Toen ik gisteren  met de jood   Efron   sprak over het van sommige zijden betwijfelde  grote aantal slachtoffers van deholo holocaust, vertelde hij mij, dat hij bereid was, elk   aantal  slachtoffers te accepteren, maar dat  hij, als het aantal slachtoffers zo klein zou zijn, niet begreep  waar zijn zes broers gebleven waren. Hij had ze na  afloop van de tweede  wereldoorlog nooit meer gezien.

Ceteris paribus  vraag ik mij af   waar de dertienduizend joden uit de Amsterdamse rivierenbuurt   zijn, die in 1945 niet meer opdoken.

Ook zou  ik graag het lot  willen weten van de 50 joodse leerlingen van het Barlaeusgynnasium die  niet terugkwamen, nadat de  school in 1942  een kwart van haar leerlingen verloor.

Ondanks het onderstelde    wetenschappelijke   gehalte van de discussies over een eventuele overdrijving  van het aantal slachtoffers  heb ik , hoewel ik dit niet bewijzen kan,  de indruk  dat  er een positieve correlatie bestaat  tussen de  wens deze  discussies aan te zwengelen en het  antisemitische gehalte van de aanzwengelaars, die   misschien wel van joden, maar  in ieder geval niet van jodelen houden.

Het staat ieder  vrij antisemiet te zijn , maar  het zou wel fijn zijn, als men het er even bij zei.  Wat dat betreft,  is  Wilders ons een stap voor. Hij verklaart immers openlijk, moslims het land uit te willen sturen en de koran te willen  verbieden. Waarom zegt niemand dit over joden? 

Hugo van Reijen

68 REACTIES

 1. @Oscar [28]:

  In ieder geval ook heel heel veel slachtoffers door massale sterfte door honger, ziekte en uitputting (je wordt er niet vrolijk van):

  In de winter van 1941 arriveerde opnieuw een Nederlands transport, met 389 Nederlandse joden. In het voorjaar werden de Nederlandse joden en de Roma en Sinti op transport gezet naar Mauthausen, waar de meesten bij dwangarbeid in de steengroeve om het leven kwamen. (Wikipedia:Buchenwald)

  In 1941 arriveerde een groep Nederlandse gevangenen van de verzetsgroep De Geuzen in het kamp. In maart 1942 kwam er een groep van 179 Nederlandse verzetsmensen, waaronder een grote groep communisten uit voornamelijk Den Haag en Groningen, in het kamp. Veel van deze mensen waren Nacht und Nebel-gevangenen, die voor een groot deel naar Gross Rosen of later Natzweiler zouden worden doorgestuurd (Wikipedia:Buchenwald)

  Bij binnenkomst kregen de Nederlanders te horen dat Groß-Rosen ‘neunzig Tage’ betekende. Daarmee werd bedoeld dat men maximaal negentig dagen in leven bleef. In de praktijk stierven de meeste Nederlanders binnen enkele weken, maar een aantal bleef drie tot vier maanden in leven, één zelfs zes maanden. In augustus 1942 veranderde het beleid in dat men de gevangenen langer in leven wilde houden om ze als slaven in de oorlogsindustrie te kunnen gebruiken. Degenen die te zwak waren om te werken, maar nog te lang in leven dreigden te blijven, werden met zgn. Invalidentransporten naar Dachau afgevoerd, waar de totaal uitgemergelden (40 kg) zowel bij gevangen als SS-bewaking grote verbijstering wekten. Door deze transporten hebben enkele Nederlanders deze periode in dit kamp overleefd. Vanaf 1943 zijn enige honderden Nederlandse joden in Groß-Rosen om het leven gekomen. Aan het eind van de oorlog kwamen er gevangenen uit andere geëvacueerde kampen, zoals joden uit Auschwitz, in Groß-Rosen. Ondanks het korte verblijf was dit voor velen de meest dramatische periode van hun gevangenschap.(Wikipedia Gross-Rosen)

  Het kamp was van 21 mei 1941 tot 23 november 1944 operationeel. In totaal werden veertigduizend mensen (afkomstig uit Frankrijk, Nederland, Polen, Noorwegen, Duitsland en de Sovjet-Unie) vastgehouden in Natzweiler-Struthof. De gevangenen moesten zware lichamelijke arbeid verrichten. Mede door voedseltekorten en de minieme sanitaire voorzieningen leidde dit tot veel slachtoffers .(Wikipedia Gross-Rosen)
  Voor de eerlijkheid volgt er vervolgens:Ook werden mensen in de gaskamer van het kamp vermoord en vervolgens in het crematorium verbrand.

