Dialoog met een politicus3< Sorry dat ik laat ben. De chauffeur van mijn dienstauto was laat vanwege een bijscholingscursus.

 

> Een bijscholingscursus! Waarin?

 

< De digitale routeplanner.

 

> Uw chauffeur kon daar niet mee om gaan?

 

< Oh, jawel. Heel goed zelfs.

 

> Waarom dan een bijscholingscursus?

 

< Omdat deze verplicht was gesteld voor alle chauffeurs in dienst van de rijksoverheid.

> Aha.

 

< In ieder geval hebben we dus vandaag minder tijd…

 

> We? Sinds wanneer gebruikt u de pluralis majestatis wanneer u over uzelf spreekt?

 

< Ik bedoel, u en ik.

 

> Maar ik heb een zee van tijd.

 

< Maar ik niet, en derhalve wij ook niet.

 

> Oh, vandaar. Ik schrok al.

 

< Waar gaan we het vandaag over hebben?

 

> Ik wil het met u hebben over geld.

 

< Ah, goed onderwerp. Wij komen altijd geld te kort.

 

> U en ik komen geld te kort?

 

< Eh, nee. Wij als overheid komen geld te kort.

 

> Dat zal best. Maar dat is niet verwonderlijk voor een organisatie met meer dan een miljoen werknemers…

 

< U overdrijft!

> Nee, dat doe ik niet. Rijksambtenaren 120.000, gemeente-ambtenaren 178.000, provincies 13.000, waterschappen 10.000, politie 59.000, onderwijs en wetenschappen 422.000, defensie 71.000, universitair medische centra 58.000, onderzoeksinstellingen 2.000, rechtelijke macht 3.000, gemeenschappelijke regelingen 20.000…

 

< Stop maar! Ok, dat klopt, meer dan een miljoen hardwerkende, uiterst productieve mensen.

 

> Dat vind ik nogal een boude bewering aangezien dat er ondanks dat de organisatie waar deze mensen voor werken het alleenrecht heeft opgeëist beslag te leggen op meer dan de helft van het inkomen van de burgers een schuld heeft die in de honderden miljarden loopt.

 

< U moet niet enkel winst en verlies in geld uitdrukken.

 

> Meer dan 1 miljoen ambtenaren, laten we het naar beneden bijstellen op 1 miljoen om het rekenen makkelijker te maken. Voor 2010 zijn er 750.000 werkelozen voorspeld, er zijn ongeveer 600.000 arbeidsongeschikten en er ontvangen 3 miljoen mensen AOW. In totaal dus 5 miljoen en 350.000, zo’n 45% van de volwassen bevolking. En dan heb ik het nog niet eens over de werknemers van geheel gedeeltelijk gesubsidieerde clubjes. Welk een schare potentiële kiezers!

 

< Wil u beweren dat het ons daar om gaat?

 

> Nou, niet helemaal natuurlijk. De koninklijke familie, een subsidiepost van zo’n 120 miljoen euro per jaar, heeft bijvoorbeeld geen stemrecht. Want ze staan immers boven de partijen…muhahahahaha!

 

< Hare Majesteit vervult haar taak uitstekend. En zij geniet de steun van de overgrote meerderheid van de bevolking.

 

> Een kamerlid verdient 91.000 euro per jaar. Tel daar de onkosten bij en je zit zo op 100.000 euro per kamerlid, dat is 225(150+75) x 100.000 = 22.500.000 per jaar. Een aardige miljoenennota.

 

< Ja, maar dat moet wel. Kamerleden doen verantwoordelijk werk en bovendien zul je Kamerleden wel een hoge beloning moeten geven om corruptie te voorkomen.

 

> Interessante gedachtegang….dus als je de salarissen lekker hoog gaat opschroeven dan wordt de drang bij corrupte mensen om op een verkiesbare plaats te komen van de partij waar ze lid van zijn ineens getemperd. Zou dat nou in het bankwezen ook zo werken?

 

< Goed dat u daar over begint. Die hoge salarissen voor Kamerleden is om te voorkomen dat we de beste krachten kwijt raken aan het bedrijfsleven.

