Budget-cuts
Aan de ambtenaren is gevraagd te komen met oplossingen om 20% te bezuinigen. Nu zullen ze met veel oplossingen komen, maar waarschijnlijk is het ambtenarenkorps met 50% inkrimpen er niet één van.

Toch moeten we er een keer aan geloven. De overheid in zowel Nederland als België is een veelkoppig monster geworden waar veel te veel mensen voor hoge salarissen werkzaam zijn. Vooral in de ministeries zijn de lonen erg hoog en is het aantal ambtenaren dat punaises aan het tellen is veel te hoog.
Nu dat Wouter Bos de Nederlandse staat met een enorme schuld opgezadeld heeft en we deze dus wel moeten gaan verminderen is het niet meer de vraag OF we gaan bezuinigen, het is slechts de vraag HOE we dat gaan doen.
 
De belastingen verhogen terwijl de overheid spilziek blijft zoals ze al is, dat zal niet gaan. Daar gaat de economie dan uiteindelijk aan ten onder. De zo populaire kaasschaaf methode houdt in dat de overheid straks niets meer goed doet. Ze wil namelijk alles blijven doen, maar heeft er te weinig geld voor. Dat gaat ook niet werken en zal inwoners nog verder van de overheid vervreemden.
De meest simpele weg is de uitgaven van de overheid verminderen en daar lonen de grootste uitgavenpost betreffen, lijkt het verminderen van het aantal ambtenaren een logische stap. Daartoe zal dan ook het aantal taken van ambtenaren terug moeten.
Dit kan weer bereikt worden door minder te willen regelen. Dat ligt echter gevoelig, omdat daarmee ook een stuk van de macht bij de overheid zal verdwijnen. Macht over hoe Nederland wordt ingericht, macht over nieuwe ontwikkelingen, macht over hoe gemeenten zichzelf willen besturen. (Voor België geldt in feite hetzelfde, plus de macht van Vlaanderen en Wallonië.)
In de afgelopen tientallen jaren zijn de ministeries zeer machtige instanties geworden die heel wat kabinetsvoorstellen zo hebben weten te draaien dat er van uitvoering van door de ministeries ongewenste besluiten niets terecht kwam.
Zo zal er van die 20% bezuinigingen ook niet veel terecht komen. De ministeries zelf zullen niet bezuinigen en uiteindelijk komt het dan neer op bezuinigen op uitvoeringstaken door in het land minder geld beschikbaar te stellen. De gemeenten gaan dus de klappen krijgen en moeten hun belastingen verhogen, terwijl de landelijke overheid helemaal niets gaat bezuinigen.
Er komen daarom pesterijen… Bezuinigingen die zo niet genoemd worden, maar het wel zijn.
Dat doen ze zoals bijvoorbeeld nu in de kinderopvang. De huidige regeling werkt goed en is daarom populair, maar is daardoor in feite te duur geworden. Daarom zijn nu de opvangouders per 1 jan 2010 verplicht om een opleiding op MBO niveau te volgen willen de ouders van de kinderen hun belastingvoordeel behouden.
Die opleidingseis houdt in dat een opvangouder een opleiding moet volgen waarbij zelfs stage in een grote instelling in principe standaard op de rol staat. De opvangouder moet leren vergaderen en moet rapporten kunnen opstellen. Waarom? Immers je past in je eigen huis op een kind van een ander? Ga je vergaderen met zo’n kind? Ach, puur als ontmoedigingsbeleid. De regering wil van de te populaire en daarmee te dure opvangouders af. Ze wil het echter niet toegeven, en dus worden opvangouders nu weggepest met een aantal onmogelijke nieuwe regels.
Zo doe je dat.
Kunnen ze straks zeggen dat ze een prachtige regeling in het leven geroepen hebben waarvan helaas erg weinig gebruik is gemaakt. Door de pesterijen is er wel weer miljoenen bespaard.

Ingezonden door Tom Lassing  BeursBox

2 REACTIES

  1. Als we het over de overheid en een aantal te verminderen ambtenaren hebben kan ik daar in mee gaan.
    Maar wat je schrijft over die cursus van opvangouders, daar klopt geen hout van.
    Simpel gezegd: Het is voor het grootste deel een leugen wat je daar schrijft.

Comments are closed.