  Toward the end of World War II I was a US Army captain on the staff of Ambassador Robert Murphy, political advisor to General Eisenhower. I was at Dachau about a month after it had been liberated, either the end of May or the beginning of June, 1945. There was no gas chamber there, nor did I see one in the process of construction. What did occur was that some higher authority in the American occupation government, whether a civilian or military, I don’t know, decreed that a gas chamber should be built, which was subsequently done (!!!!!!!!!!).

  I was also at the Buchenwald camp a few days after it was liberated on April 11, 1945. There was a crematory there but no gas chamber.

  Homer G. Richey
  Charlottesville, Virginia

  Verslag van een bevrijder van Buchenwald:
  „Of those patients admitted and those examined the most prevalent causes of sickness were dysentery, malnutrition and tuberculosis. Typhus and pneumonia were also quite common. During the first few days officers and enlisted man moved out of tents and were billeted in buildings. A mess was set up in the Buchenwald camp to help feed the inmates. Food consisted of soft and liquid diet (i. e. soup, milk, oatmeal, and meat stew).

  One of the surest signs that the unit’s work was effective was the fact that within three (3) days after our taking over the camp, the death rate dropped from one hundred (100) perday to less than thirty (30).“ (Stiftung Gedenkstatte Buchenwald)

  LOL!!! Time magazine Monday, Apr. 30, 1945 (!!!) (orginele bron van bovenstaande verhaal van de bevrijders van Buchenwald en dat geeft maar weer eens aan hoe er met getallen geklungeld wordt):
  Since the Americans arrived, these people’s chances to survive have increased slightly. On that day 200 died of malnutrition and disease (!!!). The day that I was there, 70 died.

  (= in drie jaar tijd, 219000, zonder een blik gas)

  Bodies Like Firewood. With other G.I. sightseers we came up from the cellar and passed into another yard fenced in by a high wooden wall. There was a pile of bodies there, stacked more or less the way I stack my firewood back home, not too carefully. There were men and some of them were naked. They looked strange. Their mouths were open as though in pain and little streaks of blood flowed from their noses. “Some kind of hemorrhage,” said a medical corpsman. “Hell, those guys died of starvation,” said another G.I.

  http://www.hollandscheschouwburg.nl/site_nl/deportatie/kader.html:

  Vanuit de doorgangskampen Westerbork en Vught werden ongeveer 110.000 joden uit Nederland gedeporteerd naar vernietigings- en concentratiekampen. De vijf bestemmingen waren Auschwitz, Sobibor, Theresiënstadt , Bergen-Belsen en Mauthausen.

  68.000 joden naar het vernietigingskamp Auschwitz in Polen
  Het officieel geregistreerde aantal gevangenen dat in Auschwitz I overleed is ongeveer 260.000. Verder werden 134.000 gevangenen, vóór de bevrijding overgeplaatst of geëvacueerd naar andere kampen. Vastgesteld is, dat van de 134.000 ongeveer 80.000 (!!) gevangenen overleden of werden vermoord tijdens de beruchte ‘Dodenmarsen’. (Da’s de helft)

  4000 joden naar Bergen Belsen. De laatste maanden voor de bevrijding waren de leefomstandigheden in Bergen-Belsen zeer slecht. Vele uitgeputte gevangenen uit andere kampen werden ondergebracht in het overvolle, vervuilde kamp. In de periode van januari tot aan de bevrijding op 15 april 1945 stierven ongeveer 35.000 gevangen aan ondervoeding, tyfus en uitputting. Onder hen bevond zich ook Anne Frank.

  1800 Mauthausen. In 1941 en 1942 werden ruim 1.300 joden uit Nederland naar het Oostenrijkse Mauthausen gedeporteerd. In 1941 waren dat de slachtoffers van de razzia’s die in Amsterdam in februari en juni en in Twente en de Achterhoek in september en oktober plaatsvonden. In 1942 vonden er transporten van ongeveer vijfhonderd joodse mannen via het kamp in Amersfoort naar Mauthausen plaats. Mauthausen was weliswaar officieel een concentratiekamp maar functioneerde als vernietigingskamp. Vele gevangenen vonden er de dood door afmattende slavenarbeid en mishandelingen van de bewakers. De meesten stierven in de beruchte steengroeve van het kamp. Ook destijds noemde men Mauthausen ‘Moordhausen’.
  Alle Nederlandse gevangenen, joden en niet-joden, die in Mauthausen gevangen zaten vonden er de dood.

  5000 Theresiënstadt. Theresiënstadt functioneerde in de eerste plaats als gevangenenkamp voor Tsjechische joden en prominente joden uit andere delen van Europa. Kamp Theresiënstadt was ook ingericht als doorgangskamp naar onder andere Auschwitz en als propagandakamp om de vernietiging van Joden te camoufleren.

