saveDe hele discussie over de zogenaamd noodzakelijke verhoging van de AOW-leeftijd is zinloos en overbodig. Ten eerste is het gepropageerde AOW-tekort meer een budgettaire keuze van het kabinet dan een werkelijk tekort (we hebben het geld wel maar we willen het niet voor de AOW uitgeven). Ten tweede is het collectief en solidair sparen voor jezelf en anderen een onvermijdelijke voedingsbodem voor socialistisch misbruik. Het ontneemt de burger alle zicht op de eigen verantwoordelijkheid en de controle over het eigen financieel vermogen.

De discussie zou niet moeten gaan over de AOW-leeftijd maar over de basis van onze persoonlijke financiële levensplanning en de vrijheid om te sparen.

Door in de actieve periode geld apart te leggen, kun je blijven uitgeven in de inactieve periode (pensioen). Hoe meer je spaart, hoe vroeger je kunt stoppen met werken. Door langer door te werken kun je meer uitgeven zodra je gestopt bent. Dit systeem zou prima werken mits de burger zijn eigen vermogen kan beheren. Maar dat kan nu juist niet want die taak heeft de staat zichzelf gegeven.

In de actieve periode betaalt de burger ca. 60% belasting over zijn inkomsten. Dat geeft reeds een enorme druk op de ruimte om te sparen. Vervolgens benoemt de staat zich tot hoofderfgenaam bij overlijden en kunnen ook de kinderen en erfgenamen niet volledig genieten van het verzamelde spaargeld. Zelfs als je – ondanks de belastingen – in staat bent geweest om te sparen, wordt dit spaargeld wederom weggenomen. Zo kan de gemiddelde burger moeilijk sparen.

De burger spaart bij de overheid (en bij pensioenfondsen) en dat is vragen om ellende. Je hebt geen zeggenschap meer over jouw spaartegoed, het wordt uitgedeeld aan anderen en tot slot krijg je te horen dat je er twee jaar langer voor moet doorwerken. Dat is socialisme in optima forma.

De mensen die nu protesteren tegen de verhoging van de AOW-leeftijd, zien wel de nadelen van deze enkele maatregel maar houden het gehele nadelige systeem graag in stand. Dat is een heilloze weg. Elke verbazing of verontwaardiging over deze maatregel is misplaatst en kinderlijk naïef. Zolang je toestaat dat de overheid jouw spaargeld beheert, kun je niet anders dan verwachten dat je dit geld vroeg of laat geheel of gedeeltelijk kwijt bent, of je nou stopt op je 60-ste, 65-ste of 67-ste.

Sen Huwa

20 REACTIES

 1. Inderdaad een gedrocht.
  Stel je bovendien eens voor dat een bank op je 65e tegen je zou zeggen dat je je geld niet mag opnemen en nog 2 jaar moet wachten. Zouden ze niet mee wegkomen. Maar ja, do overheid maakt dan ook haar eigen wetten. Private mafia’s kunnen daar alleen maar van dromen.
  Of zoals Mencken al zei “If people behaved like governments, you’d call the cops”.

 2. we hebben het geld wel maar we willen het niet voor de AOW uitgeven

  Volledig eens met het artikel, behalve met deze ene zin. Het geld is er echt niet.

  Momenteel is er een tekort in de zin dat de AOW premie niet genoeg is de AOW uitkeringen te dekken. Dat wordt aangevuld met belastinggeld en is dus inderdaad budget-discussie. Meer precies wie betaalt het ipv of we het kunnen betalen. Momenteel betalen we het niet enkel uit premie meer, maar het is wel gedekt via de algemene middelen.

  Maar dat verandert vanaf dit jaar. De babyboom gaat vanaf dit jaar namelijk massaal met pensioen en de premies plus het bedrag dat we nu uit belasting besteden aan AOW blijft ruwweg gelijk. Maar de kosten stijgen dus. En dat geld is er niet.

  Dus zou men of nieuwe belastingen moeten invoeren of elders op moeten bezuinigen. Dat is niet enkel een budgetdiscussie.

  Dat probleem blijft overigens, want pas in 2020 wordt de eerste bezuiniging gerealiseerd uit de huidige AOW plannen. Het gapende tekort dat we hebben tussen de uitgaven nodig (stijgend) vanaf dit jaar en de verwachte inkomsten (gelijk blijvend) is namelijk al voor die datum gerealiseerd.

  Het volgende kabinet zal dus aanvullende maatregelen gaan invoeren. Niet moeten, maar gaan.

