emotieSteeds meer onderwerpen worden in de emotionele sfeer getrokken.

De griep pandemie, de klimaatverandering, de financiële crisis en de beurs, allochtonen en de overheidsinvloeden worden steeds meer van een emotionele lading voorzien en er kan bijna niet meer normaal over gediscussieerd worden.

Het dogma viert hoogtij en wee degene die het durft om tegen de ‘algemeen aanvaarde’ theorie in te gaan, alsof hij tegen het algemeen belang ingaat (dat laatste begrip wordt ook voor het gemak niet gedefinieerd, maar heeft een hoogst emotionele en ‘vaststaande’ waarde. Nu pretendeer ik niet hier een objectieve oplossing voor alle door emoties geremde drogredeneringen voor te toveren, maar juist op een site als de Vrijspreker die iedereen de kans geeft om naar objectieve feiten te zoeken, is dit misschien een onderwerp waar we nog wat dieper op in kunnen gaan.
 
Kijk eens naar de (subjectieve) overeenkomsten in de voornoemde voorbeelden.

De grieppandemie leidt in Nederland  tot veel meer (pers) aandacht en angsten dan in België. Blijkbaar is de marketing van het probleem per land anders. Maar blijkbaar? vinden de individuele personen het wel zo makkelijk? om niet al te veel na te denken en het gangbare algemene gevoelen maar na te volgen. Ik schrijf hier dus niet dat de Belgen, of de Nederlanders gelijk hebben, maar dat beide bevolkingen, achter de gangbare waan van de dag aanlopen.

TROS Radar, kwam met een nepkwaal: winderigheid, naar buiten en verbaasde zich mateloos dat de media deze ziekte klakkeloos overnamen en verder publiceerden. Dat Radar dat gebruikt om nog meer regelgeving mbt marketing van medicijnen te vragen, is weer een ander uiterste waar ik het niet mee eens ben, maar het illustreert wel hoe dom gepubliceerd kan worden en hoe dom het is te volgen wat gangbaar is.

Bij de klimaatverandering zie je iets dergelijks, enkele ‘prominente’ lieden als Gore, maken er een fantastisch geheel van en waag het niet daar tegenin te gaan, of zelfs maar vragen te stellen, want daardoor breng je mijn kinderen in gevaar. We moeten nu handelen want heel veel wetenschappers hebben dat zo gezegd. Het duurt jaren voordat de echte waarheid blijkt en ten koste van vele verkeerd besteedde miljarden en gevechten met windmolens. Ik geloof!! zeker dat de Vrijspreker.nl en de Klimatosoof.nl hier in het Nederlands taalgebied wat aan hebben kunnen bijdragen door de feiten beter naar voren te brengen.

Een van de redenen dat de financiële crisis zo heftig is, is omdat we met z’n allen het vertrouwen kwijt raakten. Ook degenen met vaste (overheids) banen en inkomsten, zetten de rem op hun bestedingen terwijl er bij ca 70% niets aan de hand is. De beurs zakt in Nederland van AEX 700 naar 200. En dan zal 700 wel te hoog zijn, maar 200 is te laag, maar van 200 naar 300 in een half jaar kan ook niet een juiste afspiegeling zijn van de werkelijke gang van zaken in de bedrijvigheid.

Kortom er wordt vaak achter de waan van de dag aangelopen, men volgt klakkeloos opinie leiders en het onderbuikgevoel van de grote meute is belangrijker dan wat er echt aan de hand is.

Reden te meer om regelmatig naar kritische sites als de Vrijspreker te gaan. Niet dat die alleen maar de waarheid in pacht heeft, maar om uzelf en uw buurman aan het denken te zetten, of de kans te geven om uw kant van het verhaal te laten horen via reacties. Ook dat is iets waar de gemiddelde opinieleider niet voor open staat. Of gezien het succes van de wanen van de dag: moet de Vrijspreker juist op de populistische tour haar ideeën gaan verkondigen?

14 REACTIES

 1. dit is een goede bijdrage , de contribuant legt de vinger op de wonde plekke.
  Er is geen klimaat dat verandert, het past zich wat aan omdat de zon harder schijnt of niet harder schijnt , er is geen griep pandemie ook niet in Bangkok/Z.O. Azie en er is geen Islam gevaar dat ‘ons over neemt’ al la wat Wilders steeds beweert.
  Met dank weer

  (en 9/11 was geen insite job)

  Tony [6] reageerde op deze reactie.