  Van de 140.000 gevangenen die in het kamp verbleven zijn er 33.000 in Theresiënstadt omgekomen en 88.000 gedeporteerd naar andere kampen. Zo’n vijfduizend Nederlandse joden zijn naar Theresiënstadt gedeporteerd. Minder dan tweeduizend van hen overleefden. (Dat is 40% strerfte in een MODEL KAMP)

  900 Westerbork Bij de bevrijding van het kamp op 12 april 1945 waren er ongeveer negenhonderd gevangenen in Westerbork. Velen van hen waren gedurende de laatste oorlogsmaanden opgepakt op hun onderduikadres.

  12.000 Kamp Vught In september 1944 is het kamp ontruimd, alle gevangenen werden gedeporteerd.

  En waarom al dat gesleep met gevangenen van vernietigingskamp naar vernietigingskamp. Dat is toch helemaal niet efficient?

  Als er in een modelkamp, zonder het heel zware werk en gaskamers, al zovelen stierven, dan is het toch niet vreemd te veronderstellen, dat er in de andere kampen nog veel meer strierven aan ziekte, honger en ondervoeding.

  De dwangarbeid werd tot op het laatst in stand gehouden. Pas op het laatste moment werden subkampen ontruimd, waarbij de gevangenen die te zwak zijn om te lopen werden doodgeschoten door SS’ers. Dit leidde tot massaslachtingen bij subkampen in Leipzig, Gardelegen en Ohrdruf. Begin april volgde van Pfister het commando om het kamp te evacueren, er waren toen 47.500 gevangenen in het kamp. 28.000 mensen werden op de marsroute gezet in de richting van Dachau, Flossenbürg en Theresienstadt. Duizenden van hen kwamen onderweg om.

  Heel veel slachtoffers en geen busje gas. Dat is toch al niet meer het normale holocaust verhaal, zoals wij het moeten geloven?

  slijmerigesluipsak [34] reageerde op deze reactie.

 2. Gezien ik al libertarier mensen als individuen beschouw, en onrecht zoals geinitieerd geweld sowieso verafschuw, interesseert het me in wezen niet wat iemands motief was om onrecht te plegen.
  Als de Nazi’s iemand deporteerden en slavenarbeid deden verrichten en vervolgens vermoordden was dit weerzinwekkend. En als dit geen op zich staand incident betrof doch beleid was en ze niet 1 persoon zo behandeleden maar wel 10, dan was het nog erger. Laat staan als het er wel 100 of 1000 of een miljoen waren of nog veel meer. Het precieze aantal beschouw ik dan ook louter als een detail. Althans niet voor wie het overkwam, want elk slachtoffer extra is er uiteraard een teveel. Maar als het gaat om de omvang van de schande en om de afkeer die men van het Nazisme behoort te hebben, vind ik het volstrekt irrelevant om te weten of er nou 1000 mensen gedeporteerd en vermoord werden dan wel 20.000.000 dan wel om het even welk ander groot getal.
  Net zoals het voor mij niet ter zake doet hoeveel iemand gestolen heeft. Als iemand een ergens een pen uit een winkel steelt of hij steelt 1000 euro uit een kassa, dan is hij in beide gevallen een dief. Het is vooral het principe dat telt. En in beide gevallen wens ik met zo iemand niet meer om te gaan.
  De grootschalige moord van de Nazi’s was dus weerzinwekkend, maar het precieze aantal is zoals gesteld voor mij louter een oninteressant detail.
  Maar hun motieven doen niet ter zake.
  Of men een onschuldig iemand doodt, omwille van zijn geloof of etniciteit, dan wel omwille van zijn lengte of schoenmaat, is irrelevant. Zolang iemand geen geweld initieert, heeft ie recht op zijn mening en mag ie van mijn part gerust racistische denkbeelden hebben. Initieert hij wel geweld, dan is zijn motief onbelangrijk. Als iemand mij op straat belaagt en met een mes steekt, zal het mij een worst wezen of het is omdat ik een blanke man ben, dan wel omdat ie me een dikzak vindt, dan wel uit jaloezie omdat ik een mooi horloge draag. Wat fout is, is de initiatie van geweld, niet het motief.
  Daarom is het ook zo storend dat men altijd focust op hoeveel joden er zijn omgekomen in die Nazi-kampen, alsof er geen andere slachtoffers waren (wat een negationisme!) of alsof die niet meetellen (wat een racisme!).
  Hoewel ik persoonlijk a priori absoluut niets tegen joodse individuen heb (en er zelfs enkele tot mijn vriendenkring reken), ergert het mij mateloos als iemand over die 6.000.000 begint. So what? Misschien is het juist, maar al waren het er 20.000.000, dan zou dat niet 3,33 keer zo erg zijn, of zo. En in godsnaam: denk eens aan de niet-joodse slachtoffers die er vielen (waaronder bijna mijn grootvader – hij heeft het nog net op het nippertje overleefd).
  Wat ik in zo’n geval dan ook steeds doe om mijn gesprekspartner op de kast te jagen, is de zaak niet ontkennen (al was het maar uit juridische overwegingen) doch het getal nog verder op te blazen alsof ik het steeds slecht begrepen had (ik heb het dan over 60 miljoen). Als ze me dan terechtwijzen dat het maar om 6 miljoen gaat, kom ik dan uit de lucht vallen alsof dat nou ineens nog maar heel weinig is: amper 10% van wat ik vroeger altijd dacht. Op een toon alsof het dan ineens niet meer de moeite is om er zo’n ophef over te maken. Door dit te doen ontken je de 6 miljoen geenszins en heb je het ook nooit over een lager aantal gehad. Maar als je “nu het nog maar om een fractie gaat, van wat je altijd meende” ineens blij bent met je ontdekking en je verwondert, waarom ze daar nou zo’n probleem mee hebben (“man, dat is toch goed nieuws”!), dan zijn ze pis- en pisnijdig.
  Koekje van eigen deeg, noem ik dat. Eerst lobbyen om mensen te verbieden het aantal om laag te praten, en dan janken als iemand dacht dat het meer was en 6 miljoen ineens quantite negligable lijkt te vinden.
  Als je je gesprekspartner op de kast wil krijgen, moet je het ook maar eens proberen. Werkt altijd.

