koffersDeze vraag wordt weleens gesteld als mensen geen argumenten meer hebben tegen de goed onderbouwde kritiek op de huidige maatschappij, het “systeem” en de politiek. We zien dat ook hier, op de Vrijspreker. Mensen (vaak aanhangers van de huidige status en/of ambtenaren) gaan een eindje mee in de discussie, proberen nog wat idealistische tegenwerpingen te posten en eindigen dan laf met de vraag: “waarom vertrek je dan niet gewoon, als het je hier niet bevalt?” Of in iets andere bewoordingen, natuurlijk.

Onlangs kreeg ik weer eens commentaar in de reacties op twee artikelen om maar op te hoepelen uit dit land als ik dan niet tevreden ben met hoe het hier allemaal gaat. Een reageerder die, op te maken uit zijn nickname, bij de overheid werkt als serveerder van koffie en thee. Of zo. Maar goed, een commentaar als “dan vertrek je toch?” is een dooddoener van jewelste. Ik zal, bij uitzondering en om hier in de toekomst naar te verwijzen, uitleggen waarom.

Ten eerste is er de zaak van moraal.
Vanuit een libertarisch standpunt: universeel moraal. Ofwel, wat voor de één geldt, moet ook voor de ander gelden. Als ik steel of moord, wordt ik als respectievelijk dief dan wel moordenaar gezien. Waarom geldt dit wel voor een burger en niet voor een belastingambtenaar of soldaat in dienst van dit land? Waarom wordt er met twee maten gemeten? Dit onderwerp is dermate fundamenteel, dat het mij hier aan ruimte ontbreekt om het helemaal uit de doeken te doen. Ik verwijs geïnteresseerden dan ook naar het filmpje “filosofie van de vrijheid” op de startpagina van Vrijspreker, de podcasts en teksten van Stefan Molyneux (www.freedomainradio.com) en de vele boeken die onder andere op Vrijspreker aan de orde zijn geweest. En ongetwijfeld nog veel andere bronnen.

De basis ligt in ieder geval in het feit dat iedereen als mens geboren wordt. Sommigen worden ambtenaar of militair en die schijnen dan opeens andere morele rechten te hebben?

Als tweede: hoe vergaat iemands leven?
Je wordt geboren, “geniet” onderwijs en wordt volwassen. Dat geldt tenminste voor de meesten. Het punt is: wanneer merk je dat er iets niet in de haak is in het land waar je geboren bent? Geboren worden is al geen vrije keuze en het land waar je ter wereld komt nog minder. Dat is de schuld van je ouders, maar je kunt het hen ook niet kwalijk nemen, dus geen ruzie gaan maken, hoor.

Feit is wel, dat je (in Nederland) als pasgeborene aangegeven moet worden door je ouders. Alleen het woord zegt al genoeg. Men geeft je aan, waardoor jouw status van “mens” verandert in “persoon”, ofwel een natuurlijk rechtspersoon gezien vanuit de overheid van het land waar je bent geboren. In Nederland zit aan dat moment meteen de fijne bijkomstigheid dat je met circa 18.000 euro staatsschuld opgezadeld zit en je een toekomstige melkkoe wordt. Maar als baby besef je dat absoluut niet.

Nee, pas wanneer je zelfstandig leert denken (als dat überhaupt al gebeurt), ga je nadenken over hoe jouw land en de rest van de wereld in elkaar zit. Maar dan is het voor velen te laat. Vertrekken uit het land waar je gevestigd bent is niet zo gemakkelijk dan je denkt. Je hebt namelijk de taal en de gewoontes van jouw land (plus opvoeding) geleerd, wat ook al niet jouw vrije keuzes waren. Beroep, maatschappelijke status, vrienden/familie/bekenden: alles speelt zich af in het land waarin je woont. Maar goed, dat kun je allemaal nog opgeven. Als je dat vrijwillig doet tenminste, niet als je aangespoord wordt omdat je heel terecht de misstanden aan kunt tonen.

