Paniek-NIETRED: Onderstaande adviezen kunnen zeer waardevol blijken. Overweeg daarom zelf welke maatregelen u nuttig lijken. Misschien hebt u zelfs aanvullingen.

Beste familileden, vrienden en kennissen. Een paar jaar geleden heb ik aan verschillenden van jullie laten weten dat ik verwacht dat we binnenkort economisch zwaar weer krijgen. Door sommige ben ik toen hiervoor toegelachen. Helaas is mijn voorspelling van toen uitgekomen. Na lang nadenken heb ik besloten om jullie bij deze te laten weten dat ik verwacht dat we binnenkort economisch nog veel zwaarder weer krijgen dan wat we tot nu toe hebben gezien. Dit ondanks het grote aantal positieve berichten die we van de overheid via de media ontvangen, dat we uit het economisch dal kruipen. Reden voor de kredietcrisis is dat we met name de laatste 20 jaar veel te veel geld voor “zwendelpraktijken” hebben geschapen. Met de “reddingsprogrammas” voor banken hebben we het schuldenprobleem nog veel groter gemaakt dan dat die al was en de noodzaak tot oplossen van het probleem voor ons uit geschoven. Het schulden en derivaten (financiële producten met een hoog risico) is nu zo groot geworden dat hele systeem instabiel is geworden. Hieronder geef ik een paar adviezen hoe je jezelf en je gezin zoveel mogelijk kunt beschermen tegen de crisis die binnekort vermoedelijk komt. Uiteraard hoop ik net als jullie dat de diepe economische crisis niet komt.
 
Netwerk
Beste bescherming tegen de crisis die vermoedelijk binnenkort compleet wordt, is te zorgen voor een netwerk van mensen om je heen waar je op terug kunt vallen als dit nodig is. Uiteraard geldt dit ook andersom dat mensen die het nodig hebben ook op jou terug kunnen vallen. Dit kan bestaan uit het beschikbaar stellen van middelen, maar ook leveren van diensten en al het andere wat nodig is.

Verhuizen
Voor degene die plannen hebben om te gaan verhuizen is het uitdrukkelijke advies om eerst je eigen woning te verkopen, voordat je een andere woning koopt. Als je dit niet doet loop je een hoog risico dat je de eigen woning niet verkocht krijgt, of voor een veel lagere prijs dan wat je verwacht had. En hierdoor zeer veel geld gaat verliezen.

In de afgelopen vijftien jaar zijn de prijzen van woningen in Nederland tweeenenhalf maal zo duur geworden dan wat ze waren. De prijzen van woningen bestaan in ons land nu gemiddeld voor een derde uit gebakken lucht. In Amsterdam bestaan de prijzen van woningen gemiddeld zelfs voor de helft uit gebakken lucht. Reden waarom dit heeft kunnen ontstaan is dat we woningen financieren op basis van marktwaarden in plaats van reëele bouwkosten excl. grond. Ook het IMF verwacht dat de prijzen van woningen in Nederland binnen redelijk korte termijn met een kwart zullen dalen. Zo lang je niets hoeft te verkopen is er niets aan de hand.

Spaar en beleggingasdvies
In de periode van april tot en met september van dit jaar zien we dat de beurskoersen van 200 naar 300 punten zijn gestegen. Dit lokt met name kleine beleggers uit om nu ook in te stappen. Uitdrukkelijk advies is om dit niet te doen. Sterker nog het advies is om de aandelen, obligaties en opties etc. die je bezit voor half oktober 2009 te verkopen. Stijging van de beurskoersen is nergens op gebaseerd. Er is een hoog risico dat de beurskoeren binnenkort met de helft of meer gaan dalen / de grote jongens zijn nu zelf op de achtergrond hun aandelen massaal aan het verkopen, dit lijkt mij duidelijk genoeg.

