zwaar werkDe beste manier om de problemen van mensen met zware beroepen op te lossen, is zorgen dat zwaar werk niet bestaat.

Dat zei PvdA-leider Wouter Bos tijdens een PvdA-bijeenkomst in Venlo in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Hij wil werkgevers wettelijk verplichten het werk zo te organiseren dat hun werknemers niet “kapot” gaan, maar dat ze door kunnen werken tot hun pensioen. Dat zorgt er volgens hem ook voor dat mensen een verhoging van de pensioenleeftijd makkelijker kunnen accepteren.

Tot zover de media.

Maar wat zijn dan in zijn ogen zware beroepen?

Is het de stratenmaker die fluitend, meestal naar de vrouwen die voorbijlopen, op zijn knieën de stenen legt of de kraanmachinist die vanuit zijn hoge positie zeer geconcentreerd zijn vracht tot op de millimeter nauwkeurig moet plaatsen, of de betonstorter die met de modernste apparatuur voorzien toch nog dit zware werk moet verrichten.

Of is het iemand met wisselende diensten of iemand die de hele dag met de computer aan het werk is?

Ieder mens ervaart zijn/haar werkzaamheden op empirische gronden als zijnde zwaar of minder zwaar. Het lijkt mij daarom voor Bos moeilijk aan te geven wat onder zware beroepen moet worden verstaan, zonder de individuele benadering van het beroep te weten.

Het lijkt dat hij deze uitspraak heeft gedaan, om de verhoging van de AOW-leeftijd te forceren. Ook komt hij hier met de voor politici gebruikelijke oplossing. Namelijk de wettelijke oplossing. Kennelijk weet hij ook niet dat er op dit gebied een ARBO- wetgeving bestaat, die de werkgever soms al voor onoplosbare (door tegenstrijdigheden in de wet) problemen plaatst.

Zoals ik al zei, is het voor politici de gebruikelijke oplossing. Hun redenering blijft, als we maar een wet maken dan lost het probleem zich vanzelf wel op. Neem bijvoorbeeld de wetgeving ter bestrijding van terrorisme. Verplichte identificatie; en het probleem is opgelost!

Dat de privacy geschonden wordt en tot op heden niet aangetoond is dat de wettelijke maatregel ook werkt, daar hebben de politici geen boodschap aan.

Ook is hiermee het terrorisme niet opgelost.

Het zijn van politicus is ook een zwaar beroep. Nee, dat stel ik niet, maar dat vertellen zij zelf.

Om die reden was besloten om de “salarissen” flink te verhogen. (Is voorlopig uitgesteld.)

Het is immers een zwaar beroep, omdat ze wel 60 tot 70 uur per week werken en daarnaast ook nog veel thuiswerk verrichten en vaak op reis zijn.

Nu heeft Bos dus de mogelijkheid om een voorbeeld te stellen. Hij kan nu een wet maken, die stelt, dat het zware beroep van beroepspoliticus wordt afgeschaft. Hiermee zorgt hij dat het zware beroep van politicus niet meer bestaat en hiermee is het probleem opgelost.

Nu “we” door toedoen van Bos van de beroepspolitici verlost zijn kan de volgende stap gezet worden. Er dient vastgesteld te worden wat de taken van de overheid moeten zijn. (Ik ga uit van een minimale overheid.)

Aan de hand van die taken kan vastgesteld worden hoeveel mensen en geld er nodig is om die taken uit te voeren. Voor elke vastgestelde taak wordt door de bevolking een “manager” gekozen. Deze manager is dus niet langer partijgebonden en zijn opdracht is om die opgedragen taak uit te voeren. Bij wanprestatie kan de manager gewoon ontslagen worden.

Als dit uitgevoerd zou kunnen worden dan was het idee van Bos toch nog een goed idee.

