OnzinDe AOW houdt de gemoederen weer flink bezig. Met name de staatsmedia besteden er veel aandacht aan. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat de AOW, net als alle andere ‘sociale’ regelingen, het bestaansrecht van de overheid lijkt te verdedigen.

Maar is dat wel zo? De discussie gaat alleen maar over het wel of niet een paar jaar oprekken, fiscalisering, 40 jaar werken, zware beroepen uitzonderen, etc. Kortom, het typisch Haagse gerommel in de marge. 
 


Ik heb nog niemand horen pleiten voor het compleet afschaffen cq het geleidelijk afbouwen (je kunt natuurlijk niet de mensen die jarenlang gedwongen hebben ingelegd plots in de kou laten staan, tenzij je ze met een bedrag ineens afkoopt, bijv uit de verkoop van alle staatseigendommen). Terwijl dat toch – althans rekenkundig – een aantrekkelijk alternatief lijkt.

Stel dat de overheid stopt met stelen en dat je de diensten die je nu opgedrongen worden zelf moet inkopen op de vrije markt (en met vrij bedoel ik echt vrij, niet de situatie die er nu vaak is waarbij de overheid zogenaamde vrije markten zozeer belast met regelgeving dat deze wel moeten falen en waarna politici dan weer kunnen claimen dat de overheid echt moet ingrijpen en dus bestaansrecht heeft).

Uitgaande van een modaal inkomen van € 32000 (bron CBP) en een totale belastingdruk van 50% (dat is vrij conservatief, de schattingen varieren van 50-70%, aangezien er meer dan 100 verschillende belastingen zijn), zou men als men gewoon het eigen zuurverdiende geld bruto zou mogen houden per jaar €16000 kunnen sparen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar omdat men nu bepaalde diensten zelf zal moeten inkopen. Milton Friedman hanteerde de vuistregel dat grosso modo een dienst verleend door de overheid twee keer zo duur is als diezelfde dienst op de vrije markt. Dan hou je dus € 8000 per jaar over.  Hierbij laat ik buiten beschouwing dat ook de diensten die men nu inkoopt met de schamele 16000 die overblijft na belastingen waarschijnlijk een stuk goedkoper worden doordat  de overheid de bedrijven die die goederen en diensten aanbieden minder lastig valt (denk alleen al aan de vennootschapsbelasting die uiteindelijk aan de consument wordt doorgerekend)

Zou je dan 40 jaar werken en die 8000 pj wegzetten tegen een normale rente (dus niet de rente die nu kunstmatig wordt verlaagd door de door de overheden in het leven geroepen centrale banken om mensen maar zoveel mogelijk het sparen te ontmoedigen) van zeg 5% dan kom je aan het niet onaanzienlijke bedrag van  1 miljoen euro! (inflatie (ook door de overheid/centrale banken gecreëerd door het bijdrukken van geld) neem ik niet mee omdat dat zou moeten worden opgevangen door een hoger inkomen)

Nu ben ik niet zo’n rekenwonder en je kunt twisten over de aannames, maar dat je een hoop geld overhoudt bij minder overheidbemoeienis , waardoor je waarschijnlijk zelfs een stuk eerder dan bij 65 jaar kan stoppen met werken als je dat wilt, lijkt me niet irreëel.  (zie bijv ook: https://www.vrijspreker.nl/wp/2005/09/geen-gezeik-iedereen-rijk/  ) En als de sterftax dan ook nog wordt afgeschaft , hoeft de volgende generatie nog minder te werken en dat is toch een stuk sympathieker dan het achterlaten van een enorme staatsschuld.

Ik vertelde eens een socialist over een kennis die na een aantal jaren freelancen voor zijn 40e kon stoppen met werken. Zijn reactie: ‘maar dan werkt het systeem niet!’.  Kennelijk moeten sommige mensen werken – en belasting betalen voor parasieten –  tot ze erbij neervallen. Volgens mij is de AOW alleen maar nodig omdat de overheid productieve mensen zodanig veel afperst dat zij niet meer in staat zijn om zelf te sparen.

A government big enough to give you all you want is big enough to take it all away. – Barry Goldwater 

Ingezonden door The Red Pill

9 REACTIES

 1. Milton Friedman hanteerde de vuistregel dat grosso modo een dienst verleend door de overheid twee keer zo duur is als diezelfde dienst op de vrije markt.

  Dit lijkt mij helaas niet waar.

  Dwz natuurlijk is de overheid inefficient, maar dat is doorgaans niet omdat de dienst zelf inefficient is. Vuilophaling door de staat is niet duurder dan van een privaatbedrijf. Het is een misverstand dat de uitvoering de oorzaak is. Door gedwongen schaalvergroting kan de uitvoering vaak zelfs goedkoper wanneer instaatshanden! Vrijheid geeft namelijk vaak ook versnippering. Meer keuze heeft zijn prijs.

