Dialoog met een politicus10_Abortus_10_weken> Graag zou ik het vandaag met u over het referendum van de Europese Grondwet willen hebben. De meerderheid van de het gedeelte van de bevolking dat volgens de overheid als kiesgerechtigd wordt beschouwt sprak zich in meerderheid uit tegen deze grondwet…

 

< Nou, tegen, tegen…we hebben het niet goed uitgelegd.

 

> Maar men zou toch op rationele gronden zo’n EU-grondwet kunnen verwerpen?

 

< Eh, nee. Die mensen die tegen de EU-grondwet hebben gestemd dat zijn bange mensen, die bij stemming zich door hun angsten hebben laten leiden, maar wij als politici moeten natuurlijk ook doen aan zelfreflectie; we hadden beter moeten uitleggen dat Europa best belangrijk is en dat er geen alternatief is voor een “Ja”.

> Maar als er geen alternatief is voor een “Ja”, waarom dan toch een referendum?

 < We hebben voor een referendum gekozen zodat de Nederlandse burger zelf voor de Europese Grondwet kon kiezen. Achter de “Ja”-campagne zat veel meer geld, dus daar kan het niet aan gelegen hebben. Bij de spotjes die mensen opriepen te gaan stemmen hebben we gebruik gemaakt van een rapper om jongeren – die zijn een stuk ontvankelijker voor overheidscampagnes niet waar – naar de stembus te lokken, dus daar kan het ook niet aan gelegen hebben. We hebben vele miljoenen gemeenschapsgeld er tegenaan gegooid om de mensen te overtuigen van het “Ja”, maar het heeft niet geholpen. Dus kunnen we de conclusie trekken dat we er goed aan zullen doen om in de toekomst meer geld ter beschikking te stellen en een andere tactiek moeten kiezen.

 > Maar nogmaals…het kan toch zijn dat werkelijk de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen die grondwet is? Dan is het toch democratisch dat die grondwet wordt afgeblazen?

 < Ach, democratisch. Zelfs Hans van Mierlo, democraat in hart en lever, reageerde met verbijstering vanuit zijn vakantieadres in Frankrijk toen het volk te kennen had gegeven het niet begrepen te hebben, door “Nee” te stemmen.

 > Even over donoren…

 < Ja, we willen meer donoren, orgaandonoren.

 > Maar dan sta je mensen toch toe om bij leven de organen, bijvoorbeeld een nier, te verkopen?

 < Daar kunnen we niet aan beginnen. We moeten de meest kwetsbaren onder ons toch beschermen.

 > Maar u was, in uw activistenperiode wel in ieder geval, toch voor “Baas in eigen buik”?

 < Ja, wat abortus provocatus betreft natuurlijk wel.

 > Dus toen u die leus scandeerde wekte u de suggestie op de komen voor eigendomsrechten, terwijl het zeer discutabel is over een ander individu dat in de buik groeit valt onder…

 < …dat was inderdaad een geniale slagzin. Net doen of je voorstander bent van eigendomsrechten, maar er eigenlijk een broertje dood aan hebben. (Kuch…kuch…) Misschien niet een uitdrukking die betamelijk is.

 > Dus helemaal geen baas in eigen buik!

 < Tja, zulke bochten zijn nu eenmaal nodig als je politieke ideologie niet consistent is. We zijn voorstander van eigendomsrechten wat betreft de eigen buik als er, ook na vrijwillige seks en in geval van zowel een gezonde moeder als een gezonde foetus, er een gezond ongeboren kind in groeit maar natuurlijk gaan we niet zo ver dat mensen zouden mogen beschikken over hun eigen organen. Kijk, dat hebben we natuurlijk bij meer zaken. We zijn tegen discriminatie, behalve als de gediscrimineerden blanke, heteroseksuele mannen zijn. We zijn voor schone energie, behalve wanneer deze wordt opgewekt door een apparaat die een technische hobbyist in zijn schuurtje in elkaar heeft geknutseld. We zijn voor de betrokkenheid van de burger met de politiek, behalve wanneer die burger opvattingen verkondigd waaruit blijkt dat deze burger het niet helemaal begrepen heeft. Wij zijn voor vrijheid van meningsuiting, behalve als de geuite mening onwelgevallig is.

