Iedere keer dat ik een kort  bezoek aan Nederland breng, valt het mij op dat wij  iets dichter bij de communistische heilstaat gekomen zijn.pod

Tijdens mijn jongste bezoek maakte ik  binnen drie dagen het volgende mee:

01.

In de dokterswachtkamer  lag een aantal periodieken ( ik ben de naam vergeten), waarin uiteengezet  werd:

a.     wat  voor leuke dingen de  overheid allemaal doet voor de burger

b.    hoe men in aanmerking kan komen voor allerlei soorten uitkeringen

De  blaadjes schenen gretig aftrek te vinden, want er lag een heel stapeltje van.

02.

De tandarts vertelde mij dat  zij van de overheid bericht  ontvangen had, dat zij van iedereen het SOFI-nummer moest opschrijven. Bij gebreke  daarvan noteerde zij mijn paspoortnummer, terwijl  zij mij vertelde :

“Ik vind het eigenlijk heel vervelend, dat ik dit  moet rapporteren. Er wonen hier in de wijk veel joden, dus  u  begrijpt, hoeveel protesten en uitingen van  afschuw ik ontvang. 

Maar  de bedoeling is nu ,dat alle bestanden aan   elkaar gekoppeld worden, opdat   de overheid in  een oogsopslag   alle gegevens van iemand compleet op tafel krijgt.”

03.

Bij vertrek  op Schiphol kwam ik in gesprek met een dame die vroeger in de KLM-lounge  werkte. Zij vertelde mij, dat zij nu  opsporings-  ambtenaar is en  dat er die ochtend  op Schiphol  een razzia gehouden was  met politie en geldruikende honden  om ongedeclareerd  geld in handbagage op te sporen.

Zij vertelde mij ook, dat een aantal  boetes  was opgelegd aan reizigers die geen geldformulier hadden ingevuld.  ( alleen verkrijgbaar bij pier D16, op een half uur gaans van  bij voorbeeld het einde van de B-pier)

Het  schijnt  de bedoeling van de overheid te zijn ,  door het steeds iets verleggen van de  lat, steeds meer mensen aan de criminele zijde van de lat te parkeren.  Maar wat  fijn dat  er altijd mensen zijn die  de opgelegde boeten als uitkeringen  kunnen ontvangen!

Al met al  is het aantal  symptomen van een doorvretend communistisch systeem en een communistische denkwijze groeiende. Het  zal vermoedelijk nog veel erger  worden.

Hugo van Reijen

99 REACTIES

 1. Of gewoon gereincarneerde nazi’s die nog niet klaar waren met het treiteren van de burger…
  Tja, de overheid en z’n ambtenaren, volkomen onbetrouwbaar als het om de burger gaat…
  Maar ja, het bedrijfsleven gaat diezelfde kant op, manipulatie ten top. Heb je weleens last van hoofdpijn, ga dan snel naar de huisarts. Die heeft wel een pilletje voor je, van ons…

 2. God is dood, de overheid is de nieuwe god.

  De meeste mensen vinden dat communisme prachtig. In gesprekken met veel mensen valt mij vooral op hoe men vind dat de overheid iets voor hen moet regelen, of subsidieren dan wel verbieden. Zelf denken en doen valt blijkbaar niet mee voor hen.

  Over punt 02. Als die tandarts bezwaar heeft tegen dat informatie hamsteren, waarom werkt zij er aan mee?

  Ook valt mij op dat steeds meer mensen, die vroeger tolerant waren, onverdraagzaam zijn geworden. “Dit kan niet, dat mag niet”. En mensen die een beetje anders zijn, dan de multi-culti grijze massa, kunnen al helemaal niet.

  Zo vraag ik mij de laatste jaren af als ik in Amsterdam rond loop; waar zijn alle maffe hippies, kunstenaars, excentriekelingen en paradijsvogels gebleven? Je ziet ze nog nauwelijks. Je ziet wel veel doorsneetypes in provinciekleding. ‘Diversiteit’ is een huidskleur ding geworden.

 3. Bij de dokter kom ik nooit. Krijg af en toe een briefje dat ‘zus en zo’
  de praktijk heeft verlaten of versterkt maar heb die lui nog nooit gezien.

  Het is hoogverraad om je geld naar het buitenland te brengen en daar dingen te kopen c.q. ‘op vakantie’ gaan, wat is er nou mooier dan Nederland?
  Schiphol moet gesloten worden, importeurs van bacterien.

 4. Dat geldformulier, dat doet me echt aan de USSR van vroeger denken. Bij een reis naar rusland moest je dat ook altijd doen voordat je binnen kwam. En als je wegging moest je er weer een invullen.