  R. Hartman (NI) [35] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [37] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [30]:
  Ik eindigde mijn vorige commentaar met de -bittere- conclusie: “Wir wollen es nicht wissen.” Dat sloeg op de Westerse (vnl. West-Europese) landen.

  Wat NL betreft, moet men in aanmerking nemen, dat er juist in NL relatief veel Joden verdwenen zijn. Wat doet NL eraan om die kwalijke smet kwijt te raken? Wat wordt er op dit moment hier in concreto gedaan om alsnog achter het lot van de vermisten te komen?

  Aan de andere kant is het zo, dat volgens Dr. Norman Finkelstein er misbruik gemaakt wordt van de (Joodse) Holocaust, t.b.v. financiële compensaties.

  http://www.workingtv.com/finkelstein.html

  Van recht op compensaties kan m.i. nu geen sprake meer zijn.

  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

 4. @Sigmund [31]:

  Inderdaad een ander verhaal dan ik op school meegekregen heb. Altijd gedacht dat die mensen in prima conditie waren, dan gingen ‘douchen’, een paar keer kuchen en na een minuut ofzo dood waren.
  Ook kut, daar niet van. Maar dat hele (snelle) gas idee maakte het enigzins dragelijk, a.h.w. Je moet toch eens.

  Wat jij beschrijft is veel erger. Ik ontken dat dan ook en blijf bij het orginele verhaal.
  Sigmund [39] reageerde op deze reactie.
  Sigmund [59] reageerde op deze reactie.

 5. @.M [32]: Helder verhaal. Iets met spijker en kop. Mooi voorbeeld ook van die 60 miljoen. Bedankt!

  Waar ik nog maar aan toe wil voegen dat het, naast het motief, volslagen irrelevant is wie het doet. Als iemand mijn vrijheid inperkt is het totaal onbelangrijk of dat een allochtoon, autochtoon of ‘zionist’ is. Waar het om gaat is dat iemand middels een bepaalde methodiek mijn vrijheid tracht af te nemen.

  De kwestie die zich daarbij aandient is welke methodiek men toepast en hoe ik mij daartegen kan verdedigen. De motieven en identiteit van de ’toepasser’ zijn daarbij slechts bijzaak, en hooguit interessant voor een eventuele strafrechtelijke procedure naderhand.

 6. @Spy-Nose [33]:

  Ja. Wat echter kwalijk is, is dat Nederlandse ambtenaren na de oorlog veel bezittingen van joodse families ingepikt hebben. En in geval van roof dient er sprake te zijn van teruggave.

  Misschien wel dat in Nederland, juist omdat hiervandaan zoveel joden zijn weggevoerd, vanuit een soort schuldgevoel het anti-racisme heel sterk gepropageerd is. Sterker dan bijvoorbeeld in Italie, hoeveel fascistisch en bondgenoot van Hitler, waar relatief weinig joden uit zijn weggevoerd.

  Spy-Nose [38] reageerde op deze reactie.

 7. @.M [32]:
  Sterk punt .M!
  Gehoord: die 60 miljoen (heilig getal) schoten tijdens Mao’s Grote Sprong Voorwaarts plots uit de Gobi-woestijn tevoorschijn!

 8. @Sigmund [23]: En wat is er zo bedreigend aan een open discussie?

  Niets, maar goed laten we zeggen dat het de helft is. En dan?

