piratesIn DePers verscheen vandaag het bericht dat een boot met piraten aan de westkust van Afrika is beschoten en dat 4 piraten zwaar gewond zijn en een is gedood. De overlevenden zullen waarschijnlijk worden overgedragen aan Kenia.

Naast de war on drugs en de war on terrorism, hebben we nu ook de war on pirates. Volgens de overheid wemelt het van de terroristen in de wereld maar ik heb zo’n vermoeden dat deze boeven meer in de hoofden van de politici bestaan dan in het echt. Het woord terrorist klinkt bij mij daarom steeds vager. Ik ben daarom ook eens gaan kijken naar de nieuwe Scare-factor-ster van de overheid: de piraat.

De berichtgeving omtrent de piraten voor de kust van  bijvoorbeeld Somalië is tamelijk simpel: het zijn ruige en meedogenloze boeven die het normale leven op zee onveilig maken. Op Nujij.nl roept de hele massa hard dat deze beesten moeten worden uitgeroeid.

Wat minder bekend is, is dat Somalië het slachtoffer is van enorm geweld door de Westerse landen. Hun zee wordt gebruikt voor het dumpen van nucleair afval en de visstand wordt geminimaliseerd door overbevissing van Westerse schepen.  Na de tsunami van 2005 spoelden honderden lekkende vaten op de Somalische stranden. Het aantal gevallen van ernstige ziekten en afwijkingen is sindsdien enorm toegenomen. De gevonden zware metalen worden herleid als afkomstig van Europese ziekenhuizen.

Daar sta je als Somalische visser. Je land is naar de knoppen en de enige hulp die het Westen biedt is het dumpen van dodelijk afval en het leegstelen van de zee waar jouw familie zich reeds eeuwen mee voedde. Journalist Johann Hari van de Independent vraagt zich daarom af: kun je van deze Somaliërs verwachten dat zij weerloos moeten toezien hoe hun zee wordt vernietigd en hun vis eindigt in de restaurants van Londen, Parijs en Rome, terwijl hun kinderen sterven van de honger en van nieuwe ziekten?

Wanneer het Westen de war on pirates afkondigt, hebben de Somaliers dan niet het recht om de war on polution and economical rape af te kondigen?

Ik ben tegen geweld. Dus ook tegen het geweld dat de voormalige vissers gebruiken. En ook tegen het geweld van de Westerse schepen die met een enorme overmacht de vissers naar de Somalische jachtvelden torpederen. Maar is er niemand in de media en de politiek die in de piraterij van deze wanhopige vissers een statement herkent?

Een statement bijvoorbeeld dat niemand het recht heeft hun middelen van bestaan te vergiftigen en massaal te stelen. Waar is het respect voor de vrijheid en de soevereiniteit van de Somalische visser en zijn economie?

Wie zijn hier de piraten?

Sen Huwa

17 REACTIES

 1. De maatschappijen zouden graag hun eigen schepen beveiligen, maar dit mag niet van de overheid. De overheid gaat dus twee keer in de fout.

  Leuk, het 3-stappenplan van de overheid (let op: Het driestappenplan kan tot in het oneindige worden uitgebreid, problemen stapelen zich op wanneer de overheid bezig gaat)

  1. Overheden veroorzaken problemen in Somalie, waardoor piraterij een goede keuze is.

  2. Vervolgens verbieden ze dat schepen beveiligd worden door de eigenaren. Waardoor de piraterij nog veel aantrekkelijker wordt.

  3. Vervolgens gaan ze het probleem dan aanpakken.

  Maar ja, dit verhaal is al in duizenden verschillende varianten op alle gebieden van overheidsbeleid te zien. ’t Wordt een oud deuntje…

  (let op: Het driestappenplan kan tot in het oneindige worden uitgebreid, problemen stapelen zich op wanneer de overheid bezig gaat. Het economisch beleid is waarschijnlijk een duizenden stappen plan. Maar het begint altijd bij 1: De overheid verricht een handeling)

 2. Als ik het goed begrijp word in de restaurants van Londen, Parijs en Rome vis geserveerd die met zware metalen en zelfs radio-actief materiaal besmet is?

