Fascisme_nie wieder>Aha! Een standje met een spandoek met daarop ‘Nie wieder Faschismus’ en Anti-Fascistisch Collectief! Anti-fascisten! Tegen groepsbelang boven individueel belang en staatsbelang boven groepsbelang. Jahaa! Ontzettend tegen zwarthemden die met een dolk in de hand de Romeinse groet brengen. Mensen die elegante(eerlijk is eerlijk…), getailleerde uniformen met roedebundel insignes vreselijk verwensen, de anti-fascisten. Tegen het droogleggen van moerassen! Heel erg tegen het binnenvallen van Albanië en het koloniseren van het Abessinië, kortom anti-fascistisch. Jahaa! Erg nodig en bijzonder heldhaftig om je ook in de 21ste eeuw in te zetten voor de strijd tegen een ideologie die na 1943 geen enkele schijn van enig gevaar heeft opgeleverd buiten Italië en binnen Italië hoogstens een bedreiging voor de socialistische-en  communistische gemeenteraadzeteltjes in een Calabrisch dorp. 
 
Het is natuurlijk van een erg hoge urgentie om je ook in deze eeuw in te zetten tegen een fossiele ideologie als het fascisme. Griekenland binnenvallen terwijl je de logistiek in je leger niet op orde hebt en tot ver in Albanië door een matig bewapend Grieks leger worden terug gedrongen, pikzwarte bladzijden in de geschiedenis van de mensheid zijn het, dat nooit weer! Heerlijk actueel die strijd tegen het fascisme.

Dat is nog een keer wat anders dan discussies voeren over het geslacht der engelen terwijl de barbaren voor de poorten der stad staan. Het hannibalisme is echt een groot gevaar! Stop de jacobijnen! Nooit meer Punische Oorlogen! Het Hettitisch nationalisme is waarlijk een gevaar voor de wereldvrede! Oh, wat moedig die strijd tegen het fascisme. Ja! Échte anti-fascisten. Tegen Mussolini! U is vast zeer tegen Benito Mussolini. Dat was een fascist! En u is een anti-fascist. Een collectivistische anti-fascist nog wel. Heel erg anti il duce hè, die anti-fascisten. 

Maar eh, waarom ‘Nie wieder Faschismus’ en niet bijvoorbeeld ‘Fascismo, mai più’?

< Wat voor een taal dacht je dat Hitler sprak?

 > Hitler? Duits. Maar dat is nog geen antwoord op mijn vraag…

 < Hitler was een fascist. En je weet donders goed wat wij met fascisme bedoelen.

 > Dat is niet waar. Hitler was een socialist. Een nationaal-socialist, om precies te zijn. Als u nationaal-socialisme bedoelt, begin dan een anti-nationaal-socialistische club. Maar eh, wat vindt u als anti-fascist het ergste aan het fascisme?

 < Het ergste? Het racisme.

 > Racisme is geen typisch kenmerk van het fascisme. Mussolini was een staatsnationalist, geen volks…

 < …de nazi’s waren en zijn racistisch!