  Bon Vivant [3] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.
  Sen Huwa [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Armin [2]:

  Is het niet zo dat alle belastingen/premies (behalve gemeentelijke) uiteindelijk in de zelfde pot van “algemene middelen” terecht komen?

  Een ander ‘interessant’ punt van aandacht is dat de politiek lijkt te willen verbieden dat mensen vanaf 65 (tot 67) jaar een privepensioen mogen opnemen. Dus de mensen die via hun werkgever een contract hebben met een van de Ponzi-banken. Als dit zo is, forceert de politiek een contractbreuk en krijgen de pensioenfondsen een hoop extra subsidie, ten koste van de gepensioneerden.

  Armin [12] reageerde op deze reactie.
  Armin [12] reageerde op deze reactie.

 4. Het is extra vervelend dat dit stelsel een omslagstelsel is. Er wordt helemaal niets gespaard. Gehaald en weer uitgegeven. Jij kunt gewoon fluiten naar je geld. Daarnaast is sparen met dankzij kartelvorming tussen overheden en centraal bankiers ook zeer onaantrekkelijk gemaakt. Veel te lage rente, hoeft papa S. niet zoveel rente te betalen over beloften welke niet betaald kunnen worden. Dit in combinatie met leugens over inflatie. Tot slot moet ook daar natuurlijk belasting over worden betaald. Ja het wordt een verantwoord burger niet makkelijk gemaakt. Je zou kunnen stellen dat dit de bedoeling is om de mens volledig afhankelijk te maken van Papa S.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 5. Ik heb de betaalde premies voor WW, AOW en pensioen altijd als voor mezelf beschouwd. De politiek heeft daar altijd anders over gedacht.

 6. @Armin [2]:
  “Het geld is er echt niet.”

  Dat ligt er aan hoe je het bekijkt, want in werkelijkheid worden de uitkeringen wel gedaan.

  Die uitkeringen komen al lang niet meer (geheel) uit de premies. En ook na 67 jaar wordt dat een probleem.
  Zoals je zelf zegt, het komt uit de “algemene middelen”. Die ZIJN er dan kennelijk!!!
  Maar ook wat uit die pot komt, kun je maar één keer uitgeven! Dus als je stopt met “vredes”missies, krijg je meer beschikbaar voor de AOW.

  Armin [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [6]:

  Hub dat begrijp ik volledig. Zo begrijp ik ook waarom we met z’n allen in ”mega mensenstallen” worden gedreven (voedsel afhankelijkheid & crowd control). Daarnaast begrijp ik ook waarom we in Afganistan zitten (energiezekerheid voor westen icm de zgn ‘full spectrum domination’ van de VS, we zijn braaf vazal). Ook snap ik de zegeningen van fiatgeld in combinatie met fractional banking voor corporaties & overheden. Schuld is iets voor Christenen, ik heb het niet. Jammer dat ze me toch worden opgedrongen.

  Geestelijk ben ik al behoorlijk vrij. Het lastige is om ook fysiek vrij te worden. Papa S. is overal en eist overal ‘aflaten’ in de vorm van belastingen voor zodat als echt vrij mens leven behoorlijk lastig wordt gemaakt. Mocht je nog tips en suggesties voor de praktijk hebben hoor ik ze graag.

 8. De premies zijn geen vast bedrag doch worden over je loon geheven. Het zijn dus gewoon ordinaire belastingen. Er is ook geen “veiligheidspremie” alsof defensie en politie daardoor betaald zou worden. Gezien ook zowel overschotten in de sociale zekerheid destijds afgeroomd werden t.b.v. de algemene middelen om de begroting te doen kloppen alsook tekorten uit algemene middelen werden aangevuld, is er in werkelijkheid dus geen sprake van een scheiding, anders dan een administratieve en communicatieve (“propaganda”). M.a.w. de sociale premies zijn gewoon inkomstenbelasting en alles gaat de facto in 1 enkele pot.
  Wat men daar vervolgens mee doet is dan nog slechts een politieke keuze. In zijn totaliteit is er bij ongewijzigd beleid te weinig geld om alle beloftes waar te maken dus zonder verdere belastingverhoging zal ergens op bezuinigd moeten worden. Of dat op pensioenen is, dan wel op bv. oorlogvoering, dictatoromkoping (a.k.a. ontwikkelingshulp), luiheidssubsidiering (“bijstand” en de ambtenarij zelve) is niets anders dan een keuze. Men zou kunnen besluiten de eerder gemaakte AOW-beloftes na te komen en elders op te bezuinigen.
  Maar het was vrij voorspelbaar dat het de AOW zou zijn die als eerste zou sneuvelen (en de ambtenarij als laatst), dus heb ik mijn sociale premies in weerwil van alle propaganda altijd beschouwd als belastingen. Die werden me afgeperst en die ben ik onherroepelijk kwijt.
  Overigens geldt dit niet slechts voor AOW premies. Wie werkt betaalt ook voor WW en wie al langer werkt betaalde voor een systeem waarbij hij i.g.v. werkloosheid meer zou kunnen terugkrijgen naarmate ie langer gewerkt had. Enkele jaren geleden echter was dit de eerste contractbreuk van onze dwang-staats-verzekeraar: sinds een aantal jaar is het zo dat je slechts 3 maand WW krijgt, daarna is het bijstand.
  Ten laatste op dat moment had men kunnen inzien hoe de staat gewoon eenzijdig haar belftes niet meer nakomt wanneer het haar te duur wordt en neen, dat ging niet gepaard met een premiedaling of een opzegmogelijkheid van je lidmaatschap. En kijk, nu doet men bij de AOW weer precies hetzelfde: verkorten in de tijd, geen premieverlaging en geen opt out mogelijkheid.

