obama_bilderberg_elitism2William Shannon schreef op 11 augustus 2002 in zijn “Plans to destroy America are exposed”: De Bilderbergers streven naar een postnationalistisch tijdperk. Op aarde zijn dan geen landen meer, maar alleen regio’s, ingebed in universele waarden, dat wil zeggen één wereldeconomie, één (aangewezen en niet gekozen) wereldregering en één universele godsdienst. Om te zorgen dat ze die doelen zullen bereiken, bevorderen de Bilderbergers “een vooral technische benadering en minder kennis bij het algemene publiek”.

Om de leesbaarheid te dienen is onderstaand niet cursief gezet, maar wel in zijn geheel een citaat (paragraaf) uit Daniel Estulin’s boek “De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie”, met toestemming (per e-mail) van de auteur om delen uit zijn boek te mogen gebruiken.

<Begin citaat>
De Bilderberg-Club vreest vooral het georganiseerde verzet. De leden willen niet dat de gewone mensen ontdekken wat ze met de wereld van plan zijn. Het gaat daarbij vooral om de vestiging van één enkele wereldregering en één enkele wereldmarkt met één enkel leger en één door een Wereldbank uitgegeven munt. Hoe de Bilderbergers willen zorgen dat iedereen de visie van die ene wereld aanhangt, vindt u in het nu volgende verlanglijstje. Ze willen:

Een universele kerk die zorgt dat de aangeboren godsdienstigheid van de mensen de richting krijgt die de Nieuwe Wereldorde wil. De andere godsdiensten worden uitgebannen.

Eén internationale identiteit door de opzet van universele diensten die elke nationale identiteit vernietigen door haar van binnenuit te ondermijnen. Alleen universele waarden zijn toegestaan.

Een centrale beheersing van de hele mensheid door middel van geestelijke manipulatie. Dat plan staat huiveringwekkend helder beschreven in het boek “Technotronic Era” van Zbigniew Brzezinski, lid van de Bilderberg-Club. Brzezinski, die in 1953 in Harvard afstudeerde en medestichter was van de door Rockefeller beheerste Trilaterale Commissie, heeft een indrukwekkend curriculum. Hij was niet alleen lid van Ronald Reagans adviesraad voor de buitenlandse inlichtingen en medevoorzitter van de adviesraad op het gebied van de nationale veiligheid onder George Bush sr., maar is ook firmant in het bedrijf van Henry Kissinger en is bekend om zijn uiteenzettingen tijdens diverse Bilderberg-Conferenties. Hij voorziet dat er in de Nieuwe Wereldorde geen middenklasse bestaat: er zijn dan alleen dienaren en heersers.

Nulgroei in een postindustriële samenleving is nodig om elk spoor van voorspoed uit te roeien. Waar voorspoed is, bestaat vooruitgang. Voorspoed en vooruitgang maken repressie onmogelijk en u hebt repressie nodig als u de samenleving wilt verdelen in alleen eigenaars en slaven. Het einde van de voorspoed maakt ook een einde aan de industrialisering en de nucleaire energieproductie (behalve voor de computerfabricage en de dienstverlening). De Canadese en Amerikaanse industrieën die overblijven, worden verplaatst naar arme landen zoals Bolivia, Peru, Ecuador, Nicaragua enzovoort, waar de arbeid goedkoop is. Zo wordt een van de belangrijkste doelen van de NAFTA (het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag) verwezenlijkt.

De ontvolking van de grote steden. Daarmee heeft Pol Pot al geëxperimenteerd in Cambodja. Zijn genocide-plannen zijn in de Verenigde Staten ontwikkeld door de Research Foundation van de Club van Rome, een van de zusterinstellingen van Bilderberg (John Coleman, “Conspirator’s Hierarchy: The Story of the Committee of 300”, America West Publishers, 1992).

