Gevaar6RED: Bijna onmogelijk, maar deze regering maakt het volk niet alleen arm met haar klimaathype, maar ook nog ziek met haar vaccinatie-handelingen.
Het is belangrijk dat hier de onderste steen boven komt. De waarheid moet en zal aan het licht komen.
 
De Overheid overtreedt de Wet met MexicaanseGriepVaccin!
 
Zéér Belangrijke Nieuws van dr. Jannes Koetsier (Arts en pannel-lid van het TV-programma ‘Medische Missers’), die samen met de Stichting StralingsArm Nederland een kortgeding aanspande tegen het Ministerie van VWS wegens het achterhouden van informatie over de onveiligheid van het MexicaanseGriep-Vaccin (waarvan de uitspraak a.s. vrijdag is)!:

‘In deze bijlage staat bewijs materiaal dat de vaccins die Klink kocht  –  Focetria van Novartis en Pandemrix van GSK waarin de biocide Thiomersal (kwikverbinding)  –  niet in Nederland geïmporteerd hadden mogen worden, omdat thiomersal op de lijst van verboden bestrijdingsmiddelen staat en sinds 2005 niet meer in vaccins wordt gebruikt. Klink zou ze dan ook niet meer kunnen verkopen want zo’n bestrijdingsmiddel mag het land ook niet weer uit.

Thiomersal is in Amerika ook verboden en mogelijk gevaarlijk voor de hersenen van ongeboren kinderen, dus ongeschikt voor zwangeren. Zie hiervoor de chemiekaart (produktie 9 in de bijlage)‘:  

Volgens de Safety Manager van Philips Medical Systems Nederland (PMSN) is het zich in het Mexicaanse griepvaccin bevindende ingrediënt Thimerosal (ook wel Thiomersal) een door de Nederlandse wet verboden bestrijdingsmiddel, dat echter ook in talloze cosmetische producten (dagcrèmes, make-up, nagellak, parfums, lipstick, oogwater, haarvetten e.d.) wordt toegepast. Daarom heeft de Safety Manager de directeur van Philips Medical Systems een brandbrief gestuurd met ‘zeer hoge urgentie, omdat er sprake is van een misdrijf waaruit direct levensgevaar voor alle Philips medewerkers kan ontstaan.’

 Safety Manager Ad van Rooij herinnert de directeur, de heer R. Fonville, in de brandbrief aan het feit dat een safety manager bijzondere bijvoegdheden heeft, zoals het beslissen over bepaalde veiligheidsaspecten en het al dan niet voldoen aan wettelijke eisen, en in dat kader te nemen maatregelen. Ook heeft van Rooij de wettelijke bevoegdheid om in het geval van overtredingen van arbeidsomstandigheden ‘processen te doen stoppen’, met andere woorden: het werk stop te zetten.

 ‘Ik heb binnen PMSN-Best nog nooit gebruik gemaakt van deze bijzondere bevoegdheden, maar ben het op grond van uw eigen opgelegde lastgeving… wettelijk verplicht dat nu wel te doen als u aan mijn conclusies en aanbevelingen in dit verdiepingsonderzoek binnen TWEE DAGEN na ontvangst… geen uitvoering hebt gegeven.’

 Volgens van Rooij is al in 2007 vast komen te staan dat Thiomersal volgens de Nederlandse Bestrijdingsmiddelenwet vanaf 31 december 2006   niet is toegestaan. ‘Ondanks het feit dat er binnen de ministerraad, onder voorzitterschap van J.P.Balkenende, over deze massale vaccinatie veelvuldig is overlegd, heeft minister J.M. Cramer van VROM er kennelijk niet aan gedacht om haar onderzoeksrapport van 8 november 2007… te bespreken binnen de ministerraad…’

Al in 2005 zouden voormalig minister Hoogervorst van VWS en álle Tweede Kamerleden op de hoogte zijn geweest van het feit dat Thiomersal in Nederland geen toegelaten bestrijdingsmiddel is. Van Rooij laat in zijn rapport als bewijs de volgende brief van 20-12-2005 zien, verstuurd door minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer:

 In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet kunnen melden van het ontbreken van Thiomersal in griepvaccins.

 Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse influenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten. De reden om Thiomersal uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin(s) bevatten geen Thiomersal. Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten. De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen.