Het ergste is, dat alle omstandigheden steeds maar blijven veranderen. Als je geboren bent in bijvoorbeeld 1960, waarom moet je dan automatisch meedoen aan alle wijzigingen die sinds die tijd geheel eenzijdig over jou uitgestrooid worden door de overheid? Het zogenaamde “sociale contract” dat je schijnt te moeten hebben, verandert voortdurend. Is het niet zo, dat bij een normale contractverandering beide partijen de overeenkomst mogen herzien en eventueel tegen de veranderingen kunnen ageren of de overeenkomst nietig kunnen verklaren? Zo niet voor wat betreft de “contractveranderingen” door de overheid. Is het dan niet eerlijker om te stellen: “jullie (de overheid) veranderen de omstandigheden, jullie veranderen steeds de wetten, dus vertrekken jullie maar lekker naar Verweggistan en laat mij (ons) met rust?”

Ten derde:
Wat is het alternatief? Een ander land? Met een andere overheid? Nee! Libertariërs hebben niet alleen moeite met wat hier in Nederland gebeurt, zij zien deze problematiek overal. Noem mij een land waar je absoluut vrij van overheidsdwang kunt leven. Dat is er niet. Daarom is die universele moraal zo belangrijk om te begrijpen: het kan elders wel een beetje anders zijn, maar elke overheid oefent dwang uit. Vluchten heeft dus hooguit een economisch belang, dus elders meer kunnen verdienen of meer over kunnen houden van het verdiende. Maar op het gebied van persoonlijke morele afwegingen is elk land dat geregeerd wordt door een overheid (dus simpelweg elk land ter wereld) vergeven van de valse moraal van ambtenaren. Als voorbeeld: ik wordt door de onder dwang afgenomen belastinggelden, mede verantwoordelijk voor de moorden die “onze jongens” elders in de wereld plegen. Onder het mom van de valse moraal: “we kunnen die Afghanen toch niet in de steek laten?” Jawel, want “onze jongens” (lekkere propaganda term) veranderen niets aan die situatie; na zoveel jaren is die Talban daar nog net zo sterk als in het begin. Overal wordt men verplicht te voldoen aan de veranderende en steeds strenger wordende regels en wetten die er gelden: moreel, menselijk, financieel. Voorbeelden te over, kijk om u heen.

En hoever trek je dat “vertrek dan maar” door? Bevalt je gezin niet: hoepel maar op. Bevalt de straat, de wijk of de provincie niet: verhuis maar. Bevalt het land niet: doei doei. Bevalt de overheid op wereldschaal niet? Ja, wat dan? Vertrek maar van deze planeet? Niet echt realistisch, toch?

Dit argument slaat nergens op. Mensen (gedwongen) laten vertrekken is niet de oplossing. De afgenomen vrijheden moeten herwonnen worden. De denkwijze en conditionering van de overheden moeten veranderen. Mensen moeten weer zelfbeschikking terugkrijgen. Zelf verantwoording nemen voor hun daden en niet zwelgen in de overvloed van overheidsbescherming. Zeker niet als deze gedwongen gefinancierd wordt door anderen met de overheden als “inner der gelden” en “bepaler van moraal”.

Mensen die wel in vrijheid willen leven moeten die mogelijkheid krijgen, zonder inmenging van welke overheid dan ook. Laat die mensen die mogelijkheid aanpakken, zij die sterk genoeg zijn om vrij te leven zullen ook sterk genoeg zijn om daar de verantwoordelijkheid voor te dragen, zonder allerlei gedwongen gefinancierde vangnetten van overheden.

40 REACTIES

 1. @Spy-Nose [1]:

  Intussen is er natuurlijk wel een groot aantal mensen vertrokken.

  Deze mensen hadden meestal geen aanbevelende woorden van anderen nodig, maar besloten zelf om te vertrekken.

