Person_Che Guevara> Ah, net zoals die man waarvan een afbeelding op uw T-shirt staat?

< Dat is Che Guevara. Ja!

> Ja, oftewel, de beul van La Cabaña. Die smeerlap heeft eigenhandig gevangenen doodgeschoten met een handvuurwapen nadat eerst de tong bij hen was afgesneden, opdat zij geen leuzen tegen de nieuwe dictatuur meer konden schreeuwen.

< Dat waren reactionaire krachten!
 
> O, dat waren dus reactionaire krachten. Dan is het natuurlijk de vraag hoeveel krachten je nog hebt als je nachtenlang gemarteld bent en je stom bent gemaakt doordat ze je tong hebben afgesneden. En dan is het natuurlijk ook de vraag wat er reactionair aan is om ‘Cuba libre’ te schreeuwen wanneer door toedoen van een zooitje bebaarde, sigaarrokende, in groene gevechtstenue uitgedoste, schietgrage, hoogopgeleide jongens afkomstig uit de Latijns-Amerikaanse middenklasse – proletarische jongens waren het zeer zeker niet – met een onlesbare dorst naar macht, kicks en avontuur, je land net is veranderd in één groot concentratiekamp.

 < Dat waren gewoon aanhangers van Batista!

 > Nee, dat waren mensen die gewoon vrij wilden zijn.

 < Onmogelijk, want Cuba was immers net bevrijd. En Che heeft zich daarna ingezet om ook andere landen te bevrijden.

 > Ik zou het vestigen van een communistische dictatuur nou niet bepaald een bevrijding willen noemen. Ik denk ook niet dat de Cubanen die nadien in kampen zijn opgesloten, stroomstoten op de testikels hebben gekregen of gefusilleerd zijn het regime van Castro als bevrijdend hebben ervaren. Weet u trouwens wie Augusto Pinochet was?

 < Jazeker, dat was de fascistische dictator van Chili, die door de CIA aan de macht is geholpen, nadat hij de democratisch gekozen president Allende had afgezet. Het ergste van het ergste! Absoluut niet te vergelijken met Castro!

 > Zo, zo, Pinochet ook al fascistisch!? Dat wist ik niet. Ging hij ook al op vriendschappelijke wijze met Benito Mussolini om? Ik weet wél dat het een vreselijke dictator was, die helaas aan de veroordeling vanwege zijn misdaden heeft kunnen ontkomen. Hij heeft Chili voor een economische ineenstorting, die onvermijdelijk was geweest als zijn democratisch gekozen voorganger Allende zijn snode marxistische plannetjes had kunnen continueren, weten te behoeden, onder zijn regime werden politieke opponenten dikwijls gemarteld, Pinochet heeft het in tegenstelling tot Castro nagelaten de gehele bevolking te brainwashen met een ideologie, als je het wou dan mocht je het land verlaten(uiteraard niet als in je in detentie was), concentratiekampen zoals op Cuba hebben in het Chili onder Pinochet nooit bestaan, Chili kende weliswaar een vorm van censuur, doch minder rigide dan de censuur op Cuba, en Pinochet heeft 3.000 politieke tegenstanders laten ‘verdwijnen’, dat wil zeggen: laten vermoorden. Onder Castro is de Cubaanse economie, ondanks miljarden-deals met de Sovjets, ingestort, zijn er voortdurend mensen gemarteld in gevangenissen en kampementen omdat ze het niet eens waren met het regime, is het land zelf feitelijk veranderd in één grote gevangenis waarvan niemand het recht had het te verlaten(ook niet voor een korte vakantie, als dat al te betalen was geweest), gold het bezitten van een stapel blanco papier als een potentieel staatsvijandige daad ( je zou immers op dat papier iets kunnen drukken dat niet strookt met de uitgangspunten van de Revolutie) en er zijn er een kwart miljoen Cubanen vermoord. Inderdaad, hoewel het allebei afschuwelijke dictators waren, zijn ze absoluut niet met elkaar te vergelijken.

 < Castro is niet Che! Wat Castro gedaan heeft is niet wat Che heeft voorgestaan. En die economische neergang op Cuba komt door de Amerikaanse boycot! En op Cuba was er ten minste gratis gezondheidszorg en leerden de mensen allemaal lezen en schrijven!

