HuisvrouwWat weten bestuurders nu van het echte leven?
Op zondag mogen de winkels niet open, en dat verdedigen ze met redenen dat de mensen die daar werken  vrij willen zijn op zondag. Nu even uitleg voor de dames heren:
 

In verpleeghuizen werken ze ook op zondag.
In Horecabedrijven werken ze ook op zondag.
In bakkerijen werken ze ook op zondag.
In fabrieken werken ze ook op zondag.
Bij de Politie werkt men ook op zondag.
De ME werkt ook op zondag.
Gevangenbewakers werken ook op zondag.
Beveiligingsdiensten werken ook op zondag
Drukkerijen werken ook op zondag.
Dominee werkt ook op zondag.
Koster werkt ook op zondag.
Boer werkt ook op zondag.
Recreatie bedrijven werken ook op zondag.
Posterijen werken ook op zondag.
Douane daar werken ze ook op zondag.
Piloten werken ook op zondag.
Bus chauffeurs werken ook op zondag.
Machinisten werken ook op zondag.
Pompbedienden werken ook op zondag.
Kermis exploitanten werken ook op zondag
Schippers werken ook op zondag.
Brandweer mannen werken ook op zondag.
Ambulances rijden ook op zondag.

 En zo kan je nog wel even doorgaan, en het is vaak zo dat deze mensen ook nog in dag en nacht ploegen werken. En dan kun je je afvragen zijn onze goedbetaalde bestuurders wel in staat te begrijpen wat werken betekent voor deze mensen. Ze doen het voor hun bestaan, en daar moeten ze echt hard voor werken. Als de bestuurders nu met het argument komen dat werken op zondag mag of kan niet, dan weten ze niet hoe en waardoor onze maatschappij in stand blijft. In ieder geval maken ze er nu wel een zooitje van, en begrijpen ze er totaal niets meer van.

En of je nu voor of tegen bent, laat dat aan de mensen zelf over, wij willen leven in een vrij land zonder opgelegde regels van bestuurders.
——————————-
Ingezonden door Reiny

27 REACTIES

 1. En daarom moet iedereen maar op zondag werken?
  Hebben mensen die niet op zondag willen werken werkelijk een vrije keus, of worden ze toch gedwongen door hun werkgever?
  Bij ons op het werk waren er een aantal die alleen op vrijdag, zaterdag en zondag werkten. Is nu gewoon een streep doorgezet. Hoezo afspraak nakomen? Tja, als werkgever heb je die macht blijkbaar, en als werknemer kan je de pot op!

  .M [11] reageerde op deze reactie.

 2. Zelfstandig ondernemers werken ook op zondag (omdat ze anders niet het hoofd boven water kunnen houden vanwege de hoge belastingdruk),

 3. Op gevaar af dat ik tegen heel heilige huisjes trap…… wordt het niet tijd dat we massaal verantwoordelijkheid nemen voor ons doen en laten en ervaringen op deze planeet? Hoelang gaan we nog door als ‘och arme mij, kijk eens wat me allemaal overkomt’. Zijn wij niet het bewustzijn dat voor zijn ervaringen gekozen heeft? De ‘ach arme mij’ ziet met zijn slachtoffer bewustzijn alleen ellende om zich heen en is niet in staat naar het grotere plaatje te kijken. Mijn ex echtgenoot heeft een leven lang bij het grondpersoneel van de KLM gewerkt, in ploegendienst, met grote voor- en evenzo grote nadelen. Het was echter zijn keus om dit te doen en de mijne om met hem getrouwd te zijn.

  Dat bestuurders geen idee hebben hoe onze maatschappij is ontstaan, wáár deze werkelijk uit bestaat en gehandhaafd wordt onderschrijf ik. Op de echte robots na zullen zij zichzelf wel tegenkomen en dán hebben ze het nakijken omdat ze hun constructieve creatieve bewustzijn dat uitgaat van overvloed in plaats van armoede hebben laten liggen. Hoogmoed komt altijd voor de val en Piggelmee had na al haar ontevredenheid ook weer genoegen nemen met haar Keulse pot.

  Wij scheppen onze eigen realiteit mensen en kunnen niet anders, dit is eigen aan wie we in diepste wezen zijn.

