hoop2Ierland heeft gesproken en ditmaal hebben ze de “juiste” keuze gemaakt. Meer dan twee op drie Ieren stemden vrijdag voor het Verdrag van Lissabon in het tweede referendum. Miljoenen Europees belastinggeld werden in de Ja-campagne gestort en elk politiek zwaargewicht in Europa steunde openlijk het Ja-kamp, net als alle grote Ierse politieke partijen en de voltallige Ierse media. 
 
Brussel is tevreden, en ook al is de stand nu stricto sensu 1-1, toch beschouwen de Eurocraten deze uitslag als de enige juiste en definitieve. Het referendumresultaat moet nu nog door de twee kamers van het Ierse parlement en de president met een statuutwet bevestigd worden, maar dat is gezien de uitgesproken voorkeur voor het Verdrag in die instellingen maar een formaliteit. 

Zelfs de grootste Euroscepticus in Ierland moet toegeven dat het Ierse volk duidelijk geweest is in haar voorkeur voor het Verdrag van Lissabon. Meer mensen zijn komen stemmen dan in het eerste referendum en in elke kieskring hebben er meer mensen voor het Verdrag gestemd dan in 2008. Dat Donegal, een gewest dat bijna twee keer zo groot is als Luxemburg, wel overtuigend Nee gezegd heeft, kan de pret van de Eurofielen niet bederven of de teleurstelling van de Eurosceptici compenseren. Het was een nederlaag voor vrijheid en democratie, en de uitslag is slecht voor Ierland én Europa. Maar we gaan ermee moeten leren leven.

Alle analisten zijn het er roerend over eens. Ierland heeft ervoor gekozen om “in het hart van Europa” te blijven. De Ieren hebben geopteerd voor een nog diepere Europese Unie in het licht van de heersende economische crisis en de zware problemen waardoor de Ierse economie de laatste maanden is moeten gaan. Wij weten dat de Europese Unie niets van economie begrepen heeft en er alles aan lijkt te doen om economische groei met overregulering, harmonisering en perverse herverdelingsmechanismen zo laag mogelijk te houden, toch heeft de Eurofiele tamtam haar werk goed gedaan.

Euro-opperhoofd José Manuel Barroso kon zichzelf op de borst kloppen en zeggen dat het goede Europese beleid inzake de financiële crisis de Ieren heeft weten overtuigen. Guy Verhofstadt kon dan weer in een Ierse pub het mooie weer gaan maken en de “democratie” bejubelen. Waar hij in 2008 met die preek was toen de Ieren even democratisch Nee zeiden, zou ik bij God niet weten. Niet dat het mij shockeerde of zo. Europa fêteert immers al decennia enkel democratie als die haar Grote Gelijk bevestigd… Wat deze Europositivo’s kennelijk echter niet willen zeggen, is dat het Verdrag van Lissabon NIETS met economie van doen heeft.

In 2008 werden de Ieren verweten tegen het Verdrag gestemd te hebben voor redenen die buiten het Verdrag vielen. Daarom moesten ze trouwens opnieuw stemmen. Nu ze nog veel duidelijker verkeerde redenen gebruikt hebben om voor Lissabon te stemmen, is dat geen probleem meer. Europa laat weer zijn ware gelaat zien, dat van een autoritair en imperialistisch bewind. Ik vraag me luidop af hoelang het nog zal duren voor de Zwitsers hun grenzen gaan moeten sluiten om niet overspoeld te worden door de meutes Europese vluchtelingen die aan de EUSSR willen ontkomen…

Wel mogen we zeker ook niet uit het oog verliezen dat het Verdrag van Lissabon nog steeds niet helemaal rond is. In Duitsland moet het nog geratificeerd worden nadat het Hooggerechtshof het Verdrag daar ongrondwettelijk verklaard heeft, maar na het doorvoeren van enkele bijkomende democratische garanties op Duits binnenlands vlak heeft ook het Hooggerechtshof daar het licht op groen gezet. Verder houden voorlopig ook nog de presidenten van Polen en Tsjechië, Lech Kaczynski en Vaclav Klaus, hun been stijf. Kaczynski doet dit in hoofdzaak om de Eurofiele regering van eeuwige concurrent Donald Tusk te enerveren, maar bij Klaus zijn het ideologische redenen die hem ervan weerhouden om de ratificatie van de Protocollen van de Wijzen van Brussel, of de Duivelsverzen van Angela Merkel als u dat liever hoort, te bekrachtigen.