47 REACTIES

 1. @R. Hartman [26]: U was toch die persoon voor meer asfalt. Welnu, hier kunt u het mee doen: wees blij dat zoveel mensen met het openbaar vervoer gaan. Dankzij ons zijn er a: veel minder files, en b: veel minder lange files. Dus als wij ov-reizigers massaal besluiten met de auto te gaan, staat Nederland al voor de huisdeur in de file, als je daar uberhaupt je auto nog kan parkeren. U weet wel, te weinig parkeerplaatsen…

 2. @Tony [27]: Weinig fantasie, weinig voorstellingsvermogen, weinig inzicht. Ik heb in een andere draad al gezegd dat ik libertarisme koud, steriel en te logisch vindt. Men ontkent dat de mens vooral een “groepsdier” is. Een sociaal gevoelig wezen, dat andere wezens helpt, zonder er eerst over na te denken. Een emotioneel wezen, dat misschien wel eens te emotioneel is, maar toch. Liever emotie dan logica alleen. Libertaristen zijn teveel mensen die eerst vertellen wie zij zijn, voor zij andere mensen aan het woord laten. Zij zijn vooral in zichzelf geinteresseerd. Ik heb in diezelfde draad ook al vraagtekens gezet bij de doelstellingen van het libertaristen, bij de uitwerking van die doelstellingen. Zelfs bij uitspraken van Ron Paul en Hub Jongen heb ik ernstige bedenkingen, en nog wat uitspraken op andere libertarische websites. Getuigd meer van niet nadenken voor men iets zegt, en vooral niet nadenken over wat men zegt. Dat jullie mij zweverig vinden is jammer, op mij maakt dat soort opmerkingen geen indruk. Wat ik jammer vindt is dat jullie automatisch uitgaan van jullie gelijk. Niemand heeft gelijk tot het probleem naar volle tevredenheid is opgelost. Ook ik niet. Ben er zelfs niet eens in geinteresseerd als ik gelijk mocht blijken te hebben. Mij gaat er erom dat het probleem is opgelost. Dat is iets wat jullie misschien niet kunnen begrijpen. Dat mensen problemen kunnen oplossen, zonder er zelf voordeel uit te willen halen. Mensen zoals ik zijn al gauw tevreden, maar hebben wel door dat als je problemen wilt oplossen, je dat samen met anderen moet doen. Noem dat maar collectivisme, dat interesseert me niet. Wat ik hier vooral zie is een enorm gemopper en gekanker op de overheid, het socialisme, en de “domme” burger. Maar met oplossingen komen, ho maar. Ja, oplossingen die vooral in eigen voordeel zijn. En er zijn al wat oplossingen aangeboden hier. Maar ook hier blijkt weer, de mens is beter in afbreken dan in opbouwen. Dus daarom zeg ik, ga terug naar de tekentafel, denk eens na over de echte bedoelingen van het libertarisme, en je eigen motieven, en kom dan terug met een nieuw ontwerp. Eentje die de echte problemen aanpakt, zoals oorlog, criminaliteit, armoede, honger, millieuvervuiling. Als je die problemen aanpakt, dan krijgt iedereen het beter, ook de libertarist. Maar als je je beperkt tot Nederland, of je eigen omgeving, dan ben je medeverantwoordelijk voor het voortbestaan van alle ellende op deze wereld. Ook ik, en daar heb ik nu genoeg van…
  Daarom moet ik niks meer hebben van systeemdenken zoals het geloof, socialisme, kapitalisme, libertarisme etc. Het moet er maar eens van komen dat de mens echt respect heeft voor de ander, en niet via de achterdeur probeert alsnog zijn gelijk te halen. Als jullie dat zweverig vinden dan is dat jullie probleem. Ik noem het werken aan een nieuwe wereld, iets waar steeds meer mensen aan werken, alleen nog niet gecoordineerd. Als jullie dat zweverig vinden, werken aan een wereld zonder oorlog, misdaad, armoede, honger, millieuvervuiling etc. dat heb ik medelijden met jullie…

  Tony [33] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [34] reageerde op deze reactie.