  De staatsschuld van 18.000 euro per persoon echter stelt mijns inziens niet veel voor, want iedere geborene kan direct een wegennetwerk en andere voorzieningen gebruiken, waarvan de waarde per persoon een veelvoud bedraagt van die 18.000 euro.

  Hugo van Reijen

  R. Hartman (NI) [3] reageerde op deze reactie.

 2. Werkelijk uitstekend artikel, Paul. Hoe is het toch mogelijk dat zovelen zo iets simpels niet kunnen begrijpen. Dat laat in mijn beleving slechts twee opties:
  1) Men wil het niet begrijpen
  2) Men is te dom om het te begrijpen

  Gezien de basale simpelheid van de kwestie is optie 2) nauwelijks voorstelbaar. Is er misschien nog een optie:
  3) Men is geprogrammeerd om het niet te begrijpen

  oftewel: men is neurolinguïstisch geïndoctrineerd, ook wel genoemd: gehersenspoeld?

  @hugovanreijen [2]: Hier mis je m.i. iets fundamenteels, Hugo. Die wegen en andere voorzieningen zijn al in veelvoud betaald door de verwekkers en hun generatie. Zodra die geborene gebruik gaat maken van deze ‘voorzieningen’ betaalt ook hij/zij een veelvoud van de werkelijke kosten (in 2005 (?) werd 18 miljard aan motorrijtuigenbelasting, een specifieke doelgroepbelasting dus, geïncasseerd, waarvan ruim 15 miljard in de ‘algemene middelen’ vloeide).

  Iedere geborene zou dus over een riant staatsoverschot moeten kunnen beschikken, in plaats van met een schuld opgezadeld te worden. In een vrije maatschappij worden mensen schuldeloos geboren, geen staatsschuld, geen morele schuld en zeker geen religieuze schuld (zoals de erfzonde, om even tot het christendom beperkt te blijven).

  De staat als instrument van afpersing en schuldcreatie dient dan ook onverwijld afgeschaft te worden.

 3. Moeilijk. Op zich ben ik het met het artikel aans dat dit soort opmerkingen een tekort aan woorden is en een verdere discussie doodslaat.

  Ik heb volgens mij ook wel eens in een comment geschreven dat die fundamentalistische handjesweigeraar Enait maar moet opflikkeren uit NL als het hem hier niet bevalt.
  Maar misschien is ie nog wel hier geboren en wil ie samen met zijn geloofsmakkers van Nederland een beter land maken met die mooie Islam en haar Sharia voor iedereen.
  Je kunt 1001 argumenten tegen dit volk inbrengen maar je praat tegen een muur.

  Ik walg van dit soort denkbeelden en vind dat dit soort geimporteerde gekken met 2 paspoorten op het vliegtuig gezet moeten kunnen worden omdat ze de vrijheid hier ten lande nog verder ondermijnen.
  Is deze stellingname van mij dan wel terecht?
  Ik vind van wel maar die gehersenspoelde socialist vind dat vanuit zijn “denk”wereld ook vwb libertariers.

  Ik ben bereid om mijn steentje bij te dragen aan een beter land maar als er zoveel gehersenspoelde idioten rondlopen is het misschien wel het beste om emigratie in overweging te nemen als de situatie nog verder verslechterd.

  Het is dan wel geen vrije, maar een (door de situatie)afgedwongen keuze.

 4. Het is nog veel erger.

  In veel landen kun je als Nederlander niet eens je gezicht laten zien. Ook al hebben de huidige generaties er niets mee van doen.

  Koloniaal verleden bijvoorbeeld. Nederlanders worden in Indonesië stelselmatig gediscrimineerd en tegengewerkt.

  Ook het slavernijverleden dragen wij als Nederlander altijd mee.