 > Wat betreft verkiezingen en stemcomputers…

 < Ach, degene die beweren dat er fraude plaats vindt door stemcomputers zijn paranoia. Maar we vinden het eigenlijk wel prettig dat veel kiezers er onderbewust rekening mee houden dat het niet moeilijk moet zijn om na een kleine technische ingreep na te gaan op welke persoon de kiezer gestemd heeft. Stemcomputers voelen minder anoniem en dat komt de traditionele politieke partijen ten goede. En als mensen dat aankaarten dan beschuldigen we ze van paranoïde complottheorieën.

 > Maar goed dat jullie altijd winnen. Er is maar één partij en dat is de NSDP, de Nederlandse Sociaal-Democratische Partij. Deze partij heeft 150 zetels in het parlement. Er zijn natuurlijk wel eens bloedgroepen die zich wat recalcitranter gedragen dan de andere, maar die zullen naar verloop van tijd evengoed mainstream worden.

 > Wat een paranoia van u. Dat gelooft niemand. De meeste mensen zien hun oogkleppen aan voor een panorama en een alternatief zou niet eens in hen opkomen. Maar, ik moet nu weg.

 < Vergadering?

 > Nee, uurtje quality time met het gezin. Tot de volgende keer.

 Oscar

37 REACTIES

 1. @Mariposa [30]:

  “De morningafter pil voorkomt dat de zygote zich kan nestelen in de baarmoederwand. Geen moord! ”

  Gebruikers van de morningafter pil weten niet eens of er überhaupt wel een zygote is. Alleen al om die reden is het geen moord.

  “Mag een zwangere moeder heroine gebruiken? Mag ze roken? Mag ze een spuit prostaglanines in d’r voorpoot zetten? Mag ze onbeschermde sex hebben met een aidspatient?”

  Belangrijke morele vragen. Het lijkt mij allemaal onwenselijk. Maar wat ik onwenselijk vind is iets anders dan wat ik een grond vind voor strafrechtelijke vervolging. En dat is mijns inziens enkel rechtvaardig wanneer er sprake is van een misdrijf (offensief geweld en/of diefstal). Ik geloof dat als een aanstaande vader zijn zwangere vrouw heroine ziet gebruiken dat hij wellicht een draagvlak zal hebben wegens mishandeling van ongeboren menselijk leven. Zulk een draagvlak heeft hij niet als zijn vrouw, of vriendin, de morningafter pil heeft geslikt en het niet eens bekend is of er sprake is geweest van een zwangerschap.

  LvM [32] reageerde op deze reactie.

 2. @Oscar [31]:
  “Gebruikers van de morningafter pil weten niet eens of er überhaupt wel een zygote is. Alleen al om die reden is het geen moord.”

  Dat is geen geldig argument. Als ik een bom op een huis gooi, zonder dat ik weet of er wel of niet iemand in zit, en daar iemand bij omkomt, dan is dat wel degelijk moord.

  Oscar [33] reageerde op deze reactie.

 3. @LvM [32]:

  Geen moord. Hoogstens doodslag, eerder dood door schuld.

  Bij het gebruik van een morning afterpil weet je niet of er een zygote is of niet.

  Het gebruik van een morningafter pil is te vergelijken met: niet weten of je een gast hebt uitgenodigd in je tuin, weinig kans van wel, en vervolgens je eigen tuin bombarderen. Dat noem ik, op z’n hoogst, doodslag. Overigens zie ik in het geval van het gebruik van de morning after pil nauwelijks een reden voor een aanklacht. Of er sprake was van een zygote is niet bekend. Niet alleen gaat het ‘no victim, no crime’ op, maar ook het ‘no known victim, no crime’. Je kunt niet iemand aan gaan klagen waarvan de kans uiterst klein is dat hij of zij een misdaad heeft begaan zonder te duiden wat de misdaad is geweest en wie het slachtoffer is geweest van het misdrijf. Ben ik tegen het doden van een zygote? Jazeker. Verwacht ik in de praktijk aanklachten tegen morning after pil gebruikers, in een vrije samenleving gebaseerd op eigendomsrechten? Neen.

  LvM [34] reageerde op deze reactie.

 4. @Oscar [33]:
  Ben ik het niet mee eens. Moord en doodslag is in mijn ogen hetzelfde. Het is de motivatie die er toe doet: is het zelfverdediging of niet.

  Nu we toch met z’n allen met leuke analogieën bezig zijn, zie ik de morning after pill meer als een feestje houden en de volgende dag iemand inhuren om even te komen kijken of er rotzooi is en die dan op te ruimen.