 > Ja, dan heeft u het over de nazi’s en niet over de fascisten. Waar moet het heen met de wereld als zelfs de anti-fascisten niet op de hoogte zijn van de karakteristieken van de ideologie die ze pretenderen te bestrijden. Maar het klopt dat de nationaal-socialisten racistisch waren, maar wat veel erger is: ze waren voor een gewelddadige toepassing van hun racistische gedachtegoed. Het is niet zozeer het racisme an sich, maar het geweld waar al die miljoenen joden en honderdduizenden zigeuners het slachtoffer van zijn geworden. Wie het vermoorden van miljoenen mensen minder erg vindt dan racisme is, mij dunkt, qua moraal niet helemaal in orde. Rassenhaat is, net als andere vormen van haat, afgunst, wrok, wraakzucht, ijdelheid, hoogmoed, arrogantie, spilzucht en gierigheid geen beste menselijke eigenschap, maar het is relatief onschuldig als het niet uitmondt in een vorm van geweld. Als je mee maakt dat gezinnen worden omgebracht bij een roofmoord, dan ga je ook geen club oprichten die ‘anti-afgunst’ is – want analoog aan racisme en holocaust is afgunst die niet gepaard gaat met geweld natuurlijk veel minder verfoeilijk dan ongemotiveerde moordpartijen niet waar – tenzij je natuurlijk heimelijk een aanhanger bent van iets dat in wezen niet minder gewelddadig is, maar alleen roofmoorden pleegt met een net iets andere drijfveer. Mensen die het werkelijk verschrikkelijk vinden dat er miljoenen mensen in concentratiekampen, en daarbuiten, zijn omgebracht zouden zich veel beter tegen het socialisme als geheel kunnen richten. Kijk, geweld hoort bij de aard van het socialisme. Zonder geweld uit te oefenen zouden socialisten de verantwoording dienen te nemen die past bij het Leger des Heils en de missionarissen. Nou, dan is het helpen van kwetsbare mensen door andere kwetsbare mensen af te persen een stuk eenvoudiger. Geweld hoort bij de aard van de staat. Vandaar dat het heel slim is van ‘anti-fascisten’ om, ten eerste, zich tegen racisme te keren en niet tegen geweld, ten tweede, Hitler een fascist te noemen en geen nationaal-socialist. Waarom noemt ú zich geen anti-nationaal-socialist.

 < Hitler was geen socialist. 

 > Hitler noemde zichzelf nationaal-SOCIALIST. Hitler was een felle tegenstander van het kapitalisme. Hitler was een voorstander van sociale voorzieningen via de staat. Voorstander van werkverschaffing door de staat. Voorstander van nauwe banden tussen staat en bedrijfsleven. Voorstander van staats pensioenen. Het was dus gewoon een socialist. 

 < Dat was hij niet. De socialisten hebben het proletariaat als achterban en Hitler had de kleinburgerlijke middenklasse als achterban! Waarom denk je dat Hitler zo erg tegen socialisten en communisten was? Dat zou hij heus niet zijn als hij socialist was geweest.

 >  Ah, dus socialisten kennen geen interne machtsstrijd of afwijkingen in de manier waarop zij het socialisme willen invoeren? Dat is nieuw voor mij. Dan ben ik benieuwd wie de echte socialisten waren, de bolsjewieken of de mensjewieken. En wie de echte bolsjewieken, de stalinistische marxistisch-leninisten of de trotskistische marxistisch-leninisten. Dat Hitler geen proletariaat als achterban had klopt niet. De nationaal-socialisten en de communisten waren vóór 1933 grote concurrenten op het gebied van het vergaren van de proletarische stem. Maar eh, waarom zo erg anti-fascisme, terwijl het socialisme meer dan honderd maal meer doden op z’n geweten heeft, omgebracht op de dodenakkers van Pol Pot en de kampen van Mao en Stalin…

 < …dat is niet het echte socialisme.

 > Oh, dat is dus niet het echte socialisme. Waarom noemt u Mao en Stalin dan geen fascisten?

 < Omdat Mao en Stalin helemaal niets met het fascisme te maken hebben. En Hitler wel. Hitler was bevriend met de fascist Mussolini.

 > Dus men kan als fascist gekenschetst worden als men met fascisten om gaat! Dus als Von Rippentrop omgaat met Stalin en een niet-aanvalsverdrag sluit met de Sovjet-Unie dan is Von Rippentrop dus een communist?

 < Nee, want dat was geen vriendschappelijke omgang…

 > Maar ze hebben wel samen even doodleuk Polen verdeeld. Overigens komt ‘fascisme’ wanneer er nationaal-socialisme wordt bedoelt uit de koker van Jozef Stalin, die ‘nationaal-socialisme’ eng veel vond lijken op ‘socialisme in één land’.

 < Ik ben niet voor Stalin! Stalin is niet het echte socialisme! Wat Trotski voor stond is beter te…

 > …Trotski heeft met het Rode Leger hele dorpen met inwoners en al, zonder aanzien des persoons, van de kaart geveegd. Wist u dat?