De dood van 4 miljard mensen (Henry Kissinger en David Rockefeller noemen hen schertsend “nutteloze magen”) door middel van oorlogen, honger en ziekte. Dat zal rond het jaar 2050 gebeuren. “Van de 2 miljard resterende mensen behoren er 500 miljoen tot het Chinese en Japanse ras. Hun redding is te danken aan een kenmerkend vermogen tot gehoorzaamheid,” aldus John Coleman in zijn boek “Conspirator’s Hierarchy: The Story of the Committee of 300”. Dr. Coleman is een gepensioneerd, hooggeplaatst lid van een Britse inlichtingendienst die ontdekte dat het Comité van 300 opdracht had gegeven aan Cyrus Vance tot de opstelling van een rapport over “hoe de massamoord kan worden uitgevoerd”. Volgens Colemans onderzoek heette het rapport Global 2000 Report, was het namens de Amerikaanse regering goedgekeurd door president Carter en was het mede ondertekend door minister van Buitenlandse Zaken Edward Muskie. Volgens het rapport zal “de bevolking van de Verenigde Staten rond het jaar 2050 tot 100 miljoen mensen zijn afgenomen.”

Kunstmatige crises om de mensen in een staat van voortdurende fysieke, geestelijke en emotionele onrust te houden. De bevolking moet in verwarring blijven en gedemoraliseerd worden om te voorkomen dat de mensen hun eigen lot willen bepalen. Een middel daartoe is het “aanbieden van te veel keuzemogelijkheden, wat tot grootschalige apathie zal leiden.”

Een ijzeren greep op het onderwijs. Een van de redenen waarom de Europese Unie naar de beheersing van het onderwijs streeft is dat de wereldregeerders dan het verleden kunnen steriliseren. Ook de toekomstige Amerikaanse en Aziatische Unie zullen daarnaar streven. Het klinkt misschien ongelooflijk, maar die inspanningen werpen nu al vruchten af. De jongeren van tegenwoordig weten volstrekt niets van de geschiedenis, de individuele vrijheden en de betekenis van het begrip vrijheid. Voor de globalisatoren is een strijd tegen tegenstanders zonder principes veel gemakkelijker.

Greep op de buitenlandse en binnenlandse politiek. Wat de Verenigde Staten doen heeft invloed op de rest van de wereld. Op dit moment beheersen de Bilderbergers president Bush en zijn beleid [het boek dateert uit 2006, noot van Paul Martens]. Canada lijkt soeverein, maar danst naar Amerika’s pijpen. Europa wordt tegenwoordig natuurlijk beïnvloed door consensus in de Europese Unie.

Meer macht voor de VN, die eerst heel bescheiden maar daarna gewoon feitelijk de wereldregering moet worden. Een van de middelen daartoe is een belastingheffing bij de “wereldburgers”.

Uitbreiding van de NAFTA (het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag) als opmaat tot de schepping van een Amerikaanse Unie die vergelijkbaar is met de EU.

Uitbreiding van de NAVO. Als de Verenigde Staten bij meer brandhaarden in de wereld gaat ingrijpen, zoals tegenwoordig in Afghanistan, wordt de NAVO het wereldleger van de VN.

Eén internationaal gerechtelijk systeem met het Internationale Hof van Justitie aan het hoofd.

Een socialistische welvaartsstaat die gehoorzame slaven beloont en non-conformistische rebellen uitroeit.

De Bilderberggroep heeft de macht en invloed om zijn beleid in elk land ter wereld op te leggen. We hebben al gezien hoever zijn tentakels reiken; van de Amerikaanse president en Canadese premier tot alle belangrijke media in de wereld, alle belangrijke politici en financiers, de centrale bank (dus de geldstroom) van elk groot land in de wereld, de Amerikaanse Federal Reserve, het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank tot aan de Verenigde Naties. Met zulke connecties kunnen ze alles, groot of klein, vernietigen dat hun voor de voeten loopt bij hun plannen voor de schepping van de Nieuwe Wereldorde, zoals Daniel Estulin in zijn boek met veel huiveringwekkende en verbijsterende voorbeelden duidelijk zal maken.
<Einde citaat>

Tot zover het citaat van de paragraaf uit Estulin’s boek. Bovenstaande verlanglijstje van de Bilderbergers klinkt hier en daar nogal onwerkelijk, maar leg de huidige gang van zaken er eens naast. Waarom mag ik me, als individu, niet onttrekken aan de overheid, met de voorwaarde dat ik voor mezelf zal zorgen? Hoe ziet u de inmenging van de VS en de VN in de wereld, als De Grote Bemoeials? Hebt u al eens gekeken naar de gevolgen van ontwikkelingshulp (= afhankelijk maken van…)? Hoe is het onderwijs veranderd, en dan bedoel ik niet uitsluitend het gebruik van de computers? Ach, als u goed nadenkt, kunt u op bijna elk van bovenstaande punten wel een toevallig beleidsvoorbeeldje plakken. Daniel Estulin kan het in ieder geval wel.