 

 De minister van Volkgsgezondhied, Welzijn en Sport
H. Hoogervorst

De Safety Manager van Philips Medical Systems schrijft dat het volgens de Wet verplicht is dat hij in zijn hoedanigheid volledig op de hoogte is van alle ingrediënten van het Mexicaanse griepvaccin, zodat hij kan bepalen of dit vaccin risico’s oplevert voor de werknemers van Philips.

 Van Rooij kwam er achter dat de vaccins en cosmetica producten bevatten, waarvan de samenstelling geheel onbekend of slechts zeer beperkt bekend is.’Uit onderzoek in het verleden is mij gebleken dat (deze stoffen)… veelal gevaarlijke afvalstoffen betreffen van de chemische industrie, die men op deze wijze in producten dumpt om die dan met grote winsten te kunnen verkopen in plaats van eeuwig te laten opslaan tegen hoge kosten, dat wettelijk had gemoeten.’

 ‘Door niet de volledige samenstelling vrij te geven kunnen degenen (het grote kapitaal) die de kennis hebben over het niet vrijgegeven gedeelte daarin onbeperkt veranderingen aanbrengen, zonder dat ook maar iemand dat weet. Betreffende personen (het grote kapitaal) kunnen daarmee onbeperkt proeven doen op de gehele wereldbevolking bij wie zo’n influenzavaccin A (H1N1) is toegediend,’ vervolgt Van Rooij. ‘Met het ratificeren van het Verdrag van Lissabon kan men, in overeenstemming met wat daarin staat geschreven, het op deze wijze van proeven doen op alle Europese inwoners wettelijk afdwingen. Dat is zeer zorgwekkend te noemen.’

 Van Rooij noemt het zowel ‘grappig als diep ernstig’ dat het bestrijdingsmiddel Thiomersal volgens de Nederlandse wet niet is toegelaten, maar zich nu wel in miljoenen vaccins voor de Nederlandse bevolking bevindt. ‘Het (vaccin) zal dan ook in Nederland als hoog problematisch gevaarlijk afval moeten worden opgeslagen of tegen zeer hoge kosten verantwoord moeten worden verwerkt.’

Het is volgens de Nederlandse Wet zelfs een ‘ernstig strafbaar feit’ dat het verboden bestrijdingsmiddel Thiomersal in de vaccins verwerkt is. Hierdoor is er sprake van ‘direct ernstig gevaar voor personen’. Thiomersal (/Thimerosal) is niets anders dan een chemisch verontreinigde kwikverbinding. Overigens zijn volgens Van Rooij (en vele andere internationale kritische experts) de andere chemische stoffen die aan deze kwikverbinding zijn verbonden, ‘nog gevaarlijker dan kwik.’

 Van Rooij schrijft dat als werknemers dankzij het in het vaccin en talloze cosmetische producten verwerkte Thimerosal binnen 30 jaar na eerste blootstelling ziek worden of kanker krijgen, zij al deze schade op Philips Medical Systems kunnen verhalen, dat op zijn beurt die schade kan verhalen op de verantwoordelijke milieuminister Cramer. Zij heeft dit namelijk ‘opzettelijk maar liefst twee jaar lang voor alle Nederlandse bedrijven, waaronder PMSN-Best, verzwegen. Daarmee is opzet onmiskenbaar bewezen. Dit betekent dat… tegen milieuminister J.M. Cramer onmiddellijk proces-verbaal zal moeten worden opgemaakt van een gepleegd misdrijf.

 Aangezien er volgens Van Rooij sprake is van ernstige strafbare feiten, moet volgens hem het werk in ALLE Nederlandse bedrijven preventief worden stilgelegd, totdat alle in Nederland aanwezig influenzavaccins A (H1N1) met daarin het niet toegelaten bestrijdingsmiddel Thiomersal, alsmede alle in Nederland aanwezige cosmetica met daarin Thiomersal, zijn opgespoord en veilig zijn opgeslagen.

 Van Rooij concludeert: ‘Vanuit mijn bijzondere bevoegdheden als safety manager ben ik in dergelijke ernstige omstandigheden, waarbij alle werknemers van PMSN-Best groot levensgevaar lopen, wettelijk verplicht om hiervan rechtstreeks melding te doen bij de arbeidsinspectie, politie en de officier van justitie…’

 Gebruik Kinderen niet als Proefkonijn!
Gister werd nog bekend dat de overheid nu ook kleine kinderen wilt injecteren met ditzelfde Giftige Vaccin..
Dat terwijl er van het ingredient Thiomersal/Thimerosal (Kwik) allang bekend is dat het voor Autisme zorgt bij vooral kinderen en daarom verboden is en dat het ingredient Squaleen allerlei geboorte defecten veroorzaakt en het ‘Golfoorlog Syndroom’!