  Dan zullen die Europese ziekenhuizen voorlopig niet leeg zijn.

  Al-Jazeera heeft het over “lucrative business” en niet over afvaldumping of visstanden:
  http://www.youtube.com/watch?v=t9fIj4u3RKA

  Vis zat trouwens zo te zien:
  http://www.youtube.com/watch?v=t9fIj4u3RKA

  Dat het land door oorlog verscheurd is en daardoor volledig in de puin ligt, zal m.i. eerder de oorzaak van piraterij zijn dan genoemde dumping en de visstand.

  Sen Huwa [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Rob ter Horst [3]:
  Off topic. Rob, eindelijk tref ik je -na de vakantieperiode- weer in een recente reactie. In een andere draad heb ik je gevraagd of je jouw idee en onze eventuele bereidheid tot het houden van een meeting op de HU al besproken hebt. Maar ik heb geen antwoord meer gezien.
  Dus herhaal ik mijn vraag bij deze. Zijn er speciale onderwerpen, die speciale belangstelling hebben? Zo ja, dan horen we dat graag.
  Zend je antwoord aan info@vrijspreker.nl t.a.v. “Spy-Nose” en we zullen proberen iets te organiseren.

  On topic:

  Piraterij
  “Zeerover, boekanier, kaper, piraat en piraterij zijn begrippen die sinds mensenheugenis hebben bestaan, zelfs voor de tijd van de oude Grieken en Romeinen. Volgens artikel 101 van het VN Zeerechtverdrag (UNCLOS) van 1982 is piraterij gedefinieerd als elke criminele daad van geweld, detentie of plundering die wordt gepleegd voor privé-doeleinden door de bemanning of passagiers van een privé-schip (of vliegtuig) die is gericht op open zee (d.w.z. buiten de territoriale wateren) tegen een ander schip, vliegtuig of personen of bezit aan boord van een schip (of vliegtuig). Piraterij kan ook worden gepleegd tegen een schip, vliegtuig, persoon of bezit buiten de jurisdictie van enige staat.”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeerover

  Naar aanleiding van de toename van de Somalische piraterij nam de Veiligheidsraad resolutie 1838 aan, die oproept tot actieve jacht op Somalische piraten:

  “De Veiligheidsraad…
  # Herinnert aan de resoluties 1814 en 1816.
  # Is erg bezorgd om de recente proliferatie van piraterij en gewapende overval op zee voor de kust van Somalië en de hierdoor bedreigde levering van humanitaire goederen aan Somalië, veiligheid van de internationale scheepvaartroutes en visserij…
  # …Bepaald (sic! met een “d”, S-N) ,dat de piraterij de situatie in Somalië verergerd (sic!, S-N) wat een bedreiging voor de internationale vrede en -veiligheid blijft vormen.
  # Handelend onder Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties:

  # Herhaalt de veroordeling van en betreurt de piraterij.
  # Roept landen op om actief mee te vechten tegen de piraterij met marineschepen en militaire vliegtuigen.
  # Roept de landen die in het Somalische zee- en luchtruim opereren op de noodzakelijke middelen te gebruiken, in overeenstemming met de internationale wetten.
  # Dringt erop aan dat landen die dit kunnen samen werken met de Somalische regering.
  # Dringt er ook op aan dat landen de zeekonvooien van het Wereldvoedselprogramma blijven beschermen.
  # Dringt er, zoals gevraagd door de IMO,op aan dat schepen advies en begeleiding krijgen wanneer ze aangevallen of bedreigd worden.
  # Roept landen en regionale organisaties op hun acties te coördineren.
  # Bevestigd dat deze resolutie enkel geldt in verband met de situatie in Somalië en geen internationaal gewoonterecht vastlegd.
  # Kijkt uit naar het rapport van de Secretaris-Generaal en wil de situatie blijven opvolgen, in het bijzonder inzake de vraag van de Somalische regering om de autoriteit vastgelegd in paragraaf °7 van resolutie 1816 te verlengen.
  # Beslist van de zaak op de hoogte te blijven.”,

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_1838_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

  Resolutie 1838 rechtvaardigt dus het imperialistisch en expansionistisch optreden van de “internationale gemeenschap” tegen de belangen van een soevereine Somalische gemeenschap, die zichzelf eeuwenlang bedruipt en die niet afhankelijk is van VN-voedselhulp.

