fingerprintHierna treft u mijn concept bezwaarschrift tegen het vingerafdrukken-paspoort en de daaraan gekoppelde registratiewoede die van elke autochtone Nederlander een crimineel-tot-het-tegendeel-bewezen-is maakt. Opmerkingen en suggesties voor de definitieve versie zijn welkom, en uiteraard staat het u vrij deze tekst geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor uw eigen bezwaar.

Ministerie van BZK
t.a.v. Centraal Informatiepunt Burgercontacten
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Bezwaarschrift vingerafdrukken-paspoort en -opslag

L.S.,

Recent mocht ik uw helaas door mij betaalde brochure aangaande de uitbreiding van de totalitaire politiestaat Nederland in mijn brievenbus ontdekken. Hierin wordt mij medegedeeld dat, als ik een nieuw paspoort nodig heb, hetgeen vele jaren geleden reeds verplicht is gesteld om te kunnen reizen, met een steeds kortere geldigheidsduur, ik niet alleen twee vingerafdrukken dien te doneren voor het paspoort zelf, maar eveneens vier exemplaren om uw Big Brother systeem van falende justitie ambtenaren mee te voeden. Nu ja, dit laatste systeem was eufemistisch vermomd als ‘reisdocumentenadministratie’ (3x woordwaarde), maar via de verschillende media is al een tijdje geleden bekend geworden wat het werkelijke doel van deze opslag is.

Bespottelijk is ook uw willekeur, om niet te zeggen: discriminatie. Zo worden mijn pasfoto’s geweigerd als daar maar een zweem van een glimlach op te bespeuren valt, omdat de ‘biometrische herkenning’ daar negatief door beïnvloed zou worden. Terwijl aanhangers van een zeker ‘geloof’ toegestaan wordt gehoofddoekt zijn of haar foto in te dienen. Indien u meent aan deze lieden ontheffing te kunnen verlenen op basis van hun ‘godsdienstige en levensbeschouwelijke gronden’ dient u mij eveneens ontheffing te verlenen op basis van mijn ‘godsdienstige en levensbeschouwelijke gronden’, te weten mijn ‘geloof’ in individuele vrijheid.

Daarbij maakt u het voor autochtone Nederlanders onmogelijk over een dubbel paspoort te beschikken, waar de ‘nieuwe Nederlanders’ die helaas oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken, allen ‘dubbelpaspoorters’ zijn die simpelweg kunnen besluiten hun NL paspoort niet te verlengen en op hun ‘native’ paspoort te reizen, zich daarmee volledig aan uw registratiedrift onttrekkend. Ik hoef u artikel 1 toch niet in herinnering te brengen?

Alleen al gezien het gemak waarmee vingerafdrukken te vervalsen zijn, en de technische onbetrouwbaarheid van (opslag van) vingerafdrukken, zaken die de Duitse overheid het verstandige besluit heeft doen nemen niet tot centrale opslag over te gaan, is uw voornemen van een zeer bedenkelijk gehalte. Immers, u houdt willens en wetens vast aan een systeem dat gekend fraudegevoelig en onbetrouwbaar is, en waarvan ‘vergissingen’ zeer verstrekkende gevolgen hebben, zoals bv. identiteitsdiefstal en onterechte verdenkingen, voor het onderwerp van die ‘vergissing’. Voeg daaraan toe de nog vele malen grotere inherente menselijke onbetrouwbaarheid van uw organisatie, als gevolg van onwetendheid, onachtzaamheid, incompetentie en kwaadaardige opzet (zie ook de bijlage), dan mag duidelijk zijn dat ik geen enkele behoefte heb mijn vingerafdrukken aan u af te staan.