 > Dagenlang martelen, tong uitsnijden en met een handvuurwapen executeren en dagenlang martelen, 220+ op het scrotum en voor een vuurpeloton verschijnen is weliswaar een iets andere methode, maar een echte stijlbreuk in de manier hoe je omgaat met de burgers in het land waar je het voor het zeggen hebt kan ik het niet noemen. Die gezondheidszorg op Cuba is overigens nooit gratis geweest en altijd ten koste gegaan van de gezondheid van velen om bekostigd te kunnen worden. En wat die alfabetisering betreft, het is nu eenmaal makkelijker om je propagandistische drukwerk ingang te doen vinden als de mensen het ook kunnen lezen. Wat stond Che voor wat Castro niet voorstond?

 < Che heeft zich actief, met gevaar voor eigen leven, ingezet voor de wereldrevolutie.

 > Ach, so. En daarom heeft hij dus, zodra hij zag dat het Boliviaanse leger hem in het snotje had, geschreeuwd: “Niet schieten, ik ben Che Guevara, levend ben ik veel meer waard dan dood!”

 < Dat is propaganda! Dat heeft geen enkele van zijn strijdmakkers bevestigd.

 > O, jawel. Zoals ze ook bevestigd hebben dat zij van Che het bevel kregen zich tot de laatste man dood te vechten.

 < Ja, maar de uitleg die aan die woorden gegeven worden is wél propaganda. Het is heus niet zo dat Che laf was.

 > Welke uitleg zou u er dan wél aan willen geven?

 < Dat het een list was en dat hij als gevangene van het CIA-leger veel meer voor de revolutie had kunnen betekenen dan als dode.

 > Dat vind ik curieus. Wat had hij dan bijvoorbeeld kunnen betekenen?

 < Hij had al levende met listen de revolutie kunnen blijven dienen…

 > Ah, net als Flavius Josephus…

 < Wie?

 > Flavius Josephus. Ik heb de geschiedenis van de man en zijn listen leren kennen door het lezen van het hoofdwerk van Elias Canetti, “Masse und Macht”, het origineel Geschiedenis van de Joodse oorlog, boek III, hoofdstuk 8, als ik me niet vergis, heb ik nooit onder ogen gehad. Maar het verhaal is waarachtig en ik vertrouw erop dat Canetti zijn studie grondig heeft gedaan. Het was in de tijd van het keizerschap van Nero dat Josephus met zijn Joodse leger streed tegen de Romeinen. Zijn leger hield het lang vol, maar uiteindelijk drongen de Romeinen de vesting Jotapata binnen en pleegden de in wanhoop geraakte Joden massaal zelfmoord. Josephus wist te ontkomen. De Romeinen vingen een zoektocht naar Josephus aan. Ook de Joodse troepen zochten hem, en vonden hem in een grot of hol. Ze boden hem aan als legeraanvoerder der Joden te vechten tot de dood óf te sterven als verrader. Ze beschuldigden hem van lafheid en drongen van alle kanten met getrokken zwaarden op hem toe. Josephus deed zich nu voor als veldheer en verklaarde het besluit te hebben genomen dat zij(“wij”) allen eervol zouden sterven. Deze verklaring herstelde het vertrouwen. Er zou geen zelfmoord gepleegd worden, aangezien dit tegen de wetten was. Via een lotingssysteem zou de ene soldaat een andere strijdmakker om het leven brengen, net zolang tot alle strijders om het leven zouden zijn gekomen en zich dus niemand op smadelijke wijze zou hoeven over te geven aan de Romeinen. Over bleef ten slotte Josephus zelf, hetzij door een gelukkig toeval, hetzij door goddelijke beschikking, met nog een der andere mannen, die hij wist te overreden zich aan de Romeinen over te geven en daarmee zijn leven te redden.

 < En hoe liep het met Josephus af?

 > Hij wist zich wederom te redden door zich voor te doen als ziener en de Romeinse hoofdman die hem gevangen hield, Vespasianus, een gouden toekomst voor te spiegelen als keizer.

