democratie_monarchieDoor Guido voor Anarchiel.com

Gister was het dan zover: een debat in de tweede kamer wat mij in positieve zin verraste. Jawel, er blijken toch nog steeds volksvertegenwoordigers te zijn met enigszins gezond verstand. Onderwerp van discussie was het koningshuis en de financiën van het koningshuis. Inclusief alle commotie rondom het privé leven van de Oranje-dynastie.

Zoals ik eerder al geschreven heb,1 omvat de functieomschrijving van onze monarch meer dan enkel het doorknippen van lintjes en poseren voor fotografen. Toch krijg ik voornamelijk kritiek op het vlak dat ik de monarch te veel macht toeschrijf. De functie van de monarch is immers enkel ceremonieel en van enige vorm van bestuurlijke macht is geen sprake.

Gister was er gelukkig een “apenstaartje” te zien in de mouw van het kabinet en de tweede kamer. De aap zelf zit wel nog steeds in de mouw, maar de contouren van het aapje beginnen zichtbaar te worden. Vanuit enkele fracties kwam de vraag of het niet eens tijd wordt voor het “Zweeds model”. Immers, zo redeneerde Ineke van Gent (GroenLinks), “zou dat wel eens het laatste redmiddel kunnen zijn voor de democratie”. Mijn vraag aan mevrouw van Gent is hier: Welke democratie?

Het Zweeds model
Deze vorm van bestuur is een soort gulden middenweg tussen republiek en monarchie. Thom de Graaf (D66) zei hier over: “De essentie van de monarchie ligt niet in de koning als deel van het bestuur, maar in de koning als staatshoofd”.2 Voor zover mij (onder andere op school) altijd geleerd is, is het Nederlandse koningschap louter ceremonieel. Toch blijkt dit een iets dieperliggende structuur te herbergen.

Dat de koning niet alleen lintjes doorknipt blijkt wel uit haar ‘nevenfuncties’. Zo stelt de monarch in geval van een kabinetsformatie een (in)formateur aan, is hij hoofd van de regering en tevens voorzitter van de Raad van State, zo stelde SP-kamerlid van Raak. Ook heeft de monarch de macht wetten en regels kracht van wet te verschaffen. Voor ruim acht ton3 (netto) per jaar zou ik mijzelf ook een hoop creativiteit met een schaar kunnen indenken. Nee, de macht van de majesteit ligt toch iets gecompliceerder.

Vooral het deel “hoofd van de regering” springt mij in het oog. De regering bestaat uit de ministers en de koning. Het woord minister is afkomstig uit het Latijn, en betekent dienaar.4 Het hoofd van de regering (de monarch) is dus leidinggevende van een orgaan wat verder enkel uit dienaren van dat hoofd bestaat. Daarbij komt ook nog eens dat de gesprekken tussen deze dienaren onderling en tussen de dienaren en de koning strikt vertrouwelijk zijn.

De Minister President antwoordde in vragen van de kamer of het Zweeds model wellicht een optie was, dat hij erg prijs stelde op de inbreng van de Koningin en typeerde Beatrix als een zeer betrokken en goed geïnformeerde vrouw. Mijn vraag is nu: zegt Jan Peter B. dit omdat hij dat als dienaar van Beatrix moet zeggen, of hecht hij werkelijk waarde aan de inbreng van de koning (vergeet hierbij niet de benarde positie van Jan Peter B. met zijn ministeriële verantwoordelijkheid)? Ook nadat een Minister President is afgetreden, blijft de inhoud van hetgeen hij/zij besproken heeft met de koning vertrouwelijk, en mag dus niet openbaar worden gemaakt.

Hoe kun je dan “in Gods naam” 5 beargumenteren dat de macht van de majesteit beperkt is tot een adviserende rol? Die argumentatie is gelijk in kracht met de tegenovergestelde redenering dat de majesteit wel degelijk ruime inspraak heeft in hetgeen de regering als beleid presenteert. Ik zou zelfs de stelling aan durven dat die laatste optie een stuk waarschijnlijker is, zeker gezien het gehanteerde begrippenkader.