 2. http://www.nu.nl/algemeen/2076076/sktsjewedstrijd-stopt-na-reeks-ongelukken.html

  Ook weer zo iets, ik heb er vaak naar gekeken, ja ze voeren wel op elkaar en ja er sloeg een schip om en ja er verdronk wel eens ene bemanningslid,dat hoort bij Schutsje silen, dat kleurt het juist in actie.
  Maar blijkbaar zijn we een soort weekdiertjes geworden,oow,ooow de burgmesteer wordt nat, we lassen alles af.
  Mietsjes, verpapte l*lhannessen zijn het geworden, waar zij de echte kerels gebleven !?

  (in Eernewoude zag ik een schutje dwars door een woonboot varen in Heeg over een 16m2, twee lui verdronken bijna, hoort er bij, zonder dat is er zelfs niets aan!)

 3. @ Anno Zijlstra

  Ergens kritisch naar kijken is iets anders dan de mogelijkheid meteen doorstrepen (mbt inside job).

 4. Nederland is een week risicoloos land geworden. Alles moet maakbaar zijn en het woord tegenslag komt daarin niet voor.
  De overheid is er namelijk voor om het noodlot en tegenslag te voorkomen.

  En dan blijkt steeds meer dat dit een utopie is……en weten we niet waar we het qua emoties moeten zoeken als niet alles volgens plan verloopt!

  Voorbeeld; er wordt nou al maanden gezeurd over wat Karst T. heeft bewogen. WE zijn compleet overstuur! Mensen die langs de kant stonden hebben geestelijke bijstand nodig. Zijn levenswandel is volgens mij door tig commisies al 100x doorgenomen en we kunnen het maar niet begrijpen.
  Tief toch eens een eind op met die onzin! Hou op met het steeds weer herhalen van dezelfde woorden en beelden(en daarmee openrijten van de wonden
  van de slachtoffers) en ga door met je leven.

  Niet alles is te verklaren of te regelen en al ZEKER niet door onze overheid!
  De gewone burger moet meer verantwoordelijkheid nemen en weerbaarder gemaakt worden voor tegenslagen. Dat kan alleen door afbouw van die maakbaarheiudsfabriek die de overheid pretendeert te zijn af te breken.

  Ps; deze economische crisis heeft m.i. niks met het gebrek aan vertrouwen te maken. Dit komt door een permanent rot monetair systeem waardoor de fundamenten door en door rot zijn.
  Dat bankiers, makelaartjes en overheid ons vals vertrouwen aan blijven praten en niet gewoon keihard de waarheid wordt verteld is een misdaad.
  Tot de grond toe afbreken en nieuwe fundamenten neerzetten is de enige oplossing.
  De stelling economie=vertrouwen gaat hier niet meer op. Dat station is al lang gepasseerd.

 5. @Anno Zijlstra [1]:

  Overnight stelt dat je zelf moet nadenken.
  Niet dat je het andere uiterste moet doen en aan je eigen dogma’s moet vasthouden door alles wat wordt beweerd te ontkennen.

  Dat overal hysterisch over worden verkeerd is, betekent niet dat het ontkennen van dat wat voor je staat en duidelijk vast te stellen is het enige andere alternatief is.

  Kamp emotie zegt: overal is gevaar.
  Kamp Anno zegt: er is helemaal geen gevaar.

  Zowel het kamp waar Overnight het over heeft en jouw kant zijn beiden veel te bereid om de realiteit te ontkennen om maar vast te kunnen houden aan je eigen denkbeelden.

 6. Wat mij betreft is dit een terecht pleidooi om goed en onafhankelijk te leren waarnemen.

  Emoties ontstaan niet door de dingen die gebeuren, maar door onze interpretaties daarvan.

  De media suggereren objectieve waarnemingen te doen, maar doorspekken deze met interpretaties die – wanneer deze bewust of onbewust worden overgenomen – leiden tot emoties.

  Wanneer er angst is voor de griep of terrorisme, kan dat niet gebaseerd zijn op een objectieve waarneming van de feiten, maar op een interpretatie van de overheid en de media.

 7. Even een voorbehoudje maken: ik ga nu iets heel erg politiek incorrects roepen, met een collectivistische inslag (maar dat moet omdat de politiek collectivistisch is):

  Ziehier DE reden dat ergens in de vorige eeuw het kiesrecht werd uitgebreid naar vrouwen. Vrouwen zijn in de regel veel emotioneler dan mannen (hoewel dat met de invoering van de ‘huisman’ ook bewust wordt ondermijnd) en stemmen dus veel meer vanuit ‘gevoel’ dan ratio.