 < En werd hij keizer?

 > Ja, dat werd hij.

 < Maar dan ging het dus puur om het overleven en het streven naar macht.

 > Ja, en in dat streven vonden niet zijzelf, maar vele anderen de dood.      

 < Vertel je me dit om een vergelijk met Che te trekken?

 > Ja.

 < Maar Che vond de dood.

 > Ja, en Josephus de juiste list om aan de dood te ontsnappen.

 < Ook al vertel je duizend verhalen, mij overtuig je niet. Ik blijf hoe dan ook geloven dat Che aanvankelijk oprecht is geweest en écht de situatie van de mensen heeft willen verbeteren.

 >  Ja, dat geloof ik ook…net als il duce.

————-

Door Oscar

56 REACTIES

 1. @Ben [26]:

  Het kan zijn dat u dat een fantastisch boek vond. Maar is die biografie ook objectief? Als het de moordpartijen en martelingen van Che Guevara buiten beschouwing laat dan zou je kunnen vaststellen met een werk van propagandistische aard te maken te hebben. Propaganda kan mooi zijn, denk maar eens aan het werk van Leni Riefenstahl, maar men dient de werkelijkheid niet uit het oog te verliezen. Mensen als Adolf Hitler, Marc Dutroux en Che Guevara verdienen het niet om op een voetstuk geplaatst te worden of als held te worden vereerd.

  Dat oordelen uit de Bijbel betreft het oordelen van personen, niet van daden an sich. Men kan dus gerust, zonder een zonde te begaan, zaken als moord, concentratiekampen, marteling en wat dies meer zij afkeuren als iets abjects, verwerpelijk en onethisch. Wat ik dan ook doe.

  HJ [34] reageerde op deze reactie.

 2. @Ben [29]:

  In discussie gaan met lieden die geen antwoord geven op vragen, geen argumenten aandragen en niet voor rede vatbaar zijn heeft geen zin. Ik heb mijn best gedaan om u nog tot enige rede te prikkelen. Het heeft niet zo moge zijn…

  Ook ik ben klaar met u.

  Ben [35] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [31]:
  Oscar

  De bijbel bevat de nodige passages waarin genocide is bedreven, met goedkeuring van Jahwee. Je mag het eigenlijk niet hardop zeggen maar de bijbel, in ieder geval het oude testament, verheerlijkt het geweld van Joden tegenover niet Joden. Dus voor iemand die zich beroept op zijn geloof in de bijbel is — als hij niet teveel leest uit het NT, en zich vooral baseert of het OT — massamoord in naam van god of het ideaal volkomen gerechtvaardigd.

  Oscar [40] reageerde op deze reactie.

 4. @HJ [30]:

  Ik kan het mis hebben, maar volgens mij vindt Ben dat je Che niet met het badwater weg moet gooien en kijkt hij niet op een moordje meer of minder. En vindt hij dat wij hem(Che) oordelen door die moorden als abject te beschouwen. Terwijl Che natuurlijk veel meer is dan een moordenaar. Hij heeft namelijk ook andere dingen gedaan. Ook goede dingen. Net zoals Adolf Hitler niet alleen een verschrikkelijke moordenaar was – wie zijn wij om te oordelen – maar ook een aardige meneer die lieve jonge hertjes te eten gaf en zo leuk kon spelen met kinderen.

  HJ [41] reageerde op deze reactie.

 5. @HJ [34]:

  Het gaat hier natuurlijk om het NT. En specifiek om één kwestie. Maar erg conform het NT wens ik Che dan ook niet de hel toe, maar wens ik zijn aanhangers in een nabije toekomst de medemenselijkheid toe die ze nu moeten ontberen en het inzicht dat niet bruut geweld en onderdrukking, maar constructieve agressieloze handelingen en vrijheid verheven zijn.

 6. @Oscar [38]:

  Sommige mensen weigeren de nuance te zien, en zoeken naar iets dat heilig is. Een tamelijk hopeloze en nutteloze zoektocht als je het mij vraagt. Maar een die velen ondernemen. Ook anno nu. Als ze dan eindelijk zo’n heilig mens dan wel een god hebben gevonden wordt deze met een niet aflatend fanatisme verdedigd. Nooit op rationele gronden omdat zijn zoektocht niet rationeel is. Maar zoveel mogelijk zonder argumenten, eventueel met aanhaling van een ook als heilig gekwalificeerd geschrift.