  Maar even serieus, dergelijke analogieën zijn irrelevant, omdat het de kwestie of een foetus een individu is of niet niet aanpakt, waar de hele discussie fundamenteel om gaat.

  Als een foetus een individu is, dan mag abortus niet, als een foetus geen individu is, dan mag abortus wel.

  Oscar [35] reageerde op deze reactie.

 5. @LvM [34]:

  Natuurlijk is er wel een wezenlijk verschil tussen een moord met voorbedachte rade en ad random schieten in je eigen tuin.

  Volgens mij is een foetus een individu. Sterker nog: een zygote is een individu. Individu gaat etymologisch terug op ondeelbaar en een zygote is geen eicel en ook geen spermacel, maar een nieuw menselijk beginsel.

  Ik zie echter practische bezwaren bij een eventuele aanklacht als een vrouw een morning after pil gebruikt. Vandaar dat ik een analogie gebruik om dit duidelijk te maken. Om bijvoorbeeld jou te helpen moord en doodslag/dood door schuld uit elkaar te houden.

  HJ [36] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [35]:

  Oscar

  in een vorig comment stelde je als standaardprocedure na verkrachting voor:
  opsporen DNA van de verkrachter + morning after pil.

  Oscar, ik neem aan dat je je ziet als een individu met normen en waarden, maar hier propageer je zelf doodslag (of eigenlijk moord) op wat je zelf ziet als een ondeelbaar nieuw menselijk beginsel. een zygote is een individu …. een nieuw menselijk beginsel. Ik snap niet hoe je dat kan stellen. Je stelt hier niet dat je begrip hebt voor wat jij ziet als een vorm van doodslag die helaas op praktische gronden niet kan worden vervolgd, neen, je stelt het zelf als standaardprocedure voor. Dat is iets dat ik nog niet vaak heb meegemaakt, iemand die doodslag / moord op morele gronden tot standaard verheft.

  De morning after pil kan je volgens jouw normen niet zien als dood door schuld, noch als doodslag. Er is immers sprake van voorbereidingshandelingen (pil halen) en een motief (zwangerschap tegengaan). Ergo, moord met voorbedachte rade. Dat je soms mist omdat er geen cellenklompje aanwezig is, is geen verontschuldiging. Dan heet het poging tot moord.

  Ik proef hier toch een inconsistentie.

  Oscar [37] reageerde op deze reactie.

 7. @HJ [36]:

  Ik propageer helemaal niks. Ik heb geschreven dat ik er, persoonlijk, vrede mee zou hebben als dat de standaardprocedure zou zijn. En in meer dan 99% van de gevallen zou het geen doodslag op een zygote zijn. Natuurlijk zou ik veel liever zien als de zygote, nadat is vast komen te staan dat deze existent is, zou worden verwijderd en ingevroren, waarbij de verkrachter betaald voor het ingevroren houden zonder dat de verkrachter er rechten op mag doen gelden.

  Hoe kan iets nou moord zijn als de kans dat iemand een zygote in zich heeft kleiner dan 99% is? Bij het gebruik van de morning afterpil is het niet bekend of er sprake is van zwangerschap. Ik propageer hier geen morning afterpil. Naar mijn persoonlijke mening en maatstaven dient bij ongewenste zwangerschap evictionisme te geschieden. In geval van verkrachting is de zygote, anders dan een zygote na vrijwillige seks, een ongenode trespasser ontstaan door samensmelting van je eigen genetische materiaal en dat van je verkrachter. In zulk een geval heb ik, hoewel ik het in wezen niet goed keur, begrip voor het slachtoffer van verkrachting die een pilletje slikt om te voorkomen dat de eventuele zygote, niet uitgenodigd en niet ontstaan na vrijwillige seks, aan de wand kan vastplakken om verder te groeien. Vrijwillige seks en verkrachting maken voor de onschuld van de zygote zelf niets uit, maar wél als het er om gaat om vast te stellen of het trespassing is of niet en ik heb er begrip voor dat een verkracht meisje, die er niet om gevraagd heeft dat een kruising tussen haarzelf en de persoon die ze het meeste haat in haar groeit, een morning afterpil neemt.

  En nogmaals, voor alle duidelijkheid, in geval van verkrachting is een zygote een trespasser.

Comments are closed.