Afhankelijk van de reacties op dit artikel en dat van afgelopen woensdag, zal ik me beraden of ik nog een artikel aan deze boekbespreking zal wijden. Ik mag het zelf dan wel interessant vinden, maar ik moet ervoor waken u niet te gaan zitten vervelen, natuurlijk.

20 REACTIES

 1. Buitengewoon belangwekkend, Paul Martens. De puzzelstukjes beginnen in elkaar te vallen. Wat mij betreft lijkt het boek van Estulin een “must read”!

  Enkele opmerkingen:
  1) Het is m.i. duidelijk, dat de WHO, als onderdeel van de VN, probeert grip te krijgen op vaccinatie van de hele wereldpopulatie. De hele gezondheidswetgeving, inclusief het voedselbeleid en de milieuwetgeving, worden in beginsel beheerst door de regelgeving van de WHO, te weten de International Health Regulations, de z.g. IHR (2005), aangenomen door 194 z.g. State Parties (SP’s).

  http://www.who.int/ihr/9789241596664/en/index.html

  2) “Canada lijkt soeverein, maar danst naar Amerika’s pijpen. Europa wordt tegenwoordig natuurlijk beïnvloed door consensus in de Europese Unie.”

  Canada is lid van de Britse Commonwealth dus onderdeel van het Britse Imperium. Het heeft een Britse gouverneur, een zetbaas van The British Queen.

  Washington DC heeft een eigen Constitutie, onafhankelijk van die van de USA. De President van de USA is een zetbaas van de Britse Kroon (= City of London), dat een financieel filiaal heeft in Wall Street.
  De USA is geen soevereine staat maar een Corporation. Zijn president is een vazal van de Britse Kroon.

  De USA blijft sinds de Onafhankelijkheidsoorlog formeel schatplichtig aan de Britse Koning en zijn opvolgers.

  Zie:
  http://video.google.com/videoplay?docid=4675077383139148549#

  vanaf 48 min.

  M.a.w. linksom of rechtsom maakt heel Noord-Amerika deel uit van datzelfde Britse Imperium.
  Zie over de machten van de Queen of England: vanaf 2u.04’30” en verder.

  De EU is een produkt van de Bilderbergers.

  3) De wereldgodsdienst wordt mede geïnspireerd door het onaantastbare geloof in de Holocaust. Het Vaticaan is al onder dat juk door gegaan.

  http://www.nwo101.com/2009/03/eu-aims-to-criminalise-holocaust-denial.html

 2. Laten de aankomende Bildebergers nog wel voldoende vlees voor henzelf in leven om daarop hun bestiale seksuele frustraties los te laten? Want ze moeten natuurlijk nog wel plezier maken. De hele dagen rond reizen in een lege wereld verveeld ook gauw en iedere dag hetzelfde lijk om je heen te drammen begint ook de keel uit te hangen.

  De nu nog levende Bilderbergers liggen lang en breed uit onder de zoden als de wereld zal worden onderdrukt door één grote leider. In feite zijn ze nu ook niet meer dan dienaren van toekomstige satanisten.

  Ik heb de leeftijd, dus zo heel veel maakt het voor mij niet uit hoe deze verrotte en verkankerde wereld er in de toekomst uit zal zien. Tegen de tijd dat de wereld één hersenloze massa moet zijn, heb ik de pijp al aan Maarten gegeven. Maar voor al onze kinderen die het smerige spel moeten meemaken en derhalve ook moeten meespelen, dat is een reden tot zorg.

  Mag hopen voor degene die in een dergelijke wereld niet willen leven de dood zacht mag komen. En laat de overgebleven elite wegrotten in hun eigen gecreëerde schijnwereld, waarin niets en niemand meer echt is.