  Zo kunnen we niet eens weg naar waar wij zouden willen door onze overheids ingrijpen.
  In Afghanistan zou ik als Nederlander ook maar geen wandelingetje maken.

  GB [15] reageerde op deze reactie.

 5. Geheel eens met het verhaal, m.u.v. de dooddoener: dan ga je toch naar een ander land. Dat klopt natuurlijk wel enigszins, gezien vanuit het perspectief dat Nederland misschien wel een van de minst slechte landen is om in te wonen.

 6. Het is domweg te gek voor woorden dat je weg zou moeten gaan.. Groot Mysterie het Al, van waar uit alles is ontstaan en waar ook alles weer naar toe gaat, daar waar Grote Geest huist.. heeft ons als kinderen van Moeder Aarde al voor onze schepping het recht te geven in vrijheid te leven!!
  Moeder Aarde is van niemand en niemand kan welke claim dan ook op haar leggen.. Niet door een staat en niet door een prive persoon.. Moeder Aarde biedt ons allen onderdak en voedsel en het is niet de bedoeling dat wij haar uitputten en mishandelen.. zeker niet ten koste van andere kinderen van Moeder Aarde!!!

  Uil…

 7. Hetgene dat mij en vast ook mede-libertariërs zo kwaad maakt als zulke argumenten tegen je gebruikt worden, is de hypocrisie waarmee door het suggereren van keuze’s de vrije marktwerking erkend én gepromoot wordt, terwijl het doel van het argument juist is om je over tegen aan het syteem dat lijnrecht tegenover de vrije marktwerking staat.

 8. @Kim Winkelaar [10]:

  Ja, en die dooddoener is helemaal ergerlijk wanneer je eerst hebt uitgelegd dat je tegen agressie bent en om die reden iets als de staat niet kunt rechtvaardigen en dat het je vooral gaat om de afwezigheid van agressief geweld.

 9. @Peter de1e [5]:

  Vind ik een beetje ver gaan Peter.
  Dat van Indonesië klopt wel voor een deel denk ik. Is mijn ervaring tenminste. Ik denk dat het meer met de Islam dan met het koloniale verleden te maken heeft.
  Draag jij serieus het slavernijverleden met je mee?????

  Voor de rest moet je natuurlijk niet naar een land emigreren waar de inwoners er zulke bekrompen denkbeelden op na houden.
  Ik vind de gemiddelde Duitser een prima gast en het is te bezopen voor woorden om er een oorlog van ruim 60 jaar gelden bij te halen.
  Mensen die er een oorlog of een slavernijverleden bij halen willen geen eerlijke discussie aangaan lijkt mij.
  Ze proberen -totaal onterecht- een schuldcomplex op je nek te gooien.

 10. november 1994 kwam ik terug van een zakenreis, nam de bus en met mijn koffertje achter me aan liep ik naar huis. kwam voorbij de chinees (moerwijk-breda) en werd belaagd door ca 10 k.. marrokaantjes. om te voorkomen dat ik er eentje door de ruit van het restaurant zou flikkeren heb ik het over me heen laten gaan. de volgende 300 meter had ik nodig om tot me zelf te komen en besloot te emigreren. heb ik het jaar daarop gedaan en er nooit spijt van gehad. de zeldzame keren dat ik nog in NL kom stijgt mijn stress en dat is weer over als ik de duitse grens overga. in navolging van lakeman kan ik alle autochtone nederlanders aanbevelen hun saldo”s op te nemen en te zeggen “IK VERTREK”.
  tegen windmolens kun je niet vechten!

 11. Deze vraag zal blijven gesteld worden zolang er geen eenduidig, helder, rationeel en beknopt argument komt tegen het “sociaal-contract”. Dat ontbreekt gewoon. Een lek dat gedicht moet worden!
  http://mises.org/Community/blogs/brainpolice/archive/2007/12/17/the-myth-of-the-social-contract.aspx Hier ook al zo een lang verhaal.
  http://www.ikhebnooiteensociaalcontractgetekend.nl (?)

