EUneeComiteEen petitie waarvoor we graag uw aandacht vragen.

U kunt deze tekenen op:
PETITIE VAN BURGERS UIT STATEN VAN DE EUROPESE UNIE
TEGEN ACCEPTATIE VAN HET VERDRAG VAN LISSABON

  PETITIE VAN BURGERS UIT STATEN VAN DE EUROPESE UNIE
TEGEN ACCEPTATIE VAN HET VERDRAG VAN LISSABON

Wij, burgers van de soevereine staten van de Europese Unie, zijn ons bewust van onze burgerrechten en wensen een eind aan de handelingen die leiden tot bureaucratische onvrijheid in geheel Europa. Daarom bevestigen wij hierbij onze mening, dat het Verdrag van Lissabon niet geaccepteerd mag worden.

Het Verdrag van Lissabon is in wezen reeds eenmaal afgewezen door de Europese Grondwet. Het geeft de EU nieuwe rechten ten koste van de lidstaten (het vetorecht werd 68x verworpen). Het ontneemt ons een zelfstandig buitenlands, economisch, sociaal en energetisch beleid en meer. De staten verliezen controle over tarieven voor indirecte belasting.

Het Verdrag van Lissabon geeft de EU mogelijkheden tot het verkrijgen van nieuwe juridische macht en het opheffen van het vetorecht op andere gebieden zonder verdere ratificatie. (Paragraaf 47 maakt in de zevende alinea voor de raad een uitbreiding mogelijk van het aantal gebieden op welke Brussel en op welke een gekwalificeerde meerderheid beslist. Voor deze uitbreiding zal verder geen toestemming nodig zijn van de parlementen of de burgers van de afzonderlijke lidstaten, zoals dit wel voorheen het geval was.)

Het Verdrag van Lissabon versterkt de overheersing van ongekozen bureaucraten. Het breidt de zgn. “flexibiliteitsclausule” uit, volgens welke belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld handelsnormen alleen genomen kunnen worden door functionarissen van de Europese Commissie. Dergelijke beslissingen vormen reeds nu het tienvoud van de richtlijnen, die behandeld worden door de Europese Raad en het Europese Parlement.

Het Verdrag van Lissabon verkleint verder de invloed van vertegenwoordigers uit de kleinere landen in de Ministerraad en vergroot de invloed van de grotere landen. Drie van de vier grote landen (Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië) kunnen te allen tijde ieder streven van de Europese Commissie blokkeren. In tegendeel wordt het voor hen toereikend steun te vinden bij elf willekeurige kleine staten om door te voeren, wat zij nodig vinden; 55% van de staten met 65% van de inwoners wordt voldoende in tegenstelling tot de huidige situatie, waarin iedere staat het vetorecht heeft. Op tal van belangrijke gebieden liquideert het de soevereiniteit van de kleinere landen en maakt deze ondergeschikt aan het bestuur van een hogere macht. De lidstaten zullen niet meer een commissaris in iedere commissie hebben en verliezen hierdoor een aanzienlijk deel van hun invloed op beslissingen van de Unie.

Op grond van het boven vermelde weigeren wij het Verdrag van Lissabon en verzoeken de regeringen van de afzonderlijke landen, voor het behoud van onze vrijheid en die van latere generaties, onderhandelingen te beginnen voor een nieuw beleid in de Europese Unie, dat gebaseerd zal zijn op gelijke rechten en werkelijke vrijheid zonder bureaucratische regulering.
————
U  kunt hier tekenen.

2 REACTIES

 1. Getekend. Ben alleen bevreesd dat als de heren het “huiswerk” overnieuw moeten doen er toch hetzelfde uit gaat komen

 2. Beste …………. , Vandaag kreeg ik een bericht binnen dat mij aansprak, namelijk “Het verdrag (dus grondwet) van Lissabon”.
  Bij het gehouden referendum hierover was de meerderheid van de Nederlanders tegen, wij ook.
  Ben jij voor het verdrag dan bied ik je hierbij mijn verontschuldiging aan voor het feit dat ik je heb lastig gevallen en kun je dit bericht nu met 1 klik verwijderen.
  ———————–
  Ben jij echter ook tegen dit verdrag, net als bijvoorbeeld professor B. Smalhout veelvuldig te kennen heeft gegeven, dan is het misschien de moeite waard om verder te lezen.
  Ben je het met de inhoud eens, stuur deze mail dan ook zoveel mogelijk door.
  Onze minister president heeft in al zijn wijsheid besloten dat het toegezegde 2e referendum over een aangepaste vorm niet nodig was. Een lachwekkende minimale aanpassing als het niet zo diep treurig zou zijn.
  Wijsheid omdat hij wist dat de meerderheid van de bevolking waarschijnlijk opnieuw tegen zou stemmen.
  Oneerlijk omdat hij met deze wetenschap ons geen keuze liet en zijn persoonlijke voorkeur er ondemocratisch doorheen heeft gedrukt.
  Inmiddels wordt het hoe en waarom gaande weg steeds duidelijker, hij heeft zijn weg naar het Moloch van Brussel vast geplaveid.
  Zoals zijn partijgenoot dhr. Lubbers ooit dezelfde, overigens mislukte wens koesterde en ons land daardoor met een van de hoogste jaarlijkse bijdrage heeft opgezadeld
  (zie ook de blauwe teller “Eurocratie” rechts onderaan de petitie).
  Link naar: http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/09/een-kans-voor-uw-vrijheid/

Comments are closed.