 

> Ah, is dat het! Dus er wordt verondersteld dat niet de machtshongerigen, maar de geldwolven met machtshonger de beste krachten zijn. En blijkbaar niet de ultieme geldwolven, want in het bedrijfsleven kun je meer verdienen dan in de Tweede Kamer. Dus machthongerigen wiens corruptie in toom wordt gehouden omdat er een salaris van bijna een ton per jaar tegenover staat.

 

< Als de salarissen van Kamerleden worden verlaagd dan wil bijna niemand die capabel is op de lijst.

 

> Maar nu staat er ook niemand op de lijst die capabel is…

 

< Ik moet gaan. Debat in de Tweede Kamer.

 

> Ok, tot volgende week. Waar gaat het debat over?

 

< Over de verhoging van de wachtgeldregelingen voor Kamerleden.

(Wordt vervolgd)

 

Oscar 

12 REACTIES

 1. @Spy-Nose [1]:

  Dit is inderdaad geen interview dat werkelijk heeft plaats gevonden. En dat zijn deel 1 en 2 en de komende delen evenmin.

  De bedoeling is om een serie fictieve interviews tussen een politicus en een burger te presenteren. Daarbij gebruik makend van echte gegevens en allerlei kletspraatjes die aan de kant van politici ooit de ronde hebben gedaan. In de vorige aflevering zuig ik niets uit mijn duim over een stichting die eens 300 uur vergaderde over de vraag of er een gebroken geweertje of het logo van de stichting op de suikerzakjes van de stichten zouden moeten komen, maar wel over de vergadertijd van andere onderwerpen. Blijkbaar wordt de format niet door u verstaan of spreekt het u niet aan. En zo heb ik weer mijn bedenkingen bij enkele van uw bijdragen. Dat is prima.

  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Oscar [2]:
  “Blijkbaar wordt de format niet door u verstaan of spreekt het u niet aan. En zo heb ik weer mijn bedenkingen bij enkele van uw bijdragen. Dat is prima.”

  Men kan zich afvragen, wat de toegevoegde waarde van een fictief interview is, bijv. aan de geloofwaardigheid of anderszins.

  Kunt u dat toelichten?

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Spy-Nose [3]:

  Het is niet moeilijk om in te zien dat het om een vorm van (milde)satire gaat, waarbij van bepaalde feiten is uitgegaan. Wat de toegevoegde waarde daar van is: het is makkelijk leesbaar, laagdrempelig, herkenbaar en men kan op deze wijze makkelijker de absurditeit van het politieke bedrijf in zien.

 4. @Spy Nose

  Zo is het bij u ook niet moeilijk om te zien dat het om een zware vorm van hatelijk anti jodendom gaat.

  Ik zie u al druk uren bezig om het zogenaamde bewijs materiaal te verzamelen , en dan vervolgens in de juiste context gaat plaatsen om zodoende te bewijzen dat we te maken hebben met een wereldwijd joods complot,anyway ik voel me niet geroepen om ook uren hetzelfde te gaan doen maar dan tegenovergesteld ,en aangezien ik enkele joodse zakelijke relaties heb ,zou ik me ogen uit me kop moeten schamen om zulke suggestieve, vuiligheid te durven schrijven. Jij niet natuurlijk,het is een schande dat Vrijspreker zichzelf laat lenen voor zulke haatdragende stemmingmakerij ,heel jammer.
  maar goed ,kenbaar is de eigenaar het wel eens met jouw vuiligheid .De hatelijke toon toon voert hier tegenwoordig toch de boventoon.

  Ik mag je eens wijzen op 2 goede artikelen van Marchel Roele waarin hij spreekt over zogenaamde joodse complotten.

  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1269
  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1273

  Ik denk dat met jouw ijver jij zelfs goede artikelen kunt schrijven over de op handen zijnde buitenaardse invasie.

  Beterschap.
  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 5. @FlyByNight [4]:

  “Jij [aan Spy-Nose?] niet natuurlijk,het is een schande dat Vrijspreker zichzelf laat lenen voor zulke haatdragende stemmingmakerij ,heel jammer.
  maar goed ,kenbaar is de eigenaar het wel eens met jouw vuiligheid .De hatelijke toon toon voert hier tegenwoordig toch de boventoon”.