 Een Amerikaanse rechtbank heeft geconcludeerd dat het BMR-vaccin autisme kan veroorzaken en heeft een schadeclaim toegewezen. Dat is gebeurd in een geheime uitspraak die in maart 2008 pas openbaar werd. Het US Court of Federal Claims heeft bepaald dat ‘Thimerosal’, een conserveermiddel dat veel kwik bevat in vaccins voor kinderen kan leiden tot autisme.” 
 
Bron: Medisch Dossier April 2008

 Zie hierover bijv. ook mijn eerdere informatie:
Video van Wetenschappelijk onderzoek dat precies laat zien wat voor schadelijk/dodelijk effect kwik, dat in vaccins zit (‘Thiomersal/Thimerosal’) heeft op de hersen-neuronen..waardoor veel kinderen dus ‘autistisch’ worden! 

Doktoren, Specialisten en onderzoekers over het veroorzaken van autisme door de stof Kwik (in Thimerosal) in vaccins:
http://www.youtube.com/watch?v=W-Ni6Io53L4 
http://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2007/05/14/Origins-of-Autism.aspx

‘Squalene’ (MF59, AS04), iets wat tijdens de golfoorlog met het ‘antrax-vaccin’ werd ingespoten bij vrouwelijke soldaten, die vervolgens gewaarschuwd werden om tot 18 maanden erna niet zwanger te worden omdat het allerlei geboorte-defecten zou veroorzaken…NU wordt dezelfde stof via het Mexicaanse Griep Vaccin aangeraden bij Zwangere vrouwen! 
Bron:http://www.express.co.uk/posts/view/122228#

Het vaccin tegen de Mexicaansegriep bevat zelfs EEN MILJOEN keer meer van deze schadelijke stof squalene dan het vaccin dat het Golfoorlog Syndroom veroorzaakte!
Bronnen:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14851
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/H-832-en6.pdf

 Zie ook:
MSNBC-news: USA Mariniers ernstig ziek na zogenaamde ‘griep-prik’:
http://www.youtube.com/watch?v=Esz2GrncjCM&NR=1

CBS: Mariniers overleden en ziek na ‘vaccinatie tegen Antrax’:
http://www.youtube.com/watch?v=zT-OnlYVpds

Dr. Jannes Koetsier zegt hierover…
‘Velen maken zich terecht zorgen, vooral over de vele toevoegingen waaronder squaleen (immuunziekte-risico) en thiomersal (slecht voor hersenweefsel vooral voor onrijpe kinderhersenen). Zie voor bijsluiterteksten: http://www.nvi-vaccin.nl/?id=352  

 Het zal voor een ieder die de bijsluiters leest duidelijk zijn dat de griepfolders van de overheid waarmee de risicogroepen worden opgeroepen te rooskleurig zijn inzake nut en veiligheid van de vaccins. (zie in de bijsluiters de bijwerkingen en de niet volledige beschermingsgraad)

Gisteravond mocht ik hierover wat vertellen bij RTV-Drenthe in de uitzending “drentsdiep” zie op drentsdiep.nl’:
http://www.rtvdrenthe.nl/Customercontrols/Omroep/UG_Player.aspx?movieid=45318&path=rtmp://212.178.73.241/vod/tv/&ProgType=TV&convlow=True 

Gisteravond zond het journalistieke TV-programma ‘Netwerk’ een reportage uit waarin ook naar voren kwam dat het MexicaanseGriep-Vaccin helemaal nog niet op kinderen en zwangere vrouwen is getest en er ook helemaal geen gegevens zijn over de bijwerkingen/effecten op lange termijn!
Hier kunt u de uitzending bekijken Het willen vaccineren van kinderen en zwangere vrouwen is dan ook zowiezo het gebruiken van nog gezonde kinderen en zwangere vrouwen als proefkonijn!Eerder melde ik u al dat er in Zweden in zeer korte tijd meer dan 200 voorheen gezonde mensen (o.a. verpleegsters en jongeren) door ernstige bijwerkingen van het MexicaanseGriep-vaccin in het Ziekenhuis moesten worden opgenomen en dat er 4 mensen in Zweden na de vaccinatie zijn overleden en 1 in Hongarije…