  Sen Huwa [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Rob ter Horst [3]:

  kennelijk is de werkgever een bepaalde afspraak over werkverdeling niet nagekomen. dat is niet zo netjes. normaliter kun je als werknemer dan ook zeggen dat de werkgever de pot op kan (wellicht met inachtname van een opzegtermijn). dat is de essentie van libertarisme. mensen werken vrijwillig samen en ruilen in vrijheid. dus de werkgever geeft jou geld in ruil voor jouw arbeid. nu is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. vind maar eens een nieuwe baan, zeker in deze tijd. de reden voor werkloosheid is dat de overheid juist werknemers teveel beschermt. een werkgever denkt wel drie keer na voordat zij iemand in dienst neemt als het haar door de overheid moeilijk (kostbaar) wordt gemaakt om iemand te ontslaan. daarnaast wordt arbeid voor de werkgever ook erg duur gemaakt en zal zij dus alleen mensen kunnen aannemen die meer opbrengen (productiever zijn) dan de kosten. tel daarbij op dat werkgevers ook allerlei andere belastingen moeten betalen en kosten moeten maken om te voldoen aan allerlei door de overheid opgelegde regels en het wordt duidelijk dat de grote boosdoener de overheid is die onze vrijheid om te ruilen beperkt.
  in een echt vrije samenleving moeten werkgevers concurreren om het (per definitie) schaarse aanbod van arbeid. de enige macht die ze dan hebben is het de werknemer zoveel mogelijk naar de zin maken.

  zie voor een betere uitleg de seminaries ‘van Crusoe tot crisis’ (3, 4 en 5 geloof ik) op http://www.rothbard.be

  Rob ter Horst [18] reageerde op deze reactie.

 5. @marianne [4]:

  Ik denk dat je gelijk hebt. Echter, onderdeel van het bewust worden, is het onder ogen zien wat er thans allemaal gebeurt.

  We leven in een tijd waarin veel mensen in versneld tempo gaan zien hoe de wereld in elkaar steekt.

  Ik onderschrijf jouw stelling dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen ervaringen. We zijn er echter ook verantwoordelijk voor deze wereld vorm te geven. Een boer die een mooie oogst wenst en visualiseert, zal toch ook de stenen uit de grond moeten halen.

  Je kunt tegen een boer die stenen aan het zoeken is, zeggen dat hij zich daar niet zo mee bezig moet houden en zich moet richten op een mooie oogst. Mogelijk vertelt de boer dan, dat hij zeker een mooie oogst wenst en voor zich ziet, maar eerst het oude moet opruimen.

  marianne [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Sen Huwa [6]:
  Dank voor je bevestiging Sen Huwa,
  Voor alle duidelijkheid: voor mij is verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen realiteit en het vormgeven van deze wereld synoniem. Er bestáát voor mij geen ‘uiterlijke’ wereld. Voor mij is het zo dat alles ‘daarbuiten’ een reflectie is van ‘hierbinnen’.

  Ik ga ervan uit dat wij de huidige situatie collectief hebben gecreerd. Dáárom kunnen wij deze ook veranderen in de richting die wij kiezen. Zou er een uiterlijke autoriteit die ons belaagt bestaan dan zijn wij immers niets meer dan toevallige aanwezigen of slachtoffers van die autoriteit? En dat wij geen toevallige aanwezigen of slachtoffers zijn is voor mij een weet geen vraag.

  Wat nu in de ‘buitenwereld’ gebeurt kan heel goed als vermomde zegen gezien worden. Het dwingt ons om een keus te maken voor wie we willen zijn en hoe we verder willen en die keus dan waar te maken, in vorm te gieten, te manifesteren, hoe je het ook wilt noemen.
  Leuk om zo’n reactie te krijgen.

  Sen Huwa [9] reageerde op deze reactie.

 7. @marianne [7]:

  Ook daar kan ik in meekomen. Waar het mij om gaat is het volgende. Goethe schreef:

  ‘None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free’

  Zolang velen zich er niet van bewust zijn dat zij helemaal niet vrij zijn, kunnen zij moeilijk een echte bewuste keuze maken voor het leven dat zij wensen.