  Dat ‘en dan’ is vaak anti-semitisch van aard. Ja, ongetwijfeld zullen er figuren een slaatje proberen te slaan uit de holocaust. Net zoals politici het regelmatig met succes gebruikt hebben om een ander de mond te snoeren. Maar wat is het punt nu?

  De grootste roepers hier, zijn in ieder geval zoals Hugo corect aangeeft gewoon anti-Joods. Het doel is dan gewoon anti-Joodse geluiden. Niets een discussie.

  Wat mij betreft zou Hub deze geluiden direct de kop in moeten drukken. Er zijn genoeg sites, zoals strormfront of maroc.nl, waar men anti-Joodse geluiden kan verkondigen. Zonde als een van de weinige actieve libertarische sites gekaapt wordt door dat soort figuren.

  Sigmund [42] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [46] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [51] reageerde op deze reactie.

 9. Ik had elders ook al deze posting gedaan ,maar zie dat ie hier beter past,
  waarom gaan onze anti Semieten niet gewoon op het Stromfront forum posten?Staat ook al vol met suggestieve hersenscheten.

  @Spy Nose

  Zo is het bij u ook niet moeilijk om te zien dat het om een zware vorm van hatelijk anti jodendom gaat.

  Ik zie u al druk uren bezig om het zogenaamde bewijs materiaal te verzamelen , en dan vervolgens in de juiste context gaat plaatsen om zodoende te bewijzen dat we te maken hebben met een wereldwijd joods complot,anyway ik voel me niet geroepen om ook uren hetzelfde te gaan doen maar dan tegenovergesteld ,en aangezien ik enkele joodse zakelijke relaties heb ,zou ik me ogen uit me kop moeten schamen om zulke suggestieve, vuiligheid te durven schrijven. Jij niet natuurlijk,het is een schande dat Vrijspreker zichzelf laat lenen voor zulke haatdragende stemmingmakerij ,heel jammer.
  maar goed ,kenbaar is de eigenaar het wel eens met jouw vuiligheid .De hatelijke toon toon voert hier tegenwoordig toch de boventoon.

  Ik mag je eens wijzen op 2 goede artikelen van Marchel Roele waarin hij spreekt over zogenaamde joodse complotten.

  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1269
  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1273

  Ik denk dat met jouw ijver jij zelfs goede artikelen kunt schrijven over de op handen zijnde buitenaardse invasie.

  Beterschap.

  Sigmund [43] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [62] reageerde op deze reactie.

 10. @Armin [40]:

  Als u mijn post hebt gelezen en mij nog steeds beschuldigd van anti-semitisme, bent u gewoon vooringenomen. Daar valt niet tegen te praten.

  Dat vrijpsprekers zich uitspreken voor een ban op deze discussie, spreekt boekdelen. Ik ben wel klaar met posten op deze site. Op stormfront en maroc ben ik overigens nooit geweest en dat hou ik lekker zo. Als het niveau van de discussie hier al zo bedenkelijk is, dan voorspelt dat weinig goeds. Bovendien is rascisme en anti-semitisme dom en geboren uit angst en onwetenheid. Maar uit dezelfde bron komt de aandrang de waarheid te verdringen.

  Volgens mij worden posts, vooral als ze wat langer zijn, niet eens gelezen. Als je al in een bepaalde richting gaat, is de mening al snel gevormd. Alle info die daar staat is fout, want de makers van de site zijn fout. Jew-watch is fout, geen twijfel aan, maar informatie moet je op inhoud beoordelen. Daar hoort dan de disussie over te gaan. Niet over de boodschapper, maar over de boodschap. Dan vormt zich een inhoudelijke discussie, maar die gaat iedereen hier uit de weg.

  VOORAL NIET LEZEN en uitkomen op….Met kennisvinding is normaal gesproken niets mis. Laten we het er vooral niet verder over hebben en laten we aannemen het zijn er drie, maar dan ? anti=semitisme, antisemitisme, anti-semitisme. Dus rot op naar stormfront en maroc. Discussie gesloten…..Een heel constructieve bijdrage, maar niet heus!

  En dan… en dan zou je je af moeten vragen waarom?
  Stel het waren er 3 i.p.v. zes. Waarom moeten het er dan per se zes zijn? Wat is er zo bedreigend aan alles minder dan 6? (Meer mag geloof ik wel).

  Maar goed, zover waren we nog helemaal niet met z’n allen. Als het er zes waren, dan kun je toch al mijn posts met gemak weerleggen. Of mij bepaalde dingen duidelijk maken, die ik blijkbaar geheel verkeerd zie. Dan leer ik nog eens wat.

  Maar dit is allemaal zo zinloos…

 11. @FlyByNight [41]:

  Mooie link:

  “Het socialisme is een joodse uitvinding om de wereld te kunnen overheersen. Het kapitalisme trouwens ook. Theorieën die in extreem-linkse, extreem-rechtse en islamitische kringen worden geloofd.