Gisteravond rapporteerde de ‘Svenska Dagbladet’ dat er tot dusver meer dan 350 gevallen van bijwerkingen zijn geregistreerd als gevolg van het Pandemrix varkensgriep vaccin en het officeele aantal doden door het MexicaanseGriep-Vaccin nu is gekomen op 5 personen..in minder dan een week tijd!
Bron: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3712585.svd

Engelstalig Bron: http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1416%3Afifth-qswine-fluq-vaccine-death-in-sweden-vaccinations-still-go-ahead-as-planned&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en

 Tijd om écht Kritisch te worden.. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. Jannes Koetsier via:
http://www.degezondepatient.nl/contact.html 

Ingezonden door Paul E.

19 REACTIES

 1. ik kan niks zeggen, nu het zo uitgebreid en degelijk onderbouwd door mensen die direct kennis van zaken hebben er staat (en niet op een conspiracy site) ben ik stupified..

  dit is toch te schokkend voor woorden. helaas heeft mijn dochtertje wel de 1ste vaccinatie spuit gehad (18mnd oud) vlak daarna kwam ik op het spoor van het gevaar van vaccineren, dit was dan gelijk de laatste vaccinatie-spuit die ze krijgt.

  tevens ga ik binnenkort afspraak maken om mijn kwik vullingen eruit te laten halen. (zijn die witte vullingen die ze vandaag de dag gebruiken ongevaarlijk?)

  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.
  marianne [5] reageerde op deze reactie.

 2. De fabrikanten zullen de patient nooit vertellen, wat ze allemaal in hun vaccins gestopt hebben. Dat zou er namelijk toe leiden, dat men het doel van de geheime vaccinatieprogramma’s zou prijsgeven.

  David Ayoub MD meent, dat er sprake is van bevolkingscontrole van ontwikkelingslanden in het kader van de National Security Study Memorandum (NSSM 200, Kissinger rapport 1974)

  http://www.schillerinstitute.org/food_for_peace/kiss_nssm_jb_1995.html

  onder de vlag van de Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI voor de verbetering van de gezondheid van kinderen in ontwikkelingslanden

  http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb/cpo.nsf/vWebMCSAZEn/1F1FFAA29E59CB19852575B600389779

  Uiterst geraffineerd allemaal.

 3. @fuqua [1]:
  Die kwikvullingen geven maar heel langzaam kwik af en het is menselijkerwijs onmogelijk vast te stellen, of een bepaalde klacht rechtstreeks aan je kwikvullingen te wijten is.

  Ikzelf laat mijn kwikvullingen gewoon zitten. Maar ik heb al meer dan de helft van de rit erop zitten.
  Jongeren met een zich ontwikkelend brein daarentegen zouden onder geen voorwaarde aan kwik hoegenaamd mogen worden blootgesteld.

  Het ligt voor iedereen anders en de afweging is afhankelijk van het persoonlijk profiel en de omstandigheden. Het moet dus een persoonlijke keuze blijven.

  Andere tandheelkundige mogelijkheden zijn:
  – composiet, maar dat is ook niet ideaal, vraag je tandarts;
  – trekken en implantaten maken. Maar dat is kostbaar en vereist een zeer degelijke voorbereiding o.m. op gebied van gebitsonderhoud.
  Verder moet je X-ray’s laten maken en dat brengt theoretisch ook risico’s (al zijn die erg gering) met zich.
  pien [7] reageerde op deze reactie.

 4. @fuqua [1]:

  Hallo,

  Ik wil graag een opmerking maken over het verwijderen van amalgaan vullingen. Als je daartoe besluit kies dan voor een biologische tandarts die een ruime ervaring in het verwijderen van deze vullingen heeft en na kan meten in welke volgorde en met hoeveel tegelijk dit moet worden gedaan.
  Via de website van biologische tandartsen zijn de geschikte personen te vinden.

  Ten aanzien van implantaten wil ik nog opmerken dat de meeste implantaten gemaakt worden van titanium en dat in tegenstelling tot wat meestal wordt beweerd dit titanium niet inert (passief) is en dus wel degelijk steeds metaal aan het lichaam afgeeft.