  Che is “een mens van de hoogste categorie”. Grijstinten zijn dan uit den boze.

  Op zich staan personen als Ben niet op zichzelf. Het Vaticaan houdt nog steeds vol dat condooms “haram / onrein” zijn, ondanks een massaal sterven aan AIDS in Afrika.

  Oscar [42] reageerde op deze reactie.

 7. @HJ [41]:

  Ik wist niet dat de Katholieke Kerk het arabisch als liturgische taal had…

  De Paus heeft gelijk als hij stelt dat seksuele onthouding veiliger is dan een condoom. Een condoom kan immers scheuren. De condoomsector in Afrika is een semi-criminele bedrijfstak waarin allerlei corrupte ambtenaren en linkse belangengroepen hun graantje mee willen pikken en hun veronderstelde grote gelijk willen houden. En het gaat niet (meer) om het redden van mensenlevens. Dan liever de Paus!

  HJ [44] reageerde op deze reactie.

 8. Dit soort artikelen toont mi de armoede van het Libertarisme aan; bij gebrek aan discussiepartners gaan we ze verzinnen (Pamela Hemelrijk houdt ook erg van deze stijlfiguur),
  Blijkbaar nemen niet al teveel mensen het libertarisme (of libertariërs) serieus.

  Bij voorkeur neemt men dan een fictieve gesprekspartner in de vorm van de nitwit die men in de kroeg ontmoet , jeweetwel ,zo’n gast die zijn studierichting heeft gekozen omdat zn vader het ook deed of omdat die statistisch gezien de beste toekomstperspectieven biedt, en die op zaterdagavond in de kroeg pilsjes staat te hijsen omdat het mag.
  Dit was blijkbaar voor deze auteur nog te hoog gegrepen dus pakt ie een idealistische linksert (kompleet met che guevara T-shirt natuurlijk).

  Het moet zeer frustrerend zijn voor libertariërs, als voorvechters van de vrije markt, dat in de vrije markt der ideeën het produkt libertarisme maar niet aan wil slaan.

  Waar kan dit nu aan liggen?

  a) het produkt deugt niet

  b) het publiek deugt niet (per definitie al een non-argument, aangezien dit hetzelfde publiek is waarvoor het produkt is ontworpen of volgens het marktprincipe voor ontworpen had moeten zijn “the customer is always right”)

  c) er zijn hogere machten aan het werk die het publiek weerhouden van het waarderen en omarmen van het produkt
  (hier ligt misschien de verklaring voor het gedweep van libertariërs met allerlei samenzweringstheoriën)

  d) ….vul maar in wat mij betreft….

  Oscar [47] reageerde op deze reactie.
  HJ [48] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [50] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [42]:

  Haram – Een bewuste fout, religies zijn voor mij een pot nat.

  Ik vind het altijd cynisch als een celibataire priesterklasse, met het verwrongen beeld op sexualiteit die dat met zich moet meebrengen, adviezen gaat uitbrengen hoe hun volgelingen zich in de slaapkamer moeten gedragen. De genetische bepaalde drift die we ondervinden om sexueel actief te zijn is dermate sterk dat overspel en sex voor het huwelijk wel moeten plaatsvinden. Bij een groot deel van de bevolking. Dus onthouding prediken is niet rationeel en gaat tegen ons genetische profiel in.

  Oscar [45] reageerde op deze reactie.

 10. @Boer op Klompen [43]:
  bij gebrek aan discussiepartners gaan we ze verzinnen (Pamela Hemelrijk houdt ook erg van deze stijlfiguur)

  Boer op klompen. Ooit kennis gemaakt met de gedachtes van de oude Grieken als Plato? Die gebruikten veelvuldig deze stijlfiguur. Dit is een geaccepteerde stijlfiguur die door de grootste schrijvers uit de geschiedenis is gebruikt. Door deze stijlfiguur neer te halen geef je blijk van een zekere bekrompenheid

  Boer op Klompen [54] reageerde op deze reactie.