  Nodeloos te zeggen dat dit de socialisten geen windeieren gelegd heeft: tegemoetkomen aan de roep om ‘emancipatie’ en tevens de weg vrij maken voor ‘onderbuik’-politiek.

  Caroline [10] reageerde op deze reactie.

 8. Ik zie geen hysterie.
  Ik zie wel berekenend politiek gedrag als het om die klimaat verandering gaat. Vooral links ruikt hier kansen haar ideologie nog wat steviger op te leggen.
  Maar volg die media niet, en je wordt ook niet aangetast door het alarmisme dat die media gebruiken om kijkerds te trekken.
  Het is zeer aangenaam die nieuwsverkopers te laten schreeuwen en er geen of nauwelijks aandacht aan te geven.
  Ik zie daarom wellicht geen hysterie, maar slechts een voortkabbelend leven.

 9. @R. Hartman (NI) [8]:

  Zo, vrouwen zijn emotioneler dan mannen? Ik vraag me af wat dat uit blijkt? Uit dat ze zachtjes snikkend afscheid nemen van hun mannen die -overmand door rationele gedachten uiteraard- ten oorlog trekken bijvoorbeeld?

  Omdat het de vrouwen zijn die irrationele denksystemen als ongeveer alle -ismen en religies uit de duim zuigen wellicht?

  Nou, wat er ook van zij, duidelijk is wel dat de vorige eeuw in Nederland niet alleen het algemeen vrouwenkiesrecht heeft gebracht, maar ook het algemeen mannenkiesrecht. Voordien was het kiesrecht inderdaad voorbehouden aan een groep mannen (degenen die boven een Xbedrag belasting betaalden), maar of het er toen zo vrolijk./rationeel aan toe ging in Nederland, ik waag het te betwijfelen.

  Wat veel belangrijker is voor de huidige hypescultuur, is het feit dat we nogal wat ambtenaren hebben die toch ook iets moeten hebben om hun bestaan te rechtvaardigen. Vandaar dat we op dezelfde dag dat de griep officieel niet of nauwelijks bestaand wordt verklaard meteen weer een terrorismecode rood (wat is dat toch in vredesnaam behalve ernstig?) over ons heen krijgen. En al die hypes die kosten natuurlijk geld (‘offers vragen’), en wie mogen dat betalen: wij natuurlijk.

  Als ik me afvraag wie de meest emotionele paniekzaaier van het moment is dan komt Balkenende me voor ogen, die man weet werkelijk over alles waarbij daar geen aanleiding voor is, paniek te schoppen (behalve dan over zijn eigen falen). Deze constatering heeft met het bestaan van vrouwenkiesrecht niets te maken.

  Maar beste Hartman, wat stel je voor, afschafing van het vrouwenkiesrecht zodat we weer op zuiver rationele gronden bestuurd zullen gaan worden, Dat kan natuurlijk, maar dat ik dan geen belasting meer betaal (en al die emotionele zusters van me al evenmin natuurlijk) dat mag duidelijk zijn. Rationeel betekent dat natuurlijk dat de mannen meer gaan betalen, maar daar krijgen ze dan ook iets voor.

  R. Hartman (NI) [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Caroline [10]: Tja, Caroline, een voorspelbare reactie, ondanks het gemaakte voorbehoud. En misschien had ik die ook wel juist van jou mogen verwachten. Want je bent dan wel vrouw (meen ik uit je diverse bijdragen hier en daar te mogen opmaken) maar geen collectivistische. Ik lees je bijdragen altijd graag, en ben het overweldigend vaak met je eens.

  Maar juist jij zou je niet aangesproken moeten voelen, zeker gezien mijn voorbehoud. Jij bent namelijk bij uitstek rationeel. Jij laat je in je bijdragen (en naar ik aanneem in je stemgedrag, zo je dat hebt) niet leiden door de zieligheidsidealen van de socialisten, dat het zo oneerlijk is dat de directeur meer verdient dan de jongste bediende, of zelfs maar Balkenende.