Los van deze omvangrijke onbetrouwbaarheid is een misschien nog wel belangrijker overweging uw ware motief achter deze opslag, die de werkelijke reden voor uw vasthoudendheid vormt: ik word door u als verdachte aangemerkt voor alle mogelijke u onwelgevallige zaken, terwijl ik nog nooit met justitie in aanraking ben geweest en een substantiële jaarlijkse bijdrage in de staatskas stort, zij het dat dat laatste niet geheel vrijwillig geschiedt, ook al om de zeer onzorgvuldige manier waarop daarmee wordt omgesprongen. Deze “u bent verdacht tenzij uw onschuld bewezen kan worden” aanpak staat haaks op de rechtsstaat en stuit mij principieel tegen de borst, en betekent een enorme stap richting de totalitaire politiestaat waarvan mijn ouders ooit de illusie hadden daar in een oorlog tegen gevochten te hebben. Temeer daar de door u toegepaste willekeur van mij zomaar van de ene dag op de andere een crimineel kan maken, terwijl mijn handelen altijd zowel moreel als juridisch correct is geweest. Hetgeen door uw paspoortwet treffend geïllustreerd wordt: als ik mijn vingerafdrukken niet afsta worden mij per direct grondrechten als vrije mobiliteit afgenomen, waar ik tot de vervaldag van mijn paspoort gewoon kon gaan en staan waar ik wilde.

De registratiewoede van de huidige overheid lijkt als twee druppels water op de registratiewoede die de overheid in de jaren dertig van de vorige eeuw aan de dag legde. Toen werd weliswaar nog niet de jaarlijkse groei van het schaamhaar van kinderen vastgelegd, maar de registratie van etniciteit en religieuze gezindte kwam de bezetter toch wel erg handig van pas bij het localiseren en exporteren van Joodse medeburgers, daarbij enthousiast geholpen door politie en marechaussee, die gezien hun huidige prioriteiten alweer lijken te zijn vergeten wat wel en niet onder moreel aanvaardbaar gedrag valt, zo men dat in deze ‘bevel’-organisaties al ooit geweten heeft. Van het verleden leren blijkt voor overheden in ieder geval onmogelijk; naar niet valt uit te sluiten houdt ook de kwaliteit van het staatsonderwijs daarmee verband.

Zolang de overheid structureel weigert de eigen augiasstal op te ruimen, met haar totaal verziekte en corrupte justitie-apparaat (leest u Paul Ruijs en Micha Kat er maar eens op na), waar bijna dagelijks gevoelige informatie op straat komt te liggen, zoals recent weer de creditcard gegevens van bewindslieden en de identiteit van een afgeluisterde tipgeefster, vooral ook weigert zelf openheid van zaken te geven over een groot aantal zaken die de burger aangaan (Catshuis brand, kosten immigratie, etc.), al was het alleen maar omdat die burger uw salaris betaalt, en zelf blijk geeft over geen enkel ethisch en moreel besef te beschikken, zoals pas opnieuw aangetoond door het in vrijheid stellen van de zware crimineel Saban Baran, zolang deze misstanden voortduren heb ik er geen enkele behoefte aan nog meer privacygevoelige gegevens aan u af te staan dan u in het verleden reeds van mij afgetroggeld heeft.

Daarbij geldt niet in de laatste plaats dat mijn vingerafdrukken van mij zijn, onderdeel van mijn lichaam vormen en derhalve onder mijn lichamelijke integriteit vallen. Mocht u ooit een betrouwbare contractpartner worden, die wel laat blijken over ethisch en moreel besef te beschikken, dan krijgt u deze afdrukken overigens nog steeds niet. Dan vervalt namelijk het hele issue, want dan zou u beseffen geen recht op en geen noodzaak voor deze gegevens te hebben. Iets zegt mij echter dat ik dat niet mee ga maken.

Mijn onvervreemdbaar recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk komt voort uit mijn eigendom van mijn eigen lichaam en kan niet worden aangetast. Uw totalitaire pogingen inbreuk op dit recht te maken dreigen mij desondanks wederrechtelijk hiervan te beroven. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft nog niet zo lang geleden geoordeeld dat centrale opslag van o.a. vingerafdrukken van mensen die nergens van worden verdacht grote inbreuk op de privacy maakt en derhalve onrechtmatig is, zodanig onrechtmatig dat de desbetreffende overheid niet eens de mogelijheid kreeg beroep aan te tekenen. Dat zou u toch iets moeten zeggen.