  ER ZIT ZELFS EEN KERN VAN WAARHEID IN. JODEN SPELEN EEN PROMINENTE ROL – EN DAT HEBBEM ZE DE HELE GESCHIEDENIS GEDAAN. Maar dat heeft ze geen wereldheerschappij gebracht; uiteindelijk werden joden vaak het slachtoffer van politieke bewegingen die ze steunden”.

  Nu als die kern van waarheid er soms is, dan mag die kern van waarheid toch best benoemd worden? Een prominente rol spelen is niet langs de zijlijn staan en waar gewerkt wordt, daar vallen spaanders.

  “Anderzijds heeft iemand die joden alleen als slachtoffers ziet een te rooskleurige kijk op joden of een begrijpelijke angst antisemiet genoemd te worden. Het mag nog wel gezegd worden dat in Israël de joden naast slachtoffers ook daders zijn, omdat evident is dat ze niet zoveel keus hebben. Maar het daderschap van joden in de diaspora is een taboe-onderwerp, zoals Hohmann ervoer”.

  Vertel mij wat!

  FlyByNight [48] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [50] reageerde op deze reactie.

 12. “Toen ik gisteren met de jood Efron sprak…”. Mag ik na lezing zeggen: “Na lezing van dit artikel geschreven door de arïer Hugo van Reijen….” Waar slaat dit op? Vroeger was de Vrijspreker nog wel te doen, maar dit was de laatste keer dat ik hier kwam. Bedankt heren, Der Freistürmer lees ik wel bij mevr. Meulenbelt of meneer Van Bommel of een of andere haatimam.

  Oscar [45] reageerde op deze reactie.

 13. @Sigmund [43]:

  De kern van waarheid uitvergroten ,meer dan ie is en dan voor waar aannemen en daaruit meerdere conclusies trekken zoals uw vriend Spy-Nos tracht te doen is niet eerlijk en leugenachtig te noemen ,tevens bronnen gebruiken die deze methode hanteren, is nog kortzichtiger.

  Sigmund [53] reageerde op deze reactie.

 14. @hugo van reijen [46]:

  “De anti-joodse tendens in sommige commentaren verschaft een bijzonder onaangename smaak in de mond.”

  Da’s heel begrijpelijk. Men is altijd geneigd om voor de eigen groep op te komen. Ik had eenzelfde nare smaak in de mond toen jij de Nederlanders ervan ging beschuldigen dat ze stonken en dat ze ongastvrij waren en dat ze immoreel zijn omdat ze niet zonder slag of stoot hun land aan de Islam cadeau wensen te doen, ondanks herhaalde verzoeken daartoe ouwerzijds.

  “Naar mijn taxatie bestaat er onder een flinterdunne oppervlakte van verdraagzaamheid veel op afgunst gebaseerd anti-semitisme.
  hugo van reijen”

  Ik denk dat jouw taxatie helemaal fout is. Steeds meer mensen beginnen, dankzij het internet, het spelletje te doorzien wat er gespeeld wordt. Lees maar eens dit artikel wat enkele dagen geleden werd gepubliceerd in American Conservative Magazine:

  http://www.amconmag.com/article/2009/nov/01/00006/

  Als je de namen van de criminelen op een rijtje zet dan waan je dat je zit te kijken naar een uittreksel uit het telefoonboek van Tel Aviv. Dankzij die figuren is het Amerikaanse politieke systeem gecorrumpeerd tot op het bot. Het systeem is broken beyond repair. Daar komt dat ‘anti-semitisme’ vandaan. Steek maar eens de hand in eigen boezem.

  Maar het hele systeem staat op instorten. Vandaag kwam nota bene een lid van de 9/11-commissie vertellen dat hele rapport DAT ZE ZELF GESCHREVEN HEBBEN volledig op leugens is gebaserd:

  http://www.salem-news.com/articles/september112009/911_truth_9-11-09.php

  Die leden van de commissie hebben natuurlijk ook een nek waaraan ze kunnen worden opgehangen. De hele lading is aan het schuiven… dankzij het internet gaat nu alles uitkomen: de diefstal van de FED, het verraad van Versailles, de Armeense genocide, de eerste ‘holocaust’, de aanloop tot de 2de wereldoorlog, het verhaal van Hess, de corruptie van Churchill, het bij elkaar liegen van de holocaust, de moord op JFK, de Frankfurter Schule, de multiculturele samenleving en ten slotte 9/11 als poging tot mondiale staatsgreep en de vestiging van een nieuwe Sovjet-Unie op Amerikaanse bodem.

 15. @Sigmund [43]:

  “Maar dat heeft ze geen wereldheerschappij gebracht; uiteindelijk werden joden vaak het slachtoffer van politieke bewegingen die ze steunden”.”