  Wij hebben mogelijk collectief en onbewust de huidige omstandigheden gecreëerd. In de transformatie naar een andere werkelijkheid zullen we eerst gezamenlijk onze huidige creatie onder ogen moeten durven zien, en moeten begrijpen waarom wij dit niet langer willen.

  Transformatie is niet het oog louter richten op iets nieuws. Transformatie is een bewuste keuze het één te verkiezen boven het andere. Te begrijpen waarom het één wenselijker is dan het andere.

  Als we een andere wereld willen creëren, zullen we ook bereid moeten zijn onze eigen rommel onder ogen te zien en op te ruimen.

  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.
  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Sen Huwa [9]:

  “Te begrijpen waarom het één wenselijker is dan het andere.”
  Daarvoor kun, (moet?), je dan wel trachten een objectieve maatsstaf aan te leggen.

  In zoverre de vergelijking slaat op gedrag van mensen onderling, is moraliteit een goede mogelijkheid daarvoor.
  En als beginpunt daarvan kun je nemen dat de ene mens geen geweld, dwang of fraide mag initieren tegen een ander mens. En hetzelfde geldt voor groepen mensen.

  Dit is het libertarisch uitgangspunt.

 9. @Rob ter Horst [1]: Het is aan werkgever en werknemer om er samen uit te komen, niet aan de overheid om zich er mee te bemoeien.
  Dat de overheid het niet verbiedt, betekent dus niet dat een werkgever zondagwerk MOET organiseren. Dat zou immers net zo goed dwang zijn, en daar willen we nou net vanaf.
  En waarom denk je dat een werkgever werken op zaterdag en zondag afschaft? Zomaar? Een gril? Of omdat werken op die dagen a.g.v. vakbonds- en overheidsinterventie artificieel duur gemaakt werd? Als het a.g.v. premies en toeslagen te door inmenging van zulke buitenstaanders voor een werkgever te duur is om zijn personeel op zondag te laten werken, is het logisch dat hij dit liever niet doet.
  En tot slot die bizarre redenering: “Hoezo afspraak nakomen? Tja, als werkgever heb je die macht blijkbaar, en als werknemer kan je de pot op!”
  Je beodelt, net als wanneer iemand ontslag neemt en elders gaat werken? Dan kan ik ook zeggen “Hoezo afspraak nakomen? Tja, als werknemer heb je die macht blijkbaar, en als werkgever kan je de pot op!”

  Rob ter Horst [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Sen Huwa [9]:

  Ik wist niet dat Goethe ook in het Engels schreef…

  Ja, de meeste mensen beseffen niet hoe onvrij ze zijn. Er wordt zelfs niet begrepen waarom ik moet lachen wanneer iemand zegt dat we ‘in een vrij en democratisch'(die combinatie alleen al…)land leven.

  Veel mensen kunnen zich geen voorstelling maken van hoe het anders kan. Men neemt niet in overweging wat zaken werkelijk inhouden. Men is zodanig gewend aan een niet universeel, niet consistent beeld van de werkelijkheid dat men de meeste leugens en tegenstrijdigheden niet eens opmerkt.

  Sen Huwa [13] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [12]:

  Homo Sapiens: “Men is zodanig gewend aan een niet universeel, niet consistent beeld van de werkelijkheid dat men de meeste leugens en tegenstrijdigheden niet eens opmerkt.”
  !!!

 12. @Sen Huwa [13]:

  Het maakt verder ook niet veel uit wanneer men een bepaalde boodschap wil overbrengen, behalve dan dat het onoorspronkelijk is en daarom lelijk staat. Shakespeare heeft immers ook nooit geschreven, essere o non essere quell’ è la questione. En Petrarca schreef niet I have always sought lonely life, maar Cercato ho sempre solitario vita. En hoe veel mooier klinkt Was klagt du über Feinde?/Sollten Solche je werden Freunde,/Denen das Wesen, wie du bist,/Im Stillen ein ewiger Vorwurf ist? van Goethe als het niet door een vertaling naar het Engels is aangetast. Latijnse citaten in het Engels, zonder het oorspronkelijke latijnse citaat in italieken erbij, daar ben ik ook al niet dol op. Een kwestie van stijl voorkeur.