  De oorzaak is dat staatsdiensten toch duurder zijn is meer dat bovenop de staatsdienst allerlei andere zaken meeliften, plus dat gedwongen monopolies innovatie afremmen.

  Je kunt dat zien, door eens te kijken hoeveel ambtemaren in feite enkel voor andere (semi)ambtenaren werken. Allerlei ambtenaren zijn bezig met doorgeven en bewaken van subsidies en regels, die niet zelden door een andere overheidslaag opgesteld zijn. En elke laag kost wat.

  Dit verklaart ook waarom privatisering in Nederland zo’n slechte naam heeft gekregen. In veel gevallen wordt enkel de uitvoering geprivatiseerd. De werkelijke kostenposten blijven gewoon bestaan, en worden via aanbestedingskosten nog steeds doorberekend aan de klant.

 2. Overigens, die socialist die het artikel aanhaalt is een zeldzaam verschijnsel van besef. Veel mensen die het stelsel verdedigen, beseffen de werking niet. Sterker nog men wil het niet beseffen, en wordt bijvoorbeeld gewoon boos als je – bijvoorbeeld bij de AOW – simpelweg wijst op de demografie.

  “Ik heb meer dan 40 jaar premie betaald.”

  Op zich al opvallend, daar het merendeel van de babyboom de 40 jaar bij lange na niet gehaald heeft, maar inderdaad wel wrang voor hen die dat daadwerkelijk wel gehaald hebben. Het is warng omdat zij dus nu pas ontdekken, dat zij diegene waren die moesten werken tot ze erbij neervallen opdat anderen eerder konden stoppen.

  Overigens valt dat in veel gevallen ook wel mee, want van die generatie heeft de partner vaak niet of nauwelijks gewerkt en krijgt ook AOW. Plus dat de absolute premies al die jaren fors lager lagen dan nu. Kernprobleem van de AOW is nu netgeweest dat er geen enkel verband tussen premies en uitkering zit. Dat is de oorzaak waarom het systeem nu instort …

 3. Hoeveel mensen werken momenteel tot hun 65e? Velen genieten al jaren een of andere uitkering en werken al lang niet meer.

  Ik vraag mij dan ook af wat het oprekken van de penioenleeftijd oplevert. Aan AOW-uitkeringen en pensioenuitkeringen aanzienlijke bedragen, maar de uitkeringen die niet werkenden voor hun 65e/67e ontvangen lopen langer door en daar gaat de winst.
  Armin [5] reageerde op deze reactie.

 4. Leuk, maar ook dit is een discussie in de marge. Want zelfs als het wel efficient zou werken, blijft het een systeem dat onder dwang werd opgelegd en is het dus immoreel. Alleen al om die reden moet het worden afgeschaft.
  Dat doet overigens niets af aan je analyse, die ik deel.

 5. @Nico de Geit [3]: Dit oprekken levert enorm veel op. Het kernprobleem van de AOW mist men consequent. Namelijk dat er geen relatie is tussen premie en uitkering. Geheel geen!

  Iedereen krijgt AOW en evenveel, mits je maar aanwezig was in het land. (OK, niet ingezetenen moeten wel betalen, maar dan nog is de afdracht inkomensafhankelijk, maar de uitkering niet.) Ofwel, al die mensen die deeltijd werkten of niet werkten krijgen evenveel. Denk aan getrouwde of samenlevende koppels.

  Twee jaar uitstel is dus 2 jaar minder AOW. Dat een deel daarvan nu VUT, WAO, WW of bijstand krijgt maakt niet uit. Deze regelingen zijn namelijk op inkomensbasis. De niet werkende partner krijgt bijvoorbeeld niets. De deeltijder minder. Etc.

  Plus dat dat nu is. Het merendeel van al deze regelingen is al aangepakt voor alle generaties na de babyboom. Wanneer alle 50 jarige en jonger de VUT leeftijd bereikt hebben is er geen uitkering voor hen. Dwz die is lager en beperkter. Die twee jaar latere AOW echter heeft de staat in de knip.

  Dit levert een enorme besparing op.

  Dat geklets over arbeidsparticipatie van de staat is een bliksemafleider. Ook de tegenreaties daarom, zijn dus onzinnig. Het gaat enkel om die 2 jaar langer geen AOW betalen.

  Aanvullend, zullen veel mensen hun pensioen gaan gebruiken om toch eerder te kunnen stoppen. Dat wordt belast tegen een fors hoger tarief wanneer het voor ipv na de pensioenleeftijd uitgekeerd wordt. De staat vangt dus meer geld over de zelfde pensioenen en ook nog eens vaak 2 jaar eerder.

  Tenslotte gaan de pensioenen ook 2 jaar mee. En dus gaan de premies ook omlaag. In dat geval is er minder aftrek en dus hogere netto afdrachten van alle werkenden.