 < (…slik…) dat weet ik niet….dat zou na gekeken moeten worden…dat geloof ik niet…maar eh, de idealen  van Lenin…

 > …o, ja, Lenin, de wrede dictator die, nog lang voor Hitler, de eerste socialistische concentratiekampen geïntroduceerd heeft. Die man haalde een hogere moordratio per jaar dan Stalin, gelukkig heeft de syfilis vroegtijdig een einde gemaakt aan die tiran anders was hij beslist de geschiedenis in gegaan als één der grootste massamoordenaars allertijden.

 < Het was oorlog!

 > Ok, laten we het dan oorlogsmisdaden noemen. En laten we dan de slachtoffers die Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte geen moorden noemen…ok? Het was immers oorlog.

 < Hitler heeft op systematische wijze miljoenen mensen vermoord! Puur uit rassenhaat!

 > Ah, dus als Lenin wat systematischer te werk zou zijn gegaan en niet uit klassenhaat maar uit rassenhaat zou hebben gehandeld dan zouden het wél moorden mogen heten?

 < Het was oorlog en de Witte Legers hebben ook bloedbaden aangericht onder de Bolsjewieken…

 > Tja, en de opstandelingen van het getto van Warschau hebben een bloedbad aangericht onder de nazi’s…

 < Ja, maar de Witte Legers waren de reactionaire krachten die de revolutie wilden saboteren! En de opstandelingen van de getto van Warschau vochten tegen het fascisme.

 > Tja, dat waren de opstandelingen van het getto van Warschau natuurlijk ook, reactionaire krachten die Hitler zijn revolutie wilden saboteren. En welke revolutie bedoelt u? Een socialistische revolutie? Maar eh, als het socialisme van Stalin, Mao en Pot niet het echte socialisme is, wat is dan wel het echte socialisme?

 > Kan u een voorbeeld geven van een gebied of land waar het echte socialisme bestaat of bestaan heeft? Of uitleggen wat het echte socialisme precies inhoudt?

 < Het echte socialisme komt op voor de arbeiders en onderdrukten in deze wereld ongeacht ras, geslacht, geloof of etnische achtergrond!

 > Ok, vandaar dat u wellicht Stalin en Mao niet als echte socialisten beschouwt, aangezien zij nogal wat niet-atheïsten het licht in de ogen niet gunden, om maar een zijstraat te noemen…

 < …en echte socialisten zijn geen moordenaars, maar strijden voor rechtvaardigheid!

 Person_Che Guevara> Ah, net zoals die man waarvan een afbeelding op uw T-shirt staat?

 < Dat is Che Guevara. Ja!
————————————
 Morgen verschijnt het vervolg en slot van deze discussie geschreven door Oscar

13 REACTIES

 1. Is dit echt gebeurd?
  Het soort “anti-fascisten” dat ik gekend heb, gaat bij zo’n discussie binnen 2 minuten schelden en, als zij met genoeg medestanders zijn, ook vechten. Als de ratio minder dan 10 tegen 1 is vecht men liever niet. Men vreest wel eens kunnen te verliezen dan…

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 2. Dat de antifascisten niet helemaal sporen blijkt wel uit het feit dat ze zich richten tegen totaal kansloze extreem rechtse clubjes. Als je met ze praat dan blijkt ook al snel dat ze gevaren zien waar helemaal geen gevaren zijn.

  Het is onvoorstelbaar maar waar: de antifascisten plegen al tientallen jaren zware geweldsmisdrijven en worden daarvoor door de Nederlandse overheid niet of nauwelijks vervolgd, onvoorstelbaar.

  Sterker nog: Het lijkt erop dat ze min of meer door de overheid gebruikt worden om bepaalde politieke stromingen het leven zuur te maken. De overheid doet dat door subsidie te verstrekken, ruimte beschikbaar te stellen en misdrijven gepleegd door dergelijke clubjes niet te vervolgen.