 13. @.M [11]: Een werkgever neemt zijn beslissingen niet alleen uit economische overwegingen, maar ook uit een machtspositie. Hij weet dat de werknemer van hem afhankelijk is, werk is loon, geen werk is geen loon, en mogelijk geen ander werk, geen uitkering. Dus van een gelijkwaardige positie is totaal geen sprake. Hij misbruikt dus zijn positie. Het verbaasd me trouwens hoe hier wordt gedacht. Men is fel tegen de overheid, omdat die de burger misbruikt, maar als het om de werkgever gaat, mag de ene burger (werkgever), de andere burger (werknemer) wel misbruiken. Beetje vreemd als je uitgaat van 1 van de principes van het libertarisme, ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert. Blijkbaar geldt dat niet voor iedere burger , lees werkgever…

  flap [19] reageerde op deze reactie.

 14. @The Red Pill [5]: Beetje vreemd als diezelfde werkgever “tonnen” met geld weggooit, omdat ie z’n logistieke stroom niet op orde kan brengen, maar wel personeel aan de kant zet, want dat is makkelijker. En zo gaat het in vrijwel ieder bedrijf…

 15. @Rob ter Horst [17]: Geen werknemer is voor de werkgever geen productie. Dus geen inkomen.

  Verder vergis je je telkens weer als je het libertarisme van toepassing wil verklaren op onze maatschappij. Er is een overheid die door dwang regelgeving oplegt waar zowel werkgever als werknemer zich aan dient te houden, Alleen zijn de meeste regels in het voordeel van de werknemer. Dus i.p.v. zo af te geven op de werkgevers zou je je misschien kunnen afvragen waarom een werkgever handelt zoals hij doet.

  Verder zou het slechts in het voordeel van iedereen werken als de overheid zich zou onthouden van haar verslaving om alles maar te willen regelen. Door het ontslagrecht niet te willen versoepelen gaan ieder jaar onnodig veel vooral kleine werkgevers failliet. (Dit door het dure traject wat doorlopen dient te worden om van een niet presterende werknemer af te komen). Hierdoor raken ook onnodig veel wel presterende werknemers hun baan kwijt.

  Werk is geen recht nog een plicht!! Uw noden zijn aan u om te vervullen, daar kunt u geen rechten aan ontlenen.

  Rob ter Horst [20] reageerde op deze reactie.

 16. @flap [19]: Je verhaal blijft eenzijdig. Het is gemakkelijk om de overheid overal de schuld van te geven, de werkelijkheid is toch weer genuanceerder.

  Geen werknemer is voor de werkgever geen productie. Dus geen inkomen.

  Inderdaad, als de werkgever mensen nodig heeft, en geen mensen kan krijgen. Echter, er zijn mensen (werkelozen) genoeg.

  Er is een overheid die door dwang regelgeving oplegt waar zowel werkgever als werknemer zich aan dient te houden, Alleen zijn de meeste regels in het voordeel van de werknemer.

  Dat er teveel regels zijn klopt. Of er van die regels er meer in het voordeel zijn van de werknemer, i.p.v. de werkgever kan ik niet bepalen. Wel is het zo dat een “aantal” van die regels bedoeld zijn, om de werknemer te beschermen tegen de werkgever. Laten we zeggen misbruik maken van door de werkgever.

  Door het ontslagrecht niet te willen versoepelen gaan ieder jaar onnodig veel vooral kleine werkgevers failliet. (Dit door het dure traject wat doorlopen dient te worden om van een niet presterende werknemer af te komen). Hierdoor raken ook onnodig veel wel presterende werknemers hun baan kwijt.

  Ontslagrecht versoepelen? Tot nu toe, in de 23 jaar dat ik werk, ben ik 2 keer ontslagen. En in beide keren hebben mijn werkgevers gelogen en bedrogen, om van mij en andere werknemers af te komen. Gelukkig was ik in het bezit van veel beter tegenbewijs, en heeft het de werkgevers handen vol met geld gekost. Hadden ze het eerlijk gespeeld, had het ze misschien minder gekost. Dus dat een werkgever van een werknemer af wil komen omdat ie slecht presteert, is zeker niet altijd waar. Veelal liggen er andere motieven achter, zoals iemand anders de baan gunnen (vriendjespolitiek), minachting voor de werknemer, bescherming van de eigen funktie. Dus ook weer genuanceerder.