 11. @Boer op Klompen [43]: Wat probeer je nu te zeggen, BoK. Ik mis je conclusie.

  Overigens is je antwoord b), dat je bij voorbaat verwerpt, zo gek nog niet. Dat daar een relatie met antwoord c) aan ten grondslag ligt zal je misschien verbazen, aangezien jij zelf c) met alu-hoedjes associeert (mijn vertaling van jouw bijzin).

  Empirisch bewijs is lastig te geven, maar ervaring telt ook, toch? En als ik dan gestudeerde mensen hoor beweren dat zij “voor socialisme zijn, omdat het huidige systeem niet werkt” dan ga ik kijken waar mijn bretels zijn. 😉

  Een betere indicatie dat “het publiek” geen jota begrijpt van het systeem waarin ze gevangen zitten is wat mij betreft niet te geven. En dat maakt het verrekte lastig het concept van Vrijheid uit te dragen. Want uiteindelijk is jouw ‘product libertarisme’ niet meer dan dat: vrijheid. Alleen wel principieel toegepast.

  Dat principes in deze tijd een inwisselbare commodity zijn, en dat het consequent vasthouden aan principes derhalve op een muur van onbegrip stuit zal geen verrassing voor je zijn. Zie daar het probleem waarvoor we ons gesteld zien.

  Ik wil deze reactie afsluiten met een treffend citaat van Luc van Balberghe, in relatie tot de Belgische kinderoppas die vanwege sympathie voor Hitler haar vergunning is ontnomen (goed lezen en geen overhaaste reflexen, graag):

  De straf voor de Hobokense onthaalmoeder is buiten verhouding zwaar en totaal op niets gestoeld. Een foto van Hitler tegen de muur? So what? Enkele decennia geleden hing op elke jongenskamer een foto van Che Guevara. Deze ‘verzetsheld’ stierf net vroeg genoeg om geen misdaden tegen de menselijkheid te hebben kùnnen begaan. Trouwens, in hoeveel basisklasjes hangt er geen foto meer van koning Leopold II tegen de muur? Zelfs een eeuw na de feiten gruwelen de negertjes uit Congo bij het horen van die naam nog meer dan een Jood bij de naam van Hitler. En welk geboefte hangt in verkiezingstijd niet met grote foto’s op de openbare weg? Wat een levenslang trauma moeten al die baby’tjes in kinderwagens toch oplopen, als hun mama voorbij die verkiezingsborden wandelt!

  Boer op Klompen [54] reageerde op deze reactie.

 12. Nog even de balans opmaken door het aantal oordelen en veroordelingen op te tellen:
  Vrijspreker (Oscar, HJ, Tony): 28
  Ben: 0

  Jullie gaan het zwaar krijgen aan de hemelpoort.

  Succes, Ben

 13. @HJ [49]: Uitstekend genuanceerd.

  Ook voor mij zijn alle religies gelijk, omdat ze in privé beleden dienen te worden, zonder mij daarmee te belast(er)en en omdat ze alle (in tegenspraak daarmee) in meerdere of mindere mate hun opvattingen aan de rest van de wereld willen opleggen.

  Maar inderdaad zijn sommige religies meer gelijk dan andere.

 14. Een gelovige die Che Guevara verdedigt.

  Ik vraag me af wat onze Beek daarvan zou vinden?

 15. @Oscar [47]:
  Het links extemisme aan de kaak stellen is niks verkeerd mee, alleen voor mij en in de huidige maatschappelijke context een open deur.
  tegen non-agressie heb ik niks (integendeel) maar tegen de schijn van pacifisme die sommige libertariërs denken uit te dragen des te meer.

  @HJ [48]:
  maakt mij niet uit wie zich van deze stijlfiguur bedient, ik blijf het een zwakke vorm van argumentatie vinden, vooral als je een idiote dicussiepartner creeërt.
  De meeste ‘vrijsprekers’ hier lijken me intelligent genoeg om een sterkere tegenstander te formuleren om hun eigen ideologie aan de kaak te stellen.