Dat de Nederlandse overheid zich aan dit vonnis probeert te onttrekken met een drogreden, als zou dit vonnis slechts betrekking zou hebben op strafrechtelijke opslag valt uiteraard in dezelfde categorie als dat het Verdrag van Lissabon geen grondwettelijk karakter zou hebben, terwijl nota bene de opstellers van dat verdrag nadrukkelijk stellen dat dat wel het geval is. Dat is niet alleen volksverlakkerij, dat is landverraad, en ooit werd daar nog wel eens iemand voor gestraft, vrij streng zelfs.

In de redenering van de Nederlandse staat zou de Britse overheid, die de gegevens van de eisers nu op last van Straatsburg moet vernietigen, morgen deze eisers kunnen dwingen ze opnieuw af te staan, omdat het ineens om een ‘reisdocumentenadministratie’ zou gaan. Bespottelijk, zeker daar de staat al kenbaar gemaakt heeft politie en justitie toegang tot de gegevens te zullen verstrekken, waarmee dat strafrechtelijke dus nadrukkelijk weer in beeld komt. En laten we wel wezen: wat zou zonder deze toegang het nut van een dergelijke ‘administratie’ zijn?

Aangezien ik het onvervreemdbare recht heb vrij te reizen naar elke bestemming die ik mij wens, en u mij dat recht wenst te ontnemen als ik mij niet naar uw totalitaire regeltjes voeg, iets waartoe u nadrukkelijk niet bevoegd bent, sommeer ik u mij een verklaring te verstrekken waarmee u mij in staat stelt een nieuw paspoort te verkrijgen, zonder daarvoor vingerafdrukken te hoeven verstrekken, analoog aan de regeling voor mensen bij wie het ‘fysiek onmogelijk is’ om vingerafdrukken af te nemen. U wilt mij toch niet verplichten mijn vingerkootjes te amputeren om op die manier mijn voor u waardevolle (niet-vrijwillige) bijdragen aan uw schatkist onmogelijk te maken?

Uiteraard verwacht ik een dergelijke verklaring niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn gezinsleden.

Alvast mijn vriendelijke dank.

Libertarische groet,
R. Hartman

P.S.: Who is John Galt?

23 REACTIES

 1. Het is voldoende als je kritiek geeft op datgene waar het je in deze kwestie om gaat. Het lijkt wel alsof je pas gelijk wilt krijgen nadat de ander ook van al jouw overige ideeën overtuigd is geraakt. Vervolgens bemoeilijk je dit door een schreeuwerige houding aan te nemen.

 2. Mooi stukje proza. Wellicht voor je hem instuurt even wat komma’s vervangen door een punt en hoofdletter.
  Helemaal met je eens overigens. Wat een polderkolder wederom. De fase dat ik een beetje misselijk werd van dit huidige bestuur is al een tijdje voorbij. Tijd voor wat beters, vooral wat minder overigens.

 3. Goed stuk Hartman, ik vraag me alleen af of dit werkt bij die blinde bureaucratiesche puistekoppen, ze hebben waarschijnlijk het fatsoen niet eens om het uit te lezen, want daar zou de betreffende persoon/personen wel eens een paar nachten slecht slapen aan over kunnen houden. Daarbij komt het nooit aan bij de persoon die er invloed op heeft/die het bedacht heeft en aan wie het stuk dus is gericht. Die bloedzuigers hebben het systeem zo ingericht dat als je een probleem hebt, je ALTIJD iemand te spreken krijgt die er “niets” aan kan doen. Uiteindelijk kweken ze op die manier een haatvijver, waarbij je na jezelf moedeloos gestreden te hebben nog maar twee opties hebt: opgeven of geweld gebruiken.

  adams [5] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [7] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [14] reageerde op deze reactie.