  Ook leuk:
  I never signed no social contract!
  http://www.youtube.com/watch?v=VmObAxjACSI

  Bon Vivant [22] reageerde op deze reactie.

 12. @Devidas [20]:

  Beknopt genoeg:
  1. “wat staat er dan in dat contract?”
  2. “wil je mij dan een kopie van de tekst van dat (sociaal) contract geven?”

  Beide werken tot dusver goed voor mij. Maar verwacht eerder een zwijgen dan instemming. Sociaal contract doet mij sterk denken aan een variant op erfzonde.

  Het probleem met dit soort “gelovigen” is dat men niet van hun geloof wil stappen. Ongeacht de inhoud van de argumenten.

  Hertz van Rental [23] reageerde op deze reactie.
  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 13. In tegenstelling tot de meeste mensen die hier reageren, vind ik het artikel niet sterk. En dat terwijl de vraag die opgeworpen wordt zeker interessant is. Ik sluit me aan bij de conclusie dat deze vraag een dooddoener is voor elke discussie; de ondervraagde wordt niet serieus genomen en de vragensteller ontneemt zich de kans om zaken van een andere kant te bekijken.
  Echter de manier van beargumenteren klopt domweg niet.
  Naar alle waarschijnlijkheid zullen op de Libertariërs na vrijwel alle geloven, politieke stromingen, en culturen terug te vinden zijn onder de mensen die een ambtelijke functie vervullen in Nederland. Een ambtenaar is een uitvoerder van beleid dat op verzoek van een democratische meerderheid van de burgers (die te lijden hebben aldus de schrijver van “dubbele moraal” en “twee maten”)tot stand is gekomen. Als zodanig valt een ambtenaar niet enig moraal of het ontbreken daarvan aan te rekenen. Het is vergelijkbaar met de zon aanrekenen dat hij schijnt.
  Ik snap dat de schrijver zich wenst te ontdoen van ieder vorm van overheid en zeer goed in staat is voor zichzelf en zijn naasten te zorgen. Maar daar moeten betere argumenten voor te bedenken te zijn. Op economische gebied zou je Milton Frieman kunnen raadplegen. De vraag is leuk, het artikel tenditieus en niet best opgebouwd. Gemiste kans bij een terecht gesteld onderwerp.

  Paul Martens [29] reageerde op deze reactie.
  Kim Winkelaar [32] reageerde op deze reactie.

 14. Kritiek geven is goed en opbouwende kritiek geven is nog veel beter. Maar als jij kritiek levert, moet je er ook tegen kunnen dat andere vinden dat je je kritiek maar moet inslikken. Dat is namelijk de menig van die ander persoon. En we geloven hier toch zo in vrijheid van meningsuiting.

  Bovendien wat ik ook altijd weer proef bij beroepszeikers als de schrijver van dit artikel is het lage niveau van tevredenheid. Het glas is altijd half leeg (om maar weer eens een cliche te gebruiken).

  Als je kritiek heb….verlies dan niet de dingen uit het oog die wel goed zijn.

  En als je die dus wel bent verloren…..wat doe je hier dan nog. 😀

  Paul Martens [30] reageerde op deze reactie.

 15. @Hertz van Rental [23]:

  ik kan ook niet wachten op de reactie van Snivel Serpent. hij zat toch niet in de baas zijn tijd (van ons geld) te internetten hoop ik? de vorige keer bleef hij maar het laatste woord opeisen en nadat iedereen het had opgegeven kon hij claimen dat hij de discussie gewonnen had. geeft wel te denken over het niveau van de mensen die op ons parasiteren. geen verrassing natuurlijk. ’those who cant do, teach. those who cant teach, work for some other government organisation’

 16. @Bon Vivant [22]:

  “Sociaal contract doet mij sterk denken aan een variant op erfzonde.”