 3. @Rob ter Horst [32]:

  Kort samengevat:
  Je houdt je bezig met zweverig, op niets gebaseerd gezwam.

  Je kapittelt het libertarisme omdat het een visie betreft met steekhoudende principes, terwijl je zelf maar in het luchtledige raaskalt over subjectieve en abstracte nonsens.

  Het is je al eens uitgelegd dat libertarisme geen “systeem” is maar een gebrek eraan, waarin individuen hun eigen leven kunnen indelen, mits ze verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die ze zelf maken.

  Maar dat is niet genoeg voor je, want het is duidelijk dat bij jou de schoen wringt waar mensen verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun EIGEN keuzes.
  Vrijheid voor iedereen, de kosten ervan voor anderen. Alsof “anderen” niet vallen onder de noemer “iedereen” voor wie jij vrijheid bepleit. Tegenstrijdige, irrationele kletskoek van jouw kant, keer op keer.

  Je bepleit “vrijheid” maar hebt een visie waarin vrijheid niet bestaat omdat er toch echt iemand zal moeten opdraaien voor het onderhoud van al die mensen die “vrijheid” willen.

  Wie moeten er voor opdraaien, en hoe? En wat er moet gebeuren als “ze” niet willen opdraaien voor andermans onderhoud?

  Niet interessant voor Rob, die liever droomt over een Utopia voor alles gewoon heel mooi IS zoals het IS, op magische manier.

  Ik vroeg je duidelijk te maken HOE je die visie van je bereikt als alles niet loopt zoals je wenst. Als de kikkers uit de kruiwagen springen en er lieden zijn die je visie niet delen.
  Je KUNT het echter duidelijk niet uitleggen omdat er niets dan gebakken lucht in je visie zit.
  Dus lever je een blok tekst waarin je weer lekker tegen libertariers fulmineert omdat ze de euvele moed hebben te eisen dat je je verhaal onderbouwt met logica en duidelijkheid.
  Dat is natuurlijk pijnlijk voor iemand die van begrippen als logica en duidelijkheid geen kaas heeft gegeten.

  Hoe ga je die visie van je bereiken met instemming en goedkeuren van al je hoopvolle deelnemers, is mijn vraag.

  Waarop jij zal antwoorden: “Weinig fantasie, weinig voorstellingsvermogen, weinig inzicht.”

  Oftewel: Stel me geen lastige vragen. Ik wil *iets*, en wil daarbij niet lastig gevallen worden over HOE ik dat *iets* krijg.

  Vind je het erg als ik je vanaf nu niet serieus meer neem?
  Ik heb wel genoeg tijd en energie verspild aan dit soort slap gezever.

  Rob ter Horst [36] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [40] reageerde op deze reactie.

 4. @Tony [33]: Vindt je het dan erg dat ik libertaristen een stel kille, koude denkers vindt. Iets waar emotie nog uitgevonden moet worden…

 5. @Rob ter Horst [35]: Dus in de bibliotheek vind ik het “bewijs” dat libertariërs ontkennen dat mensen groepsdieren zijn?
  Verwar collectivisme niet met een collectief, want met het laatste heeft de libertariër geen problemen, hoor. Mits het een vrijwillig aangegaan collectief is. En daarvoor heb je een groep nodig. Dus wederom: je zit niet op het goede spoor.

  En jawel hoor, ik ben al eens in een bibliotheek geweest. Kom er zelfs nog regelmatig. Daar staan o.a. erg gruwelijke boeken over socialisme, religie, democratrie, communisme en meer van dat soort verwerpelijke onderwerpen.

  Rob ter Horst [38] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [39] reageerde op deze reactie.