 9. Zelfs als we 10 jaar langer door zouden werken, dan nog zou het niet genoeg zijn.
  Het rijk heeft namelijk nooit genoeg.

 10. @Bon Vivant [3]: Is het niet zo dat alle belastingen/premies (behalve gemeentelijke) uiteindelijk in de zelfde pot van “algemene middelen” terecht komen?

  Nee dat is niet zo. Premies zijn geoormerkt. Vandaar ook dat de WW n WAO/WIA potten te vol zijn en de AOW een tekort heeft (wat aangevuld wordt uit algmene middelen, via een speciaal daarvoor in het leven geroepen wet)

  Maar op zich maakt dat niet uit.

  Wat dus uitmaakt is dat de kosten voor de AOW stijgen, terwijl de inkomsten voor de staat niet meestijgen. En dat tekort zal toch gedicht moeten worden via of hogere belastingenb, of ombuigingen of kortingen op de AOW.

 11. @Hub Jongen [7]: Hub, met alle respect, maar je moet iets beter lezen. 🙂

  Dat schreef ik namelijk. Nu is er bij de AOW een tekort en dat geld wordt inderdaad aangevuld. Dat geld is er en dat ’tekort’ is dus boekhoudkundig. Dat schreef ik ook.

  Maar het AOW probleem is veel meer dat dit de AOW uitgaven gaan stijgen. En dat noch de premieinkomsten, noch de belastinginkomsten mee gaan stijgen. Dit gat is dus een echt tekort, en dus wel degelijk een probleem.

  Dan zal men of nog meer bestaand belastinggeld naar de AOW moeten schijven, of wel bezuinigen op wat anders, ofwel de belastingen wederom verhogen. Of toch ook korten op de AOW van de babyboom.

  En nee, vredesmissies en de JSF hebben daar niet veel mee te maken. De bedragen daaraan zijn fooien op de uitgaven voor de sociale zekerheid. Het totale leger inclusief vredesmissies én JSF kost bijvoorbeeld bijna evenveel als het tekort dat we de komende 5 jaar krijgen.

  Mensen onderschatten vaak de uitgaven aan sociale zekerheid. In totaal zijn 75% van de staatsuitgaven ondrwijs, sociale zekerheid en gezondheidzorg. De resterende 25% is voor bijna de helft gemeenten en rente op de staatschuld. De miezerige rest is echter waar de meeste mensen roepen dat op bezuinigd moet worden. Het is echt onze verzorgingstaat die het merendeel van de kosten opslokt.

  Nee, er gaat door het komende kabinet toch weer fors geknipt worden in de AOW of anderzijds op ouderen bezuinigd. Men moet wil, omdat dit kabninet de zaak laf vooruit schuift. Dat de bevolking graag ‘lieverkoekjes bakt’ verandert de realiteit niet.

  flap [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Armin [13]: Mensen onderschatten vaak de uitgaven aan sociale zekerheid. In totaal zijn 75% van de staatsuitgaven ondrwijs, sociale zekerheid en gezondheidzorg.

  Dat is voor het grootste gedeelte gewoon voor eigen gebruik dus. Want is die hele ‘sociale zekerheid’ niet van en door de staat?

  Armin [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Sen Huwa [9]: Nee, dat is een befaamd misverstand. De rekenkamer heeft een boekhoudkundige analyse gemaakt. Ik heb daar toen ook al op geantwoord.