  Informeer ivm implantaten ook eens naar zyrkonium oxide implantaten. Bij de keus hiervoor heb ik mij laten vertellen moet er voor gezorgd worden dat ze goed zijn uitgehard.

  En ja composiet bevat ook metalen doch geen kwik. En ja rontgenstralen zijn zeer belastend voor je lichaam. Vraag dus in ieder geval om digitale foto’s, daarvan is de belasting in ieder geval kleiner.

  Heel giftig zijn bij tandartsen de verdovingen, een nauwelijks bekend vaccinatieterrein.
  Informeer jezelf eerst heel goed alvorens je te laten prikken.
  Met name articainechloride is heel giftig. Velen zijn hiervoor uitermate allergisch.
  Zie voor info amalgaan Nederland.

  En een groot probleem is dat er in sommige soorten verdovingen waarbij het niet op de bijsluiter vermeld staat wél articainechloride zit en vele tandartsen dit gewoon niet weten.
  Biologische tandartsen gebruiken een ander soort verdoving.
  Ook geen middelen om er veel van in je lijf te hebben maar minder giftig.
  Je kunt je eigen tandarts altijd vragen een dergelijke verdoving te gebruiken. Een beetje tandarts gaat hier in mee.

  Mondheelkunde is vaak net zo giftig als de rest van de geneeskunde, er wordt alleen nauwelijks over gesproken. Ondanks dat er ook goed bedoelende reguliere tandartsen zijn die bereid zijn te leren en het anders te doen heb ik er ook meegemaakt die je ronduit voor gek verklaren als je ze met hun producten confronteert.

  Hoop iets te hebben bijgedragen.

  surfer [6] reageerde op deze reactie.
  pien [7] reageerde op deze reactie.
  pien [8] reageerde op deze reactie.
  fuqua [14] reageerde op deze reactie.

 5. @marianne [5]: Thx voor de info. Belangrijke nuance hierbij is wel – voor mijzelf althans – dat ik de voor- en de nadelen afweeg. Bij echte tandpijn kan het me namelijk weinig schelen dat de verdoving giftig is, als het wel hélpt tegen de pijn. Het moet een keuze blijven op individuele basis.

  Een accuut probleem met het gebit en helse pijn kan je moeilijk vergelijken met een preventief vaccin dat schadelijk is en iets wil voorkomen dat niet eens de moeite is, vind ik.

 6. @Spy-Nose [3]: @Spy-Nose [3]: @marianne [5]:

  Als je de keuze hebt neem dan kunsttof vullingen. En dat zeg ik als tandarts.
  Tegenwoordig in nederland maakt niemand meer amalgaam vullingen. Als je de keuze hebt laat je amalgaam vullingen zitten. De belasting voor het lichaamis velen malen groter als je het verwijderd. Het lichaam kan als het gezond is de zeer kleine belasting met kwik aan en ook afvoeren. Het overgrote gedeelte van de kwil is verdampt toen het gelegd werd en het hele kleine reserende gedeelte komt nauwelijks vrij Ook kun je helpen met supplementen als selenium.

  Dus verwijder je vullingen als je denkt dat je er last van heb, maar wees er van bewust dat de belasting nog wel eens grter kan zijn. Overigens zijn witte vulligen niet bevrijd van gifstoffen. Wij mogen dat sppul niet eens met handschoenen aanpakken ivm allergische reacties.

  Puntje implantataen. Het idee dat als je implantaten neemt nergens meer last van heb is een fabeltje. De gemiddelde duur van implantaen ind ekaak is 7 jaar, als je genoegbot hebt. Meer is mooi, minder jaren komt ook voor aangezien mensen veelal nstekingen krijgen. Periimplantitis is dus ook de nieuwe ziekte.

  Niet iedreen is dus ook een geschikte kandidaat ivm de orale flora.

  Het feit dat keramische implanteen een midnere belasting is voor het lichaam beschouw ik ook als een fabeltje. Keramiek is niks dan alumium oxide. Ik heb liver titanium in mijn lichaam dan aluminium.

  Puntje anesthesie:
  In anesthesie zit een analgeticum (een verdovend middel, afgeleide van de cociaine), vasocontrsictor (om de bloedvaatjes nauwer te doen worden lokaal waardoor de verdoving langer blijft zitten in een lagere dosis) dit is meestal adrenaline. Een lichaamseigenstof dwaarvan je meer aan maakt ivm de stress dan je ingespoten krijgt en een conserveringsmiddel.