Raad van State
Daarbij is de monarch tevens voorzitter van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Met andere woorden: de monarch adviseert zichzelf en haar dienaren vanuit de functie als voorzitter van de Raad van State. Vervolgens kan zij aan de andere kant van haar “januskop6 met die adviezen haar dienaren instrueren hoe dit alles het beste in de praktijk gebracht kan worden. Als hoofd van de regering heb je, lijkt mij, toch meer zeggenschap dan de dienaren?

Ik kan wel enige gelijkenis bespeuren met het bedrijfsleven. Niet voor niets sprak Jan Peter B. al eens over de “B.V. Nederland”. De tweede kamer fracties zijn daarmee niets anders dan de verschillende grootaandeelhouders; een verzameling van mensen die hun aandeel bij dat “fonds” hebben onder gebracht. Maar hier houdt de gelijkenis niet op. Een raad van bestuur bij een bedrijf heeft immers altijd meer te zeggen dan een ondernemingsraad, die bestaat uit werknemers (dienaren). Daarbij valt de Raad van State te typeren als een consultancy bureau, dat toevalligerwijs in handen is van een van de leden van de raad van bestuur.

Democratie of Monarchie?
In het debat zwoegden veel leden van de tweede kamer met de benoeming van de Nederlandse staatkundige vorm. Is Nederland nu een democratie in een monarchie, óf toch een monarchie binnen een democratie? Ik vraag mij bij dit soort mensen werkelijk af wat hun definities van monarchie en democratie zijn. Hebben die mensen überhaupt enige educatie genoten? Laat ik hierbij voor eens en voor altijd duidelijk maken: een monarchie sluit, per definitie, een democratie uit (en andersom).7

In het debat over kernenergie (1 oktober 2009) zei minister van economische zaken, Maria van der H., het al eens expliciet: “De regering regeert en het parlement controleert”. Jan Peter B. herhaalde dit citaat later nog eens letterlijk tegenover de pers. Daar leest u het al: de regering, voorgezeten door een niet democratisch gekozen iemand, omringd door dienaren, bestuurt dit land. Daar is niets democratisch aan.

Noten

1 http://www.anarchiel.com/display/wat_doet_u_op_zondag
http://www.anarchiel.com/display/wat_doet_u_op_zondag_2

2 http://www.nd.nl/artikelen/onbekend/invloed-koning-carl-gustaf-in-zweeds-model-groot

3 http://www.anarchiel.com/library/read/inkomsten_van_het_koninklijk_huis

4 http://books.google.nl/books?id=mJc3AAAAIAAJ&pg=PA515&lpg=PA515&dq=etymologische+pers&source=bl&ots=oxvnSkYOV-&sig=RzHRpexyQmUldLzzYNchTyqPKjY&hl=nl&ei=1tInSpjmKMGy-QahhcTNDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2#v=onepage&q=&f=false pagina 445

5 Zie noot 1

6 In het bibliotheekstuk “rechtsbescherming als fopspeen” stelt Kees van Oosten ook de januskop van de Raad van State onder de aandacht. Zie: http://www.anarchiel.com/library/read/rechtsbescherming_als_fopspeen onder het tussenkopje “Partijdige rechspraak” (originele locatie: http://www.keesvanoosten.nl/?page=77)

7 Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden ????? (dèmos), “volk” en ?????? (krateo), “heersen, regeren” en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”. (wikipedia)

Een monarchie is van origine een regeringsvorm waarbij alle macht bij één persoon berust. Het woord is een samenstelling van de Griekse woorden monos (één) en arkhein (heersen).