 6. @Paul Martens [37]:
  Al die termen zijn me wel duidelijk.
  Blijkbaar kunnen mensen het niet nalaten anderen in een hokje te plaatsen. Als je niet zo en zo denkt, dan ben je geen libertarist, maar een anarcho-kapitalist of wat dan ook. Dat interesseert me geen moer, ik weet ook wel dat ik het niet altijd juist heb, dat ik ook niet alles weet. Dat ik ook wel verkeerde conclusies trek. Dat ik ook wel eens te emotioneel ben. Maar sorry hoor, libertaristen willen voor iedereen het beste, maar beperken zich daarbij teveel tot hun eigen “bijbel”. Ze kunnen of willen niet tevreden zijn met een deel, maar willen alles. Maar zo werkt het helaas niet. Ik moet ook mijn eigen fouten erkennen, maar de libertarist moet dat ook kunnen. Niemand is perfect, we kunnen alleen ons best doen. Verder is het me wel duidelijk dat de gemiddelde libertarist anti-overheid is, anti-collectivist. Maar het is voor het grootste deel van de Nederlander te anti, teveel schoppen tegen de heilige huisjes. Dan krijg je een tegenovergestelde reaktie van wat je verwachtte. Ondanks dat ze het met hun buikgevoelens wel eens met de libertarist zijn, willen ze niet dat hun “zekerheid” wordt afgebroken, omdat het teveel, te vaak, te snel is. Mensen kunnen nu eenmaal slecht tegen verandering. De slimme libertarier moet dat kunnen weten. De mens is een gewoontedier. Het is net als roken. Sommige kunnen in 1 keer stoppen. Anderen hebben daar meerdere pogingen voor nodig, en sommigen kunnen of willen niet stoppen. Ook op mijn werk merk ik dat niet iedereen evensnel is, in het accepteren van veranderingen. Helaas heb je hier minder keus, en moeten sommige veranderingen razendsnel worden doorgevoerd. Maar ik leg wel uit waarom ik dat doe! Dus accepteer dan ook dat het niet zo snel kan gaan als jullie willen. Dat jullie niet de hele taart kunnen krijgen, maar slechts een deel. Accepteer ook dat elke mens een individu is, maar dat niet elke individu er hetzelfde over denkt. Moet ik ook doen. In het vervolg zal ik, niet als “gematigd libertarier”, maar als mens, proberen om meer positievere bijdragen te leveren. Zal wel even wennen worden, moet eerst detoxen…

 7. @Tony [33]: Als ik me niet vergis is het het libertarisme die het heeft over vrijwilligheid. Vrijwilligheid om bij te dragen aan de samenleving. Vrijwilligheid om bij te dragen aan het aanleggen van snelwegen, het onderhoud etc. Dus hoe gaat dat in z’n werk, als alles vrijwillig kan en mag. Doet iedereen dan nog wel wat, of blijkt dat beperkt tot de welwillende mens, en plukt de ander ook de vruchten. Wat voor een samenleving ontstaat er dan, als alles gebaseerd is op vrijwilligheid. Is dat geen utopie. Ik wil een samenleving waarin iedereen z’n inbreng kan en mag hebben. Maar wel een die ook knopen kan doorhakken als het moet. Die dus weldegelijk een dwang kan uitoefenen. Want waarom moeten de goeden lijden onder de slechte, zoals het nu gaat. Iemand flikt iets, en gelijk worden er maatregelen genomen die hele volksgroepen tot slachtoffer maakt. Dat moet toch anders kunnen. Jullie proberen het op jullie manier, maar wat me tegenstaat, is het gemak waarmee jullie anderen voorhouden dat libertarisme DE oplossing is. Laten we eerlijk zijn, want met het gemak waarmee jij en enkele anderen, andersdenken buiten spel proberen te zetten, kan je ook de bal terugverwachten. Er zijn vele oplossingen, maar ik zoek toch een meer neutrale realistisch oplossing. En ik ben iemand met heel veel geduld, en ik krijg steeds meer geduld, door een beter inzicht in de dingen. Maar ja, zal wel weer te zweverig voor je zijn. Ondanks dat wens ik je veel succes met het libertarisme, en hoop ik je ergens onderweg naar een beter wereld tegen te komen…

  Rob ter Horst [41] reageerde op deze reactie.

