Getrouwd_Cart_positions_excusesEr blijken voorzichtige toenaderingspogingen tussen Agnes Jongerius en Geert Wilders plaats te vinden om samen een afspraakje te maken.

Agnes (FNV) heeft al gezegd dat ze het doet met de “duvel en zijn ouwe moer” om haar doel te bereiken. Collega Bert van Boggelen van het CNV wil dat niet omdat hij Geert ziet als een principiële tegenstander, los van het gemeenschappelijk doel.

 Komt ook hier de vraag of het goed of verstandig is om een gezamenlijk doel na te streven met een partij waarmee je het op andere punten volledig oneens bent.

Dit is een vraag waar het libertarisme ook vaak tegenop loopt. Pas geleden kwam dat nog aan de oppervlakte in de reacties en commentaren op de VrijheidsParade. Het thema was: “Vrijheid”. Een behoorlijk groot percentage van de demonstranten had echter een heel ander begrip over vrijheid; namelijk in de geest van de “Vier grote vrijheden” van politicus Roosevelt, waarvan er minstens twee strijdig zijn met de vrijheid van anderen, en dus strijdig met het libertarisch ideaal. Het libertarisme streeft de vrijheid van ALLE mensen na, en tolereert geen enkel initiatief van geweld tegen wie dan ook.

 Grote massa’s volk kennen of begrijpen dat verschil (nog) niet. Zij zien alleen maar libertariërs die een klein deel vormen van een grote socialistische groep en trekken dan de foutieve conclusie dat die libertariërs al de andere socialistische methodes en doeleinden goedkeuren. Waarna dan de mogelijkheid volgt dat het libertarisch ideaal niet meer serieus genomen wordt.

 Op het gebied van “persoonlijke vrijheden” hebben libertariërs een aantal doeleinden die socialisten ook zeggen na te streven, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drugsgebruik, euthanasie en dergelijke. Net zoals conservatieven gelijke Libertarische doeleinden hebben op economisch gebied.

 Willen libertariërs iets organiseren om de Libertarische doelen naar buiten kenbaar te maken, dan moet met dit feit rekening gehouden worden en oplossingen gevonden om die duidelijkheid ook uit te dragen naar mensen die nog niet volledig op de hoogte zijn. Anders is de kans groot dat het tegengestelde resultaat wordt bereikt, en misschien erger nog leidt tot interne frustraties en misverstanden.

Ideeën daarvoor zijn welkom!

—————————————————- 
 http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/10/101009_fnv_pvv_samenwerking.html

29 REACTIES

 1. “de duvel en zijn ouwe moer”

  Dat vat ik op als een uiting van (onbewust) antisemitisme. De Joden hebben ‘de duivel tot vader’ aldus Jezus van Nazareth, en Wilders is een (mogelijk deels Joodse) zionist die Israël het allerbelangrijkste op de wereld vindt.

  Nu komt Jongerius voorbij en zij gaat praten met “de duvel en zijn ouwe moer”, ze bedoelt de pro-Israëllobby die Israël wil oprichten voor de komst van de ‘ware messias’?

  Als mijn visie niet klopt, wie is dan “de duvel en zijn ouwe moer”?
  Caroline [20] reageerde op deze reactie.

 2. “Op het gebied van “persoonlijke vrijheden” hebben libertariërs een aantal doeleinden die socialisten ook zeggen na te streven, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drugsgebruik, euthanasie en dergelijke.”

  Dat streven socialisten helemaal niet na. Al die persoonlijke vrijheden worden, als ze de ondermijning van de westerse beschaving niet dienen, terug gedraaid zodra socialisten aan de macht zijn.

  LvM [5] reageerde op deze reactie.
  Devidas [8] reageerde op deze reactie.

 3. Ik vind het sluiten van een pact met groeperingen die op velerlei terrein anders denken verdedigbaar.
  Kijk bv naar de EUSSR; ook veel linkse tot extreemlinkse groeperingen zijn het op dit punt met libertariers eens.
  Dit terwijl men op andere punten mijlenver uit elkaar ligt.
  Ik kan me dus voorstellen dat je bij dit soort items samen optrekt. De gevestigde macht heeft alleen maar voordeel als ze mensen tegen elkaar kunnen blijven uitspelen.