-Extra noot, de definitie van ‘democratie’ gegeven in het online woordenboek ‘van Dale’ schiet mijns inziens ernstig tekort. Deze spreekt over dat het volk invloed heeft op de regering, terwijl een democratie niet enkel om invloed draait, maar om zeggenschap. Invloed is daarmee een te grijze omschrijving. De gegeven definitie neigt meer naar een particratie.

27 REACTIES

 1. Deze reactie plaatste ik ook onder het originele stuk op anarchiel.com. Bij deze dus copy-paste:

  Mooi stukje, Guido.
  Zelf kwam ik laatst na een avondje nadenken en researchen over de verhoudingen binnen het bestuur van de ‘BV Nederland’ tot de volgende vergelijking:

  Staat de Nederlanden vs commercieel bedrijf
  Regering = Raad van bestuur
  Koningin = CEO
  Ministers = leden raad van bestuur
  Tweede kamer = Ondernemingsraad
  Commissaris van de koningin = business unit directeur
  Burgemeester = afdelingshoofd
  Bevolking = werknemers

  Deze vergelijking vertoont meer overeenkomsten dan ik in eerste instantie voor mogelijk hield. Ik noem er drie:

  1- Wetten (regels) worden gemaakt en uitgevaardigd door de regering (Koningin en ministers), net als de raad van bestuur dat doet binnen een onderneming.

  2- De tweede kamer is (net als een ondernemeingsraad binnen een bedrijf) de enige ‘partij’ die min of meer democratisch gekozen wordt door de bevolking / werknemers.
  Net als de ondernemingsraad binnen een maatschappij heeft de tweede kamer enkel een controlerende en adviserende rol (met het recht op initiatief -men mag regels (wetten) voorstellen, maar de regering / RVB is niet verplicht die over te nemen. De regering / RVB kan ongeacht de mening en wens van de bevolking / werknemers regels opleggen en laten uitvoeren. Wie weigert wordt ontslagen / mag niet meer meedoen (lees wordt uit de maatschappij verwijderd)).

  3- Alle managersfuncties met enige zeggenschap worden benoemd door de RVB/CEO en niet gekozen.

  Kijk in dit licht ook eens naar het in mijn ogen opmerkelijke feit dat de NL regering en verschillende ministeries netjes staan ingeschreven als bedrijf (inclusief uniek ondernemersnummer) in het internationale zakenregister.

  “HQ – Ministerie van Financien (Also Traded as Belastingdienst) Prinses Beatrixlaan 512,`s-Gravenhage, NL”

  Kijk hier maar:
  https://smallbusiness.dnb.com

  En zoek bijvoorbeeld eens op ‘regering’ en ‘justitie’ in Nederland.
  Waarom zijn dit bedrijven die geregistreerd staaan in het internationaal handelsregister (waar Tdriver himself ook in terug te vinden is)?
  Heb overigens geen ‘BV Nederland’ kunnen ontdekken.

  Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar ik wil ook wat voor de discussie over laten. Daarbij is de koffie klaar en tja, je moet wel prioriteiten stellen. 🙂

  Graag hoor ik van jullie, of en waar mijn vergelijking mank gaat.
  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Truckdriver [1]:
  Truckdriver,
  Ik probeer altijd alles te controleren en ja hoor! Verbijsterend! Lees mee:

  (1) Regering Van de Staat Der Nederlanden
  Plesmanweg 1
  ‘s-Gravenhage, 2597 JG