Voor degene die geld op een betaal- of spaarrekening bij een bank hebben staan en ook nog een hypotheek hebben. Is het advies om dit geld bij dezelfde bank als die waar je de hypotheek hebt lopen te zetten. De garantieregeling dat de eerste € 100.000 die je op een betaal- of spaarrekening bij een bank hebt staan door de overheid gedekt is klink leuk, maar is bij grote calamiteiten niet haalbaar. Door geld bij dezelfde bank neer te zetten als waar je een hypotheek hebt lopen, kun je een vorm van “retentierecht” toepassen. Stel je hebt een hypotheek van € 100.000 en € 10.000 op een betaalrekening staan. Als de bank failliet gaat ben je normaal gesproken je geld kwijt. Met voorgenoemd advies is dit in liquide middelen gezien nog steeds zo, alleen daalt je hypotheek nu naar € 90.000. Per saldo geeft dit advies je dus de beste bescherming dat de door jou zuur verdiende geld niet in rook op gaat. Het bovenstaande advies heeft ook als voordeel dat als je niet meer bij je geld kunt, om dat het monetaire systeem plat ligt. Je nog steeds aan de verplichting om hypotheek rente te betalen kunt voldoen. Het geld wat hier voor nodig is, staat al bij de bank aan wie je deze rente moet betalen.

Dringend advies is om nu ook geen lijfrente te kopen en premies voor aanvullende pensioenen te betalen. De garantie dat je dit geld ooit nog terug ziet is tot de seconde dat je dit geld naar de verzekeraar over maakt. Begin dit jaar heb ik met diverse pensioenboeren gesproken en geen mogelijkheden gezien om je pensioengelden te beschermen als die bij een verzekeraar staan. Anders dan het van een beleggingsrekening af te halen en te verschuiven naar een vorm van liquide middelen die bij de verzekeringsmaatschappij blijven staan.

Door diverse mensen wordt geadviseerd om goud te kopen. Mijn indruk is als je hier nu nog aan moet beginnen, je al veel te laat bent. De prijs van goud is de laatste paar jaar verviervoudigd. Hier komt bij dat je goud niet kunt eten. Het is belangrijker om iets van reëele waarden in huis te hebben. Als je toch graag iets in goud wil beleggen, zorg dan dat je echt goud in handen krijgt en geen genoegen neemt met  beleggingspapieren en of getallen op een beeldscherm waarbij beloofd wordt dat voor jou in goud wordt belegd. Als puntje bij paaltje komt is er voor jou alleen maar een loze belofte en geen goud.

Voorraden
Volgens diverse onderzoeken is de omvang aan voorraden die de meeste mensen thuis hebben klein. Als de winkels een paar weken niets meer leveren, omdat het monetaire systeem plat ligt, vallen er al vele slachtoffers. Beste wat je hiervoor kunt doen is te zorgen dat je thuis voorraden eten etc. hebt, zodat je minimaal een aantal weken, liefst een aantal maanden door kunt.

Tips voor voorraden:
– Hou thuis contant een paar duizend euro aan.
– Koop een paar voorraad rekken.
– Koop een noodkookvoorziening met gas etc. dat je die ook (voor kamperen) kunt gebruiken.
– Koop voorraad rijst, spageti, macaroni (> 1 jaar).
– Koop voorraad overig lang houdbaar eten.
– Koop voorraad schoonmaak, verzogingsartikelen, medicijnen en vitaminen.
– Koop zaden om zelf eten te kunnen verbouwen.
– Koop een met de hand opwindbare radio.
– Zorg voor een voorraad warme truien en dekens etc.
– Overig.

Het grootste deel van de bovenstaande punten hebben betrekking op eenmalig naar voren halen van je besteding aan dingen die je normaal toch nodig hebt. Een klein deel van de bovengenoemde punten geef je in de loop van de tijd maar weg aan een goed doel of zo, als mocht blijken dat ze niet nodig waren geweest.

Grote dure dingen kopen
Advies is om nu geen grote dure dingen, zoals bijvoorbeeld een auto, boot, caravan, cursus, strippekaart bij de schouwburg etc. te kopen, als dit nu niet direct hoeft. Haal geen verplichtingen zoals leningen hiervoor op je nek als dit niet hoeft. Probeer van verplichtingen af te komen als dit nog kan.

Vaccinatie
Dit jaar worden een paar grote vaccinatieronden gehouden, zoals baarmoederhalskanker vaccinatie bij jonge meisjes (in de wandelgangen hoor ik dat de overheid ook zoiets voor jongens wil doen) en nu voor de Mexikaansegriep. Mijn gevoel zegt dat dit grote nepperij is, dat je met deze vaccinaties juist extra groot risico loopt dat je ziek wordt. Reden voor mijn argwaan is het volgende. Er was slechts één geval van Varkensgriep en toen werd al gesproken over gevaar voor een pandemie. Ook was de vaccinatie voor deze nieuwe griep er al eerder dan de griep zelf, hoe kan dit? De farmacheutische industrie is in elk opzicht gevrijwaard voor eventuele gevolgschade van de vaccinatie, jaja? Heb thuis op mijn PC een hele waslijst aan onderzoeken staan waaruit blijkt dat vaccinatie niet veilig is. Kortom bij mij blijft de spuit er uit.

