eavesRecht op privacy tijdens het afluisteren
Stiekeme burger B wil klikken over burger A en doet dat natuurlijk anoniem. Alleen burger B is niet de enige die iets stiekem doet, de staat was haar namelijk aan het afluisteren tijdens het klikken. Wat een klucht. Het OM en de Vereniging van Anonieme Thuisklikkers zoeken nu naar een oplossing om de klikker meer privacy te geven bij het afluisteren van klik-plegingen. Die club van pathetische jok-verslaafden heeft blijkbaar het aandoenlijk naïeve idee dat als je samenwerkt met de staat, de staat jou zal ontzien.

Lang leve de EU
Daar gaan we weer. De EU gaat miljoenen spenderen om abnormaal gedrag te monitoren, op straat, op internet en zelfs uw eigen pc. Ik wordt zo langzamerhand wel een beetje misselijk van dat ideologische begrip veiligheid. Ik ben bang dat het schrijven van deze column vroeg of laat als abnormaal wordt beschouwd. Herstel: heel vrijspreker.nl is abnormaal.

Gekwek
Hebt u ook zo’n drang om de hele wereld te laten weten wat u nu aan het doen bent? Politici in ieder geval wel. Nu kunt u hun twitter-gekwek makkelijk volgen. Wat doet u nu? “ben al 6 uur aan het vergaderen over de vraag waar we de volgende vergadering over zullen praten…”; “lange dag gehad, gesproken met die en die, ben moe en ga naar bed…”. “morgen een gesprek met die en die…”; “druk druk druk…”; “sta in de kantine voor een nieuwe pot koffie, wordt een lange nacht…”. Twitter is echt een uitkomst voor al diegenen die wel wat bewijs kunnen gebruiken dat ze hard werken en nuttig zijn.

Bar en boos Barosso
Barosso dreigt Ierland met minder rechten op commissariaten indien Ierland niet voor het Lissabon-verdrag stemt. Wat is het probleem, denk ik dan. Wanneer Ierland de EU niet ziet zitten, hoeven ze ook geen hoog aantal Ierse commissarissen na te streven. Dit zal de Ierse burger niet treffen, wel de Ierse politici. De vraag is, of dat erg is.

Terug naar vroeger
De Belgische overheid verbiedt Firefox en stelt Internet Explorer verplicht. Firefox zou onveilig zijn. Wanneer de Belgische ambtenaren IE gebruiken, is dat meestal IE6. Ik heb al vaker gezien dat overheid en ict geen beste combinatie zijn, maar dit slaat weer alles. Ze hebben in België waarschijnlijk op internet geen toegang tot de rest van wereld want daar lees je dat IE6 zo’n beetje de meest verguisde browser van deze planeet is om compatibiliteits-redenen alsook om veiligheidsredenen. Ik vermoed dat de verantwoordelijke beleidsmedewerker het onderliggende beleidsstuk heeft opgesteld in WordPerfect 4.2.

Zwijgrecht geldt niet voor fiscale zaken
Op zoek naar meer geld, werd een particulier door de belastingdienst gevraagd gegevens te geven over een oude buitenlandse bankrekening. De particulier weigerde en deed een beroep op zijn zwijgrecht. De hoge raad oordeelde dat het zwijgrecht alleen geldt voor strafzaken en niet voor fiscale zaken. Op straffe van een dwangsom moet de man stoppen zichzelf met zwijgen te verdedigen. Wederom een voorbeeld dat de staat en haar incassobureau boven de wet staan.

Voorlopige hechtenis ook zonder rechterlijk bevel
De vlucht van Saban B. is aanleiding voor minister Hirsch Ballin om ook gevangenis-directeuren burgers in voorlopige hechtenis te kunnen laten nemen. Dit betekent dat niet langer de rechtsprekende macht alleen kan beslissen of iemand louter op verdenking van een overtreding kan worden opgesloten. Het is echt een trend om ieder (vermeend) probleem of incident in de samenleving op te lossen met minder burgerrechten. Je krijgt haast het vermoeden dat Saban B. bewust is vrijgelaten. Helemaal vreemd is deze ontwikkeling niet want onze “Yes we can, but we won’t“-leider Obama geeft het goede voorbeeld.

Sen Huwa

2 REACTIES

  1. “De Belgische overheid verbiedt Firefox en stelt Internet Explorer verplicht.”
    Kleine correctie, de Waalse overheid heeft dit beslist. Ze doen maar daar, die gekken. Maar het is wel typerend waarom België niet meer werkt. Logisch denkende Vlamingen hebben genoeg van dat Waals gepruts. Nederlanders weten niet dat jaarlijks 2000 euro per Vlaams gezin naar het Waalse zuiden wordt doorgesluisd om hun financiële putten te vullen. Op een dag barst dit volledig, er zijn al grote scheuren.
    Misschien, als België ophoudt te bestaan, dat dit een voorbeeld kan zijn voor de EUSSR.

Comments are closed.