 4. @Het Front [3]:
  ik snap wat je bedoelt, ik heb met de gemeente gebeld met de vraag ‘hoe nu verder als ik geen vingerafdrukken wil geven, terwijl ik niet mag werken en bestaan zonder papiertjes van uw (criminele) organisatie’… zeer klantvriendelijke reacties… niet dus 🙂 (u MOET, de WET, niets mee te maken!)

  alleen is geweld het slechts denkbare, omdat je dan net zo wordt als die heilstaatknechten. en ook die mensen hebben het recht op hun hmmjanougoed.. 🙂

  dit arme land zit vol domme angstige mensen, als ze maar kunnen aansluiten in de file in de lease-astra en de hypotheekaftrek. gewoon eens wat id-controles in de dubbel modale jaren 30 wijken, preventief fouilleren in de villa wijken en het is zo over?

  deze wanstaat gaat wel ‘ns ten onder. dan zal iedereen wel weer in het verzet hebben gezeten.

 5. Uitstekend stuk Hartman! Wil jij of iemand anders zo vriendelijk zijn mij uit te leggen wat een native paspoort is. Wat een NL paspoort is weet ik natuurlijk. En wat staat er in welk artikel 1?Gaat om de volgende alinea in je stuk:

  “Daarbij maakt u het voor autochtone Nederlanders onmogelijk over een dubbel paspoort te beschikken, waar de ‘nieuwe Nederlanders’ die helaas oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken, allen ‘dubbelpaspoorters’ zijn die simpelweg kunnen besluiten hun NL paspoort niet te verlengen en op hun ‘native’ paspoort te reizen, zich daarmee volledig aan uw registratiedrift onttrekkend. Ik hoef u artikel 1 toch niet in herinnering te brengen?”

  Bij voorbaat dank!

  R. Hartman (NI) [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Het Front [3]: Helaas moet ik melden dat, hoe terecht, waar en goed dergelijke brieven ook geschreven zijn, de gemiddelde ambtenaar als volgt reageert:
  “Hé jongens (= de collega’s), komt er weer eentje zijn beklag doen. Kom, lekker lachen.”

  Inderdaad, niet het fatsoen een klacht serieus te nemen. Hoe ik dit weet? Mijn partner is ambtenaar en zij maakt dit bijna wekelijks mee. Als ik dan eens een brief schrijf, zoals Hartman nu doet, waarschuwt ze me hier al voor.

  Het zijn en blijven hoofdzakelijk botte papierschuivende stoelverwarmers, die ambtenaren. Behalve mijn vriendin natuurlijk, die werkt wél hard. En zij begint langzamerhand het falende concept “overheid” steeds meer te herkennen. Ze wordt ooit nog weleens een Vrijspreker. 😉

 7. Enge ontwikkelingen en ik denk niet dat de massa zich beseft hoe serieus dit is en hoeveel macht de overheid zichzelf geeft met het verzamelen van biometrische gegevens. Al helemaal als je je realiseert hoeveel camera’s er al hangen in drukke gebieden.

  In het jaar 2015 laat ik een propje slingeren op een metrostation. 1 van de 60 geinstalleerde cameras registreert dit, scant mijn gezichtslijnen, stuurt een boete naar het sofinummer dat bij mijn biometrische kenmerken hoort die ik dan direct ontvang op mijn iphone. Wellicht schrijven ze het bedrag direct af van je bankrekening bij de nieuwe wereldbank.

  Dit scenario komt alsmaar dichterbij en het kabinet (of moet ik zeggen de EU/VN?) hoort de euro’s waarschijnlijk al rinkelen.

  Paul Martens [9] reageerde op deze reactie.