  Werk is geen recht nog een plicht!! Uw noden zijn aan u om te vervullen, daar kunt u geen rechten aan ontlenen.

  Werk is wel degelijk een recht, als je geld nodig hebt om in je onderhoud te voorzien, van jou en je gezin. Geen werk is geen geld, dus of een uitkering of armoede. Iedereen moet een redelijk basisloon kunnen verdienen om een redelijk leven te kunnen leven. Dat er mensen zijn die meer willen, of die meer moeten verdienen, geeft aan dat er iets mis is met het financiele systeem of met die mensen. Zo wil ik ook dat iedereen op deze wereld gewoon een westers loon kan verdienen. Dus niet 14 uur werken voor €0,50ct per uur in een lage lonen land, om voor ons westerlingen een T-shirt te maken voor €5, maar gewoon een menselijk leven (westers) leven kunnen leven, en weg met die armoede…

  Dus als een systeem (socialisme, kapitalisme, libertarisme etc.) niet in staat is om de problemen op te lossen, moet men maar met iets anders komen. Liever heb ik deeloplossingen i.p.v. een totalitair (socialisme, kapitalisme, libertarisme etc.) systeem, maar ik en velen met mij zijn altijd bereid om water bij de wijn te doen. Er is dus altijd wel een acceptabele oplossing te vinden…

  flap [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Rob ter Horst [20]: Werk is wel degelijk een recht, als je geld nodig hebt om in je onderhoud te voorzien, van jou en je gezin. Geen werk is geen geld, dus of een uitkering of armoede. Iedereen moet een redelijk basisloon kunnen verdienen om een redelijk leven te kunnen leven.

  Ja ja.. weer veel rechten en plichten maar het liefst niet voor diegenen die geen zin hebben in verantwoordelijkheid.

  Dat t-shirt zou helemaal niet in een lagelonenland worden gemaakt als mensen gewoon 10 of 15 euro zouden willen betalen. Maar aan de andere kant, als we jou redenatie zouden doortrekken zouden er geen lagelonenlanden meer zijn. En hoe kom jij dan aan je t-shirt voor 5 euro? O nee wacht, ik weet het al. Dan gaat Rob naar de chef voor een substantieele loonsverhoging, want dat is zijn recht…. Dat hiermee het t-shirt van 15 euro 20 euro moet gaan kosten maakt jou niet uit. Want dan ga jij gewoon nog meer van je recht opeisen…

  Bedenkelijk… En jammer.. heel jammer.

  Rob ter Horst [22] reageerde op deze reactie.

 18. @flap [21]: Wat een kortzichtige opmerkingen weer. Wil jij eigenlijk wel wat aan de armoede doen. Of ben je gewoon iemand die het libertarisme voor eigen doeleinden gebruikt, of erger nog, misschien helemaal geen libertarist bent. Het is namelijk wel opvallend, dat, zodra ik, en anderen het hebben over oplossingen, er hier een aantal types zijn, die stelselmatig alles proberen te torpederen, belachelijk maken. Misschien ben je wel helemaal geen libertarist maar een socialist, met het doel de drang naar vrijheid van mensen in te perken, door echte vrijheidsstrijders belachelijk te maken. Dus let op mensen, het kan zomaar zijn dat zich hier een aantal mensen bevinden, die helemaal geen libertarist zijn, maar mollen van een andere partij, een andere ideologie…

  flap [24] reageerde op deze reactie.

 19. De rijken worden nog veel rijker, de armen krijgen er een fooi bij. Maar de rijken hebben wel de armen nodig, om rijk te blijven, door ze “arm” te houden… De rijken weten dondersgoed dat als de “armen” zich verenigen, het afgelopen is met ze…

  Echte vrijheid kennen ze niet. Zodra ze de mensen onder het juk van de overheid weg hebben gehaald, nemen de multinationals de plaats van de overheid in. Doen wat er gezegd wordt, werkslaaf…

  Ik vraag me ernstig af of de echte vrijheidslievende en tegen onrecht strijdende libertarist dit wil. Want bovenstaande is wel een realistisch scenario. Elke ideologie heeft het potentieel uit te groeien tot een dictatuur.