  Dat zou mooi zijn! Dan zou dat sociale contract direct kunnen worden opgeheven door je door iemand met water te laten besprenkelen.

  Het vreemde van het sociaal contract is dat het een contract is, maar wel unilateraal. En dus geen contract.

 17. @Job [24]: Bedankt voor uw goed onderbouwde kritiek, Job.

  Helaas is het onderwerp van dien aard, dat vooral het morele aspect ervan inderdaad niet goed uit de verf is gekomen in dit artikeltje. Kwestie van tijdgebrek en ruimtegebrek. De morele kwesties over vrijheid zijn dermate diepgravend, dat hier wel een artikelenserie aan gewijd zou kunnen worden. Misschien laat ik me daartoe nog wel eens verleiden, maar ik wil er dan voor waken om allerlei gemakelijk toegankelijke bronnen gaan zitten kopiëren.

  Voor wat betreft uw argument over de democratische meerderheid: dit vind ik niet geldig. Democratie heeft ten eerste niets te maken met een verzoek van de meerderheid van de burgers, ten tweede heeft de meerderheid niet de wijsheid of juiste moraal in eigendom en ten derde doet de democratie niets voor mensen die bij “de andere 49%” horen.

  Friedman is mij tot nu toe alleen bekend van zijn boek “Aan ons de keus”, waarin best economisch interessante standpunten te vinden zijn, maar ik ten zeerste betwijfel of dit geheel en al libertarisch is. Sterker nog: er zijn juist niet-libertarische standpunten in zijn boek te vinden. Maar dit kan ook aan mij liggen: misschien moet ik meer van Friedman lezen dan alleen dit boek.

  En tja, het schrijven van artikelen is niet altijd even eenvoudig, zeker niet voor zo’n vrijwillige amateur als ik. Eventueel gemiste kansen reken ik dan ook absoluut tot mijn verantwoordelijkheid en hoop in deze reacties die aanvullingen en verbeteringen te kunnen lezen en waar nodig een interessante discussie op gang te brengen.

  Nogmaals dank voor de onderbouwde argumenten.

  Oscar [31] reageerde op deze reactie.

 18. @Marc [26]: Kritiek geven en een mening geven is zeker goed… als zij maar onderbouwd zijn met feiten. Om als “verliezende” discussiepartner mensen maar aansporen om op te hoepelen getuigt niet echt van argumenten.

  Neem nu uw reactie, zonder daar al te flauw over gaan zitten doen:
  U kent mij niet en toch noemt u mij een beroepszeiker (terwijl ik mijn geld op geheel andere wijze verdien) en met “het glas half leeg” schets u ook een totaal onwaar beeld van hoe ik in het leven sta. Uw mening is dus niet onderbouwd met feiten.
  Dat is het probleem met een mening. U mag rood een mooie kleur vinden en ik wellicht groen. Prima, dat zijn meningen die wij allemaal mogen hebben.
  Echter: u kunt van mening zijn, dat stenen in Nederland naar boven vallen. Maar op die mening hebt u geen recht, omdat de universele waarheid is, dat stenen hier naar beneden vallen.

  Maar goed, veel mensen denken nogal snel in “het hebben van rechten”, zo ook bij meningen.

  Ofwel terug naar deze discussie van het vertrek uit Nederland: als dergelijke uitspraken in een discussie gebruikt worden, heeft dat niets met onderbouwing of ratio te maken. Het is een afreageren tijdens een niet te “winnen” discussie.
  Waarbij de kanttekening, dat het winnen of verliezen van een discussie mij persoonlijk koud laat. Ik voer discussie uitsluitend om mijn gedachten te toetsen aan die van anderen, waarbij ik hopelijk iets kan leren en mijzelf daarmee verder kan ontwikkelen.

  Vandaar dat ik dan weleens “koud” kan reageren op argumenten als de titel van bovenstaand stukje. 🙂

Comments are closed.