  (2) HQ Ministerie van justitie
  Schedeldoekshaven 100 , `s-Gravenhage, , NL Select
  BR Ministerie van justitie
  Rijsselseweg 1 , Gouda, , NL Select
  BR Ministerie van justitie
  Egbert Gorterstraat 6 , Almelo, , NL Select
  BR Ministerie van justitie
  Postbus 241 , Rijswijk ZH, , NL Select
  Stichting Sociaal Fonds Ministerie van Justitie
  Schedeldoekshaven 100 , `s-Gravenhage, , NL Select
  Stichting Collectieve Verzekeringen bij het Ministerie van Justitie
  Schedeldoekshaven 100 , `s-Gravenhage, , NL Select
  Federatie van Personeelsverenigingen van Diensten Ressorterende onder het Ministerie van Justitie
  Pisuissestraat 69 , `s-Gravenhage, , NL Select
  Vereniging PC Club van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bezuidenhoutseweg 67 , `s-Gravenhage, , NL Select
  Personeelsvereniging Ministerie van Justitie
  Schedeldoekshaven 100 , `s-Gravenhage, , NL Select
  Stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij de Ministeries van Justitie, Buitenlandse Zaken
  Schedeldoekshaven 100 , `s-Gravenhage, , NL

  Nooit geweten, dat ik op de payrol sta van de Staat der Nederlanden. Wat een enorme meevaller.
  Dan heb ik een flinke vordering op die Staat wegens achterstallig loon en ten onrechte betaling van opgelegde belastingaanslagen.

  Dank voor deze tip.

 3. Gaat weer over het koningshuis? Kijk eens naar Duitsland, Duitsland een land waar volop politiek wordt bedreven met duidelijke inzichten, die wil en hoeft ze niet, maar waarom moeten wij ze dan wel?…..Welke toegevoegde waarde heeft het koningshuis? Waarom dan niet andere adellijke titels hun macht geven….en een vette uitkering…met wagenpark, bootje, en vliegtuig. Ontneem ze alle privileges en de macht die ze eventueel nog hebben en wat mij betreft mogen ze houden wat ze nu hebben (ooit hebben verdiend??) en dan zou ik geen enkele moeite hebben met deze mensen….Maar, wie ben ik, het plebs, om daar naar te luisteren?

 4. @Bon Vivant [2]:
  Bon Vivant,
  “‘Nederland is een democratie, maar wil tegelijk daarin een monarchie’. Dat is gewoonweg niet waar: Nederland heeft nooit gekozen voor een monarchie. Uit de algemeen indifferente houding van de doorsnee-burger ten aanzien van ons monarchaal stelsel mag en kan niet worden afgeleid dat Nederland er dus voor gekozen heeft.”

  Het gaat om woordvoerderschap. Er zou zich een geloofwaardig iemand moeten melden, die dapper genoeg is om de Republiek uit te roepen.
  Maar die heeft alleen kans, als hij met een ontwerp grondwet voldoende draagvlak kan creëren. Die hoeft men niet onder staatsrechtgeleerden te zoeken, is mijn beleving.

  En de discussies over de bestuurlijke hervorming hebben laten zien, dat dat draagvlak in elk geval niet in Den Haag gezocht moet worden.

  Waar wel?

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 5. Frase…”zo waarlijk helpe mij god almachtig”…Welke god? Haar god, onze god, de god van de islam of god van de Bilderbergers?..de god van de machtigen hier op aarde?…BTW, ik, weer het woordje ik, geloof in de duivel en die is in ons allen, maar een god?….

 6. @Spy-Nose
  Bijvoorbeeld een “denktank” formeren die logisch nadenkt over een ontwerp grondwet voor de Republiek der Nederlanden? Ontwerp is er eigenlijk al, zie de website Republicanisme, maar het kan nog beter naar mijn bescheiden mening. Enqueteformulier online zetten en in laten vullen?
  Willen we naar een genormaliseerde democratie, dan zal er toch IETS moeten veranderen. Zoals de volksvertegenwoordiging thans opereert is niet meer houdbaar. Niet weer een LPF, TON, PVV, etc. maar invoeren van echte verkiezingen en referenda. In Zwitserland kan dat toch ook? Het feit dat het in Nederland wordt tegengehouden ligt alleen maar aan het respect dat wij dienen op te brengen voor de hoog boven ons gestelden. En dit betalen we dan zelf ook nog. Kan het nog gekker?