  Misschien tegen het zere been, maar een aantal van de libertaristen zitten zo “bewust” vastgeroest in hun manier van denken, dat ze op hetzelfde niveau zitten als een gelovige, voor rede niet meer vatbaar…

  Zoals ik hier al vaker heb geschreven gaat het er bij een aantal libertariers blijkbaar niet om de “wereldse” situatie te verbeteren, maar hoogstens om hun eigen “wereld”.

  En dat vindt ik nou heel jammer…

 20. @Rob ter Horst [22]: Oplossingen? Jij? Die zijn mij dan ontgaan.

  Verder heb ik mij nog nooit voorgesteld als libertarist of libertarier of wat dan ook maar. Dus jij gist maar raak in welke hoek ik thuis hoor. 😀

  En zodra ik voldoende ben bijgekomen van de hoestbui die ik kreeg toen ik las dat jij het hebt over ‘echte vrijheidsstrijders’ zal ik misschien nog wel eens een keer een reactie op 1 van jou postjes geven, al is dat zinloos gebleken want ik kan op me kop staan, Rob is tegen de werkgever.. (wel raar dat bijten in de hand die je voert… )

  mollen, trollen… het is me wat.

  Rob ter Horst [25] reageerde op deze reactie.

 21. @flap [24]: Neem mij vooral niet serieus, doe ik ook niet. Maar ik ben niet tegen de werkgever. Maar ik ben er wel tegen dat de werkgever zich steeds meer gaat bemoeien met het priveleven van de werknemer. Want dat is wel de tendens van de laatste jaren. Een tweede baantje doen ze al moeilijk over. Exclusieve hobbies zoals bergbeklimmen doen ze al moeilijk over. Sporten doen ze al moeilijk over. Tja, je kan weleens geblesseerd raken, en wie doet dan het werk. Ik heb zelfs gehoord dat men tegen een collega zei, nadat ie te laat op z’n werk kwam doordat ie nog op het laatste moment kinderopvang moest regelen, dat z’n vrouw dan maar moest stoppen met werken. Sorry, maar dan ga je bij mij te ver. We zijn geen werkslaven. Ik zit niet te wachten op het einde van de bemoeienis door de overheid, om die over te zien gaan in bemoeienis door de werkgever. En met mij velen. Dus, kortom, ik bepaal hoe ik mijn leven indeel, niemand anders. Als ik kies om te gaan werken, dan doe ik dat met inzet en passie, zo ben ik. Maar wil ik mij prive ook kunnen ontspannen. Dus dat ik werk bij een werkgever geeft hem niet het recht, zich te gedragen als de hier zo vervloekte overheid. Voor hem tien andere werkgevers, want er zijn er genoeg die de werknemer wel met respect behandelen. En zo hoort het. Niet het rondcommanderen van de werknemer door een chef omdat ie chef is, maar de verantwoordelijkheid van de werkzaamheden ook bij de werknemer leggen, omdat de meeste werknemers die verantwoordelijkheid wel aankunnen. En diegene die die verantwoordelijkheid niet aankunnen, moet je dan maar een beetje aansturen. Je hebt nu eenmaal leiders en volgers. Misschien willen jullie graag de baas spelen, maar ik heb geleerd door mensen eerlijk te benaderen, ze medeverantwoordelijkheid te geven, ze veel meer doen. Ze veel meer plezier hebben op het werk. En wat dat betreft kan menig werkgever nog wat leren. En wat dat betreft kunnen jullie ook nog wat leren, want dat is wel een negatief punt voor het libertarisme. Iets te kil, koud, steriel en te logisch, die benaderingen van de problemen. De mens is geen logisch probleem. De mens is een emotioneel probleem. Dat hebben jullie ook wel aan mij gemerkt. Mensen die problemen willen oplossen, zonder daarbij rekening te houden met de “mens” zelf, zijn zelf het probleem. Ze ontkennen zichzelf. Dat vindt ik het grote nadeel van het libertarisme. De mens binnen een systeem plaatsen, en dan die mens houden aan dat systeem, want anders doen, denken, handelen doet het systeem niet meer werken. Een systeem moet flexibel zijn, moet z’n grenzen kennen, moet de mens dienen. Niet andersom. Ook dat is een nadeel van het libertarisme. Dus als het libertarisch denken een kans wil hebben, zul je toch echt Jan met de Pet moeten overtuigen, en zal men toch veel water bij de wijn moeten doen voor het zover is. Mij hebben jullie in ieder geval niet overtuigd, en met mij enkele anderen, die over mijn schouder meekeken. Wel zie ik een aantal sterkere punten in het libertarisme, zoals een kleinere overheid, minder belasting betalen, vrije marktwerking, meer individuele vrijheid, maar ook daar heb ik bij de uitvoering vraagtekens. Het gaat mij dan om de invulling van die sterkere punten. Bijvoorbeeld minder belasting betalen. Leuk, maar kan je daar inderdaad alles mee bereiken wat je wilt, is het inderdaad zo positief, of is het allemaal manipulatie door de rijken om Jan met de Pet een paar duizend euro fooi per jaar te geven, zijn gedachten een beetje af te leiden, en er zelf een paar miljoen euro per jaar bij te krijgen. Want zo denk ik erover. Wat is het werkelijke doel van deze “belastingvermindering”. Verder heb ik mijn bedenkingen bij enkele uitspraken van bijv. Ron Paul (o.a. racisme, anti-semitisme, VN, wapenrecht) en Hub Jongen (banken pleitte laten gaan, ondanks alle gevolgen) en diverse uitspraken op andere libertarische websites. Ik denk dat libertarisme iets teveel vanuit de eigen persoon is gesproken, en te weinig vanuit “wij met z’n allen”…