  Verder kun je natuurlijk ook altijd je standpunten op fora met relatief veel andersdenkenden voor het voetlicht gooien.
  Discussies met andersdenkenden kunnen soms verhelderend zijn als je er voor open staat.

  Geert Wilders doet dit dus goed alhoewel ik zijn geschuif naar links niet zo kan waarderen. Maar ja het blijft politiek.

 4. @Oscar [3]:
  “Op het gebied van “persoonlijke vrijheden” hebben libertariërs een aantal doeleinden die socialisten ook zeggen na te streven, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drugsgebruik, euthanasie en dergelijke.”

  Volgens mij is “zeggen” intentioneel.

  Met socialisme komt inderdaad een sterke neiging tot of volledige omarming van opportunisme. Of eenvoudig idioterie.
  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 5. Nou moet ik zowel Agnes Jongerius en Geert Wilders niet, maar het valt wel op dat de radio propaganda show genaamd “het nieuws” maar al te graag de quote “Met Geert Wilders werk je niet samen” gebruikt. Eff alle politieke partijen, waarvan de FNV er IMO ook 1 is, duidelijk maken dat de PVV not done is…

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Ewt [6]:

  Ja, en de vraag is waarom. Wilders is bijna net zo sociaal-democratisch als al die andere partijen en haalt wat dat betreft zelfs de VVD links in. Het zal wel te maken hebben met de xenomanie van die andere partijen. @LvM [5]:

  Ja, maar ze zeggen het laatste tijd zelfs niet meer. Als Groen Links een voorstel doet dan betreft het meestal het versoepelen van het softdrugsbeleid + regulering door de overheid. Een soort staatskoffieshops. Kom bij hen niet aan met een voorstel om ook de harddrugs te legaliseren en wel zónder gemeentelijke verkooppunten. Verder hebben nogal wat socialisten de afgelopen 40 jaar de vrijheid van meningsuiting onderdrukt.

 7. @Oscar [3]:
  Het probleem met (extreem-) links is dat ze het nut van (volledige)eigendomsrechten niet inzien en de economische dynamiek die ermee gepaard gaat niet begrijpen.
  Een communist (en een gefrustreerde sociaal-democraat waarschijnlijk ook wel) zal je er best van kunnen overtuigen dat hij liever kan overstappen naar socialistisch anarchisme of anarchosyndicalisme. De liefde voor de staat zit minder diep bij links dan je zou denken. Maar zo een klassiek linkse anarchist zal je nooit kunnen bewegen naar het libertarische minarchisme of anarcho-kapitalisme. De afkeer tegen volledige eigendomsrechten(en de samenleving die dit voortbrengt) zit zo diep in het linkse gedachtegoed, dat krijg je er zeer moeilijk uit.
  Als dit vraagstuk opgelost zou worden, die aversie tegen eigendomsrechten, dan zou het libertarisme een flinke groei kunnen meemaken.

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 8. Het principe van eigendom zou veel meer op morele gronden moeten worden verdedigd dan praktische.
  Als ik http://aynrandlexicon.com/lexicon/property_rights.html lees dan zie ik dingen staan als:

  “Since man has to sustain his life by his own effort, the man who has no right to the product of his effort has no means to sustain his life.”

  Klinkt toch niet helemaal waterdicht, als ik 100 euro jat van een miljonair valt hij niet spontaan dood neer.

 9. @Devidas [8]:

  ” De liefde voor de staat zit minder diep bij links dan je zou denken.”

  Ja, en daar zie ik nog wel een kans. Wat mij betreft mag links zodanig radicaliseren dat het allemaal anarcho-syndicalisten worden. Dan nog even overtuigen van natuurrechten en klaar! Het allergrootste probleem is niet de proletarische SP-stemmer, maar de heersende pseudo-elite en degenen die daar graag bij willen horen.

 10. “Een behoorlijk groot percentage van demonstranten”

  Hub, Welke demonstranten? Het was geen demonstratie, behalve in vorm. Het was een parade. We stonden niet tegen een gebouw aan te bleren. We liepen met mekaar in een gemeenschappelijk streven om persoonlijke vrijheid op de kaart te zetten en de absurditeit van het huidige denken aan te kaarten.

