Discriminatie   vindt vaak haar oorzaak in    nijd en afgunst   van de ene groep ten opzichte van de andere groep.dis

Maar omdat de  discriminator  nooit toe  wil geven en het zichzelf   vaak ook niet bewust is, dat hij gemotiveerd wordt   door jalouzie,  bedenkt hij iets anders,  vaak quasi wetenschappelijk onderbouwd , op grond waarvan  men  tegen  een bepaalde groep zou moeten ageren.

Discrimatie, gebaseerd op  jalouzie , is een wereldverbreid  fenomeen, waarvan onder meer de volgende bevolkingsgroepen het slachtoffers    waren of  zijn:

01. Joden  in Duitsland , Egypte, Iraq  en vele andere landen

02.Chinezen in  Indonesië  en Maleisië

03.Armeniërs in Turkije

04.Blanken in  Afrika

05.Tamils in Sri Lanka

06.Koreanen  in zwarte buurten aan de westkust  van de Verenigde Staten van Amerika

Discriminatie leidt vaak tot  aanvallen op en vernietiging van  eigendommen en kapitaalgoederen.

De discriminanten zijn   zich  er meestal niet van bewust, dat zij  door de toegepaste discriminatie zichzelf  schade berokkken. Hiervan wil ik graag een voorbeeld geven.

Wanneer   Chinezen in Indonesië periodiek aan de toorn  van het volk onderworpen worden  en dit leidt to aanvallen op Chinese  winkels  en het verbranden van Chinees eigendommen,   is  de Chinees wel zo slim  om  in   de calculatie  van de  verkoopsprijs van de door hem  verkochte  artikelen   een stootkussen in te bouwen , waarvan de gekapitaliseerde waarde   die van de   door zijn medeburgers aangerichte schade   overtreft.

Deze medeburgers betalen  daardoor   bij iedere aankoop  die zij verricnten voor de  financiële gevolgen van de  later   door henzelf  aangericht  zullende worden schade.

Is het volk  dan zo dom?

Ja,  zo dom is het volk.

Eveneens bestaat er aanleiding te vermoeden, dat op de markt voor prostitutiediensten  in het aan de  prostituant  voor verleende diensten berekende bedrag bewust of onbewust een  toeslag berekend wordt ,  welke  de  verlener van de  dienst  compensatie verschaft  voor de verlaagde maatschappelijke status welke    de dienstverlener  geniet  ten gevolge van  zijn of haar  uitoefening van de betreffende activiteit.

Hugo van Reijen

10 REACTIES

 1. is dat ook de reden waarom politici zo veel verdienen voor zo weinig werk?

 2. ‘Soort zoekt soort’ is heel gewoon in de natuur. Gedwongen solidariteit met mensen die heel anders zijn kan niet anders dan tot frustratie leiden.

 3. Het bovenstaand rijtje mensen dat vervolgd wordt, wordt over het algemeen gekenmerkt door, hogere intelligentie, spaarzaamheid, door meestal een, gemiddeld, hogere intelligentie en natuurlijk ijverigheid. Maar ook saamhorigheid.

  Bij economisch slechtere tijden zijn ze natuurlijk een ideale zondebok…..

  Waar hebben we dit meer gezien en waar zien we dit nog steeds.

 4. Mensen zullen hun eigen falen altijd afschuiven op de ander in plaats van de oorzaak bij zichzelf te zoeken. Die ander wordt dan gepersonificeerd door een andere ethnische groep, maar ook door (vul maar in) het “kapitaal”, de “overheid”, de “linksen”, de “rechtsen” of noem maar op.

  Mavado [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico(II) [5]:

  Daarnaast natuurlijk vooral ook een combinatie: Rijk én van bepaalde (etnische) afkomst, tja, dan kan je het wel schudden.

 6. Enig idee waarom blanken (en Aziaten) niet tot Islam bekeerde negers discrimineren? Oh, sorry, tuurlijk. Dat zijn allemaal irritant succesvolle rappers met massieve dikke gouden kettingen om hun nek. Stelletje patsers.

 7. Armeniërs in Turkije? Zelfs erom willen lachen is kwetsend voor Turkije. Ik ben zelf geen Turks maar de mensen die dit hier zomaar zetten weten dan ook helemaal niets over de geschiedenis van Turkije. Discriminatie ? Daar moeten jullie het zeker wel over hebben als het gaat om deze twee landen.

  Maar dan bedoel ik juist het omgekeerde, toen de Armeniërs de zuigelingen levend vanuit de minaretten gooiden.

  Nog steeds niet erom kunnen lachen?

  Toen de Turken de Armeniërs niet in het land wilden omdat ze vele terroristische aanslagen brachten aan het land. En ja, ze moesten vertrekken, maar hoe zouden wij kunnen weten dat ze ons zouden aantijgen voor slechte mensen die ze gemarteld heeft en ze zo hebben weggeooid uit het land?

  Europa, oo Europa: OPEN YOUR EYES!

 8. Nog een paar vergeten vormen van discriminatie:
  In de tijd van de slavernij hebben de Nederlanders heel veel slaven vermoord wegens dat ze minder ras zijn en dat ze ondergeschikt zijn aan de blanke ras.
  30 miljoen Indianen zijn vermoord in Amerika door de blanke Europeanen o.a. Nederlanders. Nu is Noord Amerika meest bewoond door blanke mensen.
  Spanje was 80% bewoond door Spaanse moslims, de paleizen en gebouwen zijn hier o.a. een bewijs van. De Spanjaarden hebben de grootste slachtpartijen verricht in Spanje. Nu zijn er heel weinig moslims overgebleven, terwijl Spanje 80% moslim was.
  Tijdens de onafhankelijkheid van Indonesie hebben de Nederlanders honderdenduizenden Indonesiers vermoord, zodat ze geen zelfbestuur konden krijgen.

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 9. @I.N. [9]:

  “Spanje was 80% bewoond door Spaanse moslims, de paleizen en gebouwen zijn hier o.a. een bewijs van. De Spanjaarden hebben de grootste slachtpartijen verricht in Spanje. Nu zijn er heel weinig moslims overgebleven, terwijl Spanje 80% moslim was.”

  Dat waren geen Spaanse moslims, maar Noord-Afrikanen die Spanje bezet hadden. Deze Noord-Afrikaanse bezettingsmacht voerde direct na Spanje veroverd te hebben een beleid van discriminatie van staatswege. De oorspronkelijke, Spaanse, bevolking bekeerde zich niet tot de islam en werd om die reden zwaar gediscrimineerd. Zo moest zij 4/5de van het inkomen afstaan aan de islamitische staat, mochten de christenen hun geloof niet in het openbaar uitoefenen, mochten zij niet paardrijden, moesten zij dulden dat hun dochters ontvoerd werden, mochten zij niet tegen een moslim getuigen en meer van zulke vernederende en discriminerende maatregelen.

  Nogmaals: er is nooit sprake geweest van Spaanse moslims. Of er moet de enkeling die zwichtte voor de druk om mohammedaan te worden mee bedoelt worden. Het was een Noord-Afrikaanse islamitische bezettingsmacht die 7 eeuwen lang christenen heeft gediscrimineerd en onderdrukt in Spanje.

  30 miljoen Indianen vermoord door blanken? Dat klopt niet met de feiten. Besmet raken met een uitheemse ziekte is geen moord!

Comments are closed.