Regel_rule your lifeSteeds meer organisaties vallen terug op steeds meer protocollen en standaardprocedures. Natuurlijk is het zinvol dat een hamburger bij MacDonalds in Assen, hetzelfde smaakt en klaargemaakt wordt als in Azerbedjian. Maar als die protocollisering er toe leidt dat de procedure belangrijker is dan het doel waarvoor die is ontworpen, gaat het fout. Managers krijgen de neiging om personeel en werk zo te organiseren dat alles controleerbaar, meetbaar en achteraf verklaarbaar is (dat het niet hun fout was). Personeel raakt gedemotiveerd en doet niet meer dan zonder nadenken strikt de regels opvolgen.Voorbeelden te over, kijkt u maar eens om u heen;

–         door de centrale meldkamer met protocollen, is de tijd van de brandweer van melding tot uitrijden, van 50 seconden, opgelopen naar vijf minuten.

–         het duurt langer om een aanvraag voor thuiszorg te verwerken, dan dat de thuiszorg meestal duurt.

–         Probeer eens in discussie te gaan met de verzekeraar over de toekenning van een ziektekosten declaratie.

–         Of probeer eens een aangifte bij de politie te doen en heb daarbij het lef om te vragen wat daar dan mee gebeurt zo deze al wordt opgenomen.

–         Enfin vult u zelf maar verder in.

Blijkbaar wordt het patroon! naar mate een organisatie groter en machtiger wordt, dat alles wordt afgesteld op de grootste gemene deler, oftewel het laagste IQ. Want ? naarmate een organisatie groter wordt, voelen de creatieven en intelligenten, zich er steeds minder thuis en verlaten die club, met als gevolg een steeds verder doorwoekeren van bestaande protocollen en domweg ! vasthouden aan hoe het altijd al gedaan werd. Steeds weer kom je in de situatie dat je een nummer, geen individu meer bent. En wij van de Vrijspreker.nl, adviseren vrijspreker!

Wij willen geen nummer zijn, wij willen op onze waarde geschat worden, ongeacht of het formulier helemaal goed is ingevuld en ongeacht of wij in een vakje passen, want we zijn individuen.

5 REACTIES

 1. Hallo!
  Henri Ford zou zich in zijn graf omdraaien bij het lezen van het begin van dit stukje.
  De regels van mc Donalds moet u niet gaan vergelijken met de regels van de publieke sector.
  De regels van mc Donalds volgen het vrije markt principe alwaar kleine optimalisaties kunnen leiden tot efficiëntere bedrijfsvoering.
  Dat betekent dat er lager geschoolde mensen nodig zijn die dit werk kunnen doen is. Kapitalisme in zijn puurste vorm.juist de bedoeling van optimalisatie!
  Er zijn echt mensen die dit no-brains work als prettig ervaren.
  Waar het niet efficiënt wordt heeft u te maken met de regels van de publieke sector.
  De publieke sector wurgt zich door regels die niet verbonden zijn met prijsstelling.
  Al deze publieke horrorberoepen hebben dan ook niets te maken met de laaggeschoolde vrijemarktberoepen.
  Dat wel doen is dezelfde fout maken als gekke Karl.

  Paul Martens [2] reageerde op deze reactie.
  Overnight [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Liberty 5-3000 [1]: Sorry Liberty, maar Overnight heeft wel degelijk gelijk. Mijn ervaring bij de grote (en logge) bedrijven is juist dat deze steeds meer op overheden gaan lijken. Procedures en werkprocessen vastleggen is veel belangrijker dan de projectresultaten. Elk traject om het werk gedaan te krijgen bestaat uit het afvinken van checklijsten, men hoeft niet meer na te denken: alleen het systeem te volgen.
  Er heerst een “cover my ass” filosofie, dus als ik maar volgens de regeltjes werk, dan kan niemand mij iets maken.