 8. @Rob ter Horst [40]:
  Moet zijn:
  Er zijn vele oplossingen, maar ik zoek toch een meer neutrale oplossing.

  Beetje verkeerde woordkeuze, iets positiever.

  Mogelijkheid om te bewerken doet het niet goed bij lange teksten.

 9. Het idee van Bos dat er geen mensen in zware beroepen meer moeten werken omdat zij doorgroeien naar een andere functie, betekent dat deze mensen zich moeten gaan omscholen tot bijvoorbeeld administratief medewerker of een beroep met meer schrijf en lees-werk, waarvoor zij wellicht helemaal niet geschikt zijn. Veel mensen kiezen niet voor de zware beroepen, maar komen hier in terecht.

  Echter, deze discussie leidt af van waar het precies om gaat bij de strijd om de AOW leeftijd te verhogen. Het gaat niet om werken, want er is geen werk voor de massa ouderen, behalve dan voor een beperkte groep, “de hobbyisten”, die hun werk als hun hobby beschouwen of degenen, die hun machtspositie willen houden (machtige personen zoals Peter Elverding en de Koningin).

  De media wekken de indruk dat de discussie gaat over werken. Het gaat niet over werken. Het gaat over inkomen. Dat is wat niemand beseft. Het gaat er om dat de AOW leeftijd wordt verhoogd en dat het inkomen bij 65 jaar omlaag gaat, waardoor mensen op die leeftijd dus ongeveer 800 euro per maand netto minder krijgen. Werk is er toch niet voor de meeste van hen op die leeftijd. De regel zou moeten worden ingevoerd dat mensen die doorwerken na 65 geen AOW meer krijgen.

 10. @Scepticus [4]:

  Beste

  Ik ben het niet met je eens, als je zegt dat een deskjob niet veel minder inspannend is dan een handson job. Het hangt er vanaf wat het werk daadwerkelijk in houd.

  Laten we terug gaan naar de basis van dit alles.
  Een grote overheid kost geld, pleegt een enorme aanslag op onze individuele rechten als mens en als je gelooft in een opperwezen dan als kind van God of Allah of.. hoe hij ook mag heten. En Deze lieden die de macht in handen hebben en misbruiken die moeten worden geneutraliseerd en dat kan door bijv. door zo goed mogelijk gebruik te maken van alle belastingaftrekbare zaken die we nu kennen. Een Ron Paul revolution zit er voorlopig nog niet in dit landje dat nog massaal ons in SinterKlaas wil doen geloven.

 11. Het idee van W bos is niet slecht om de problemen van zwaar werk op te lossen, jammer als bedrijven opstarten niet gelijk alle arbo punten onder de loep genomen worden ik dacht dat de gegevens bij het CBS nu wel eens nuttig gebruikt kunnen worden dan ze telkens weer onder de bank te stoppen zodat hierdoor weer uitval ontstaat, voorkomen is beter dan genezen maw W Bos ga aan de gang en ga managen. de reden dat we door moeten werken tot ons 67 levens jr is dat de burgers de rekening moet betalen van de gokpraktijken van de beurs gang lang leven de economie en de graai kultuur het word tijd dat het graaien eens op houd en ze in hun eigen zak gaan snijden en niet in de portemonnee van de burger.

 12. @GB [9]: Wat Bos doet, is gewoon een semantisch spelletje, zoals dit zo vaak gespeeld wordt door maoisten (Mao paste deze techniek heel vaak toe) en socialisten, die dit graag van de grote leider overnamen. Je noemt beroep x of y gewoon niet zwaar, maar gooit er een vage angelsaksische kreet tegenaan o.i.d., en het klinkt al heel anders. Voorbeelden: scheefwoners voor mensen die, volgens bepaalde alweters, te goedkoop zouden huren; krachtwijken, voor verpauperde wijken met een volstrekt kansarme bevolking, en ga zo maar voort. De waarheid – zo die al bestaat – wordt gewoon niet gezegd.

Comments are closed.