  De reacties die optreden zijn eigenlijk altijd te realateren aan het conserveringsmiddel.
  Nou ben ik erg voor natuurlijke geneeskunde en voor het vermijden van zoveel mogelijk gifstoffen. Ik gebruik zelf ook supplementen om ziekten te reguleren, maar het lichaam kan heel wat hebben en heel wat oplossen.

  Ik spreek natuurlijk ook niet over de extreem hoge kwikbelastingen van vaccinatie etc.

  De vraag is natuurlijk hoe bellastend is een eenmalige verdoving voor het lichaam dat het lichaam gewoon netjes kan opruimen en dingen als jaren lang gifstoffen in voeding.

  Alles met aluminium zou ik vermijden.. Dat betekent keramische implantaten als ook (biologische) supplementen waar calcium in zit. Zo ook zou ik alles vermijden waar kwik in zit. En dus nooit nieuwe amalgaam vullingen nemen. Maar ik heb mijn eigen almagaam vullinge laten zitten. Precies om het punt eerder beschreven.

 7. @marianne [5]:

  overigens is preventie het beste middel om te voorkomen datt je gifstoffen krijgt. Zelfs zodner fluoride.

  Een zeer groot deel van de Kindjes hebben bij ons eigenlijk geen caries meer en bij de juiste begeleiding zullen zij waarschijnlijk zonder problemen het einde van hun leven zonder vullingen en tandvleesproblemen bereiken

  René [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Fuqua,
  Natuurlijk vind ik het heel vervelend voor je dat jouw dochtertje al een vaccinatieronde heeft gehad. Hopelijk vallen eventuele bijwerkingen mee! Maar misschien is het toch eens aan te raden zgn. conspiracysites eens te checken. Tussen alle doemscenario´s valt daar regelmatig iets serieus te lezen. Al lang wordt op deze sites bericht over de ev. gevolgen van deze vaccinaties, ook met wetenschappeljke bronvermelding. Helaas wordt er ook veel onzin verkondigd die serieuze berichten vertroebelt, maar net als met de MSM, check en dubbelcheck als je daar tenminste de tijd voor kunt vinden.

  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.
  fuqua [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Roger Braun [9]:
  “…Helaas wordt er ook veel onzin verkondigd… ”

  Heel juist gezien Roger.
  Goed dat je dat onderkent.
  Graag jouw hulp daarom om de echte feiten er uit te lichten en die feiten hier op de Vrijspreker te publiceren.

  Als we dat objectief en nuchter rationeel proberen, kunnen we daar veel van leren.

 10. @René [11]:

  En da’s maar goed ook. Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders.

  Ondertussen zou de roverheid zich met minder dingen moeten gaan bemoeien !

 11. @Roger Braun [9]:

  bedankt voor de info, en dat doe ik ook zeker. de 1ste vaccinatieronde was mn dochtertje erg moe/hangerig die dag maar de dag daarna was het ook gelijk voorbij, sindsdien geef ik haar een paar keer in de week een druppel zeemineralen (door haar eten heen)

  ze is gelukkig weer helemaal de oude, altijd blij/vrolijk, rustig, slaapt, zeer goed en stront eigenwijs 🙂 (maar dat mag ze ook van ons zijn, voeden haar libertarisch op he 😉

 12. @marianne [5]:

  een beetje geschokt ben ik dan wel, als het verwijderen van kwikvulling zeer voorzichtig moet gebeuren.

  paar maanden terug kreeg ik opeens erge steken in mijn mond toen ik een boterham aan het eten was, ik dacht meteen dat 1 van mijn vullingen niet meer goed vastzat, gelijk in de middag pauzee naar de tandarts en die kon niks vinden en zij dat alles goed vast zat, ik vertrouwde het niet helemaal en wou toch de vulling eruit hebben dit is dan ook gedaan en nog geen 10 min later stond ik weer buiten dus voorzichtig de vulling eruithalen is echt niet gebeurd… !?

  en overigens denk ik inderdaad dat ik last heb van mij kwikvullingen, al jaren heb ik te kampen met lichte hangende hoofdpijn, concentratie problemen en vermoeidheid.

  door te stoppen met cola drinken zijn de klachten aanzienlijk verminden maar nog steeds niet 100%.

  de volgende stap is voor mij dan ook om de rest van de vullingen eruit te laten halen en overtegaan op tandpasta zonder fluoride.

  pien [17] reageerde op deze reactie.