  Dit alles zorgt voor de apathische houding van de medewerkers en een desinteresse in het bedrijf. Ook bevordert dit de “eilandjespolitiek”; het eigen straatje schoonhouden en het werk “over de muur” naar de volgende afdeling smijten, zonder ook maar enige interesse te hebben of het allemaal nuttig en/of efficiënt is.
  Dit leidt juist niet tot optimalisatie, maar tot standaard (te) lange afhandeling van werk. Het enige dat hier voordeel bij heeft is het foutpercentage; dat gaat inderdaad naar beneden. Maar wel ten koste van meer tijd en hogere kosten van het eindproduct/service en een mindere werkhouding van personeel.

  2 voorbeelden:
  In het personeelsblad van een zeer grote onderneming in Nederland stond hoe perfect volgens de regeltjes een ernstige ziekmelding (onwel worden tijdens de werkzaamheden) van iemand toch wel gedaan was. De alerte collega had precies de goede mensen ingeschakeld, de juiste informatie gegeven (plaats, symptomen), naam en personeelsnummer opgegeven… afijn alles precies volgens de procedures. Einde artikel. Nergens stond ook maar iets te lezen hoe het nu gesteld was met de onwel geworden collega.

  Afgelopen winter gleed iemand met de fiets uit over een beetje ijs op de weg. Simpel, gewoon het voorwiel even zonder grip. Volgens de bedrijfsprocedures moet er dan een “root cause investigation” gedaan worden, net zoals bij bijvoorbeeld een ernstige chemische lekkage of bedrijfsbrand. MET EEN COMMISSIE VAN 9 MENSEN!!! Dat slaat elke vorm van optimalisatie. Dit kost onterecht veel te veel resources, tijd en geld.

  Ik ben bang dat er wel degelijk een vergelijk getrokken mag worden tussen de publieke horrorberoepen en het bedrijfsleven.

  Overnight [3] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Liberty 5-3000 [1]: @Paul Martens [2]:
  we geven hetzelfde aan: natuurlijk is er bij standaardisatie ven een productie proces veel efficiency te bereiken door alle onderdelen gelijk en uitwisselbaar te maken.
  En, even een zijsprong, kan dat heel veel ongeschoolden een kans geven. Niets mis mee. heb een fabriek meegemaakt waarbij de arbeiders werd voorgesteld om ipv eentonig hetzelfde werk te doen, ze aan job-rotation zouden kunnen deelnemen: opstand: niemand wilde.
  Hier op Vrijspreker brengen we natuurlijk veel fouten van de overheid boven water, maar als soortgelijke fouten ook elders voorkomen, kun je daar misschien wat van leren; ook in het tegengaan of begrip van overheidsfouten!
  Verder: als betekent dat zeker bij menselijke interactie domweg wordt gehandeld om maar aan de regels te voldoen, blijft het overal fout gaan. Daarmee zijn regels niet verkeerd, zo lang ze het echte hoofddoel maar ondersteunen: ik rij straks ook rechts, maar het domweg opvolgen van die regel en dat ik dan maar iets op de rechterbaan overhoop rijd, omdat ik niet over de middenstreep mag, is waar ik op wil wijzen.

  Liberty 5-3000 [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Liberty 5-3000 [4]: Ik begrijp wat je bedoelt, maar schets je het beeld niet te simpel? Ook veel hoog-opgeleide medewerkers in het bedrijfsleven zitten vast in het regeltjescircuit. Niet alleen de “lopende band medewerkers”.

  Iedere werknemer draagt verantwoording op zijn/haar niveau en voor al die werknemers worden vangnetten gecreëerd om maar geen fouten te maken die te wijten zouden kunnen zijn aan zelfstandige en creatieve gedachten. (tenminste: bij die bedrijven die zo’n regeltjescultuur hebben).

  Vergelijkbaar met die vangnetten van de overheid: doe maar “zus en zo”, dan wordt je beschermd, heb je te eten en doen we je niets”.

Comments are closed.