Dringende advies is om liefst voor half oktober 2009 de
hierboven genoemde punten geregeld te hebben!!!

Hopende jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,
met vriendleijke groet, Hans

Auteur: H v S / M & M van den Heuvel.
—————————————————————– zie ook:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/03/wat-kun-je-doen-om-de-crisis-door-te-komen/#more-58689

35 REACTIES

 1. @Nico de Geit [26]:

  grote partijen zijn er al uit. de volumes zijn klein. het si de kleine man die nu meespeelt en zwaar gaat verliezen en de beurs is dus makkelijk maniplueerbaar door de wall-street jongens.

 2. dank voor de tips.
  Als jullie willen beleggen, koop dan land. Ik zal uitleggen waarom:

  Wat mij opvalt op de Veluwe dat het langzaam maar zeker een aangeharkt park wordt. Natuurlijk gun ik het de bezoekers/touristen dat zij kunnen genieten van de hei, de beken etc. Ik zult beschrijpen dat ik op de Veluwe woon.

  Wat ik echter niet snap is dat mensen, die hier komen wonen paarden en andere dieren meenemen en daarvoor de nodige ruimte creeren (stal en weidegang). Vervolgens worden zij lid van een gemeenteraad en stemmen er mee in dat de boeren moeten vertrekken. Dat boeren nodig zijn om hun paarden van hooi en stro te voorzien gaat er niet in. Vervolgens gaat men naar huis en eet bijvoorbeeld aardappels. Zelf heeft men geen moestuin, dus de aardappels en groente haalt men bij AH.
  ’s avonds wordt er gepraat over het feit dat over vijftig jaar de olie op is = vervoers mogelijkheden. Men heeft nog geen zonnenpanelen op het dak en geen bio gas of zo in de tank van de auto.

  Met andere woorden: men is in staat om hun eigen voedselvoorziener, de boer om de hoek, weg te sturen.

  Dus hoe deze mensen denken? ik heb geen idee. Men is in iedergeval te ver afgeraakt van hun eigen basis behoeftes, zoals een dak boven het hoofd, eten en drinken = land. Op het land kun je een huis bouwen, een moestuin beginnen, etc. Dat hoef ik jullie niet te schrijven.

  Misschien is het een idee om land te kraken, waar een jaar lang niets mee is gedaan. of mag ik dit soort ideeën niet schrijven?
  m.vr.gr. Trui

 3. bedankt voor alle tips.

  als ik jullie was, dan zou ik beleggen in landbouwgrond. De heer Hennie van der Most heeft al hierover gesproken met het ministerie EZ. Hij stelde voor dat de minister van financiën grond opkoopt van particulieren.
  zie: http://www.watvindtnederlandervan.nl/index.php?fPID=Forum&fID=232

  Een basis behoefte is voedsel. Er wordt gezegd dat de olie over vijftig jaar op is, dus hoe wij ons voedsel vervoeren is nog de vraag. Aangezien vervoer op dit moment niet is geregeld, kan ik jullie aanraden om landbouwgrond aan te schaffen, waar het één en ander op verbouwd en gebouwd kan worden.

  Ik vind het ontzettend jammer en onbegrijpelijk dat boeren door bijvoorbeeld de gemeente Epe worden verzocht te vertreken, omdat het land door organisaties zoals Mooi Gelderland en Natuurmonumenten een andere bestemming krijgt. De kennis die de boeren hebben om de landbouwgrond bruikbaar te maken en te onderhouden gaat verloren.

  henk [35] reageerde op deze reactie.

 4. @trui [34]:

  Ik ben het zeer mee eens dat boeren in het nauw gedreven worden. En dat natuurbeheer word ik al helemaal ziek van. Natuur is lexibeler dan wij kennelijk.

  Dus op naar het gecultiveerde land. Liefst wel zo biologisch mogelijk. Alles in Balans. Eerlijke prijs voor spulen. Ik koop al jaren gewoon mijn groentes bij de boer. Leker direct om de hoek. heeft hij meer geld en ik vesrse waar uit de buurt.
  Ik hoef nl geen sperzieboontjes uit Keniageen frambozen in oktober.

Comments are closed.