  De volkskrant heeft al een aantal ophitzerige artikelen geschreven die de intentie van de rekenkamer verdraaiden.

  Dat volkskrant artikel wordt ook vaak aangehaald door babyboomers die niet willen dat zij gekort wordt op hun ‘verworven’ rechten.

  Heel in het kort: als men geen heffingskortingen (korting op premies en belastingen) zou hebben, maar weer enkel vrijstelling op belastingen (en dus niet premies) zoals voor 2001, zou er niet zoals nu een groot tekort zijn op de AOW wat aangevuld moest worden door belastingen. Immers, men zou meer premies innen over hetzelfde bruto inkomen. Maar wel minder belastingen. Effectief schuift men boekhoudkundig het ’tekort’ van de premies naar de belastingen. Dat is wat de rekenkamer stelde. En dat is waar. Dat is echter enkel boekhoudkundig.

  Dat bepaalde figuren daar conclusies uit trekken als dat er geen AOW probleem is, is echter misleiding van de eerste orde. Immers de AOW kosten stijgen en de premie, noch belasingen stijgen mee. Dit tekort, is een echt tekort. Iemand zal immers toch die stijgingen moeten ophoesten. Ongeacht of we dat uit premies of belastingen betalen.

  De hele AOW discussie gaat maar over één ding: wie gaat de uitkering voor de babyboom betalen. Dat is het enige relevante vraagstuk. De systematiek van de rekenkamer is overigens wel interessant, want hun alternatieve verdeling van premies en belastingen zorgt ervoor, dat er in feite een belastingverhoging voor alle gepensioneerden komt. Ofwel een hogere belasting op pensioenen.

  De rekenkamer heeft dus wel gelijk dat de huidige premie-structuur potentieel voordeel is voor de babyboom. Daar is overigens wel wat op af te dingen. De rekenkamer neemt namelijk aan dat de belastingen gelijkmatig verhoogd zouden zijn als men de premies zou verlagen. dat zijn twee aannam,es. dat de premies omlaag gaan én dat de overheid hierbij niet – zoals ze in realiteit altijd wel doet – lagere inkomens bevoordeeld.

  Maar deze hele boekhoudkundige structuur staat dus los van de stijging van AOW uitkeringskosten, waarvoor op dit moment nog geen dekking bestaat.

  Sen Huwa [17] reageerde op deze reactie.

 14. @flap [14]: Ja, uiteraard. GHeel veel van de uitgaven van sociale zekerheid gaat naar ambtenaren die vanalles regelen. Dat is overigens niet bedoeld om p ambtenaren te schoppen. Immers die doen ook maar wat wij met zijn allen besluiten. Wij willen zo graag inkomensafhankelijke regelingen en subsidies. Omdat wij dat willen, is er een groot eger ambtenaren nodig om al die herverdeling en subsidies te regelen en controleren.

  flap [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Armin [16]: Omdat wij dat willen???

  Welnee. De gemiddelde burger wil slechts 1 ding. Zo weinig mogelijk belasting betalen. Daardoor waren al die leen voor je keuken en serre reclames ook zo’n succes. Dat was allemaal aftrekbaar.

  Dus we kunnen het halve contigent ambtenaren zo afschrijven als we overgaan tot een simpele belastingkorting.. Profiteren ook eindelijk een keer de mensen die het betalen ervan.

 16. Ik krijg AOW.
  Met korting.
  Een onterechte korting wat berust op nat vingerwerk van de SVB.
  Ik moet bewijzen, niet zij.
  Tot ik op behaalde staats diploma,s kwam in een jaar waar ik volgens de SVB buiten Europa woonde.
  Minimale studietijd 2 jaar.
  Protesteerde, en nog steeds geen antwoord van de SVB werknemers.
  Ik heb m,n kleur en cultuur tegen denk ik anders had ik een lintje gehad wegen 50 jaar premie en belasting betalen.

  Armin [20] reageerde op deze reactie.

 17. @Bas [19]: Kleur, premie, hoeveelheid belasting en dienstjaren zijn niet van belang voor AOW. Dat heeft ‘jullie’ generatie zelf zo gewild. Het is immers oneerlijk om niet-werkenden minder te geven toch?

  Dan ook niet zeuren als dat nu tegen je werkt.

  Iedereen krijgt evenveel en je krijgt enkel de volle mep als je aanwezig was in Nederland. Voor elk jaar afwezigheid – in jouw geval 2 – krijg je dus minder.

  Indien je buiten NL geweest bent, krijg je minder. Krijg ik nu ook en daar hoor je mij ook niet over zeuren.

Comments are closed.