 5. De declaratieplicht en de boetes zijn ingevoerd op voorstel van eurocommissaris Bolkestein.

  hugo van reijen

 6. @Johan [8]:

  Hugo betaalt deze personen uit eigen zak op basis van een particulier consult.

  De opleiding van de betreffende personen wordt niet door Hugo geregeld. Noch vallen de kosten van de consulten lager uit dan in landen, waar de studenten de opleiding uit eigen zak betalen.

  Medici plegen de inkomstenbelasting die zij betalen af te wentelen op de patient.

  Het bedrag aan IB dat een medicus betaalt, overtreft vele keren de kosten van de opleiding.

  hugo van reijen

 7. @Johan [8]:

  En heeft Hugo jou gevraagd belasting te betalen?
  Heeft Hugo gevraagd of iemand voor hem de opleidingskosten van tandartsen en doctoren betaalt?
  Betaalt Hugo *zelf* geen belasting voor zijn medische behandelingen en voor allerlei andere dingen?

  En *welke* criminaliteit moet worden bestreden? De jouwe, de mijne, die van Hugo of die van een stel ambtenaren die met elkaar overleggen wat ze nu weer eens illegaal maken (binnenkort: gokken op internet)?

  Zo te lezen ben jij bereid alles wat de overheid je voorlegt voor zoete koek te slikken. Wat dacht je ervan zelf eens na te gaan denken over wat de eventuele *legitimatie* is achter bepaald optreden van de overheid?

  Als je niet zo typisch als een onderdaan denkt en praat, maar een beetje onafhankelijk denkt, zou je wellicht tot de conclusie komen dat Hugo gewoon gelijk heeft.

 8. Nog maar eens, een profetische uitspraak waarvan makkelijk de werkelijkheid te zien is:

  “Did you really think that we want those laws to be observed?” said Dr. Ferris. “We want them broken. You’d better get It straight that it’s not a bunch of boy scouts you’re up against – then you’ll know that this is not the age for beautiful gestures. We’re after power and we mean it. You fellows were pikers, but we know the real trick, and you’d better get wise to it.

  There’s no way to rule innocent men. The only power any government has is the power to crack down on criminals. Well, when there aren’t enough criminals, one makes them. One declares so many things to be a crime that it becomes impossible for men to live without breaking laws.

  Who wants a nation of law-abiding citizens? What’s there in that for anyone? But just pass the kind of laws that can neither be observed nor enforced nor objectively interpreted – and you create a nation of law-breakers – and then you cash in on guilt. Now that’s the system, Mr. Resrden, that’s the garrie, and once you understand it, you’ll be much easier to deal with.”

  — Atlas Shrugged, uit 1957

 9. Wist je dat er mensen zijn die iedere week bij de huisarts zitten voor een of ander onbenullig iets? Prima hoor, niets mis mee, maar niet op kosten van de belastingbetaler.

  Als je naar de kapper gaat moet je dat zelf betalen, waarom de tandarts of de huisarts niet? Voor kinderen tot 18 jaar zou eventueel een uitzondering gemaakt kunnen worden, maar daar houdt het dan ook op.

  € 10.000,–
  Als ik me niet vergis bestaat er een grens wat je vrij mag meenemen naar het buitenland en dat is € 10.000,– per persoon per keer. Natuurlijk moet je aan kunnen tonen hoe je aan dat geld komt. En dan heb ik het alleen over contant geld, voor giraal geld gelden voor zover mij bekend geen limieten, mits je al je belastingen netjes hebt betaald. Anders pakken ze je paspoort af als je wilt vertrekken, dat dan weer wel.

 10. 3 dingen die geen van alle iets met communisme te maken hebben. Zo vermoeiend als mensen met meningen strooien over een systeem en die dan larderen met voorbeelden die daar niet mee in verband staan.
  Waar je op doelt zijn uitwassen van een autoritair gecontroleerd systeem. Die vind je zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van het politiek spectrum.
  Dat heeft niet met de beginselen te maken waarop dat systeem ooit werd opgericht, maar met machtspolitiek. En natuurlijk zie je dat in Nederland nu ook. Het is een natuurlijke behoefte van politeik leiders om controle uit te oefenen. Als de bevolking een vinger geeft (bijvoorbeeld in het kader van veiligheid en terrorisme) dan neemt “de macht” de hele hand. Dat is overigens gedrag dat je bij alle mensen en door alle tijden ziet.

  Sorry dus Hugo, maar je slaat de plank mis.

  Armin [22] reageerde op deze reactie.

 11. @The Red Pill [16]:

  Dat is een HEEL goede vraag.

