obamaOp dinsdag 8 september a.s. zal de Amerikaanse president Obama tijdens de les een speech houden, direct gericht aan alle scholieren en leraren. Obama zal de scholieren uitdagen om hard te werken, doelen te stellen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

Dit levert de nodige kritiek op bij ouders in de VS. Niet alle ouders zijn er gelukkig van gediend dat een politicus zich persoonlijk wendt tot hun kinderen zonder dat zij daar bij zijn. Een school dient een veilige en beschermde omgeving te bieden om kinderen te ondersteunen bij hun ontwikkeling en educatie. Een school zou nooit het podium mogen zijn van directe boodschappen uit de politiek.

Hoe zouden de ouders in Nederland het vinden wanneer minister president Balkenende direct boodschappen geeft aan hun kinderen, terwijl zij op het werk of thuis zitten?

Met de House Bill geeft Obama reeds aan dat hij opvoeding primair een zaak van de overheid vindt en secundair van de ouders. De ouders zullen huisbezoeken krijgen van ambtenaren die komen uitleggen wat gewenst en gepast gedrag is en hoe ouders dat kunnen bereiken.

De Amerikaanse overheid noemt dit een historische gebeurtenis. Door als politicus kinderen op school direct te benaderen, worden de ouders inderdaad op historische wijze buiten spel gezet en wordt een pijnlijk signaal gegeven hoe de Amerikaanse overheid denkt over haar rol in de opvoeding van kinderen.

Sen Huwa

3 REACTIES

  1. Gelukkig zijn Amerikanen en Amerikaanse media nog niet half zo slaafs als het bevolking en pers-hoeren hier, dus Sint Obama zal de wind van voren krijgen. Houd Drudge report maar in de gaten.

  2. Het feit dat Obama wat wil zeggen tegen de studenten lijkt me niet zo’n probleem als zijn woorden enkel het uitdagen om hard te werken, doelen te stellen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces zijn dan lijken me dat gewoonweg wijze woorden. Als hij dit op de TV zou zeggen zullen er voldoende studenten deze woorden oppakken. De kans dat er buiten deze woorden om ook politiek getinte boodschappen zullen zijn zijn natuurlijk levensgroot.

    Maar MIJN kinderen daar moet de overheid vanaf blijven. Ik schat in dat dit ook in de VS bij veel ouders in het verkeerde keelschat zal schieten.

  3. Als de Amerikaanse overheid ook alles verkloot wat ze vastpakken net zoals de Nederlandse dan kan dat nog leuk worden. Dit soort initiatieven kan trouwens alleen genomen worden door mensen die qua arrogantie, ijdelheid en gebrek aan realiteitszin het absolute plafond hebben bereikt. Helaas krijgt dit soort walgelijk volk veel te veel vrijheid in de samenleving (ook in NL) en worden hun volksverlakkerijen door veel burgers voor zoete koek geslikt!

    Tja, als het gros van je medeburgers er “geen probleem” mee heeft dan houdt het op he?

Comments are closed.