 3. @sulla [5]:

  Inderdaad, zie maar eens waar onze bestuurders zo in het algemeen vandaan komen, krakersverleden en anti-dit en anti-dat verleden, maar vandaag zitten ze lekker op het pluche en roken een vette sigaar op kosten van de gemeenschap en lullen slap een stevig jaarsalaris bij elkaar…het tuig!

  IIS [8] reageerde op deze reactie.

 4. @IIS [7]:

  …NL is een ordinaire en louche gokkast geworden die door de gemeenschap gevuld wordt en wie het ‘spel’ beheerst en volgens de regels van de overheid speelt mag hem keer op keer leegtrekken.

 5. @Bon Vivant [2]:

  Het is niet letterlijk echt gebeurt. Het is fictie. Wel is dit drama gebaseerd op ervaringen en feiten. Soms zijn fragmenten bijna letterlijke citaten uit discussies. Ik heb meerdere figuren samengevoegd. Ik heb de meest onredelijke argumenten, zoals argumenti ad hominem, van de anti-fascisten die ik ooit ontmoet heb buiten beschouwing gelaten.

  Bon Vivant [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [9]:

  Die ad-hominems zijn in het algemeen best leuk/interessant. Kun je daar een keer een bloemlezing van maken?

 7. Het is goed erop te wijzen dat de zg. anti-fascisten niet weten waar ze het over hebben inzake Hitler en andere socialisten zoals die in Rusland, China etc.
  Maar je loopt het gevaar dat het lijkt alsof je het echte fascisme (van Il Duce) probeert goed te praten. En ofschoon dit inderdaad het mindere van 2 kwaden is, neem ik toch aan dat het niet de bedoeling van een libertarier kan zijn om die vorm van corporatisme wel goed te praten.
  Tot slot: ofschoon de zg. anti-fascisten inderdaad niet weten waarover ze praten, kunnen ze het soms toevallig wel eens bij het rechte eind hebben … maar toch ook weer niet. Wat bedoel ik: ernerzijds leven we -vooral in de VS maar ook in de EU- juist in een op en top corporatistisch systeem (met banken, big farma, defensie en landbouwbedrijven etc. die allemaal met de overheid in bed liggen) en is het gevaar voor fascisme dus wel degelijk zeer actueel (en niet zo belachelijk als je in je inleiding afdoet) … maar andzerzijds zien de zg. anti-fascisten dit niet zo en waren zij ongetwijfeld voorstanders van bv. bank bailouts “voor de kleine man”, steun voor GM (om banen te behouden) of schrootpremies “voor de gewone man” (zowel in de VS als hier) die echter vooral de producenten ten goede komen etc.
  Het is dus zoiets als dat wanneer een geestesgestoorde een hoop woorden debiteert, er af en toe wel wat flarden zullen tussen zitten die toevallig kloppen om vervolgens weer te vervallen in inconsistent gebrabbel met vooral foute conclusies.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Scrutinizer [11]:

  Ik kan nergens uit de tekst een voorbeeld halen waarin het fascisme wordt goedgepraat. Het is gewoon niet fair om nationaal-socialisme fascisme te noemen. Fascisme was en is fout. Er zijn door het toedoen van het fascistische Italie honderdduizenden mensen om het leven gekomen, vooral in Ethiopie, terwijl de Italiaanse bevolking werd onderdrukt.

  Maar het staat natuurlijk niet in verhouding tot de misdaden van andere socialistische stromingen als het nationaal-socialisme en het internationaal-socialisme.

 9. Er worden hier wijze uitspraken gedaan.

  Elk tijdperk zoekt naar zijn systeem, het fascisme en (nationaal)socialisme zijn daar een voorbeeld van.

  Het ongebreidelde kapitalisme kan later ook als een typerend tijdperk worden beschouwd (niet minder kwalijk dan een welk dan ook). de moderne links liberalen weten helaas inderdaag zelden waarover ze spreken en hebben weinig begrip voor andere meningen. Helaas is het ook nog eens bon-fait om alles van deze hoek als goedbedoelde ondeugende rebellie te beschouwen, tot brandbommen en moord aan toe.

Comments are closed.