  Ik kies liever voor de dood dan mij door Bilderbergers of Bilderberg-achtige clubjes en satan aanbidders te laten onderdrukken. Proost, op het kleine beetje vrijheid dat ons nog is gegund en laten we vooral proosten op onze kinderen, opdat ze rein van geest mogen blijven en in vrijheid mogen leven!
  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [5] reageerde op deze reactie.

 3. “Ik mag het zelf dan wel interessant vinden, maar ik moet ervoor waken u niet te gaan zitten vervelen, natuurlijk.”

  Ofschoon ik niet inhoudelijk reageer omdat ik daar nog niet klaar voor ben, vind ik de verstrekte informatie zeer waardevol.

  Ik zou het in elk geval op prijs stellen als u met deze serie doorgaat. Misschien dat ik er aan het eind toch niet helemaal in geloof, maar tenminste ben ik dan met de stellingen/voorspellingen vertrouwd. Als ik die in het achterhoofd heb zitten, kan ik toekomstige ontwikkelingen ertegen afzetten en misschien over bv. 5 jaar tot de ontdekking komen “He, de puzzelstukjes vallen op hun plaats. Dit boek is toch juist.” om alsdan alsnog de nodige maatregelen te nemen om mijn eigen leven en vrijheid en dat van mijn gezin alsnog te proberen te optimaliseren (binnen de grenzen van wat nog haalbaar is).
  Dus ook al hou ik me nu in de discussie gedeisd en al ben ik op dit moment nog niet ten volle overtuigd, toch stel ik je artikels TEN ZEERSTE op prijs.

  Gelieve er dan ook mee door te gaan.
  Dank bij voorbaat en prettig weekeinde alvast.

  Paul Martens [8] reageerde op deze reactie.

 4. @IIS [2]: “Ik kies liever voor de dood dan mij door Bilderbergers of Bilderberg-achtige clubjes en satan aanbidders te laten onderdrukken.”

  Dit is een interessant punt. Vraag is: hoe doe je dat?
  Welke pil kan je slikken die je snel doodt? Waar is die verkrijgbaar?

  Ik zou eigenlijk wel op prijs stellen als iemand op de site een artikel zou wijden aan pijnloze effectieve zelfmoord als ultiem plan B.
  Inclusief praktische aspecten zoals hoe lang het duurt en waar verkrijgbaar etc.

  IIS [7] reageerde op deze reactie.

 5. Voor een algemene inleiding in dit onderwerp kan ik aanraden te surfen naar:

  http://www.illuminati-news.com/moriah.htm

  Daar kan men een idee krijgen over een groot aantal key issues en machtige organisaties op dit gebied.

  In de leeswijzer schrijft Wes Penre, de schrijver van het artikel:
  “The evidence and in depth discussions to support my information is not going to be provided in this particular article; it only summarizes what is discussed on the rest of my website. So after you have finished reading this overview, you need to look for references and evidence among the rest of the articles in this database, set up for you for your own further research. When finished reading this article, continue by going to the Site Map (in the left frame of this page) and choose a subject of choice. It is similar to laying a puzzle; you need to lay one piece at the time to fit it into the big picture.”

 6. @Scrutinizer [5]:

  Tegen die tijd zullen er wel instanties zijn (zie; Soylent Green) die je graag aan een eind helpen. Je kan ook een wapen regelen en daarmee jezelf een dienst bewijzen, natuurlijk niet vergeten nog wat tuig mee te nemen.

  Voor een totaal zachte dood zou ik koolmonoxide aanwenden, natuurlijk wel goed uitvoeren, want anders kom je als een grote schlemiel/kastplantje uit je coma.

 7. @.M [4]: Dank voor je vertrouwen. Was al bezig om toch nog een artikel aan Bilderberg te wijden, misschien niet als boekbespreking, weet het nog niet precies, is nog een ruw conceptje.

