max_havelaar>Fijn dat u weer tijd heeft kunnen vinden om een openhartig gesprek te hebben met mij.

 

< Ach, ja, allemaal om de kloof tussen de politiek en de burger te dichten. Gelukkig zijn het allemaal zaken die best belangrijk zijn waar de tijd aan op gaat. In mijn activisten tijd hebben we eens 300 uur zitten vergaderen om tot een besluit te komen of er een gebroken geweertje of het logo van de stichting op de suikerzakjes zou worden gedrukt…

 

> En wat was het uiteindelijke resultaat?

 

< We kwamen uiteindelijk unaniem overeen dat het logo van de stichting op de zijde van de ene kant van het suikerzakje zou worden gedrukt en het gebroken geweertje op de andere kant.

 

> En werden toen de suikerzakjes gedrukt?

 

< Nee, vervolgens hebben we 200 uur vergaderd over de vraag of er geraffineerde suiker of ongeraffineerde suiker in de zakjes zou moeten komen.

 

> En wat was daarvan de uitkomst?

 

< Ongeraffineerde suiker.

 

> En toen konden de suikerzakjes worden gedrukt….?

 

< Nee, toen hebben we vergaderd over de vraag of we de suiker zouden aanschaffen op de vrije markt of via een fair trade project. We kozen voor het fair trade project, wat toen nog niet zo heette.

 

> Na hoeveel uur vergaderen?

 

< Oh, dat hebben we na een paar minuten unaniem kunnen besluiten.

 

> En toen werden de suikerzakjes eindelijk gedrukt?

 

< Nee, toen kwamen de vergaderrondes over de vraag of we de suiker zouden afnemen in Cuba of in een nog niet bevrijd Latijns-Amerikaans ontwikkelingsland.

 

> En?

 

< Na 450 uur vergaderen besloten we de fair-trade ongeraffineerde suiker voor de suikerzakjes met aan de ene kant een gebroken geweertje en aan de andere kant het logo van de stichting zou komen uit een Latijns-Amerikaans land dat nog zuchtte onder de knoet van de kapitalisten.

 

> Dus na 950 uur en enkele minuten vergaderen konden eindelijk de suikerzakjes worden gedrukt?

 

< Nee, want de stichting hield op te bestaan. Financiële problemen. We moeten dus geïnfiltreerd zijn door een aanhanger van het grootkapitaal die zand in onze geoliede machine heeft gegooid. Kan niet anders.

 

> Aha. Maar in ieder geval hield u zich in uw activistenverleden al bezig met iets dat later het Max Havelaar keurmerk zou worden?

 

< Ja, en ik ben daar erg trots op.

 

> Heeft u de Max Havelaar gelezen?

 

< ….jahaa, natuurlijk. Wie niet, zou ik zeggen.

 

> De hoofdpersoon van de roman van Multatuli ageert tegen de uitbuiting van de inlandse bevolking….

 

< ….precies…vandaar dat het keurmerk de naam Max Havelaar draagt.

 

> Maar de uitbuiting die in Max Havelaar beschreven wordt betreft uitbuiting van de inlandse bevolking door de Nederlandse overheid. De bevolking mocht niet zelf bepalen welke producten zij wou verbouwen en mocht ook niet zelf bepalen tegen welke prijs zij deze producten wou verkopen.

 

< O, waarom heb ik daar overheen gelezen….als u gelijk heeft, wat ik waag te betwijfelen, dan is het misschien toch niet zo’n goed idee geweest, achteraf gezien, om het keurmerk voor fair trade naar zo’n reactionair boek te noemen…

 

> Ik zou de Max Havelaar geen reactionair boek willen noe…

 

< Het spijt mij zeer, maar de tijd vliegt voorbij. We praten volgende week verder. We gaan vergaderen over de vraag of we een referendum gaan houden over de noord-zuid-lijn, Amsterdam.

 

> Maar dat project is toch allang in volle gang en heeft het budget overschreden en de gebouwen doen verzakken. Daar is toch geen referendum meer over te houden?

 

< O, zeker wel. Een referendum over de vraag of we er nog door mee moeten gaan de “Ja” of de “Nee”.

 

> Dus de burger van Amsterdam wordt nog in de gelegenheid gesteld de bouw af te blazen?

 

< Nee, het is een raadgevend referendum waarbij de meerderheid tegen dient te zijn bij een opkomst van 50%. Van de uitslag hoeven we ons niets aan te trekken.

 

> Dus als 50% van de Amsterdamse stemgerechtigden zou komen opdagen en daarvan stemt 60% tegen dan gaat de Noord-Zuid-Lijn niet door?

 

< Nee, het is een raadgevend referendum. Als 50% van de stemgerechtigden komt opdagen en daarvan stemt meer dan 50% tegen dan zullen we dat beschouwen als een gegeven raad. Omdat het een raadgevend referendum is hoeven we ons van de uitslag niets aan te trekken…

 

> Ah, doet me denken aan dat referendum over de Europese Grondwet.

 

< Ik moet nu gaan! Tot volgende week!

(Wordt vervolgd)

 

Oscar