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.
  LvM [10] reageerde op deze reactie.

 7. @peter [7]:

  “Willen we naar een genormaliseerde democratie, ….”
  Wat is dat?
  Let wel, als mensen ontdekken dat ze democratisch kunnen “stemmen” voor hun hobbies, zullen er steeds meer leuke dingen aan de macht van de overheid worden toegevoegd.
  In een mum van tijd heb je dan weer dezelfde situatie als nu.

  Als je in die richting denkt, zou het goed zijn te denken in de richting van een minarchistische grondwet die uitsluit dat mensen voor dingen kunnen stemmen die ten koste van anderen gaan.

  peter [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Spy-Nose [5]:

  En de monarchie is in Nederland geen traditie. Een groot deel van de Nederlandse bevolking die zich voor het koningshuis uitspreekt heeft als argument dat het hebben van een koningshuis een eeuwenlange traditie is en staat er niet bij stil dat Nederland langer een republiek(1581 tot 1806) dan een koninkrijk is geweest. Natuurlijk hebben die Oranjes tijdens de Republiek wel een rol gespeeld als stadhouder, maar meestal was dat geen fraaie rol. De Oranjes waren in 1702 met de dood van koning-stadhouder Willem III, die, zijn homoseksualiteut buiten beschouwing gelaten, niet in staat bleek om nageslacht te produceren met zijn nichtje Queen Mary, uitgestorven. Als we het zwart-wit stellen dan zouden we kunnen zeggen dat er destijds een politieke tweedeling was: regentenpartij en oranjepartij. In die oranjepartij waren de oorloghitsers, proleten en strenge calvinisten verenigd. De oranjes zijn allerminst een symbool van de relatieve vrijheid en tolerantie, van de Republiek der Nederlanden die vaak geroemd wordt. Die oranjeklanten hadden het namelijk niet zo op vrijhandel, de verlichte ideeen van Grotius(Hugo de Groot) en de Schone Kunsten.

  De mensen die nu de koninklijke familie vormen zijn niet de Oranjes. De Oranjes zijn namelijk in 1702 uitgestorven. Dat Beatrix en haar familie via Albertine Agnes van Oranje-Nassau, die de kinderen baarde van haar achterneef die een nazaat was van een broer van Willem de Zwijger, afstamt van Willem van Oranje is geen reden om hen af Oranjes te beschouwen. We beschouwen de Groothertogelijke familie van Luxemburg immers ook niet als Oranjes. Daarbij komt ook nog dat de stadhouders, ook de zogenaamde Friese stadhouders, tot halverwege de 18de eeuw geen officiele erfopvolging kenden. Alles dient nog nader uitgeplozen te worden, maar mijn idee is dat de orangisten met de Duitse staten en met Britse steun in 1747 een soort staatsgreep hebben gepleegd, en op basis van een incestueuze, niet-salische verbintenis van een voorvader van de Friese stadhouder Willem IV, een Duitse familie als Oranjes heeft aangewezen, aan de macht heeft gebracht in de Nederlanden, en een in de westelijke provincies niet eerder bestaande overerfbaarheid van stadhouderschap heeft ingesteld. De opmaat voor het koningschap van deze neporanjes. De kleinzoon van Willem IV zou koning Willem I worden.

  Spy-Nose [11] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.

 9. @peter [7]:
  “Willen we naar een genormaliseerde democratie”

  Wie wil dat? Ik in ieder geval niet. Liever monarchie dan democratie. Afpersing is vergelijkbaar of zelfs minder, en een monarch zal het minder snel verkloten dan verschillende volksvertegenwoordigers die allemaal iets anders willen en daardoor alles nog minder efficiënt maken dan een monarchistische regering zou doen.

  Maar het allerliefste Anarchie, waar niemand is die het zo snel zo erg kan verkloten als politici en monarchen.