  Welke criteria hanteer jij eigenlijk als zijnde groot percentage en waar leidt je de conclusie dat het zelfbenoemde grote percentage mensen daar voor de woorden van een oorlogszuchtige en economische zwakbegaafde politicus stonden? Komt weer een beetje op dezelfde zwakke vergelijking uit tussen bepaalde kledij, een interpretatie op de tekst van een spandoek en het socialisme uit.

  Wat een ongelofelijk onzinnige vergelijking. Ik krijg een beetje Geert Wilders gevoelens bij dit soort opmerkingen. Oftewel populistisch geneuzel om het libertarische volgvolk tevree te stellen. Zal wel aan mij liggen verder……

  Ik begin steeds meer het idee te krijgen dat dit geen site is voor vrijheid, maar een site tegen socialisme. Het fundamentele verschil zit hem in de intentie. De intentie lijkt hier wel te zijn, om alles wat verkeerd is af te zeiken. Helaas herken ik weinig constructieve bijdragen, behalve de af en toe interessante filosofische discussies hier. Concreet zie ik weinig. Maar wel lekker lopen mauwen op een geheel individualistische groep mensen die het op een andere manier proberen. Hiermee breek je meer af dan dat je meehelpt op te bouwen. Daarnaast is jullie meerdere malen duidelijk gemaakt dat ook jullie inbreng welkom is tijdens een bijeenkomst. Helaas heb ik niemand binnen libertarische kringen mogen verwelkomen. Maar wel achteraf afzeiken omdat het gebeuren niet libertarisch genoeg was. Ik kan hier alleen maar erg droevig van worden.

  Verder valt me op dat de discussie hier blijft hangen in hetzelfde. Het gaat altijd over een -zo geïnterpreteerde homogene- groep mensen met een bepaald label, die het allemaal slecht doen en er niks van begrijpen. Maar wel lekker keuvelen over hoe individualistisch libertariërs zijn. Dan vraag ik me af hoe individualistisch er werkelijk gedacht wordt door de mensen die zo reageren. Want het is altijd oh zo makkelijk om over jezelf te praten als individu, maar die ander, die moet wel socialist zijn.
  Oscar [12] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [17] reageerde op deze reactie.
  LvM [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Michel [11]:

  “Ik begin steeds meer het idee te krijgen dat dit geen site is voor vrijheid, maar een site tegen socialisme.”

  Neem me niet kwalijk, maar als je voor vrijheid bent, dan ben je automatisch tegen communisme, democratie, fascisme, nationaal-socialisme en sociaal-democratie. Van de schadelijkheid en schandelijkheid van communisme, fascisme en nationaal-socialisme zijn de meeste mensen wel van overtuigd. Dus dienen wij onze pijlen op democratie en sociaal-democratie te richten.

  “Daarnaast is jullie meerdere malen duidelijk gemaakt dat ook jullie inbreng welkom is tijdens een bijeenkomst.”

  Ik zou heel erg graag tegen de sociaal-democratie willen demonstreren. VVD weg ermee!

  Michel [15] reageerde op deze reactie.

 12. Komt ook hier de vraag of het goed of verstandig is om een gezamenlijk doel na te streven met een partij waarmee je het op andere punten volledig oneens bent.

  Nou en? Tijdelijke bondgenoten hebben soms heel veel bereikt. Mijn favouriete voorbeeld is de vrijheid van onderwijs. Wij vinden het heel normaal en een groot goed, dat wij zelf kunnen bepalen waar we onze kinderen naar school doen.

  De realiteit is dat dat niet vanzelfsprekend is. In veel westerse landen MOET je je kinderen naar school doen waar de staat dat bepaald. In Nederland is dankzij een verbond tussen de liberalen en christenen dat in de grondwet gekomen. Een verbond omdat de socialisten tegen vrijheid (van onderwijs) zijn om tal van redenen (collectivisme, egalisatie, lerarenvakbonden en anti-christelijkheid). Beide partijen hadden geheel andere motivaties en zijn en waren het fundamenteel oneens over heel veel andere zaken.

  Toch ben ik heel blij dat ze dat gedaan hebben.

  R. Hartman (NI) [14] reageerde op deze reactie.
  LvM [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Armin [13]: Tja, Armin, in NL is het dan ook lood om oud ijzer; alles is immers staatsonderwijs, met allemaal dezelfde uitermate propagandistische lesboeken die nu ook nog eens ‘gratis’ zijn en daarmee volledig door de staat gedicteerd worden.