 8. @TurboJan [8]: Volgens mij zit je aardig (en griezelig) dicht bij de waarheid, voor wat betreft de voorspelling van 2015. De technologie is er al lang, nu nog het indoctrineren van de mensen, zorgen dat WIJ het ook graag willen. Je weet wel, om ons te beschermen en om ons te verwennen en veilig te laten voelen.
  Dit paspoort is daar een stapje van, waar Hartman terecht tegenin gaat. Frankrijk spreekt al over DNA vastleggen in een chip. Wanneer komt ons kabinet op dat idee?
  Of beter: wanneer verplicht de VN ons kabinet dat door te drukken?

 9. Hartman,

  Wederom een voortreffelijk artikel waar ik volledig achter sta!

  Verder had ik nog een vraagje i.v.m. volgende passage “de Britse overheid, die de gegevens van de eisers nu op last van Straatsburg moet vernietigen”.

  Zou je hier meer kunnen over vertellen?
  Er is nl.een kleine kans dat ik voor een Brits paspoort in aanmerking kom. (En als het de moeite waard is, geef ik er desnoods mijn oorspronkelijke nationaliteit voor op. Als libertarier identificeer ik me sowieso niet met een artificiele entiteit als een land en kies ik dus het liefst voor de nationaliteit die me het minst dwars zit).

  Dank bij voorbaat,
  Mijn leven kan ervan afhangen.

  R. Hartman (NI) [12] reageerde op deze reactie.

 10. @marianne [6]: Native is een Engelse term die zoveel aangeeft als ‘uit het moederland’. Ik kon niet op een fatsoenlijk Nederlands woord komen, nog steeds niet, trouwens, hoewel Nederlands mijn ‘native language’ (=moedertaal) is 😉

  Artikel 1 is een verwijzing naar het beruchte Artikel 1 van onze onvolprezen grondwet, dat Pim Fortuyn wilde afschaffen en waar ik eerder al eens een artikel aan gewijd heb.

 11. @.M [10]: Dank voor het compliment.

  In de bijlage vanaf ongeveer 2/3 van pagina 2 staan een paar links met citaten over de kwestie. Net onder de fijne uitspraak van PvdA’er (uiteraard) Klaas de Vries, die over het paspoort durfde te stellen dat ‘het Nederlandse volk hier heel blij mee is’. Tja.

  Overigens vraag ik me af of je met een Brits paspoort beter af bent. Wil je alleen een Brits paspoort zonder in het land, dat voorop loopt bij de Islamisering en de invoering van de Sharia, te gaan wonen, dan valt het mogelijk nog mee. Maar ook GB zal wel bepalingen hebben dat je minimaal zo en zo lang in het land dient te verblijven, en bij verlenging van je paspoort kan men uiteraard ook zomaar willekeurige regeltjes invoeren. Gordon Brown is een soort Job Cohen op landelijke schaal. En net als Job ook niet gekozen, maar door zijn voorganger benoemd…

  Dat NL het braafste jongetje van de klas wil zijn en dus voorop loopt bij de inperking van persoonlijke vrijheden wil niet zeggen dat anderen niet zullen volgen. En Engeland heeft natuurlijk al wel de hoogste CCTV camera dichtheid van het westelijk halfrond…
  .M [13] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman (NI) [12]: Dank voor de info, ook voor de waarschuwingen.

  Als het kind van een ouder (m/v) die in het VK geboren werd, zelf buiten de UK geboren is, komt dat toch nog voor de nationaliteit in aanmerking. Ook als ie al de nationaliteit van zijn geboorteland en/of andere ouder had. Ben je in dat geval, dan hoef je niet eerst in het VK te gaan wonen om er het paspoort van te krijgen.
  Overigens geldt dit slechts 1 generatie. Mijn kind zal dus geen Brits paspoort kunnen krijgen (tenzij het zelf in het VK geboren wordt).

  Ik vraag me alleen af of er geen andere nadelen aan verbonden zijn. Juridisch, fiscaal, successierechten…
  Zelfs hoe het zit met de erkenning van mijn huwelijk.