  Waarbij nog een kleine opmerking: je moet er niet in “geloven”. Ik bedoel: je ziet de bewijzen wel of niet, je kunt de huidige feiten en gebeurtenissen wel of niet op de Bilderberg-strategie projecteren. En het belangrijkste: je (of beter: men) kan zich wel of niet ontdoen van de jarenlange indoctrinatie door overheidspropaganda en onderwijs… of niet.
  Ik zal nooit proberen iemand te overtuigen (want dat is “geloof” en dat verfoei ik). Alleen proberen de ratio aan te geven en wat iemand er dan mee doet??? Daar is iedereen vrij in, natuurlijk.
  Wat niet wegneemt dat ik discussies niet uit de weg ga, dus mocht je twijfels heben: spui ze maar.

  Ook een fijn weekeinde en volgende week woensdag ga ik nog even verder op dit onderwerp.

 8. Schrijf verder! Informeer ons.

  Ook al is de mogelijke waarheid om te kotsen en huiver ik voor wat mijn kinderen, voor wie ik mijn leven zou geven, straks als erfgoed krijgen, ik zie liever de stinkende werkelijkheid in het smoel zodat er iets in me kan ontstaan als volwassen, effectief antwoord, dan dat ik blijf rond zompen in een ronkende diepe slaap, zoals ik velen om mij heen zie doen.

  Nou, das toch knap; wat een ellenlange lap van een zin produceerde ik daar in 1 keer!

 9. Die vermeende Bilderbergdoelstellingen zijn wel wat ambitieus van die mensen maar ik wens ze succes. Volgens mij wil iedere voetbalcoach ook kampioen worden. Je moet nu eenmaal hoog inzetten.

  Ieder clubje heeft zijn doelen nodig om onder het genot van een drankje en hapje samen te kunnen komen.

  Paul Martens [11] reageerde op deze reactie.

 10. @slijmerigesluipsak [10]: Ook als dat samenkomen van die mensen illegaal is volgens de eigen (Amerikaanse) grondwet? Verdienen ze dan nog steeds succes onder het genot van een hapje/drankje? Nog een citaatje uit Estulins boek, nu even over het CFR (Council on Foreign Relations), verband houdend met het in het geheim bespreken van die doelstellingen.

  [Begin citaat]
  De CFR heeft iets merkwaardigs. De mensen vinden het moeilijk te geloven dat een geheim genootschap zoals dit, elk jaar een jaarverslag met een complete ledenlijst publiceert. Overdrijf ik [Daniel Estulin] niet als ik me tegen de geheimzinnigdoenerij, de meedogenloosheid en de lange termijndoelen van deze organisatie verzet?
  De CFR staat inderdaad toe dat u het jaarverslag inziet, de ledenlijst doorneemt, de website leest en u zich op zijn blad Foreign Affairs abonneert. Anders dan de Bilderberg-club heeft de CFR een secretariaat dat onze
  [Daniel Estulin en Jim Tucker] meeste vragen beleefd beantwoordt. Maar dat is allemaal bedrog. De letterlijke vertaling van zijn bedoelingen is te vinden in de bladzijden van datzelfde jaarverslag, dat het publiek zo hoffelijk wordt aanbevolen. Die vertaling luidt net als bij de Bilderberg-club: “Houd vooral je mond over wat we doen en zeggen.”
  Het jaarverslag van de Council on Foreign Relations van 1992 zegt op twintig verschillende plaatsen letterlijk en met steeds andere bewoordingen, dat de leden niet mogen praten over wat binnen de organisatie plaatsvindt.
  [De noten van deze 20 plaatsen in het verslag staan in de bijlage in Estulins boek]
  De Internationale Adviescommissie van de CFR wordt volgens de CFR-website “uitgenodigd om commentaar te leveren op de institutionele programma’s, de strategische instructies en de praktische mogelijkheden tot samenwerking tussen de CFR en de buitenlandse instellingen”, en bestaat uit 44 gekozen leden in Europa, de VS, Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten. “Bijzonder verrassend” is dat 90% van hen lid is van de Trilaterale Commissie (beheerst door Rockefeller), de CFR of de Bilderberg-club. Als het geen geheim genootschap is, waarom wordt dan zoveel belang gehecht aan een op twintig verschillende manieren geformuleerd citeerverbod (dat wil zeggen: verbod op openbaarheid) in het eigen jaarverslag?
  In paragraaf 50 van artikel 783 van de Amerikaanse wet op de nationale verdediging staat: “Wie samenzweert met, zich aansluit bij of hulp biedt aan iemand anders om een daad te stellen die in aanzienlijke mate bijdraagt aan de vestiging binnen de Verenigde Staten van een totalitaire dictatuur, waarin de leiding of beheersing wordt uitgeoefend door of onder de dominantie van een buitenlandse regering, overtreedt de wet.”
  De CFR – die in het geheim het Amerikaanse verkiezingsproces manipuleert, die de Amerikaanse soevereiniteit wil overdragen aan de wereldregering, die discussie- en studiegroepen gebruikt om zijn duivelse doelen (slavernij op wereldschaal) dichterbij te brengen, die streeft naar de ontwapening van de VS en zich daarmee tegen de uitdrukkelijke wens van de Founding Fathers verzet (een globaliserende koopman als Bill Clinton noemde hen “radicalen”), die bewust militaire eenheden onder het bevel van de Verenigde Naties plaatst (wat ongrondwettelijk is) en die gezagsondermijnende, psycho-politieke operaties uitvoert met het doel nooit aflatende spanningen te creëren en allerlei groeperingen zodanig te manipuleren dat ze zijn visie op de Wereldorde gaan delen – maakt zich aan al die misdrijven schuldig.