  Dus of je nu naar de school om de hoek of die in het volgende dorp gaat is nauwelijks relevant. En dan kun je het net zo goed vrijlaten; lijkt het ook nog of je het gepeupel weer een dienst (privilege!) bewijst.

  ‘Vrijheid van onderwijs’ is een gedrocht, dat alleen benoemd is om aan te geven dat de overheid dit toestaat. Normalerwijze zou dit een no-brainer moeten zijn, en dus niet eens benoemd hoeven te worden.

  Armin [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [12]:

  “Neem me niet kwalijk, maar als je voor vrijheid bent, dan ben je automatisch tegen communisme, democratie, fascisme, nationaal-socialisme en sociaal-democratie.”

  Klopt. Maar het VOOR iets zijn resulteert in het creëren van, en het TEGEN iets zijn, resulteert in het neerhalen van. En daar bereik je mijns inziens niks mee. De perfecte balans zit tussen beide in.

  Neem als voorbeeld de anti-fascisten. Door hun sterke anti-gehalte hebben ze waarschijnlijk zelf niet eens door, dat ze in feite dezelfde tactieken gebruiken als hetgeen ze bevechten. En dat door het bevechten van mensen je niet open staat tot constructieve acties.

  Helaas zie ik nog steeds totaal ongefundeerde beweringen verschijnen die de VP en de mensen die meeliepen in een hoekje willen plaatsen. En volgens mij volgt dat uit angst voor corrumperende invloeden op het heilige libertarisme, en niet uit liefde voor de de vrijheid. Waar de ene dus een anti-reactie is, en de tweede uitgaat van de eigen ideeën en creaties, en niet puur reactief is.


  Reactie op het artikel:

  Ik ben een groot voorstander van samenwerken. Ik vind dat mensen maar eens uit het hokje moeten willen stappen die ze zelf hebben geschapen. Mijn suggestie is om mee te beginnen om van etatisme te spreken in plaats van socialisme. Socialisme is een heel breed begrip dat op vele verschillende manieren geïnterpreteerd wordt. En als het doel is om mensen in contact te brengen met het libertarisme als samenlevingsvorm, dan zou het goed kunnen helpen om mensen niet weg te zetten in een isme dan wel mensen met socialistische ideeën af te keren van een constructieve dialoog.

  Daarnaast gaat het niet om de ideologie an sich, maar om de concrete uitkomsten daarvan. Als je dan weigert samen te werken om die doelen te bereiken, dan bereik je op de lange termijn helemaal niks. En laten we wel wezen, het libertarisme heeft niet de naam om eventjes ineens een mega aanhang te verwachten die samenwerken overbodig maakt.

  Overigens denk ik niet dat samenwerken ooit overbodig wordt. De notie dat je alleen als grootste partij iets gedaan krijgt, roept bij mij democratie / het recht van de meerderheid op, en is dat juist niet iets waar het libertarisme tegen ageert? Met de stelling dat je wacht tot je genoeg aanhangers hebt, zit dus fundamenteel iets fout.

  Als je je daarnaast afsluit voor samenwerking omdat je het niet op alle fronten eens bent, dan moet je bij deze http://www.vrijspreker.nl afsluiten, omdat niemand het hier ooit 100% eens zal worden op alle vraagstukken die je in het leven zal tegenkomen. Dat roept de vraag op, waar ligt de grens. Mijns inziens is deze geheel persoonlijk. Ik respecteer ieder zijn mening hier, en dit is ook maar geheel mijn mening.

  Mijn doel is een echte revolutie in het denken, en die revolutie komt van binnenuit. De uitkomsten van die revolutie is bij iedereen anders, maar als deze vanuit oprechte introspectie en liefde voor de medemens komt dan is het altijd de juiste weg die je bewandeld. Hypocrisie is mijn tegenstander, al ben ik meer bezig met oprecht zijn, als tegen hypocrisie zijn. Daar bereik je namelijk veel meer mee.

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 15. @Michel [15]:

  “Mijn suggestie is om mee te beginnen om van etatisme te spreken in plaats van socialisme.”

  Een demonstratie tegen etatisme én tegen de staat. Lijkt me goed idee. Aangezien het dan duidelijk omschreven is waartegen gedemonstreerd wordt ben ik misschien zelfs wel bereid om, hand in hand, als broeders en zusters, op te lopen met anarcho-syndicalisten, neo-punks, neo-hippies, petjesdragers en sjofelmensen. Vraag me af of een dergelijke demonstratie überhaupt al eens in Nederland heeft plaatsgevonden.