  Zou wel cool zijn als ik op zakenreis ga. “Neen schat, ik reis met mijn Brits paspoort dus in Latijns-Amerika ben ik niet met je getrouwd”. Goh, dan zou ik weer een vrij man zijn daar tussen al die hete J-Lo’s en Shakira’s 😉

 13. Ben het helemaal eens met het bezwaarschrift.
  We kunnen dan wel gaan zaniken over de alochtonen maar daar schieten we toch weinig mee op.We moeten gewoon een eind maken aan al die onzin , ik zeg stem tegen voordat het te laat is : http://www.vrijbit.nl/petitie
  De regering veroorlooft zich al veel te veel.Ze zijn onze volks vertegenwoordigers maar van mij kunnen ze allemaal de pot op!
  Ze vertegenwoordigen alleen hun eigen portefeulle.
  Het oude vertrouwde Nederland zullen we toch niet meer terug krijgen. Maar we moeten niet over ons heen laten lopen.Mijn vinger afdruk is van mij en daar heeft niemand iets mee te maken.
  Mensen doe iets en ga niet bij de pakken neer zitten.

 14. @R. Hartman (NI) [14]:

  Precies ja :-). En waarschijnlijk zijn de mensen die als eerste dit soort acties gaan uitvoeren ook de mensen die werkelijk wat op hun kerfstok hebben. Dat is nog het mooie van dit alles. Want als je veel aan stelen doet etc, dan zitten die vingerafdrukken van je natuurlijk overal. Nu is het paspoort van de betreffende persoon verlopen, maar die wil natuurlijk ook gewoon van zijn eerlijk gestolen geld op vakantie, die heeft dus een nieuw paspoort nodig en moet dan de vingerafdruk zetten. Dat gaat niet gebeuren. Dus wat krijg je, die gaat een paspoort met geweld afdwingen bij de dan dienstdoende loketlullo. Et voila, Fokke en Sukke eat your heart out.

  Nu weet ik wel dat als het middel geweld is, het doel nooit vrede kan zijn. Maar ik weet ook dat als we alles blijven pikken, dat ze sowieso hun plannen doorvoeren. Daarbij is geweld uit verdediging imo in de huidige dictatoriale situatie terecht, moet je alles maar voor eeuwig blijven pikken dan? En als ik op een vreedzame manier weiger/demonstreer, dan loop ik het risico door een groep heren (die vroeger veel gepest zijn, anders doe je niet mee aan die onzin) opgehaald te worden, die zeker geweld gebruiken als ik niet “vrijwillig” meewerk. Ik ben zeker voor vrede, maar laat me niet slaan of intimideren.

  Ik heb zelf in juni nog nieuwe id kaarten gehaald (toevallig verliepen zowel die van mij als mijn vriendin in die maand, dus we moesten wel als we “veilig” op vakantie wilden) aangezien ik wist dat die vingerafdruk er een paar maanden later bij zou komen. Heb ik in ieder geval nog 5 jaar bedenktijd of ik mijn vingerafdruk af zal geven. Daarbij is over 5 jaar de vingerafdruk misschien al weer uit het paspoort verwijderd, maar dan hebben ze in die paar jaar wel al mooi van heel veel mensen heel veel vingerafdrukken verkregen. In alle gevallen is het gewoon niet verstandig om zomaar je vingerafdruk af te geven. Mensen met slechte intenties kunnen uit zo’n database met vingerafdrukken veel meer voordelen halen als dat mensen met goeie intenties dat kunnen.