  En helemaal tenslotte worden WW, VUT, bijstand en WAO betaald door andere groepen dan de AOW. Dus zelfs als mensen massaal in die andere stelsels komen is het probleem doorgeschoven naar andermans bordje.

  trui [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Armin [5]: Zou het niet een oplossing zijn om het basis inkomen in te voeren?
  In Duitsland wordt er al over gesproken, onder de noemer: global basic income.

  Een inkomen vanaf de geboorte tot de laatste snik. Dan kunnen alle uitkeringen, zoals kinderbijslag, ZW, WW, AOW, WAO, bijstand, AWBZ, studiefinancieringen etc. etc. onder één noemer vallen.

  Geen discussies meer, behalve de hoogte van het basisinkomen. Dat kan natuurlijk ook ontaarden in felle discussies. Met een basis inkomen mag en kan iedereen die dat zou willen een baan (= verdienen) hebben en zijn eigen penioen regelen. Dit alles natuurlijk in overleg met de werkgever. Op deze manier kan men stoppen met werken bij een werkgever als men 65 jaar oud is, of zo als geregeld in het leger met 55 jaar.

  Dank voor uw aandacht. Trui

  Armin [7] reageerde op deze reactie.

 7. @trui [6]: Hangt er vanaf wat voor basisinkomen. Maar het basiinkomen mag niet te hoog zijn anders werkt er ‘niemand’ meer. En dus wil dat onlosmakelijk zeggen dat de hogere uitkeringen verlaagd moeten worden in ruil voor het soepeler omgaan, en dat willen de honderduizenden die daar nu gebruik van maken niet.

  Plus dat zelfs met een basiinkomen op bijstandsniveau, het nog steeds heel veel mensen zijn die erop vooruitgaan tov van nu. Bijvoorbeel deeltijders en niet-werkenden zonder uitkering. Ofwel, een stijging van de uitkeringskosten tov nu.

  Ik heb zelf nog geen concrete invoeringsvaiant gezien die werkzaam is.

  trui [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Armin [7]: Beste Armin: het basis inkomen zou gekoppeld kunnen worden aan werklozenprojecten: bijvoorbeeld hulp geven aan ouderen en of mensen, die ziek, dan wel gehandicapt zijn of meehewerken op boeren bedrijven. Je zou dan weer prikklokken kunnen gaan invoeren. Maar als wij steeds zeggen dat men misbruik kan maken van wat dan ook, dan kunnen wij wel aan de gang blijven. Wat dacht je van misbruik maken in verband met de ziekte wet en de WAO? Er zijn veel te veel regels, die ons niet verder helpen, want altijd weet iemand wel de mazen van het net te vinden. Of de gaten in het net? Afijn hoe dan ook er wordt altijd misbruik van gemaakt. Ik ga nog even verder met het basis inkomen:
  Stel dat een pasgeborene € 100,– per maand krijgt, de moeder € 800,– en de vader ook € 800,– totaal € 1.700, — per maand netto. Als de vader erbij 1.500,– verdiend dan heeft dit model gezin: € 3.200,– per maand. Er is geen subsidie meer voor het onderkomen (huurhuis of appartement) en de kinderopvang, want al die subsidies zijn dan afgeschaft. Dus dit gezin betaalt huur, gas, water en electriciteit en kinderopvang, eventuele hulp: kraamverzorging, huishoudelijke hulp en vervoer helemaal zelf. De vader heeft mazzel dat hij een baan heeft. Zo niet, dan krijgt het model gezin: € 1.700,– Een alleenstaande zou als basis inkomen € 1.300,– (de bijstand uitkering) moeten krijgen. Als deze mensen geen baan hebben, zullen zij mee moeten doen aan werklozenprojecten. Een verpleegtehuis of een bejaardenhuis of een bibliotheek of een boer om de hoek zit te springen om dat soort helpers. Een paar uur in de week doet al wonderen. Het komt zo kei hard over, dat snap ik ook wel en zo zit ik niet in elkaar. Als jullie geïnteresseerd zijn, dan kan ik opzoeken hoe ver Brazilië en Duitsland gekomen zijn met global basic income. hartelijk dank voor de aandacht. Trui

  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 9. @trui [8]: Stel dat een pasgeborene € 100,– per maand krijgt, de moeder € 800,– en de vader ook € 800,– totaal € 1.700, — per maand netto

  Veel te hoog. Dan gaan namelijk heel veel gezinnen niet werken.

  Veel te laag, want veel uitkeringsgerechtigden krijgen nu hogere bedragen. Die gaan klagen. Idem bij afschaf van al die extra’s.

  Je zult altijd schipperen tussen of de uitkeringen verlagenv oor velen, en dus geklaag krijgen. Veel uitkeringen nu zijn namelijk gericht op de middenklasse. Als je het echter hoger maakt om hun stemmen binnenboord te kijrgen, krijg je weer teveel mensen aan de onderant die nooit meer te porren zijn voor werk.

Comments are closed.