  Er liggen er zoveel, omdat ze zo gretig aftrek vinden en ik vermoed dat de stapel eerst nog veel hoger was!

  Ga zelf maar eens naast de stapel staan en kijk, hoe snel hij slinkt!

  Hugo van Reijen

 12. @The Red Pill [16]:

  Dat is een HEEL goede vraag.

  Er liggen er zoveel, omdat ze zo gretig aftrek vinden en ik vermoed dat de stapel eerst nog veel hoger was!

  Ga zelf maar eens naast de stapel staan en kijk, hoe snel hij slinkt!

  Hugo van Reijen

 13. @The Red Pill [16]:

  Dat is een HEEL goede vraag.

  Er liggen er zoveel, omdat ze zo gretig aftrek vinden en ik vermoed dat de stapel eerst nog veel hoger was!

  Ga zelf maar eens naast de stapel staan en kijk, hoe snel hij slinkt!

  Hugo van Reijen

 14. @The Red Pill [16]:

  Dat is een HEEL goede vraag.

  Er liggen er zoveel, omdat ze zo gretig aftrek vinden en ik vermoed dat de stapel eerst nog veel hoger was!

  Ga zelf maar eens naast de stapel staan en kijk, hoe snel hij slinkt!

  Hugo van Reijen

 15. @a bos [13]:

  Bij communisme is er sprake van gemeenschappelijk, cummunaal bezit. Niemand bezit iets, en je weet dus ook van te voren dat je er niks over te vertellen hebt. Dat doen de kameraden die iets gelijker zijn dan de gewone mensch.

  Bij fascisme daarentegen is er wel degelijk sprake van privébezit, echter de staat bepaalt de gebruiks(on)mogelijkheden. Wat dat betreft is communisme eerlijker dan fascisme.

  Waar we in Nederland en in andere landen mee te maken hebben is geen groeiend communisme maar een groeiend fascisme waarin er steeds meer beperkingen door regelgeving komt m.b.t. privébezit.

  Overigens is ook het onder de boven ons gestelden in populariteit immer toenemende publiek-private partnerschap een typisch voorbeeld van fascisme, net zoals het feit dat ik geen bomen mag kappen in mijn tuin en geen zwembad mag graven dat dieper dan een meter is. Hell, ik wed dat ik een miljeuvergunning moet hebben om in mijn eigen tuin te kakken !! Kortom er is sprake van privébezit maar je mag het niet gebruiken zonder toestemming van de overheid.
  Armin [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Jeroen [14]: Waar je op doelt zijn uitwassen van een autoritair gecontroleerd systeem.

  Dat is dus communisme. Communisme is een autoritair gecontroleerd systeem. Inherent. Wat voor reclame-uitingen er oorspronkelijk bij bedacht zijn, weet ik niet, maar meer dan een dictatuur is communisme nooit geweest in alle landen waar het ‘ingevoerd’ was.

  En de staat die burgers pretendeert van wieg tot graf te verzorgen, algemene verplichte registratie & koppeling van data en tenslotte het beboeten van mensen die allerlei arbitraire regels van de staat hebben overtreden is iets wat typisch een verschijnsel was van communisme.

  Waarom is de plank dus misgeslagen?

  Jeroen [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Andre [21]: Dat men privaat bezit niet afschaft is enkel omdat zelfs de meeste rode figuren in de bestuurlijke elite inmiddels door schade en schande hebben moeten onderkennen, dat het communistisch model de welvaartsgroei aantast. En dan is er minder geld om uit te geven. In een puur communistisch bewind moeten mensen immers gedwongen worden te gaan werken.

  In realiteit zijn facisme en communisme twee handen op één buik. Men laat privaat bezit toe, om zo communistische gelijkheids idealen te kunnen bewerkstelligen. Concreet, men geeft mensen de illusie dat ze privaat bezit hebben, zodat er een belastingaanslag over geheven kan worden.

  Andre [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Armin [23]:

  Twee handen maar wel verschillende zoals ik in feite al heb gezegd. Onder communisme bestaat privaat bezit totaal niet: de commune komt alles toe. Dat men er bijvoorbeeld in de DDR achter kwam dat dat niet zo werkt en er toch een vorm van privebezit werd toegestaan, waarover vervolgens de staat wel weer de zeggenschap had, toonde aan dat communisme onhaalbaar was; fascisme daarentegen wel. We hoeven alleen maar om ons heen te kijken om te zien dat de Berlijnse muur in feite de verkeerde kant op is gevallen.

  De fascisten zitten in Den Haat; aangestuurd door Balkenende c.s.

  Armin [32] reageerde op deze reactie.

