plaatje_102UTRECHT –  Vijftig ambtenaren van het ministerie van LNV krijgen dit najaar een tweedaagse training in het omgaan met en hanteren van ethische vraagstukken. Het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht gaat hun leren ethiek nadrukkelijker een plek te geven in beleidsontwikkeling.

Ambtenaren krijgen steeds vaker te maken met maatschappelijke discussie over de vraag of bepaalde handelingen met dieren moreel aanvaardbaar zijn. Te denken valt volgens het instituut aan kwesties als circusdieren, proefdieren, religieus slachten en het klonen van dieren. Het ministerie wil dat ambtenaren meer inzicht krijgen in de eigen waarden en normen en die van anderen en dat ze leren om beter te discussiëren over zulke gevoelige zaken.

Het Ethiek Instituut, dat de training samen met de Wageningen Universiteit en het Wageningse bedrijf Wing geeft, gaat de ambtenaren leren om ethische aspecten van besluitvorming te herkennen, te analyseren en hanteerbaar te maken. Het ministerie hoopt dat de medewerkers na de training bepaalde besluiten beter kunnen uitleggen aan de maatschappij.

bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/5117819/__Ethische_training_voor_ambtenaren__.html

Te vrezen valt dat de Wageningen Universiteit en het Wageningse bedrijf bepaalde zaken betreffende ethiek onbesproken laten. Wat bijvoorbeeld er van te denken dat er geweld wordt gebruikt tegen mensen die geen geweld gebruikt, tegen niemand, hebben en niets gestolen hebben. Een heel basale ethische kwestie die, wanneer deze bespreekbaar zou worden gemaakt, zou kunnen leiden tot onbehagelijke gevoelens bij ambtenaren. Hoewel ik er voor dien te waken vooringenomen te zijn, vermoed ik dat deze ambtenaren onderricht zullen krijgen over valse ethiek en valse moraal. 

Oscar

6 REACTIES

 1. “Wat bijvoorbeeld er van te denken dat er geweld wordt gebruikt tegen mensen die geen geweld gebruikt, tegen niemand, hebben en niets gestolen hebben”.

  Zoals het geweld van ambtenaren om mensen te dwingen belasting te betalen? Of om mensen te verhinderen hun gasten te laten roken?

  Dat is toch “algemeen geaccepteerd” geweld? Is dat dan niet “goed geweld”?

  Oscar [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [1]:

  Het lijkt mij goed om deze ambtenaren te onderrichten over drogredenen. Dat een misdaad niet ineens geen misdaad meer zou zijn als de meerderheid voor een misdaad is en dat een misdaad nog steeds een misdaad is als de misdaad tot wet is verheven.

  We dienen niet te vergeten dat Adolf Eichmann niet uit rancune, noch uit haat handelde en in de eerste plaats een keurige ambtenaar was die zich keurig aan de legale wetten van zijn land hield.

 3. Aha-Erlebnis. Ik heb hem ineens door.

  “kwesties als circusdieren, proefdieren, religieus slachten en het klonen van dieren”

  De circusdieren zijn de ambtenaren en politici. De handelingen van die groep mensen moeten goed getraind de wereld in geholpen worden, zodat de andere dieren dit gewoon accepteren. Erg ethisch.

  De proefdieren, dat zijn wij. De ethische training gaat er natuurlijk om hoe wij in de kudde kunnen blijven en tot de laatste druppel uitgemolken kunnen worden zonder dat wij in opstand komen.

  Religieus slachten zal te maken hebben met de “ethische” wijze waarop de multikul steeds meer positief gemaakt wordt in de propaganda. Totdat er straks in Nederland een burgeroorlog komt tussen diverse religieuze groepen (= de religieuze slachting). Tja, dat moet je zéker heel ethisch aanpakken.

  Het klonen van dieren is een erg gemakkelijke: het onderwijs. Hoe pakken “we” het ethisch aan om elk kinderzieltje (= potentieel belastingbetaler, ofwel horige van de staat) precies zó te vormen en kopiëren naar het model Ideale Burger?

  Zoals u ziet: het is mij geheel duidelijk geworden.

  flap [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Paul Martens [3]: Briljant gevonden…

  Al maakt het mij wel huiverig.. Als 1 iemand dit bedenkt volgen er vast meer… Voor je het weet is het een volgende cursus.

 5. Deze ethische training vind ik heel eng.

  Ik denk dat de meest belangrijke ethische vraagstukken niet behandeld zullen worden:

  01.
  Mag ik als ambtenaar aan de lopende band liegen tegen het publiek?

  02.
  Mag ik als ambtenaar doorlopend in een absurd tempo werken?

  03.
  Mag ik als ambtenaar meewerken aan het opleggen van het dwangverzekeringssysteem?

  Hugo van Reijen

 6. Vergeet niet dat het daarbij ook gaat over de MCG, d.w.z. Maatschappelijk Component van het Genomics onderzoek.

  Daarin wordt o.a. eugenetisch onderzoek besproken, zoals die op de agenda van de Bilderbergers staat.

  En daar kan je als ambtenaar/hoogleraar niet vroeg genoeg bij zijn natuurlijk.

  Maar of het Ethisch Instituut van de UU daaraan ook meedoet, kon ik niet nagaan.

  http://www.nwo.nl/files.nsf/pages/NWOA_7EUKFE/$file/Verslag%20site%20visits%20reversed%20def.pdf

  Zegt Prof. Harry Kunneman:

  ‘Bovendien doemt voor de toekomst een heel nieuwe vorm van ongelijkheid op, zowel binnen westerse landen als tussen het noordelijk en het zuidelijk halfrond, in de vorm van de tegenstellingen tussen genetisch verbeterde exemplaren van de menselijke soort en degenen wier erfelijke eigenschappen door het toeval zijn bepaald.’

  Mogelijkheden de genetische samenstelling van mensen te bepalen maakt de weg vrij voor het stellen van eisen door bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, werkgevers en partners.

  Zo ontstaat er een sociale druk gebruik te gaan maken van genetische verbeterings technologieen.
  Critical Art Ensemble heeft deze ‘eugenetica van onderop’ prachtig uitgewerkt in haar boek ‘Flesh Machine’.

  Uit: Herman van Wietmarschen | Biologisch determinisme, Genetische verbeteringstechnologie, Recensie |

  http://www.biopolitiek.nl/pivot/entry.php?id=252

  Spy-Nose

Comments are closed.