  [Einde citaat]

  Daarop geprojecteerd: waarom heeft koningin Beatrix eedbreuk gepleegd door niet de Nederlandse soevereiniteit te beschermen, zoals zij onder ede heeft verklaard tijdens haar kroning, maar door akkoord te gaan met onze uitlevering aan de EU? Omdat dat beter is voor “ons”? Of omdat zij als trouw Bilderberg-lid naar de pijpen van dit clubje danst? Is Willem Alexander daarom ook alvast lid van die club? En Balkenende, Hirsch-Ballin, Jaap de Hoop Scheffer; wat doen die bij die Bilderberg Conferenties? Ongedwongen genieten van een hapje en een drankje?
  Toch vragen waar ik graag eens een eerlijk antwoord van die figuren zelf zou willen horen. Let wel: een EERLIJK antwoord!

  slijmerigesluipsak [13] reageerde op deze reactie.

 11. Zeker blijven schrijven Paul! Wederom bedankt om dit met ons te delen en zoals al aangegeven, dit onderwerp is echt heel belangrijk. Ik ga het boek zelf ook zeker lezen.

 12. @Paul Martens [11]:

  Er zijn zoveel mensen al dan niet in groepjes die wat willen. In Nederland al 100.000 stichtingen.

  Het gaat eerst om je eigen doelen en of je uberhaupt in staat bent dat soort clubs in je plannen te passen door mee- of tegenwerking of links/rechts laat liggen omdat ze niet relevant zijn. Al naar gelang.

  Kan jou het schelen wat die Amerikanen vinden van of doen met hun grondwet? Ga ik me niet druk om maken.

  Opportunisme rules! lol
  surfer [14] reageerde op deze reactie.

 13. @surfer [14]:

  Macht? Als ze eerst een zonsverduistering en een kwartier later een maansverduistering kunnen organiseren, dan hebben ze macht.

  Wanneer ik een bekende/ hoge heer/mevrouw tegenkom en onder een indrukje dreig te raken visualiseer ik altijd hoe ze zitten te schijten, zich stiekum af te trekken/vingeren en of hun kinderen slaan en de gezichten die ze daarbij trekken.

  Works for me!

  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Spy-Nose [16]: Je bent een prima voorbeeld, Slijmerigesluipzak, van hoe het in de maatschappij ook werkt. Mensen komen samen om iets positiefs te bewerkstelligen en dan is er maar een klein handje vol mensen nodig om het naar de rambam te helpen.

  Jouw bijdrage is wat mij betreft ver onder de maat en ik ontwikkel gaandeweg een natuurlijke reactie om je volstrekt te negeren. Mocht je nog constructief contact willen, is het raadzaam met iets anders te komen anders sta je zo meteen (weer?) alleen.

  Zwaai

  Eugenie [18] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.