 19. @Armin [22]: Omdat wat jij als uitwassen van het communisme noemt niet exclusief voor het communisme zijn maar voor elke maatschappij waarin machtsongelijkheid is. Chili, diverse Afrikaanse landen, diverse Aziatische landen, maar ook Spanje ten tijde van Franco of Duitsland ten tijde van Hitler. En Nederland heeft natuurlijk onder diverse koningen ook te lijden gehad onder totalitaire onderdrukking door een kleine groep rijken. Dat heeft niets met de politiek, maar met de machtsverdeling te maken. Communisme is geen reclameleus en samenlevingen die zich communistisch of socialistisch noemen zijn dat in feite nooit geweest.

  Als Wilders zijn gang mag gaan zal hij ook het land op een totalitaire manier onderdrukken. Aan Wilders zit niets communistisch, maar dat zijn aanpak daar niets van zal afwijken is een belofte.

  Daarom dus.

  Armin [33] reageerde op deze reactie.

 20. Invoering vingerafdruk
  Met ingang van 21 september 2009 vindt de landelijke invoering van de vingerafdruk plaats bij het aanvragen van reisdocumenten. Als u vanaf deze datum een paspoort of identiteitskaart aanvraagt, neemt de gemeente vier vingerafdrukken van u op. Dat gebeurt met een elektronische vingeraflezer aan de balie. De vingerafdrukken komen in een chip in het reisdocument. Dat gebeurt om fraude en misbruik en met reisdocumenten te voorkomen. Ook maakt de invoering van de vingerafdruk grenscontroles makkelijker. Het is een gevolg van Europese regelgeving. Van kinderen die jonger dan 12 jaar zijn, hoeft de gemeente geen vingerafdruk op te nemen.
  De gemeente neemt de vingerafdrukken elektronisch op met een vingerafdruklezer aan de balie. Het is van belang dat de van u op te nemen vingerafdrukken de best mogelijke kwaliteit hebben. Let u er daarom op dat u oneffenheden aan uw vingers zoals verfresten zoveel mogelijk verwijderd als u een paspoort of identiteitskaart gaat aanvragen.
  Misschien lukt het niet om van één of meerdere vingers een vingerafdruk op te nemen. Bijvoorbeeld omdat uw vinger in het verband zit. In dat geval nemen we de vingerafdrukken op van één of meer andere vingers waarbij dat wel mogelijk is.
  Het kan gebeuren dat er bij we bij u geen enkele vingerafdruk kunnen opnemen vanwege een tijdelijke kwetsuur. In dat geval krijgt u geen paspoort of identiteitskaart met een geldigheidsduur van vijf jaar. U kunt dan kiezen: u komt later terug als we wel vingerafdrukken kunnen opnemen. Of u krijgt een paspoorf of identiteitskaart met een geldigheidsduur van 12 maanden.

  IIS [27] reageerde op deze reactie.

 21. @IIS [26]:

  Gemakshalve vergeet men erbij te vermelden dat de vingerafdrukken in een landelijke (Europese/Amrikaanse??) database worden opgeslagen….En daarmee worden niet alleen volwassenen, maar ook kinderen gezien en behandeld als (potentiële) criminelen. Los van alles is het nog maar de vraag of echte criminelen of terroristen ook daadwerkelijk opgespoord kunnen worden met dit nieuwe systeem. Criminelen of terroristen zullen misschien kans zien om met uw gestolen persoonlijke gegevens en vingerafdrukken simpel hun ‘werk’ te doen. Iemand wiens gegevens worden gestolen krijgt nog heel wat uit te leggen en moet met heel wat tegenbewijzen komen als deze gegevens daadwerkelijk door een vreemde worden gebruikt, zeker in het geval van een misdrijf of aanslag.

 22. @Herr Flick [29]:

  In een democratie is vooraf altijd duidelijk wat als crimineel wordt aangemerkt.
  Een Flick kan niet van zijn bed worden gelicht vanwege een willekeurige ambtelijke oekaze.
  Minstens is hij voor zo’n actie al diverse malen door de overheid gewezen op de mogelijke gevolgen van 1 of andere actie van hem.

  Het is hier NIET een Sovjet-Unie als bij Kafka.

  Libertariers zouden beslist eens genuanceerder moeten zijn in hun aanvallen.
  Want zolang deze bijzonder ongenuanceerd, leugenachtig en grotesk zijn, kan het moreel gehalte van die pleitende libertariers steeds weer worden betwijfeld.
  Dãt kan beslist GEEN aanbeveling zijn voor lieden die zich op een correcte moraal willen beroepen.

  flap [31] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.