  FlyByNight, ik denk en hoop dat dit niet juist, of minstens overdreven is.
  Als een bepaald artikel of een bepaalde schrijver haatdragende opmerkingen maakt ten opzichte van een bevolkingsgroep, is dat fout en moet hij met feiten tot de orde worden geroepen.

  Het is zelfs tegengesteld aan de missie die de Vrijspreker wil uitdragen.

  Daarom is het goed om die feiten duidelijk te poneren zodat ze eventueel ontzenuwd kunnen worden. Ik wil graag mee proberen dit op een rationele manier op te lossen, zonder emotionele kreten die alleen maar tot meer controverses leiden.

 6. Ja ,je zoekt letterlijk bewijs,..letterlijke uitspraken ,je doet gewoon aan retorische techniek ,we moeten aan de hand van jouw bevindingen zelf maar invullen of je Joden schuldig zijn of niet. Heel glad want openlijk zoiets zeggen zal je niet het lef voor hebben.

  Letterlijke uitspraken ,slimme zet van je hoor ,maar ik trap hier niet in.

  Het is de strekking en stemming die een bepaalde kant op wijzen, en je weet heel goed wat ik bedoel, en wat die emoties betreft; als je bepaalde visie op zaken hebt kan dat tot emoties oproepen ,temeer omdat wat jij schrijft niet goed voelt en en een stemming probeert te geven,alleen de stemming die jij wilt geven is er een die niet strookt met de waarheid,…begrijp je wel;

  Wat jij nu doet is mij vragen waarin ik jou beschuldig dat je haatdragende opmerkingen maakt is onzin ,dat beweer ik niet, jouw hele schrijven is doorspekt van een afkeer van Joden cq Zionisme, en dat is wat bij mij een gevoel oproept ,logisch toch,jouw bronnen die jij handhaaft zijn niet zonder kleur in deze zaak,ne5t zoals jij je schrijfsels maakt ,ze gaan al van een bepaalde visie uit ,daarom zei ik ook dat jij ook best een artikel kunt schrijven
  over een buitenaardse invasie,waneer jij dta zou willen.

  het is zo duidelijk dat jij een bril op hebt waarmee je zaken schrijft,ik noem het een anti joden bril, en aangezien we hier een libertarische website hebben ,vindt ik jouw werk hier niet thuis horen en van slechte smaak ,vandaar dat je op stromfront misschien nog meer applaus kunt rekenen, want wat jij allemaal suggereert , is verre van waarheid en redelijk.waar jij je voordeel mee doet is een overvloed van artikelen creëren en omdat vele hier niet de tijd of energie hebben om het letterlijk te weerleggen gaat hetgeen wat jij schrijft voor bijna onaantastbaar door, je bronnen die jij gebruikt zijn verre van objectief.Jij hebt tijd zat je bent immers met pensioen.

  Ga nu eens een artikel schrijven over de Russen en hun hang naar wereld macht,want dat zou je best kunnen ,maar dat wil jij niet want iets in jou zegt dat de joden schuldig zijn aan een wereldheerschappij complot.

  Ik zou niet graag met willen ruilen ,je bent misleidt door je onderbuik gevoelens, wat eerlijk onderzoek naar wat jij beweert laat als snel wat ander zien.

  Net zoals alle volkeren gaan ook het joodse volk niet vrijuit in onrecht,….maar of ze meer flikken dan anderen?

  Liberty 5-3000 [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Liberty 5-3000 [7]:

  Ik vind dat FlyByNight groot gelijk heeft te reageren en het interesseert mij weinig of het offtopic is of niet. Men dient op een of andere manier Spy-Nose te kunnen bereiken, nietwaar.

 8. @Hub,Ik heb niet gezien dat jij het was die op mijn posting reageerde, ik stond in de Spy-Nose modus,had immers die bril op.
  Anyway ,ik blijf erbij wat ik gezegd heb en heb je dus indirect geantwoord en Spy Nose zijn taktiek denk ik ook, ……

  Hey Liberty…..zie het geheel in de context van wat er zich van te voren afspeelt.
  Of dat nu hier of daar uitgesproken wordt, maakt niet uit.

Comments are closed.