Scan10002De Nederlandsche Bank is eene belangrijke crediet-instelling. De Nederlandsche Bank neemt gelden en geldswaardige papieren in bewaring, onder verplichting, de waarde op een bepaalden tijd of te allen tijde weer uit te betalen; daarom is zij eene deposito-bank. Zij heeft het recht, papiergeld(Banknotenvan 25. 40, 60, 100, 200, 300 en 1.000 gulden) uit te geven, onder verplichting, deze banknoten alle werkdagen bij aanbieding dadelijk in klinkende munt te verwisselen; – daarom is zij eene notenbank. Zij betaalt tegen veranderlijke korting (disconto) wissels uit, vóór deze nog vervallen zijn; – daarom is zij eene discontobank. Zij leent gelden op koopwaren, staatspapieren (effecten) en vaste goederen; – daarom is zij eene leenbank. Bovendien heeft zij grooten handel in edele metalen. 

Uit: Driemaal den Aardbol om! – Zestiende druk – 1899 – uitgegeven door P. Noordhof

 Hoe anders is het nu:

 De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële stabiliteit in Nederland. Drie zaken zijn daarbij van belang: lage inflatie, veilig betalingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen.Vertrouwen in een stabiel financieel stelsel is essentieel voor het functioneren van onze economie en daarmee voor onze welvaart. Alleen in een stabiel financieel klimaat kunnen bedrijven en consumenten zich richten op economische activiteiten als geld verdienen en geld uitgeven. Daarom vormt financiële stabiliteit de rode draad in de taakuitvoering van DNB.

Van: http://www.dnb.nl/home/ 2009

 Vertrouwen, daar gaat het om in het fiat geld systeem!

13 REACTIES

 1. Erg interessant.
  Het fiat geld systeem is gelegaliseerde valsemunterij en daar moet dus een eind aan komen. The Mystery of Banking.
  DNB speelt nog een marginale rol en wordt aangestuurd door de ECB en BIS, dat laatste al een jaar of tachtig.
  Deze bank is in 1948 zogenaamd genationaliseerd, maar de invloed die de aandeelhouder (de staat die de aandelen heeft gekocht van de toenmalige eigenaren, o.a. een rijke Duits/Haagse familie met belastingfaciliteiten) is amper vertegenwoordigd.
  De RvC is samengesteld uit de elite van weleer en het heden, b.v. Fentener Van Vlissingen, 45% eigenaar van het ANP (voor vrije nieuwsgaring, weet u wel?).
  In de nep-democratie die hier te lande wordt gepropageerd als echte democratie zijn cliché’s als vertrouwen, vrijheid van meningsuiting, “geld verdienen” een farce en van hoog meeloopgehalte.
  Nadenken over werkelijke alternatieven is er niet bij, getuige de “eigen gevormde” mening van velen, niet in de laatste plaats economen, goed betaalde reclamemakers voor “het systeem”.
  Het heeft allemaal te maken met de spanning tussen de factoren arbeid en kapitaal en zo lang cumuleren kapitaal daarvan de boventoon voert, zal er niets veranderen.
  Napoleon zei het al: “De hand die geeft bevindt zich altijd boven de hand die ontvangt”.
  Die gevende hand hebben we niet nodig, ondanks wat ons wordt aangepraat. Geloven we dat niet dan wordt een crisis gemanipuleerd, simpel.
  Degenenen die dan die crisis weer gaan “verklaren” werken (ongewild) mee aan het systeem van verrijking en verarming.
  Daarom krijg je artikeltjes voorgeschoteld hoe het was met die DNB en hoe het nu is. Er wordt nog steeds amechtig gekeken naar diezelfde “gevende hand” van die Franse imperialist, die afhankelijk was van de drukpersen van Rothschild.

  wereld zonder inflatie [2] reageerde op deze reactie.

 2. @peter [1]:

  “Het fiat geld systeem is gelegaliseerde valsemunterij en daar moet dus een eind aan komen.”
  Dat klinkt naar revolutie. Een fiat geld systeem kan niet zonder vertrouwen. Het fractonal reserve banking geeft het een smalle en daardoor wankele fundatie.

  Leg “The Mystery of Banking” maar bloot. Dan kan zich vertrouwen vormen rond nieuw verworven begrippen.

  “Degenenen die dan die crisis weer gaan “verklaren” werken (ongewild) mee aan het systeem van verrijking en verarming.”
  De heren die dit systeem vertegenwoordigen moeten maar eens helder verklaren hoe het werkt. Dat wordt een mooi stuk caberet.

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 3. Ik zie geen andere oplossing, op korte termijn, dan het fiatgeldsysteem. Mits strikt gemanaged (hoeveelheid geldgroei niet groter dan economische groei – zie monetarisme van Milton Friedman) is dit systeem echt wel stabiel en goed.
  De belangrijkste reden waarom we ermee moeten voortdoen en niet zomaar kunnen overschakelen is dat het goud nu veelal in handen van onze vijanden is – moslimlanden. Je moet je vijanden geen geschenk in de schoot werpen.