 13. in het algemeen wil ik nog even het volgende kwijt,

  alle zaken die wij tot ons nemen zitten giftige stoffen in (van voedsel tot medicijnen)

  elk “object” opzich heeft niet voldoende gif inzich om een direct gevaar voor onze gezondheid te vormen.

  maar zoals gezegd het gif zit in zeer kleine beetjes overal in… je snapt wel waar ik naar toe wil.

  can anyone say: “a death by thousand cuts?”

 14. Het is naar mijn mening een misvatting te denken dat amalgaan vullingen geen problemen veroorzaken. Dit is in de reguliere tandartsenij een veelgehoorde opmerking. Doch iemand met amalgaan vullingen heeft hier per definitie last van. Zijn of haar lichaam is belast.
  Er kan nu wel gezegd worden dat de meeste kwik verdampt bij het vullen van de tand/kies doch het addertje is hier ‘de meeste’.

  Ik sprak ooit met een zeer gerenommeerd Nederlands bedrijf dat voedselsupplementen maakt. Daar werd mij gezegd dat een bepaald product de wettelijk toegestane hoeveelheid kwik bevat.
  Op mijn opmerking dat het er dus inzit duurde het nogal lang voordat ik inderdaad die bevestiging kreeg. Het zit er dus in en bij iedere capsule komt dat wettelijke toegestane beetje dus ons lichaam binnen.
  En weten we niet allemaal dat wettelijke regelingen voor hoeveelheden zeer makkelijk worden verlaagd én verhoogd?

  Kwik hoort niet in ons lichaam thuis en het stapelt.

  Bij amalgaan vullingen gaat het echter niet alleen om kwik.
  Amalgaan vullingen zitten vol verschillende metalen en die horen evenmin in ons lichaam thuis.

  Al die verschillende metalen lekken in ons lichaam en kunnen voor de grootste problemen, inclusief tumoren, zorgen.

  Of iemand amalgaan vullingen wel of niet moet laten verwijderen is een persoonlijke keus en zal heel goed overwogen moeten worden.
  Er is zeker iets te zeggen voor het feit dat verwijderen voor het lichaam belastend is doch dit hangt mijns inziens in belangrijke mate af van de gezondheidssituatie van de persoon bij de start van deze verwijdering, van het tempo van verwijdering, al of niet adequate begeleidende ontgifting én van de ervaring van degene die ze verwijdert.

  Zeggen dat ze er al zolang inzitten en ze daarom maar laten zitten vind ik nogal naief omdat problemen pas later gaan optreden.
  Ik hou echter de mogelijkheid open dat niet iedereen problemen krijgt.
  Het menselijk lichaam en haar immuunsysteem zit immers intelligenter in elkaar dan wij bij elkaar kunnen denken.

  pien [17] reageerde op deze reactie.

 15. @marianne [16]:

  Kwik wordt verwijderd door het lichaam als jhet kleinere hoeveelhdenzijn.Suupplementen als selenium helpt daarbij.

  Grotere hoeveelheden kan dmv een chelaten therapie verwijderd worden.

  Metalen zijn belangrijke stoffen in het lichaam. Zo is koper en zink zeer wezenlijk voor het functioneren van het lichaam .Koper komt bij vrouwen met name in de bloedbaan door het dragen van een koperen armband.

  Ik vind nuanvering wel wat op zijn plaats.@fuqua [14]:

  Je moeheid kan verschillende oorzaken hebben. Dus mijn advies zou zijn naar een orthomoleculair arts te gaan voordat je al je vullingen laat verwijderen. Mocht je denken dat je last hebt van je almagaam, dan kun je beginnen met het slikken van selenium. En als hje je amalgaanm laat verwijderen dan kan dat onder cofferdam gebeuren.

  Succes en beterschap.

 16. @Degeling [18]:

  Nou precies de informatie die van Leeuwenhoek ook al gaf toen hij de microscoop uitvond. Niks nieuws hierin.

  Bacterien veroorzaken tandvleesproblemen. Dus goed schoonhoduden. het zure afval product van de bacterien bveroorzaken gaatjes. Dus goed schoonhouden.

Comments are closed.