  Amerika hebben ze toch wel onder controle, of zijn Mearsheimer en Walt soms ‘anti-semieten’? En aangezien America het machtigste land is zitten ze toch niet ver van het beoogde doel vandaan.

  Maar je hebt gelijk, het kaartenhuis zal ook nu wel weer ineen storten, daar heb ik het volste vertrouwen in.

 16. @Armin [40]:

  “De grootste roepers hier, zijn in ieder geval zoals Hugo corect aangeeft gewoon anti-Joods. Het doel is dan gewoon anti-Joodse geluiden. Niets een discussie.”

  En waar denk je dat dat vandaan komt? Sadisme?

  “Wat mij betreft zou Hub deze geluiden direct de kop in moeten drukken. Er zijn genoeg sites, zoals strormfront of maroc.nl, waar men anti-Joodse geluiden kan verkondigen. Zonde als een van de weinige actieve libertarische sites gekaapt wordt door dat soort figuren.”

  Je wilt niet weten hoeveel Ron Paul aanhangers er zaten op Stormfront. Er was zelfs nog een schandaaltje toen Ron Paul (zonder het zelf te weten overigens, ten minste dat zei RP) zich liet fotograferen met de baas van Stormfront, die hem financieel had gesteund.

  Maar gekheid ter zijde, het is absurd om te proberen discussies te onderdrukken over figuren die als geen ander proberen het vrijheidsideaal van de Libertariers te ondermijnen om te komen tot een (semi)-totalitaire oorlogszuchtige staat. LewRockwell staat elke dag bol van de artikelen tegen de FED. Diezelfde FED die in handen is van een paar prive-banken, die wederom hoofdzakelijk in Joods bezit zijn. Lees Justin Raimondo, de ueber-libertarier, die al een decennium bezig is om 3 keer per week stelling te nemen tegen de Israel-lobby. En jij wilt die discusie onderdrukken? Achterhoede-gevecht. De waarheid over de holocaust werd vandaag op het UN-wereldforum openlijk naar voren gebracht. Knappe jongen die dat nog onder de pet kan houden.

  It’s over.

 17. Bij uitstek is dit een web site die een liberalistisch geluid laat horen ,iets wat me bevalt,maar dat joods complot bestuderen ,met bijbehorende toon maakt me ziek, ik had gehoopt verlost van dit soort idiotie te zijn ,maar ook hier zijn er enkelen die dat soort zaken graag schrijven en horen. Jammer.

  Laten we dan nu eens een paar bewerkingen schrijven over de Russische hang naar macht of de Turkse hang naar wereldheerschappij,stof genoeg .Ik vrees zo dat dat niet interessant genoeg gevonden wordt.

 18. @FlyByNight [48]:

  En dit?

  Zaplog:

  Apartheid is de wortel van de Israëlische agressie

  De grondslag van de Israëlische wetteloosheid is het concept van een kolonistenstaat gebouwd ten behoeve van één etnische groep”.

  De Staat Israël, verreweg de wereldkampioen overtreder van het internationale recht zoals geïnterpreteerd door de Verenigde Naties, laat weer eens vitriool en beledigingen regenen over het wereldinstituut dat het 61 jaar geleden geboren liet worden. Aangezien bijna vanaf de dag dat de VN de Joodse staat in 1948 erkende, Israël zichzelf boven de aanvaarde normen van geciviliseerd gedrag heeft geplaatst.

  In de zes decennia van zijn bestaan heeft Israël vrijwel iedere declaratie van de Verenigde Naties geschonden en beledigde ontelbare basisprincipes van de internationale rechtsorde, meestal met de diplomatieke, economische en militaire bescherming van de Verenigde Staten.

  “Hoe kan men vrede stichten met een staat die beweert het recht te hebben om zijn grenzen aan te passen volgens zijn eigen grillen?” Op dat punt, in een ongelooflijk perverse zin, heeft Israël gelijk: er is geen morele gelijkwaardigheid tussen het Palestijnse verzet en de Israëlische bezetting en agressie. Palestijnen hebben alle wettelijke en morele recht zich te verzetten tegen de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en het gekooid en in quarantaine geplaatst zijn in Gaza, de grootste gevangenis van de wereld.

  Israël heeft geen morele of juridische grond om op te staan en dat is waarom het ervoor kiest om elk orgaan van de internationale rechtsorde, gecentreerd in de Verenigde Naties, af te wijzen en te belasteren. Israël is zelfs geen herkenbare staat, het heeft geen grenzen die Israël zelf erkent.

  De Israëlische staat gedraagt zich alsof de grenzen overal zijn en ergens in de toekomst kan verklaren waar ze zijn. Deze grensloze staat vormt een ernstige bedreiging voor elk van zijn directe buren en een belediging van honderden jaren van zich ontwikkelend internationale recht. Hoe kan men vrede stichten met een staat die beweert het recht te hebben om zijn grenzen aan te passen volgens zijn eigen grillen? Dit is een belediging voor de mensheid, toch is het de essentie van het Israëlische buitenlands en binnenlands beleid.