  PS ik las gister een klein artikel (uiteraard was de achterliggende gedachte van de schrijver/plaatser/elite/nog hoger in de boom zittende van dit artikel het creeren van draagvlak voor het paspoort MET vingerafdruk) over een surinaamse zakenman die al sinds de jaren 90 last had van een crimineel die zich ooit met een gestolen paspoort had voorgedaan als die surinaamse zakenman. Daar plukte de surinaamse zakenman al een 10 tal jaar de negatieve vruchten van en nu, uitgerekend nu, wilde de trias politica daar schoon schip mee maken, men wil de surinaamse zakenman zuiveren van alle onrecht die hem door de overheid is aangedaan, waarbij men de oorzaak legt bij?! Het “oude” paspoort. Geen enkel systeem is foutloos en door dit extreme voorbeeld te noemen, er is bij de man is nota bene in het bijzijn van zijn kinderen door gepeste jongetjes een inval gedaan. De situatie is ernstig te noemen, maar met 7 mrd mensen op deze bol zul je altijd dit soort situaties houden, helaas. Maar om met dit soort angstartikelen draagvlak te gaan creeren, getuigd van een mentaliteit waar de honden geen brood van lusten. En aangzien het grootste gedeelte van Holland en de rest van de wereld nog slaapt, zal men niet in staat zijn het kaf van het koren te scheiden en dus gemotiveerd raken om de vingerafdruk af te geven, veiligheid voor alles uiteraard. Gedreven door angst.

  All i wanna say is that they don’t really care about us!

  .M [20] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [21] reageerde op deze reactie.

 15. Deze discussie bezorgt ons eigenlijk slapeloze nachten.
  Mijn paspoort is volgend jaar oktober verlopen en dan moet ik (verplicht) met nadruk!! , een nieuwe halen.Heb me al voorgenomen geen vingerafdrukken af te laten nemen.Inbreuk op privacy en mensen recht schending.Maar hoe gaat dit aflopen? Ik heb geen strafblad en ben een hard werkende burger en vader van 3 kinderen die netjes mee betaald aan alle onzin .Ik moet dan verplicht mijn afdrukken geven en anders wordt ik bestraft met als gevolg dat je dan mogelijk met sancties wordt overspoelt die je vervolgens weigert te betalen.Volgende stap , dan maar zitten en mogelijk volgt een rechtzaak. Stap 3 , je verliest de rechtzaak nu ben je een criminineel met schulden en je onttrekt je van de wettelijke verplichting.
  En dan mogen ze jou vingerafdrukken nemen want je bent nu een rotte appel in een goed opgeschikte fruitschaal.De clue van het verhaal: De brave burger wordt vanzelf een crimineel.
  En waarom? omdat die opgeblazen derderangs hansworsten in het kabinet dat zo willen met hun Nazi achtige ideeen.
  En wie gaat er straks aan de haal met onze 4 vingerafdrukken? De echte crimineel natuurlijk en die zitten ook in het cabinet want deze beroven ons van ons zuur verdiende geld en nu ook nog van onze vrijheid. Alles staat netjes in een database wat zogenaamd streng geheim is.Niet dus, we leven in een wereld van hackers en criminelen die er hoe dan ook hun profijt uit kunnen halen.

  Om het af te ronden , wat kunnen we doen?
  Ik weet het niet..maar mogelijk gaat dit nog veel problemen met zich mee brengen

  PS. het enigste wat nog ontbreekt op onze paspoort die netjes voorzien is van een foto met strak getrokken gezicht en de vinger afdrukken is het gestreepte bajes hemdje met jou unieke nummer.

 16. @Het Front [17]: Ik ken de casus niet, maar het lijkt me onzin.
  Als de Surinaamse zakenman aangifte had gedaan van diefstal van het paspoort en een nieuw had aangevraagd en autoriteiten hadden het nummer van het oude doorgegeven als zijn de vermist/gestolen, dan had de dief er nooit kunnen meer reizen of een bankrekening openen of whatever en zou die binnen de kortste keren opgepakt zijn.
  Vingerafdrukken hebben daar niets mee te maken. Of wel is dit verhaal dus compleet verzonnen, ofwel heeft de overheid de methoden die ook toen reeds tot hun beschikking stonden, niet benut. Dat laatste is wellicht positief. Met wat geluk bedacht een of andere crimineel nl. de “noodzaak” om vingerafdrukken vast te leggen, maar weten de uitvoerlullo’s er vervolgens niet mee om te gaan, zodat ze wel over de info beschikken maar er praktisch gezien toch niets mee doen.