  “Mijn doel is een echte revolutie in het denken, en die revolutie komt van binnenuit.”

  Dat is ook mijn doel. Zonder de revolutie in mijn denken zat ik hier niet.

 16. @Michel [11]:
  “Welke demonstranten? Het was geen demonstratie, behalve in vorm”.
  Hoe bedoel u? Wilde de parade NIETS tot uitdrukking brengen? En de spandoeken ook niet?
  “…… daar voor de woorden van een oorlogszuchtige en economische zwakbegaafde politicus stonden….”
  Waar heb je dat gelezen?

  Ik begrijp jouw hele commentaar niet. Lees het artikel nog eens. Misschien kom je dan tot de conclusie dat ik heel positief sta tegenover de organisatie van deze parade.
  Dat er bij diverse mensen het gevoel ontstond dat ze in een socialistische optocht zaten, is gewoon een feit.

  Mijn opmerkingen, en ook het verzoek aan het eind, zijn dan ook bedoeld om een volgende actie zoveel mogelijk van deze negatieve bijverschijnselen te voorkomen of op te vangen.

  De manier waarop jij hier reageert, doet de zaak van de vrijheid geen goed.

  Michel [19] reageerde op deze reactie.

 17. @Michel [11]:
  Beoordeel dan eens wat minder selectief. Hoeveel artikelen hebben hier nou werkelijk een directe anti-socialistische inhoud?

  Volgens mij niet het overgrote deel. Er zijn dan wel een aantal anti-socialistische artikelen, maar anti-socialisme is nu eenmaal een fundamenteel aspect van het pleiten voor vrijheid.

  “We liepen met mekaar in een gemeenschappelijk streven om persoonlijke vrijheid op de kaart te zetten en de absurditeit van het huidige denken aan te kaarten.”
  Daar heb ik respect voor. Dat was echter bij vele meelopers(verrek, dat is een mooie woordspeling die ik daar ff neer heb geplempt) niet het geval. Je lijkt een IS met een OUGHT te verwarren.

  @Armin [13]:
  Waarom bestaat er dan een functie “leerplichtambtenaar”? (Is geen wijsneuzerij, ik weet het daadwerkelijk niet)

  Armin [22] reageerde op deze reactie.

 18. @Hub Jongen [17]:

  Nou heel simpel. Waar haal jij vandaan dat mensen die meeliepen met de Vrijheidsparade in de lijn van de ideeën van Roosevelt denken? Dat is volgens mij een projectie die voortvloeit uit de discussies op deze site, die mijns inziens al gebaseerd waren op hele slechte aannames op basis van uiterlijk.

  Dat daargelaten. Mijn reactie was behoorlijk ad hoc. En de lijn van het artikel steun ik verder, zoals uit mijn 2e reactie mogelijk valt te halen. Een beetje projectie-gedrag van mijn kant.

  Roosevelt was toch de president die met zijn handelen de VS in een onnodig lange depressie gestort heeft. Zijn handelen is daar debet aan geweest door zijn federale aanpak en hetzelfde verdwaalde idee dat je door het “stimuleren” van de economie een economie kan helpen. http://hoosierpundit.blogspot.com/2009/03/ucla-study-fdr-prolonged-great.html

  Hij heeft ook zijn best gedaan om de VS in de oorlog te storten met Japan en Duitsland om de oorlogsindustrie op poten te helpen, en het resultaat daarvan mogen we vandaag de dag nog bewonderen.

  Daarnaast is zijn beslissing om alle Japanners in de VS in concentratiekampen te zetten ook niet een hele goede getuige van karakter.

  Wat ik overigens nog toe wil voegen aan de discussie is dat elementen als Vrijheid van onderwijs behoorlijk breed gedragen worden in Nederland. Elke ouder zal namelijk zeggen dat zij zelf het beste weten wat voor soort onderwijs hun kind dient te volgen. Mogelijk zijn dit speerpunten waarmee een libertarische beweging zou kunnen floreren. Samenwerken is dan onvermijdelijk en kan alleen maar positieve uitwerkingen hebben gezien de huidige bedenkelijke staat van het onderwijs.