  Maar als ik zo vrij mag zijn staat jouw rationaliteit niet model voor alle vrouwen (net zo min als mijn rationaliteit model staat voor alle mannen) maar is het denk ik een vaststaand feit dat vrouwen in meerderheid (collectivistisch gezien dus) emotioneler zijn dan mannen (de moedergevoelens, zeg maar) en dat de socialisten daar perfect misbruik van maken door op de emotionele kant van zaken te hameren, omdat men rationeel geen argumenten heeft. Waarmee ik niet wil zeggen dat daar bij mannen geen voedingsbodem voor is (niet hoeven nadenken is wel zo gemakkelijk).

  Uiteraard stel ik niet “afschaffing van het vrouwenkiesrecht” voor; op dat soort discriminatie zul je me niet kunnen betrappen. Maar als ik vrouwen hoor zeggen (onlangs nog bij de EP verkiezingen): “Ik weet niet op wie ik moet stemmen, maar we hebben zo hard voor ons vrouwenkiesrecht moeten vechten dat ik er nu wel gebruik van moet maken” denk ik dat er iets ernstig mis is. Een stem wordt dan wel uitgebracht, maar zonder dar daar een rationele keuze aan ten grondslag ligt, hetgeen in mijn ogen erger is dan een beargumenteerde stem op de PvdA, hoe verderfelijk ik die ook vind.

  Wat ik voorstel is een radicale wijzigiging van het kiesrecht (dat overigens zoals uit het voorgaande mag blijken geen ‘recht’ maar slechts een privilege is), zoals bepleit in mijn artikel NOTA op deze site, als aanloop naar het geheel afschaffen van dit privilege, dat in een anarcho-kapitalistische samenleving geen functie/bestaansrecht meer heeft.

  “…maar dat ik dan geen belasting meer betaal…” Precies. Een andere vorm is dan ook het aloude census-kiesrecht (al door je genoemd), waarmee de belastingontvangers van kiesrecht uitgesloten worden, en deze lieden (inclusief allen in overheidsdienst dus) niet langer voor de voortgezette uitbuiting van de productieven kunnen stemmen. Zo hebben de belastingbetalers veel meer invloed op wat er met hun geld gebeurt.

  OT: Hoe is het met je nek-hernia?

  Caroline [14] reageerde op deze reactie.

 11. Hartman ziet kennelijk liever geen vrouwen als libertariers: die zijn libertarier op grond van vage emoties.
  ‘Vrijheid’, is geen emotie waarschijnlijk.
  Of… zouden vrouwen die libertarier zijn, alleen daarom al ‘rationeel’ zijn?
  Dat moet het wel zijn.
  Die emotionele libertariers doen immers graag alsof zij puur rationeel bezig zijn.
  Alleen al het modereren bewijst anders.
  Maar daar weten ze dan weer zo’n draai aan te geven, dat ik moet denken aan allerlei babbeltrucs.
  Sommige lieden zijn daar uitermate bedreven in, en weten daarmee recht te praten wat krom is.
  Mijn ervaring is dat lieden met dergelijke grote babbels, doorgaans zelden goed werk afleveren: die babbels, dat is een soort wolk van mist, om hun falen te verdoezelen.

  Grote socialistische leiders kunnen u r e n kletsen, zodat het volk in die woordenbrei al gauw de weg kwijtraakt.

  flap [13] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [12]: Grote socialistische leiders kunnen u r e n kletsen, zodat het volk in die woordenbrei al gauw de weg kwijtraakt.

  hebben ze afgekeken van het geloof.

 13. @R. Hartman (NI) [11]:

  Ik meen vrouwen in het algemeen niet meer/minder rationeel dan mannen. Bewijs heb ik overigens niet voor die mening. Dat ik een baken van rationaliteit ben in een oceaan van emotionele mensen wil ik overigens best geloven, maar ook voor dat geloof heb ik al weer geen bewijs.

  Kiesrecht is geen privilege maar een doekje voor het bloeden dat we gebruiken om ons wijs te maken dat er iets goeds zit (‘we kiezen er zelf voor’) om de maat gemeten te krijgen door een meerderheid van de bevolking.

  Inderdaad zou het niet gek zijn om terug te gaan naar een censuskiesrecht in die zin dat alleen mensen met een inkomen uit arbeid of vermogen kiesrecht hebben. Daarme wordt voorkomen dat de meerderheid een schijn van legitimiteit ontleent aan het leven op de zak van de minderheid. Als ik het zo optik schrik ik er zelf van, van die gedachte, maar dat zal mijn niet altijd te onderdrukken emotionaliteit wel zijn.

  Met de nekhernia gaat het iedere ‘kraakbeurt’ een beetje beter, dank voor je belangstelling!

Comments are closed.