  Terrorisme

  De term “terrorisme” (en terrorist) heeft bijna talloze betekenissen. Het wordt daarom te pas maar vooral te onpas gebruikt.

  In Nederland wordt hij al in minstens drie verschillende betekenissen gebruikt.

  Zie Wikipedia:
  “1) Van Dale XIV definieert terrorisme als: (het plegen van) gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken.

  2) Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht beschouwt terrorisme als een misdrijf met een terroristisch oogmerk. Artikel 83a geeft de definitie van een terroristisch oogmerk: Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

  3) De Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) omschrijft terrorisme als: Terrorisme is het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. In de definitie van de AIVD staat dat het geweld op mensenlevens gericht moet zijn om terrorisme te kunnen onderscheiden van ‘politiek gewelddadig activisme’ waarbij het gebruikte geweld niet doelbewust tegen mensenlevens is gericht of nadrukkelijk incalculeert dat bij acties mensenlevens te betreuren zullen zijn. Dit is een onderscheid dat niet altijd wordt gemaakt.”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme

  In de Angelsaksische wereld heeft het vooral de notie van nationaal illegaal verzet tegen Britse of Amerikaanse internationale belangen.

  Uit Engelstalige Wikipedia komt het volgende citaat:

  “The word “terrorism” is politically and emotionally charged, and this greatly compounds the difficulty of providing a precise definition. A 1988 study by the United States Army found that over 100 definitions of the word “terrorism” have been used.

  The concept of terrorism is itself controversial because it is often used by states to delegitimize political or foreign opponents, and potentially legitimize the state’s own use of terror against them. A less politically and emotionally charged, and better defined, term (used not only for terrorists, and not including all those who have been described as terrorists) is violent non-state actor.”

  “Piraterij” en “Terrorisme” zijn dus ideale termen voor politieke manipulatie.
  Rob ter Horst [13] reageerde op deze reactie.

 4. Moeilijk onderwerp, gezien ik behalve het mainstream nieuws hierover, weinig weet over de regio.

  Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt en het langs 2 kanten snijdt.
  Enerzijds kunnen ze zelfstandig niet voor ’n betere toekomst zorgen. Anderzijds worden de invloeden van de NWO zeker en vast gebruikt om dat tegelijk te voorkomen. Zij hebben er alleen maar baat bij een onstabiele regio.

  @Frenkelfrank [4]: Ik ken hem nog niet zo lang maar heb er al een paar adembenemende stukjes van gezien. Echt de moeite die George Carlin.

  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [12] reageerde op deze reactie.

 5. @Spy-Nose [6]: Off topic. Rob, eindelijk tref ik je -na de vakantieperiode- weer in een recente reactie. In een andere draad heb ik je gevraagd of je jouw idee en onze eventuele bereidheid tot het houden van een meeting op de HU al besproken hebt. Maar ik heb geen antwoord meer gezien.
  Dus herhaal ik mijn vraag bij deze. Zijn er speciale onderwerpen, die speciale belangstelling hebben? Zo ja, dan horen we dat graag.
  Zend je antwoord aan info@vrijspreker.nl t.a.v. “Spy-Nose” en we zullen proberen iets te organiseren.

  Volgens mij was die discussie met ene Klaas..

  Spy-Nose [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Spy-Nose [6]: Het spijt me, maar ik ben niet die Rob ter Horst. Ik ben een, blijkbaar, andere Rob ter Horst, die de laatste tijd nogal kritisch is geworden t.a.v. libertarisme en hoe die wordt uitgedragen door vrijspreker.nl. Na een zoektocht op internet, ben ik er achter gekomen, dat vrijspreker.nl een uitdrager is van de extremistische versie van het libertarisme, maar dat er ook “menselijker” versies bestaan van het libertarisme. Versies, waar men het goede van links, combineerd met het goede van rechts, een meer neutrale versie van het libertarisme. Daar ga ik dan maar voor. Doei…

  Frenkelfrank [14] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.