 19. @R. Hartman (NI) [14]: Nou, kijk eens bij de buren en je zult zien dat vrijheid van onderwijs een zeer groot goed is. Natuurlijk is er veel aan te merken op ons onderwijs, maar er zijn wel degelijk goede en slechte scholen. Neem bijvoorbeeld zwarte scholen met veel achterstandsleerlingen. Nu kunnen ouders die mijden.

  Of gewoon een school keizen waar de vriendjes van je kinderen ook heen gaan. Of een school waarvan jij weet dat ze een goede leraar hebben. Of die gewoon handig ivm je werk is. Of flexibel is met ophalen. Etc Noem maar op. Ouders in Nederland kiezen heel vaak bewust voor een school.

  In de VS kan dat bijvorobeeld niet. Je zult moeten verhuizen als de school je niet bevalt. In de VS is het nog erger in de zin dat bekend slechte leraren niet ontslagen kunnen worden én dat jij als ouder er niets aan kunt doen. Anders dan verhuizen. Deze leraren weten dat en staken dan ook bijna jaarlijks. Bij ons de de buurt was het in bijna alle districten weer raak.

  In Nederland kun je verder als Christen je kinderen naar een Christelijke school sturen, als Jood naar een Joodse school, Als vrijzinnig persoon naar een monetsorie school etc. In de VS is er enkel staatsonderwijs. Tenzij je een zeer dikke beurs hebt.

  Ook mag iedereen een school starten in dit land. Ja, er zijn veel regels, maar het mag en gebeurt toch nog steeds. In de VS kan dat niet, want die scholen krijgen geen geld van de staat. Resultaat is dat enkel de zeer rijken die scholen kunnen betalen, want de rest van de bevolking oet immers anders twee keer schoolgeld betalen: via de belasting en privaat.

  De PvdA probeert al decennia exact omwille van deze feiten de vrijheid van onderwijs kapot te maken. Zo kunnen leerlingen gespreid worden, uniformiteit op scholen afgedwongen worden, etc.

  Je onderschat echt de kracht van vrijheid van onderwijs zoals wij dat kennen. En dat si gevaarlijk, want daardoor kan het veel makkelijker afgeschaft worden. Nu al heeft de PvdA in de randstad al zaken als verplichte tijdvensters waarin je je maar kunt aanmelden, etc. Allemaal om die vrijheid maar te beperken.

  R. Hartman (NI) [26] reageerde op deze reactie.

 20. @LvM [18]: De vrijheid van ondrwijs zoals wij die kennen zegt dat iedereen een school kan starten (en dat ouders dan niet hun met eigen belastinggeld opgehoeste vergoeding voor het lesgeld kwijtraken) en dat jij als ouder zelf je school mag uitkiezen.

  Dat zelf een school starten gebeurt inderdaad niet zo vaak meer (Maar het gebeurt nog steeds af en toe!), maar het zelf een school uitkiezne iws wat vrijwel alle ouders doen. Wij vinden dat zo vanzelfsprekend, dat we niet beseffen dat hier keihard voor gevochten is. En dat de PvdA en andere linkse krachten dit willen afschaffen.

  De “leerplichtambtenaar” is er omdat onderwijs volgen verplicht is. Het is niet de vrijheid vab ouders om hun kinderen niet naar school te sturen. Zelf ondrwijzen mag overigens wel, al zijn daar wel flink wat regels mee verbonden.

  Mijn pleidooi is niet om Nederlands onderwijs te bejubeen, want er is heel wat verbetering mogelijk, zowel vrijheids zaken geralateerd als op andere terreinen. Maar, in veel andere westerse landen is het nog erger.

  Erger omdat er geen vrijheid van onderwijs is. Immers, zodra een school weet dat die zoveel verplichte leerlingen heeft, is de stimulans om kwaliteit te bieden of ouders tegemoed te komen helemaal verdwenen. Ouders mijden bijvoorbeeld heel begrijpelijk zwarte scholen. Dat zou niet meer mogen, als wij ons grondwettelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs niet zouden hebben.

  De socialisten waren vannaf dag 1 tegen. Immers zij wilden Christelijk onderwijs uitbannen vanwege hun anti-Christen haat (de andere collectivistische concurent) en liberalen en collectivisten zijn uberhaupt water en vuur. Voor mij is dat hét vorobeeld van hoe gelegenheidsverbonden grote zaken kunnen bereiken.