  peter [4] reageerde op deze reactie.
  HJ [5] reageerde op deze reactie.
  Ewt [8] reageerde op deze reactie.
  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 4. @Bud. [3]: Anderen zien veel heil in goud als dekking, maar de goudprijs wordt ook weer gemanipuleerd, ik denk niet door moslimlanden, overigens.
  Door te vertrouwen op papier voorzien van drukinkt ben je nog veel verder van huis.
  Probleem is dat arbeid omgezet wordt in kapitaal. De arbeid is van ons, het kapitaal is van “de gevende” hand en die beïnvloedt dus de waarde van mijn arbeid. Het geld is dus niet van degene die het produceert, maar blijft in handen van degene die het kapitaal “produceert” (Legal Printing).
  Natuurlijk kan dat niet op korte termijn, maar ik hoop dat iedereen zich bewust is dat onze zogenaamde welvaart duur betaald wordt. En over de rug van de arbeid, met name in de koloniale wingewesten.
  Ze komen dat een keer halen, vroeg of laat

 5. @Bud. [3]:

  Over het fiat geld systeem stel je
  Mits strikt gemanaged ….. is dit systeem echt wel stabiel en goed

  Door wie dient dit volgens jou gemanaged te worden?
  En indien dit volgens jou centrale banken zijn, ben je dan van mening dat er de laatste decennia sprake is van een juist monetair beleid?

 6. @Oscar [6]: Vraag is wie de wet voorschrijft. Waarschijnlijk dezelfde die ook de drukpers controleert. Gelegaliseerde valsemunterij dus.

 7. @Bud. [3]: Waar zie jij die “Moslimlanden” in deze lijst, Libanon is, afhankelijk van je standaard, de eerste op de 19de plaats met 1/3 van de Nederlandse voorraad en de Saudie’s hebben daar nog maar de helft van op de 25 plaats:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Official_gold_reserves

  Natuurlijk heb je ook nog private goud voorraden, maar niks houd je tegen zelf ook een voorraad aan te leggen.

  “Mits strikt gemanaged (hoeveelheid geldgroei niet groter dan economische groei – zie monetarisme van Milton Friedman) is dit systeem echt wel stabiel en goed.”

  Geloof je dit zelf? Als jij de mogelijkheid tot geld creatie krijgt zou je het niet gebruiken omdat andere er onder leiden? Monetarisme is gewoon de zoveelste vorm van centrale planning, maar dan verhult door rente percentages en boekhoud fraude.

  Is er geen Neocon website waar je je kortzichtige wij/zij praat kan verkopen?

 8. @Bud. [3]:

  Dat er überhaupt dreiging heeft kunnen onstaan komt juist omdat het westen gedemocratiseerd is, de goudstandaard is afgeschaft en het zelfvertrouwen ingezakt. Als het westen een beschaving was gebleven met onvervreemdbare eigendomsrechten dan hadden we geen noemenswaardige vijanden gehad en hoogstens geduchte concurrenten. Dat vijanden zich roeren komt onder meer door de afspraak van de V.S. om alle grondstoffen af te rekenen in dollars. Waardoor de V.S. goedkoop olie konden kopen. Daar komt nog bij dat het westen de Saoedi’s de technologie cadeau hebben gedaan. Mensen in de Arabische wereld begrijpen heel goed dat hun dictators indirect door het decadente westen in het zadel zijn geholpen. Ik heb er alle begrip voor dat mensen in de Arabische wereld de VS haten.

  peter [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [9]: De afspraak van de VS om….etc?
  De VS heeft in Bretton Woods via de loop van het geweer afgedwongen dat de olie moest worden betaald in USD. In 1944 was al bepaald dat de VS als enige grootmacht de oorlog zou gaan winnen. Het mooie voor de Amerikanen was dat in de decennia na de oorlog ten koste van wat bos en wat drukinkt en de investering van de drukpers men de olie van derden afhandig kon maken. De papieren dollar heeft uiteraard geen waarde, maar op het moment dat de olie ging stromen werd dat anders. Diefstal dus.
  Als een land als Irak en nu ook Iran besluit dat de olie in een andere valuta moet worden afgerekend, begint de ellende en haalt de USA de trekker over. Valuta-waarde op basis van vuurkracht, altijd al zo geweest. Rothschild c.s. financierde twee legers en als dat niet lukte werd er een Brits slagschip op af gestuurd. De waarde van de papieren valuta wordt dus niet in stand gehouden door “vertrouwen” maar door pure angst. Dan kun je beter meespelen en “let them rob you blind”. Of niet natuurlijk.

  Frank [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Frank [11]: Ik bedoel met het “meespelen” meer op ironische wijze. Ik heb mijn keus gemaakt, alleen maar door mij in de loop van de jaren bewust worden dat we ons willens en wetens laten bestelen, maar ik maak me niet al te veel illusies.
  Als je dit soort zaken in een groepje sondeert, wordt je toch al gauw gezien als een zonderlinge staatsgevaarlijke idioot. In ieder geval direct een etiketje opgeplakt, daar zijn mensen goed in.
  99,8% van de samenleving opteert voor keuze nr. 1: meespelen en overleven.
  Het is nu de beurt aan een stroming die de gedachtenwereld van de mensen zou moeten mobiliseren door over het fenomeen te spreken op de “werkvloer”.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 11. @peter [12]:

  “Ik heb mijn keus gemaakt, alleen maar door mij in de loop van de jaren bewust worden dat we ons willens en wetens laten bestelen, maar ik maak me niet al te veel illusies.”

  Dan begrijp ik niet waarom ik de wind van voren krijg – inclusief nogal kinderachtige kritiek op een volzin die ik beter had kunnen redigeren – als ik, misschien in misverstane bewoordingen, kritiek geef op deze oplichterij.

Comments are closed.