  R. Hartman (NI) [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Het Front [17]:
  @.M [20]:
  Identiteitsdiefstal kan zeer verstrekkende, en langdurige consequenties hebben.

  Al die organisaties die tegenwoordig een ‘kopie paspoort’ willen hebben doen daar namelijk niks mee. Gaat in het archief, en als ooit de shit-en-fan situatie ontstaat tovert men die tevoorschijn als bewijs dat men zich heeft ingedekt.

  Ondertussen staat er ergens een vlaggetje en de staat hijst dat wel snel, maar is zeer terughoudend in het weer strijken ervan.

  Rook en vuur, zoiets. Behalve als het om de eigen inteelt gaat, uiteraard (Demmink!).

 18. Beste vrijsprekers,

  Hieronder een opzet van een brief die ik overgenomen heb van http://www.thecrowhouse.com/janeburg.html. ipv vaccinaties, zie website kan deze brief ook gebruikt worden tegen verplicht vingerafdrukken afgeven. De brief is nog niet volledig. ik wou jullie vragen wat jullie er van vinden en of jullie willen helpen met verbetering van deze brief.

  Met vriendelijke groet,

  Sander Janssen.

  Ik wil graag een nieuwe identiteitspas of paspoort met vingerafdrukken hebben als mijn gemeente
  en de minister van justitie
  Ernst Hirsch Ballin een getekende verklaring afgeven, waarin staat dat zij verantwoordelijk zijn, voor elke fraude,
  privecy schending en alle fianciele en emotionele schade die daaruit voort komen EN dat zij verklaren,
  dat het nieuwe identiteit en paspoort met vingerafdrukken volledig veilig en privecybestendigd is.
  Als deze door mij opgestelde verklaring niet ondertekend geleverd kan worden binnen 72 uur, neem ik aan dat:

  1 De nieuwe identiteitspas of paspoort met vingerafdrukken onvolledig bestand is tegen privecyschending.

  2 Fraudegevoelig is.

  3 Er zijn geen wetten die iemand verplicht om vingerafdrukken voor een identiteitspas of paspoort af te geven.

  4 Er is geen wet op een afgedwongen overeenkomst of contract.

  5 Mensen hebben het recht een identiteitspas of paspoort met vingerafdrukken te accepteren of te weigeren

  “Stel een exemplaar van de beëdigde verklaring op, waarin elk punt zoals hierboven geschetst aan de orde komt.
  Verzend de bovengenoemde brief aangetekend samen met de beëdigde verklaring naar de minister van justitie
  Ernst Hirsch Ballin en je gemeente/burgemeester
  Houd fotokopieën van alles met inbegrip van het registratiecertificaat bij je eigen administratie.
  ALS de de Minister en en de burgemeester weigeren om beëdigde verklaringen te ondertekenen zeggende dat zij geen aansprakelijkheid zullen dragen voor om het even welke (((slechte gezondheid, verslechtering van gezondheid of de dood verbonden aan de inenting EN dat zij de inenting volkomen veilig verklaren en absoluut geen ziekmakend effect op 100% van de bevolking die de inenting hebben ondergaan goedkeuren,))) dan wordt bij de wet hun zwijgen als overeenstemming gezien en aldus bovenstaande 5 punten hiermede bevestigd. “

 19. Ik heb wel een tip voor je.
  Het zou een stuk beter staan als je niet zo’n zeur-over-eelijkheid stuk had geschreven.
  Misschien moet je al die stukken over niet-autochtone Nederlanders lekker schrappen en een meer objectief stuk over je eigen recht van beheer van persoonsgegevens.

  Grtz

Comments are closed.