Deze uitspraak  werd in een groot aantal landen aan het publiek voorgelegd.show

In IJsland was  85 procent het met de uitspraak eens, in België  74  procent,  in Nederland 68 procent, in Zwitserland    62 procent en in Turkije 27 procent.

Met de uitspraak :

“ De eerste   menselijke wezens leefden   tezelfdertijd als de dinosaurussen”

is 14 procent van de Nederlanders het eens. ( dus aanzienlijk  meer dan het percentage van 2,5  aan debielen, imbecielen en idioten dat het Koninkrijk telt ),  24 procent van de Belgen,  9  procent van de Zwitsers en    42  procent van de Turken.

In   Ierland, Oostenrijk , Spanje en Denemarken denkt meer dan   20 procent van het publiek,   dat de  aarde  een maand nodig  heeft  om  een cirkel te maken rond de zon.

Ik   ontleen deze statistieken  aan “ The greatest show on earth” van Richard Dawkins.

Hugo van Reijen

37 REACTIES

 1. Evolutie zoals voorgesteld in dit stukje is natuurlijk op ieder niveau zeer onbewezen.

  De zgn. wetenschappertjes zijn zoals de machtswellustige kerkvaders van een pseudoreligie. Ze krijgen veel macht van het slaafse, gehoorzame volk.

  Kortom, het is Kali yuga, de winterse periode waarin domheid, grofheid, loopsheid en leugen regeren. Geen enkel probleem, God wil het zo dus gebeurt het zo.

  Liberty 5-3000 [2] reageerde op deze reactie.
  LvM [13] reageerde op deze reactie.

 2. Ik ben benieuwd hoeveel procent van de mensen geloven dat men in de Middeleeuwen zou hebben gedacht dat de aarde plat was. Ik denk vrij veel, aangezien deze onzin zelfs geschiedenisboekjes in is geslopen.

 3. Het is een stompzinnige uitspraak.
  Verander diersoorten in mens soorten en er is geen vuiltje aan de lucht, behalve dat al het leven afstamt van 1 en de zelfde cel of materie volgen uitleg en theorie big bang.
  Wat de grootste nonsens is maar bij gebrek aan beter als de waarheid geld.
  Het is net als met de klimaat gekte of religie.
  Gaat er tegen in en een meute van domheid [linkse mensen] proberen dat gene met je te doen wat vooral in de middeleeuwen een groot succes was.
  Wat die tijd de bijnaam donker gaf.

 4. Hoeveel procent van de mensen gelooft dat de meeste wetenschappers tegenwoordig niet denken dat vogels dinosauriërs zijn?
  Hoeveel procent van de mensen gelooft dat de baan van de aarde een cirkel is in plaats van een ellips (met of zonder maan)?
  Mischien het percentage mensen dat zich uit vroegere diersoorten heeft ontwikkeld! Of juist niet?

  Liberty 5-3000 [12] reageerde op deze reactie.

 5. @Liberty 5-3000 [12]:
  Cirkels zijn vierkant.

  Okay, slechte analogie. Maar vogels zijn geen dinosauriërs. Dat is hetzelfde als zeggen dat mensen apen zijn. Dat vogels geëvolueerd zouden zijn uit dinosauriërs is weer iets heel anders.

  @YaHozna [1]:
  Eens, maar waarom zou geloof in macro-evolutie minder zijn dan geloof in god? Miljoenen jaren micro-evolutie impliceert macro-evolutie. God is enkel op frustratie door afwezigheid van een zichtbaar/voelbaar hoger doel gebaseerd(al voel ik die wel degelijk). Of ga je me nu vertellen dat je kunt bewijzen dat God zoals jij die definieert bestaat?
  Oscar [14] reageerde op deze reactie.
  Mariposa [16] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [35] reageerde op deze reactie.

 6. @LvM [13]:

  Het probleem met de empirische zaken, waar de geesteszaken ook onder vallen, is dat het observeren het geobserveerde beinvloed.