  De grondslag van deze essentiële Israëlische wetteloosheid is het concept van een kolonistenstaat gebouwd ten behoeve van één etnische groep op het land dat in beslag genomen is van andere volkeren. Dat is de definitie van de apartheid, en de wortel van alle constante aanvallen van Israël op het internationaal recht. Het is een barbarij die moet worden afgewezen, geboycot en geïsoleerd, niet alleen om het lijden van de Palestijnen te verlichten maar ter wille van de menselijke beschaving.

  Mavado [54] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [55] reageerde op deze reactie.

 19. @Sigmund [53]:

  Het kan toch niet de bedoeling zijn het smakeloze en wetteloze gedrag van Israel aan te rekenen aan ieder die joods is?
  Men kan dit gedrag zelfs niet aanrekenen aan iedereen die in Israel woont.
  Zijn er niet Israelische piloten die weigerden om verder bombardementen uit te voeren op Palestijnse doelen?
  Men kan niet iedere jood automatisch tot zionist verklaren. Dat is niet fair.
  Overigens is het duidelijk dat Israel als staat niet het duizendjarig rijk is. Er zal op een zeker moment een eind aan komen, hoewel het moeilijk is in te schatten, hoever wij nog van dit moment af zijn.
  Hugo van Reijen

  Sigmund [56] reageerde op deze reactie.

 20. @hugo van reijen [55]:

  Inderdaad. Zo waren indertijd niet alle duisers nazi. Je kunt vele duiste soldaten niet verwijten, dat ze hebben gevochten. Wat wist een duist kind van de jodenvervolging? Maar dit alles neemt niet weg, dat het een misdadig regime was, dat ongehoord veel leed heeft berokkend. Nu nemen we het ons nog kwalijk, dat we er niet eerder wat aan hebben gedaan. En vandaag is de bad-guy de staat Israel. Ze breken elke rechtsorde en sluiten de palastijnen op in wat joden een ghetto zouden noemen. Misdadig!

  Terug in de tijd gaan, lukt niet en gedane zaken nemen geen keer. Maar alle bezette gebieden moeten zo spoedig mogelijk worden teruggegeven. Alle verdreven palastijnenen moeten terug kunnen keren naar hun oorspronkelijke woonplaats. Hun huizen en spullen vergoed en een wiedergutmachung-uitkering wegens het aangedane leed. Vervolgens geldt: one man, one vote. Niets een ethnische staat. Dat is rascisme. De wereld stond met tramen in de ogen, toen afrika werd teruggegeven aan alle afrikanen en de apartheid verdween. Hetzelfde hoop ik voor de wat we nu nog palestijen en israelies noemen. En daar kan geen jood met een geweten niets tegen hebben. Geen enkel argument valt er tegenin te brengen. Wet is wet. Degene, die zich boven de wet voelen staan zijn nazies of zionisten. Hiervoor moeten heel wat fabeltjes eerst uit de lucht. Zoals de in Israel nog geloofde slogan ‘een volk zonder land, voor een land zonder volk’. En als iedereen weet, hoe het zit, dan wordt het wat makkelijker om het kaf van het koren te scheiden. En hopelijk verandert er dan wat.

  En kom nu niet aan met zielige verhalen over zogenaamde terroristische aanslagen. Het verzet in de tweede wereldoorlog heeft ook nazi’ s omgelegd. Die hadden ook families. Maar dat noemden en noemen we verzet. En elk volk heeft het recht zich te verdedigen tegen indringers en verzet te bieden bij bezetting.

  Sigmund [58] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [60] reageerde op deze reactie.

 21. @slijmerigesluipsak [34]:

  Eind 2008 werd op een zolder in berlijn een bijzondere ontdekking gedaan: de bouwplannen van het nazi-vernietigingskamp Auschwitz. Bijzonder omdat de meeste bouwplannen verdwenen zijn in Russische archieven.

  Kort na de ontdekking werden de documenten aangekocht door Axel Springer Verlag dat de kaarten een tijd in de ontvangsthal van het blad Bild tentoonstelde.

  Hoewel in eerste instantie de vondst enthousiast werd ontvangen, stelden Israëlische experts al snel kanttekeningen. De bouwtekeningen zouden niet het vernietigingskamp tonen maar eerder een WERKKAMP. Bouwtekeningen die al jaren bekend zouden zijn bij experts. De Prof. Robert Jan van Pelt stelt daarom dat het zelfs om vervalsingen zouden kunnen gaan, ingegeven door de vraag naar nazi-memorablia.

  Spy-Nose [61] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.