 10. @Oscar [9]:
  Heel interessant is die afstamming van Willem van Oranje. Want de erfopvolging is door Gijsbert Karel van Hogendorp in de grondwet terecht gekomen en wel onder het mom van “stabiliteit”.

  Maar deze van GKH heeft na de val van het Franse bestuur als lid van het “Voorlopig Bewind” en Orangist – hij was goede maatjes met Wilhelmina van Pruisen, die ervoor gezorgd had, dat hij een Pruisische militaire opleiding had genoten- samen met Van der Duyn van Maasdam en Van Limburg Stirum een concept grondwet geschreven en gezorgd, dat de despoot Willem I hier als Koning benoemd werd (waar hij overigens later wel spijt van kreeg).

  Dat betekende het einde van de Staatsregeling voor het Bataafse Volk van 1798.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijsbert_Karel_van_Hogendorp

  Deze “Staatsregeling” is de meest “vrije” versie van een grondwet die Nederland ooit gekend heeft. Hij zou daarom als uitgangspunt voor een nieuwe Nederlandse grondwet kunnen dienen.

  Dan kan die mevrouw Máxima haar woorden, dat “de Nederlander niet bestaat” netjes terugnemen, haar salaris teruggeven en een enkeltje Argentinië krijgen.

  De andere leden van het Koninklijk huis kunnen een half jaar lang nog WW-uitkering krijgen, maar zullen daartoe wel als werklozen bij het UWV moeten worden ingeschreven.
  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Spy-Nose [11]:

  Die erfopvolging was min of meer al geregeld bij het aanstellen van Willem IV als erfstadhouder, over alle provincien, in 1747. Dat gebeurde na een staatsgreep van orangisten. Toen is tevens vast gelegd dat dit erfstadhouderschap, erg ongebruikelijk voor die tijd, ook langs vrouwelijke lijn mocht worden overgedragen.

  Maar hoe heeft het zo ver kunnen komen….wel, Willem IV heeft dat predicaat ‘prins van Oranje’ gekregen na een schikking. Zoals reeds gemeld zijn de Oranjes in 1702 uitgestorven met de dood van Willem III. Toch maakten er meerdere personen na de dood van stadhouder Willem III aanspraak op de titel ‘prins van Oranje’. Degene met ‘de beste papieren’ was Frederik I, eerste koning van Pruisen. Tijdens de regeerperiode van diens zoon, koning Frederik Willem I van Pruisen is er een schikking getroffen waardoor de Friese stadhouder Willem IV de titel ‘prins van Oranje’ kreeg. Die schikking werd getroffen in het jaar 1732.

  Wat lees ik in de biografie van koning Frederik Willem, waarvan het bekend was dat hij veel sympathie had voor het calvinisme: Schon 1721 veröffentlicht Friedrich Wilhelm I.ein Einwanderungspatent, das zahlreiche Zuwanderer aus der Pfalz, vom Rhein und vom Main, Holländer, Schweizer, Böhmen und Franzosen ins Land zieht. Die spektakulärste Aktion aber findet 1732 statt. Im Salzburgischen lebende Protestanten sind durch den militanten katholischen Erzbischof Firmian von Salzburg den ärgsten Repressalien ausgesetzt. Schließlich verweist ein Befehl des Herbstes 1731 alle, die nicht katholischen Glaubens sind, des Landes. Das protestantische Europa ist empört, Friedrich Wilhelm I. handelt. Am 2. Februar 1732 erlässt er ein Einwanderungspatent, schickt Kommissare los, die Transport und Reise der Salzburger betreuen. Die zahlen den Flüchtlingen Zehrungsgelder, vier Groschen pro Tag für den Mann, drei für die Frau und zwei für jedes Kind. Vom Tag der Antragstellung an sollen die Flüchtlinge als preußische Staatsbürger respektiert werden. So ziehen lange Flüchtlingstrecks unter dem Schutz preußischer Kommissare auf deutschen Straßen nach Berlin. Schon am 30.April 1732 kommen die ersten 843 Salzburger dort an. Ursprünglich ist die Aktion auf etwa 6000 Flüchtlinge angelegt, aber es bewerben sich über 20.000. Den königlichen Räten wird der finanzielle Aufwand bedrohlich, aber der König ist beglückt.
  http://www.preussen-chronik.de/episode_jsp/key=chronologie_002650.html
  Wikipedia: De enige luxe die hij zich tijdens zijn leven veroorloofde was het jachtslot Stern, rond 1731 gebouwd door Cornelis van den Bosch, een Haarlemmer, die deel uitmaakte van het regiment Lange Kerls. Potsdam werd in 1732 uitgebouwd als garnizoensstad, onder de leiding van de Amsterdamse timmerman Jan Bouman, die daar de Hollandse wijk opzette.