  Overigens in de AOW kwesatie hoop ik dat Wilders en de FNV niets bereiken. Immers, de FNV wil enkel dat de ‘hogere’ (lees: middenklasse onder de 50) inkomens meer gaan ophoesten voor de niet werkende babyboom. En Wilders wil enkel stemmen winnen onder zijn nieuw aangeboorde voormalige-SP/PvdA collectivistische stemmers. Een alternatief heeft hij bij mijn weten nog niet aangeboord. En uiteindelijk is de demografie zoals die is. Het huidige stelsel is – zoals al 30 jaar lang bekend – namelijk op het randje van instorten.

  Hub Jongen [23] reageerde op deze reactie.

 21. @Armin [22]:
  ” En uiteindelijk is de demografie zoals die is.”
  Zeer juist! Was het niet zo dat oorspronkelijk 10 werkers in het omslagstelsel de AOW voor 1 oudere moesten bijdragen?
  En ligt dat nu al niet op de schouders van 6 werkers?
  En gaat het in de richting van 4? En straks 1 op 1?
  Misschien heeft iemand de juiste getallen bij de hand?

  Het is nu wel al zo dat de AOW niet alleen uit de premies kan worden betaald, maar moet worden aangevuld uit “de algemene middelen”.

  Armin [29] reageerde op deze reactie.

 22. @Armin [21]: Je mist mijn ount, zo gewoon is heit feit dat “vrijheid van onderwijs” privilege is voor jou al. Lees dit nog eens:

  ‘Vrijheid van onderwijs’ is een gedrocht, dat alleen benoemd is om aan te geven dat de overheid dit toestaat. Normalerwijze zou dit een no-brainer moeten zijn, en dus niet eens benoemd hoeven te worden.

  Zoals je tegen LvM al stelt: “De vrijheid van ondrwijs zoals wij die kennen zegt dat iedereen een school kan starten (en dat ouders dan niet hun met eigen belastinggeld opgehoeste vergoeding voor het lesgeld kwijtraken) en dat jij als ouder zelf je school mag uitkiezen.”

  Kan? Mag? Van wie? Dit zou iets moeten zijn wat je zelf uitmaakt, niet iets war de staat al dan niet toestemming voor geeft. Dat bedoel ik dus.

  Andre NI [27] reageerde op deze reactie.
  Armin [28] reageerde op deze reactie.

 23. @R. Hartman (NI) [26]:

  Het geeft m.i. wel aan hoe diepgeworteld het collectivistisch denken ingrijpt in de grijze massa. Het is een soort Pavlov-reaktie om vanuit dat uitgangspunt, (vrijheid is iets dat je door (een) ander(en)gegund wordt) tegen de wereld aan te kijken. Heel apart.

 24. @R. Hartman (NI) [26]: De staat geeft geen toestemming. In onze grondwet staat dat de staat het niet mag verbieden, ook al proberen ze dat aan de linkerzijde dit al bijna 100 jaar te bereiken.

  Ik zie je punt dus niet. Het is geen privelige gegeven door de staat wat ze kan afnemen, het is een grondrecht tegen de expliciete zin van een zeer groot deel van de staat in. Ofwel, het ultieme voorbeeld van een vrijheid die wij hebben dankzij een gelegenheidsverbond.

 25. @Hub Jongen [23]: Kijk eens hier:

  http://www.elsevier.nl/upload/8b96085f-15b5-4b2e-8f52-ad7c31465b2a_grafieksturm8okt09.jpg

  En kijk vooral waar we nu pas zitten. De eerste babyboomers gaan namelijk nu pas met AOW-pensioen, dus de kosten gaan vanaf nu steil stijgen. En zoals je correct aangeeft is er nu al een jaarlijks miljardentekort. De inkomsten echter stijgen niet mee.

  Niet voor niets is de PvdA akkoord met dit AOW plan. Er is geen alternatief. Sterker nog, beter dit te doen en dan vanaf 2010 leker in d eoppositie zitten, dan veel hardere maatregelen gaan nemen. Die gaan namelijk komen, want het uitstellen van de AOW voor iedereen die nu 50 of jonger is, levert nu nog geen cent op. Er komen dus meer maatregelen, of de SP, PVV of FNV nu op hun hoofd gaan staan of niet.

Comments are closed.