  Vertel mij eens hoe je op een puur logische wijze voorbij het solipsisme bent gekomen. Ik kan nu alvast verklappen dat dit onmogelijk is. Ben je niet voorbij het solipsisme gekomen, dan is er geen moraal te formuleren. Het axioma dat er iemand buiten jezelf bestaat, omdat je het zo ervaren hebt, is gelijkwaardig aan het axioma dat God bestaat omdat je het zo ervaren hebt. Je hebt je eigen ervaring en het is ok om niet aan God te geloven, maar matig jezelf geen wijsheid aan omdat je er niet aan gelooft.

  LvM [15] reageerde op deze reactie.

 7. Het triestige is, dat veel mensen het niet eens erg vinden van zichzelf, dat ze essentiële dingen niet weten.
  Niemand weet uiteraard alles, en iets niet weten (hoe vanzelfsprekend ook) is geen schande, maar de leergierigheid staat bij velen op zo’n laag pitje, dat ze niet eens de moeite doen om iets bij te leren en zelfs trots zijn op hun onwetendheid.

  filmpjes en leesvoer op z’n homepage
  http://richarddawkins.net/

 8. @LvM [13]:

  ”Dat is hetzelfde als zeggen dat mensen apen zijn”

  Apen en mensen vallen binnen eenzelfde orde, die van de primaten. Voor cladisten zal vogel tot dinosaurier staan, zoals vleermuis tot zoogdier. En nee, de baan van de aarde om de zon is geen vierkant en ook geen cirkel.

  LvM [17] reageerde op deze reactie.

 9. @LvM [19]:

  Mijn uitgangspunt is dat ik eigenaar ben van mijn eigen lichaam. En dat niemand anders rechten mag doen gelden om mijn lichaam dan ik alleen. Ik ga uit van het bestaan van anderen door ervaring.

 10. @LvM [17]:

  Het is een beetje raar om mensen dom te vinden omdat ze bepaalde dingen niet weten! Zeker als blijkt dat de grootste schreeuwers het zelf ook niet echt blijken te weten! Niet weten of de baan om de aarde elliptisch is i.p.v. een cirkelvorm is even (on)belangrijk als weten dat de aarde deze baan zonder de maan kan blijven handhaven.
  Een huismus is ook geen brontosaurus, maar volgens cladisten wel een dinosaurus.
  Een vleermuis is een zoogdier. Een orka is geen vleermuis maar wel een zoogdier! Het uitsterven van alle zoogdieren m.u.v. een vleermuis wil nog niet zeggen dat de vleermuis geen zoogdier is! Wat jij eigenlijk zegt is dat een huismus geen dinosaurier kan zijn omdat cirkels immers geen vierkanten zijn. Tja, 2,5% debielen!

  Vraag me af wat de antwoorden van de auteur zelf zouden zijn geweest! Vraag me ook af wat het doel van dit stukje is!

  LvM [24] reageerde op deze reactie.

 11. @Mariposa [23]:
  Eens, ik heb ook niet anders beweerd.

  Maar Liberty 5-3000 beweerde “vogels=dinosauriërs” wat hetzelfde is als “cirkel=vierkant”. Dat is niet hetzelfde als “cirkel=vorm”.

  Het ging meer om de stelling:
  “De eerste menselijke wezens leefden tezelfdertijd als de dinosaurussen”
  Deze stelling heeft niets met kennis te maken, dat heeft met geloof vs. afwezigheid van geloof te maken.

  En de tijd die de aarde nodig heeft om om de zon heen te draaien kun je weten als je een paar seconden logisch nadenkt. De vorm van de baan van de aarde heeft weer met kennis te maken.

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 12. @LvM [24]:

  “Deze stelling heeft niets met kennis te maken, dat heeft met geloof vs. afwezigheid van geloof te maken.”

  Hoezo dat? Hoezo geloof? Mij dunkt gaat het in dit geval gewoon om een lacune in kennis. Van het type dat mensen van eind 19de eeuw tot het begin van de 21ste eeuw vaak dachten dat mensen in de Middeleeuwen over het algemeen zouden hebben gedacht dat de aarde plat was, terwijl zij echter destijds het Aristoteliaanse stelsel aanhingen, waarin uit werd gegaan van een bolvormige, statische, aarde als het middelpunt van de wereld.