  @R. Hartman [50]:
  Mijn conclusie lijkt me duidelijk. Het libertarisme faalt.
  Het heeft geen enkel gewicht in maatschappelijke en politieke discussies. Terwijl het toch niks nieuws is.

  En leg mij eens uit wat dat verhaal over die kinderoppas nu met libertarisme te maken heeft?
  Ik ben het idd oneens met een straf voor het hebben van een portret van wie dan ook aan de muur.
  Maar hebben we libertarisme nodig om deze oneerlijkheid recht te zetten?
  Gaat libertarisme disinformatie oplossen? Valse sentimenten, zoals het feit dat sommigen geassocieerd worden met massamoord en anderen niet , terwijl die net zo schuldig zijn, corrigeren?

  R. Hartman [55] reageerde op deze reactie.

 16. @Boer op Klompen [54]: “Mijn conclusie lijkt me duidelijk. Het libertarisme faalt.”
  Dat was me inderdaad ook wel duidelijk, alleen probeerde ik aan te geven dat je dat niet onderbouwt; de redenen die je aangeeft ben ik op ingegaan en houden wat mij betreft geen steek.

  Het citaat van Luc was ter illustratie van mijn opmerking dat velen moeite hebben met het consequent toepassen van principes. Luc duidelijk niet, maar in politiek correcte kringen is Che Guevara (of Mao, of Pol Pot) een held, terwijl Hitler de boeman is. Bij het vormen van een oordeel op principiële gronden is dit dus onmogelijk, tenminste, als je over een moraal beschikt, in plaats van over blinde adoratie voor een bepaalde ideologie.

  “Maar hebben we libertarisme nodig om deze oneerlijkheid recht te zetten?”
  Ja en nee. Strikt genomen niet. Maar we hebben iets nodig als kapstok om morele rationaliteit aan op te hangen. Om het consequent toepassen van principes uit te dragen. Om mensen bewust te maken van het feit dat vrijheid geen vrijblijvend begrip is, dat het geen recht is dat je omarmt als het je uitkomt en even parkeert op onwelgevallige momenten.

  Of die kapstok libertarisme, objectivisme, anarcho-kapitalisme, liberalisme, of wat dan ook genoemd wordt zal me in principe worst zijn. Maar het is wel handig als er een gedefinieerde term is waar men op terug kan grijpen.

  Libertarisme gaat de desinformatie niet oplossen. Maar de ideeën waarop het libertarische gedachtegoed is gestoeld kunnen wel bijdragen aan het besef van wat vrijheid werkelijk betekent. En bij toenemend besef hoort een afnemende mate van desinformatie, simpelweg omdat men er niet meer mee wegkomt.
  Boer op Klompen [56] reageerde op deze reactie.

 17. @R. Hartman [55]:
  desinformatie…klopt, spelfout..schaamte…

  Maar mijn onderbouwing is simpel.
  Volgens libertarische principes kun je mensen niet tot libertarisme dwingen, dat zou strijdig zijn met de ideologie.
  Je kunt het alleen ‘verkopen’, maar als bijna niemand het koopt, is het een ‘fail’.
  Het waarom is een vraagstuk voor de verkopers.
  (mijn antwoord op het burden of proof vraagstuk dat hier al vaker aan de orde is geweest)

  “Maar we hebben iets nodig als kapstok om morele rationaliteit aan op te hangen.”

  We? morele rationaliteit? glad ijs ,zou ik zeggen….

  “Maar het is wel handig als er een gedefinieerde term is waar men op terug kan grijpen.”

  Zou fijn zijn ja, daarom zoeken vele mensen al eeuwen naar die definities, met uiteenlopende en tegenstijdige conclusies.

  “Maar de ideeën waarop het libertarische gedachtegoed is gestoeld kunnen wel bijdragen aan het besef van wat vrijheid werkelijk betekent.”

  Ik denk dat weinig zinnige mensen “nee” zullen zeggen tegen vrijheid in de vorm van volledige zelfbeschikking, geen belastingen en absoluut bezit (vooral degenen die ook werkelijk iets bezitten).
  Maar ik denk dat velen , net als ik , zich afvragen of de consequenties opwegen tegen die vrijheid.

Comments are closed.