te redden.

 < En hoe liep het met Josephus af?

 > Hij wist zich wederom te redden door zich voor te doen als ziener en de Romeinse hoofdman die hem gevangen hield, Vespasianus, een gouden toekomst voor te spiegelen als keizer.

 < En werd hij keizer?

 > Ja, dat werd hij.

 < Maar dan ging het dus puur om het overleven en het streven naar macht.

 > Ja, en in dat streven vonden niet zijzelf, maar vele anderen de dood.      

 < Vertel je me dit om een vergelijk met Che te trekken?

 > Ja.

 < Maar Che vond de dood.

 > Ja, en Josephus de juiste list om aan de dood te ontsnappen.

 < Ook al vertel je duizend verhalen, mij overtuig je niet. Ik blijf hoe dan ook geloven dat Che aanvankelijk oprecht is geweest en écht de situatie van de mensen heeft willen verbeteren.

 >  Ja, dat geloof ik ook…net als il duce.

————-

Door Oscar

56 REACTIES

 1. Oscar

  Ik ben vaak een kritische lezer en controleer soms wat in artikelen staat. Niet alleen wat in de MSM vermeld wordt maar soms ook artikelen op Vrijspreker. Je stelt “en er zijn er een kwart miljoen Cubanen vermoord”.
  Kan je dit onderbouwen?

  Als ik zoek op wikipedia, human rights in cuba, (http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Cuba) zie ik onder meer de volgende nogal uiteenlopende getallen:

  According to Amnesty International, death sentences from 1959-87 numbered 237 of which all but 21 were actually carried out

  The Cuban American National Foundation states that since the revolution 12,000 political executions have taken place

  Dr. Armando Lago, of the Association for the Study of the Cuban Economy, a group of academics whose board of directors is almost entirely Cuban exiles,[25] states that between 15,000 and 18,000 Cubans were executed for counterrevolutionary activities since the revolution. He also says that 250 Cubans disappeared during the period, 500 died in prison for lack of medical attention, 500 were killed in prison by guards and there were 150 extrajudicial assassinations of women

  The Black Book of Communism estimates that 15,000-17,000 people were executed

  R.J. Rummel, Professor Emeritus of Political Science at the University of Hawaii states the number of 73,000

  Rummel heeft het hier over het ruimere begrip democide en daar valt bijvoorbeeld uithongering ook onder.

  Ik ben geen fan van socialisme, en wil niets recht praten, maar kan je aangeven hoe jij tot een kwart miljoen dode Cubanen komt terwijl de hoogste schatting die ik vond niet verder kwam dan 73 duizend?

  Oscar [2] reageerde op deze reactie.

 2. @HJ [1]:

  Je hebt gelijk. Een hele grote blunder waar ik mij verschrikkelijk voor schaam. Heb ik mij zowaar vergist en de bij een andere wereldverbeteraar horende cijfers abusievelijk aan de enorm pacifistische Fidel Castro toegeschreven. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Weliswaar zijn er inclusief de Cubaanse avonturen in Angola, Mozambique en Ethiopie veel meer dan een kwart miljoen mensen gedood, maar ik schreef Cubanen en er zijn veel minder Cubanen gedood. De hoogste schatting voor de periode 1959-1987 is 80.000, een gemiddelde schatting is 51.000 en de laagste schatting 30.000. En erger nog: ik heb de cijfers van Chili ook niet goed. De hoogste schatting van het aantal Pinochet-doden is namelijk 30.000, de gemiddelde schatting 10.000 en de laagste schatting 2.000 doden. Castro is dus een op z’n minst net zo’n grote moordenaar als Pinochet, op z’n ‘best’ slechts 40x erger en als we van de gemiddelden uitgaan slechts een 5,1x grotere moordenaar.

  Zodra (en als) het mogelijk is zal ik het aanpassen. Het dient feitelijk te kloppen. Anders maak ik het de vijand wel erg makkelijk.

  < "Hé, Oscar, die cijfers kloppen niet. El Comandante heeft in Cuba zelf meer dan 1/3de minder mensen gedood dan je aangaf. Je zit hier gewoon een vredelievende socialistische leider te demoniseren, jij vuile dienaar van het Kapitaal!"

 3. Oscar

  Af en toe een missertje hoort erbij als je ergens mee bezig bent. Jij schrijft tenminste artikelen voor de Vrijspreker terwijl ik, en veel anderen, niet verder komen dan een beetje commentaar te geven. Dus als er mensen zich moeten schamen zijn het wellicht de commenters / stuurlui die vanuit de zijlijn commentaar hebben.

  dank
  HJ

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 4. @HJ [3]:

  Waarde HJ,

  Hopelijk blijf je de artikelen hier kritisch volgen. Binnenkort kort er een serie dialogen met een politicus aan waar ook cijfers in voorkomen die zo feitelijk mogelijk dienen te zijn.

  Ik ben begonnen met het schrijven van artikelen voor de Vrijspreker toen ik afgelopen maart een bericht las waarin stond dat Belgische politici serieus van plan waren om te onderzoeken of i-pods en mp3 spelers voor voetgangers(!) verboden konden worden. Dat was voor mij de druppel. Langer zwijgen kwam mij voor als een dwaasheid. Engagement!

  Wat let je om ook artikelen te gaan schrijven voor de Vrijspreker?

  Hartelijk dank voor de, voor ergere gêne behoedende, kritiek.

  Oscar

  HJ [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [4]:
  Wat let je om ook artikelen te gaan schrijven voor de Vrijspreker?