  Jammer dat Friedrich Wilhelm I voor zijn dood veel van zijn administatie heeft verbrand. Dit zaakje stinkt. Volgens mij zijn het treffen van een schikking in de kwestie wie de titel ‘prins van Oranje’ mag voeren en de protestantse herbevolkingspolitiek, als je het zo mag noemen, niet los van elkaar te zien.

 12. @Hub Jongen [8]: Ik vind een genormaliseerde democratie een situatie dat in principe iedereen overal op zou moeten kunnen stemmen. Uiteraard zal een en ander gelimiteerd moeten zijn, dat ben ik met u eens. De “denktank” zal er op moeten toezien dat zulke burger-privileges niet ontaarden in een wanordelijke puinhoop, waardoor een land onbestuurbaar wordt.

  Hub Jongen [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [12]:

  Dat is op zich juist, Hub. En ik denk dat de monarchie minder schadelijk is voor de samenleving dan de democratie. Maar feitelijk hebben we al lang geen monarchie meer en heeft Beatrix een functie die vergelijkbaar is met de functie van president in Duitsland en in Italie. Waar ik mij aan stoor is niet zozeer dat de familie Nassau-Dietz zich uitgeeft voor de Oranjes, maar dat de steun voor het Koninklijk Huis gebaseerd is op een foutieve aanname van de bevolking.

 14. Het vreemde is dat wanneer je diezelfde erfopvolgingspraktijken bij een functionaris in de katoenplukkerij i.p.v. katoenknipperij propageert men je voor rascist/discriminator/uitzuiger/ en wat al niet uitmaakt.

  Majesteit is eigenlijk een witte negerin met geld en kickuh spullen.
  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 15. @slijmerigesluipsak [16]:

  Dat is niet hetzelfde. Beatrix kan elk moment afstand doen van de troon, als zij dat zou willen. Dat is in 1976 ook bijna gebeurt. Ze schijnt Joop den Uyl ermee gedreigd te hebben om te voorkomen dat haar vader strafrechtelijk vervolgd zou worden, nadat er een tweede steekpenningenschandaal, Northrop, rondom Bernhard bekend werd(dit schandaal is tot in de 21ste eeuw sub rosa gehouden). Uiteindelijk mocht Bernhard geen uniformen meer dragen en moest hij zijn voorzitterschap van de Bilderbergconferentie neer leggen.

  Den Uyl en zijn PVDA haalden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 maar liefst 53 zetels. En wel dankzij het Koninklijk Huis. Den Uyl en het Koninklijk Huis hebben elkaar een enorme dienst bewezen. Dat is geen eens een publiek geheim meer, het is gewoon bekend.

  slijmerigesluipsak [18] reageerde op deze reactie.

 16. @slijmerigesluipsak [18]:

  Nou, niet helemaal. En het is ook nog maar de vraag wie de baas is. Stel dat Den Uyl niet corrupt zou zijn geweest, moeilijk voor te stellen maar ach…, en anders zou hebben gehandeld en die tweede affaire openbaar zou hebben gemaakt. Dan zou men Bernhard vervolgd hebben, zou Juliana zijn afgetreden, zouden Beatrix en Margriet hebben afgezien van opvolging en was Nederland een periode in gegaan zonder monarchie en zonder staatshoofd. PVDA zou waarschijnlijk heel veel zetels hebben verloren.