  flap [26] reageerde op deze reactie.

 22. @Rob ter Horst [25]: Ok, gaan we nog een keer. Jij wilt graag kunnen voetballen, prima niets mis mee. Totdat jij een doodschop krijgt, of je verstapt op de training… Want dan zit jij thuis in de ziektewet, op zich prima! Alleen jij betaald die ziektewet niet zelf, daarvoor klop jij aan bij je werkgever. Want jij wil wel jou inkomen houden.

  En daar missen wij elkaar. Want als jij of wie dan ook maar wel prive wil stunten, maar als het fout gaat de financiele consequenties afwentelt op je werkgever….

  Als je in de baas zijn tijd een ongeluk krijgt en je wil dan doorbetaald worden, ok dan heb je wat mij betreft een punt. Maar als jij zelf wil weten wat je in je vrije tijd doet moet je daar ook zelf de gevolgen voor dragen. Heel normaal toch?

  Rob ter Horst [27] reageerde op deze reactie.

 23. @flap [26]: Kijk, weer dat logische denken… Natuurlijk heb je aan de ene kant gelijk, maar ik mis weer de menselijkheid!

  Sporten, een beter conditie dus, is niet alleen in het voordeel van de werknemer, maar ook in het voordeel van de werkgever. Dat blijkt vooral in de fysiek intensieve banen, mentaal zware banen, als ook in vrijwel elke andere baan. Daar is genoeg wetenschappelijk bewijs voor.
  Maar sporten brengt nu eenmaal het risico van blessures met zich mee, net zoals werk het risico van ongelukken met zich meebrengt.
  Straks gaat de werkgever nog zeggen na een verkeersongeluk van de werknemer, ja sorry, niet mijn schuld, geen loon!
  Dat ligt allemaal op de loer, naast een claimcultuur, zo van, door jou ben ik op straat gevallen, geblesseerd, niet kunnen werken, geen loon, betalen!
  Dat is blijkbaar de kille koude logica die hier wordt gehanteerd.
  Gelukkig zijn er genoeg mensen die niet zo zijn, en komen er steeds meer bij die niet zo willen blijven.
  Dus helaas, het verhaal is weer eenzijdig. Het leven is nu eenmaal vol risico, en daar kan je je niet tegen verzekeren. Zoveel geld heeft niemand…

Comments are closed.