  Heeft de opvatting als zouden Hitler en Napoleon tijdgenoten zijn geweest dan ook met geloof vs afwezigheid van geloof te maken of is dat simpelweg te verklaren als een lacune in kennis?

  LvM [26] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [25]:
  Omdat om een 6000 jarige leeftijd van de aarde en dinosauriër-botten te verklaren mensen en dino’s samen geleefd zouden moeten hebben.

  Hitler en napoleon als tijdgenoten heeft niets te maken met welke religie dan ook.

  Ook als het niet met geloof maar met lacune in kennis te maken heeft vind ik het ietwat dom, want het hoort toch bij een van dé vraagstukken (wat het eigenlijk niet meer zou moeten doen) van de mens.

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.

 14. @LvM [26]:

  “Omdat om een 6000 jarige leeftijd van de aarde en dinosauriër-botten te verklaren mensen en dino’s samen geleefd zouden moeten hebben.”

  Ja, maar dan heb je het over gelovigen die het scheppingsverhaal letterlijk en homodimensionaal nemen. Ik denk dat die groep mensen, veelal orthodoxe protestanten, niet zo groot is en dat de meesten uitgaan van een 4,5 miljard oude aarde waarop 3,5 miljard jaar lang leven, de eerste zoogdieren in het Carboon van het Paleozoïcum, aapachtigen in het Calabrien van het Pleistoceen, mensachtige apen in het Ionien van het Pleistoceen, aapachtige mensen in het Tarantien van het Pleistoceen en ‘moderne’ mensen aan het begin van het Holoceen.

  Gelovigen gelijk stellen met kwezels die geloven dat de wereld slechts 58 eeuwen bestaat is als een stroman neerhalen.

  LvM [28] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [27]:
  “Gelovigen gelijk stellen met kwezels die geloven dat de wereld slechts 58 eeuwen bestaat is als een stroman neerhalen.”

  Je gebruikt zelf een stroman. Ik heb nergens iets over gelovigen gezegd. Ik heb iets gezegd over geloven, met een implicatie naar het letterlijk geloven van het scheppingsverhaal.

  En het is kleingeestig om mensen die iets anders dan jou geloven geloven kwezels te noemen. In het ene of het andere geloven komt op hetzelfde neer: geloven. Blind geloof, zoals men dat bij religie tegenkomt, is een geestesziekte. Of dat nou letterlijk geloof in het scheppingsverhaal of geloof in het scheppingsverhaal als metafoor is maakt niets uit. Men kiest gewoon wat toevallig het beste uitkomt voor het gevoel. Dergelijke idioterie en opportunisme is wat étatisme in stand houdt.
  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 16. @LvM [28]:

  Ik ga uit van ervaring. En de rede. Maar ervaring hoort erbij.

  “Men kiest gewoon wat toevallig het beste uitkomt voor het gevoel.”

  Dat is dus wat ik onder een stroman versta. Je kiest een bepaalde categorie gelovigen, of vormen van geloof, uit en extrapoleert de karakteristieken die je meent aan te treffen naar gelovigen, of het geloof, in het algemeen.

  Trouwens, hoe ben jij voorbij het solipsisme gekomen? Enkel door logica?

  LvM [30] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [29]:
  Ik heb het over alle geloof. Alle dus. Geloof is Geloof. Alle geloof heeft een enkele en dezelfde karakteristiek: geloof. Absoluut.

  Een waarom kom je de hele tijd met voorbij solipsisme komen? Dat is schier onmogelijk. Het is ook irrelevant. Als solipsisme is, dan is alles voor mijzelf, en alles wat ik wil dat geldig is, is geldig, of beter gezegd, de kwestie geldigheid is irrelevant. Dat geldt dus ook voor een morele theorie. Als solipsisme niet is, dan kan men een geldige morele theorie formuleren.

  “Voorbij solipsisme komen” -vooral dit zien als een vereiste- is een mooi voorbeeld van frustratie over afwezigheid van een zichtbaar/voelbaar hoger iets.
  Oscar [31] reageerde op deze reactie.
  hugovanreijen [37] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.