  Maar het is anders gegaan: Den Uyl heeft die tweede affaire sub rosa gehouden, de PVDA heeft de verkiezingen van 1977 gewonnen, Beatrix is aangetreden, Beatrix heeft de PVDA bij formaties het voordeel van de twijfel gegeven(in 1981 bij van Agt II[waarbij de koningin persé de VVD buiten de regering wilde houden, iets wat haar in 1982 en 1986 niet gelukt is], maar ook bij Lubbers III en de paarse kabinetten).

 17. @peter [14]:
  ” …democratie een situatie dat in principe iedereen overal op zou moeten kunnen stemmen…..”

  Dat wil zeggen dat men ook met al mijn WENSEN rekening moet houden. Zelfs uitvoeren, als ik voldoende maatjes weet te vinden.

  Misschien krijg ik dan wel voldoende mensen bij elkaar die stemmen voor een belastingverhoging zodanig dat iedereen geboren voor 1940 géén belasting meer hoeft te betalen en een dubbele uitkering krijgt.
  Dat is dan immers volkomen binnen de spelregels.

 18. @Anno Zijlstra [21]:

  Otto von Habsburg! 🙂

  Keizer van een Europa dat bestaat uit een paar duizend minarchistische ministaatjes. Een grote stap voorwaarts!

  Dan moeten we wel opschieten, deze zoon van de laatste keizer-koning van Oostenrijk-Hongarije is namelijk inmiddels al 97 jaar.

 19. Te oud, ik vind Prins Charles wel wat, stijlvolle man, heeft gevoel voor humor, kan dat aan denk ik.
  Angela Merkel als eerste President, vrouw een keer, kan ook wat integer, dan hebben dat ook ingevuld anders blijven we betalen met z’n allen.
  EEn Duitse President, maar dan een Franse vice president, anders wordt Sarkozy weer kwaad.
  Voor NL zie ik geen grote rol weggelegd, Prins WA is mij een te verwend kind, en JPB vind ik prima voor NL als premier, verder wil ik van Neelie af in als EU commissaris omdat ze tegen NL rommelt.(ABN affaire, politiek is opportunisme ze had voor NL moeten opkomen )

 20. @Maik [24]:

  Wat ik nog veel kwalijker vind is de mogelijke betrokkenheid van prins Bernhard en zijn moeder prinses Armgard bij de Duitse inval in mei 1940. Als die betrokkenheid nog voor de bevrijding zou zijn aangetoond dan waren we wellicht al in 1945 van het koningshuis af geweest en stond Bernhard voor hetzelfde peloton als Mussert.

  Toch jammer dat veel vuiligheden lang verborgen kunnen worden gehouden.

  Maik [27] reageerde op deze reactie.

 21. @Maik [24]:
  PWA krijgt een lesje manieren van HVV om te zoenen.

  Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer als manieren leren aan een rioolrat. Die krijgt ze ook niet van huis uit in de schoot geworpen.

  Wat jammer nou. Enfin, aan zijn vruchten herkent men de boom, nietwaar?

 22. @Oscar [25]: Wat jij beschrijft, staat uitvoering beschreven in BERNHARD GATE. De feiten van betrokkenheid met de Duitse inval door Bernilo(zo werd PB binnen de familie genoemd)en zijn moeder werden door o.a. de toenmalige hoofdredacteur van de Telegraaf en andere hotemetoten voor de buitenwereld verborgen gehouden.
  Ik raad iedereen aan dat boek te bestellen: mij vielen in ieder geval de schellen van de ogen en heb het nog niet uit.

Comments are closed.