  Ik heb de laatste tijd vooral gecomment op niet libertarische sites, dan bereik je ook niet libertariers. Maar je hebt me weten te inspireren om ten minste 1 artikeltje te schrijven, is nu ter evaluatie bij Hub.

 6. @Ben [6]:

  Als je communistisch en terroristisch tuig ziet als “hoogstaand”, is Che inderdaad een vrij hoogstaand mens.

  Moge hij in de hel voor eeuwig door maden worden opgevreten.

 7. @Ben [10]:

  Wanneer Che Guevara als hoogstaand wordt beschouwt, dan kun je Fourniret en Marc Dutroux, die veel minder moorden op hun geweten hebben en bovendien geen perverse en mensonterende ideologie hebben willen verspreiden, evengoed als hoogstaand beschouwen. Mijns inziens zijn mensen die Che Guevara, en waar Che Guevara voor staat, als hoogstaand, verheven, heldhaftig, goed, rechtvaardig en nobel beschouwen qua ethisch besef van de laagste categorie op aarde.

  Weet u waar mensen hun tong verloren? In La Cabaña.

 8. @Oscar,
  Weer alleen maar stompzinnige kwaadsprekerij. Jij kunt in een goed opgezet betoog geen komma van je uitspraken waarmaken.

  Succes, Ben

 9. @Ben [12]:

  Che Guevara was gewoon een moordenaar! Dat is vrij goed gedocumenteerd. Waarom zou ik geen kwaad mogen spreken van moorden? Waarom zou ik moorden niet mogen afkeuren? Waarom zou het stompzinnig zijn om bij mensen die moordenaars verheerlijken een gebrek aan moreel besef te veronderstellen?

 10. @Ben [15]:

  Wat is er mis met mijn wereldbeeld?

  Ik heb de zinnen van mijn reactie no.14 nog eens herlezen en ik kan nou niet bepaald stellen dat deze getuigen van een primitief wereldbeeld. Maar als het afkeuren van moorden, en het verheerlijken van moordenaars, primitief is dan ben ik het graag. Liever mijn eigen veters niet kunnen strikken en ethisch gezond dan complexe knopen kunnen leggen, terwijl men in moreel opzicht volledig gecorrumpeerd is.

  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Ben [18]:

  Als u dezelfde is als benb, van de website waar u een link van geplaatst heeft dan kan u een zekere consistentie in stijl niet ontzegt worden. Ook daar geeft u geen inhoudelijke argumenten en ook daar spreekt u mensen aan alsof zij kleuter, danwel medicijnenman zijn.

  Ik kan het de kids die met een T-shirt van Che Guevara lopen, terwijl zij niet weten wie Che Guevara is, het niet kwalijk nemen dat een afbeelding van een moordenaar op borsthoogte te zien is. Het willen vergoeilijken van sommige van Che zijn criminele daden is kwalijk. Deze daden als iets hoogstaands voorstellen is meer dan kwalijk; het is gevaarlijk en pervers.

 12. @Ben [18]:

  Ben,

  Als je daadwerkelijk gelooft dat Che een voorbeeld voor de mensheid is en zijn daden vallen onder een hoogstaande “standaard”, kan ik je alleen maar succes met je aandoening wensen.

  Het lijkt me desondanks wel handig om aan te geven dat je hier aan volwassen mensen probeert duidelijk te maken dat Sinterklaas bestaat, want dat is het equivalent van Che Guevara als “hoogstaand” mens.

  Als jij individuele vrijheid iets “primitiefs” vindt, ben je naar alle waarschijnlijkheid hopeloos verloren.

  Je verdoet hier je tijd.

 13. @Ben [20]:

  Als u weet wie Che Guevara was, wat Che Guevara voorstond, waar Che Guevara voor stond en wat Che Guevara heeft gedaan en u hem desondanks beschouwt als hoogstaand, dan is op z’n minst uw moreel niet helemaal in orde.

  Wat spreekt u zo aan in Che Guevara?

  Ben [26] reageerde op deze reactie.

 14. @Ben [25]:

  Heeft u dan werkelijk geen mededogen? Werkelijk geen medemenselijkheid? Is u werkelijk zo blind om lieden, ordinaire machtspolitici, die er concentratiekampen op na hielden als hoogstaand te beschouwen en mensen die non-agressie, rede, ervaring, ethiek en menselijkheid voor staan van bedenkelijk niveau te vinden?

  Waar is het fout gegaan in uw leven dat u meent het voor gruwelijke mensonterende moordenaars te moeten opnemen?

  Ben [29] reageerde op deze reactie.

 15. @Ben [25]:

  Dan maar een wiki aanhaling:As the only other ranked Comandante besides Fidel Castro, Guevara was an extremely harsh disciplinarian who unhesitatingly shot defectors. Deserters were punished as traitors, and Guevara was known to send execution squads to hunt down those seeking to go AWOL.[57] As a result, Guevara became feared for his brutality and ruthlessness.[58] During the guerrilla campaign, Guevara was also responsible for the execution, often summarily, of a number of men accused of being informers, deserters or spies.[59]

  Kortom, je held heeft op zijn minst, vaak zonder proces, mensen neergeschoten. Of is wiki ook verdacht?

  Wat ik zelf verdacht vind zijn mensen die behoefte hebben aan helden, heb je niet genoeg aan jezelf? Kan je het leven zonder helden of goden niet aan? Waarom toch deze zoektocht naar een held of een god? En waarom zo’n autistische wijze van communiceren als er kritiek is op je held? Het lijkt erop dat je je echt persoonlijk voelt aangevallen als iemand kritiek op che heeft.

  Ben [32] reageerde op deze reactie.
  Oscar [38] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.