 7. @Rob ter Horst [13]: Als je libertarisme vertaalt naar “vrij van dwang” (wat redelijk de lading dekt m.i.), hoe kan iemand daar dan extremistisch in zijn?
  Ik begrijp wel dat links menselijker kan zijn. Mensen (gelukkig niet alle) vinden het gebruik van dwang en geweld namelijk vrij normaal, dus ja, in dat opzicht is libertarisme minder menselijk dan links.
  Overigens moet ik wel opmerken dat “links” enkele goede dingen voor elkaar gekregen heeft, zoals (een beperkte mate van) vrijheid van softdruggebruik.

  flap [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Frenkelfrank [14]: Hmm.. Dus het is ok dat u eerst wordt geplunderd door links, aangezien u daarna redellijk gedoogd alsnog uw jointje mag roken teneinde het verdriet wat te verzachten…

  Tenminste nog wel. Volgend jaar niet meer hoor. Dan mag u pas uw canabis gerelateerde producten ophalen na eerst te zijn ingeschreven in de databank voor canabisgebruikers. O en ook niet meer autorijden daarna want dat is volgend jaar ook verboden!. Ja links is relatief goed….

  Frenkelfrank [17] reageerde op deze reactie.

 9. @Rob ter Horst [13]:

  Sorry voor de vergissing, Rob. Maar even over je motivatie, als je het niet erg vindt.

  “… dat vrijspreker.nl een uitdrager is van de extremistische versie van het libertarisme, maar dat er ook “menselijker” versies bestaan van het libertarisme.”

  Ik vrees toch, dat je een en ander niet helemaal goed begrepen hebt. Of wij vrijsprekers hebben het niet goed uitgelegd. Dat kan ook en dan horen we dat graag.

  Wat bedoel je precies met “de extremistische versie van het libertarisme”?

  Ik ken geen “extremistische versie” van het libertarisme, die minder menselijk is dan “links” of “rechts”.

  De aanduidingen “links” en “rechts” zijn in wezen politiek onbruikbare criteria. Zij maken geen onderscheid tussen de mate van geweld die door overheden (d.w.z. het geweldsmonopolie) zouden “mogen” worden toegepast. Maar daar gaat het in de politiek nu juist wel om!

  Het onderscheid “links” vs.”rechts” geeft een traditionele (maar uiterst slordige) manier van denken aan, die voortvloeide uit de opstelling van verschillende politieke partijen aan de linker- en rechterhand van de parlementsvoorzitter, maar hebben geen wezenlijke betekenis t.a.v. concrete invulling van politieke issues.

  De terminologie werd zodoende gebruikt om politieke partijen en hun praktische standpunten grofweg aan te geven. Maar al langere tijd worden bepaalde standpunten zelf “links” en “rechts” genoemd, al naar gelang het desbetreffende politieke standpunt van een “linkse”of “rechtse” politieke partij. Dat geeft natuurlijk een sterk vertekend beeld en is volstrekt onjuist.

  Ik vind initiatie van geweld -dat door collectivisten wordt gehanteerd- niet “menselijker”, maar juist minder menselijk dan het verbod daarop, dat door libertariers wordt aangehangen. Daarom noem ik mijzelf libertarier.

  Het libertarisme pleit dus voor minder overheid dan we nu meemaken. Immers alle oorlogen worden slechts door overheden namens staten ge-initieerd, niet door individuen.

  Ik ken geen “menselijker versie van het libertarisme”. Als jij die wel kent, horen we dat graag van je.

  Heb je het filmpje “De filosofie van de vrijheid” (op de Homepage) wel gezien?

  Of geef je liever de pijp aan Maarten?

 10. @flap [15]: Ho ho, ik ben absoluut geen voorstander van “links”, maar ere wie ere toekomt: zonder links zouden we echt geen drugs mogen gebruiken (behalve alcohol natuurlijk, want “rechts”- en ook links – drinkt graag!).

Comments are closed.