Ook de Äland-eilanden, een autonome archipel tussen Zweden en Finland, moeten het Verdrag van Lissabon formeel nog ratificeren maar hun beslissing is niet opschortend of bepalend in het ratificatieproces. Een afwijzing daar kan het morele gezag van Lissabon wel aantasten, maar de wettelijke of juridische afdwingbaarheid ervan zeker niet. Jammer want ook daar stond een klare afwijzing eigenlijk al lang in de sterren geschreven…

Verder loert er ook nog een nieuw referendum in Denemarken om de hoek. De Denen hebben ten tijde van het Verdrag van Maastricht een hele resem garanties gekregen, maar die zijn nadien stuk voor stuk door de EU met de voeten getreden. Ierland kende die historie en heeft van de EU ditmaal bindende garanties weten afdwingen. Denemarken wil nu een referendum houden over de Maastricht-garanties en als de Denen die nu toch zouden willen behouden, dan zou een groot deel van het acquis communautaire van de laatste twintig jaar zwaar onder druk komen te staan. Dit zou dan niet enkel het Verdrag van Lissabon kaduuk maken maar ook grote delen van andere verdragen. Of het ooit zo ver zal komen, is natuurlijk onzeker, maar het blijft wel leuk en inspirerend om volgen.

 Idem trouwens in Tsjechië waar Vaclav Klaus de teugels nog steeds sterk in handen heeft. Had men hem kunnen afzetten als president, men had het al lang gedaan. Klaus is een libertariër van vrij zuiver water en een overtuigd Euroscepticus. Hij verklaarde in augustus in Aix-en-Provence zelfs dat hij Lissabon “nooit” zou tekenen. Ik hoop dat hij zich die belofte van toen nog herinnert en hij aan zijn principes trouw zal blijven. Ik heb ook geen redenen om daaraan te twijfelen.

Daarbij bestaat er geen enkel middel om hem te dwingen de ratificatie te bekrachtigen, want in tegenstelling tot mickey mouse-democratieën als Polen, Italië, Bulgarije, Frankrijk en Duitsland waar de presidentsmacht zwaar beperkt is door het parlement is dat in Tsjechië niet het geval. Tsjechië heeft een presidentieel regime dat veel meer geënt is op dat in de Verenigde Staten. De president is er m.a.w. vrij om wetten al dan niet te ondertekenen. Daarbij heeft president Klaus momenteel ook nog altijd de steun van het gros van zijn partij, de ODS, en heeft het Tsjechische Hooggerechtshof nog steeds geen definitieve uitspraak gewezen in deze zaak.

Tenslotte lijkt ook in het Verenigd Koninkrijk de strijd nog niet helemaal gestreden te zijn. De leider van de Conservatieve Partij, David Cameron, had voor het referendum in Ierland verklaard om ook een referendum in Groot-Brittannië te houden moest Lissabon daartegen nog niet door de Ieren geratificeerd zijn. Vorige week kondigde Cameron echter aan dat hij het referendum ook na een Ja in Ierland zou organiseren als het Verdrag nog niet in alle landen geratificeerd zou zijn. Gisteren maakten echter verscheidene Britse kranten gewag van alweer een nieuwe koers. David Cameron zou nu bereid gevonden zijn om, zelfs als het Verdrag al overal geratificeerd zou zijn, toch zo wie zo een referendum in het VK te houden. Volgende week komen de Britse Tories samen in Manchester voor hun jaarlijkse partijconventie. Waarschijnlijk weten we dinsdagavond hierover dus meer. De EUSSR is, alle Eurofiele geluiden in pers en politiek ten spijt, nog geen werkelijkheid geworden.

Ingezonden door Vincent De Roeck,
beheerder van Libertarian.be en voorzitter van de Mises Youth Club in Brussel.
———————————————–
RED: Zeer hoopgevend artikel. Met een kleine correctie:
Het klopt niet dat: “Meer dan twee op drie Ieren stemden vrijdag voor het Verdrag van Lissabon”
Wij hebben begrepen, dat er 1,5 miljoen Ierse STEMGERECHTIGDEN zijn. Dit is in ieder geval MINDER dan 100 % van de Ieren.

De OPKOMST was 58 % ,  dat is 870.000 Ieren, waarvan
67,1 % JA stemde, dus 584.000
Dat is van die stemgerechtigden dus  maar 39 %.
Van ALLE Ieren is het % dus nog aanzienlijk lager.
ER STEMDEN DUS HOOGSTEN 1 OP DE 3 IEREN VOOR DIE HERNOEMDE GRONDWET.

17 REACTIES

 1. Ik begrijp de wiskundige en statistische reactie van de VS-redactie, maar ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. Als we ten tijde van het eerste referendum over de nee-stem van de “meerderheid der Ieren” gesproken hebben, moeten we nu consequent zijn en dat nu ook doen. Ook in 2008 vertegenwoordigde het resultaat maar de meerderheid van de Ieren die stemgerechtigd waren én ook effectief zijn komen stemmen. Volgens de strakke wiskunde en statistiek van de VS-redactie stemde toen stricto sensu dan ook maar een uitermate kleine (verwaarloosbare?) MINDERHEID tegen het Verdrag… Wat natuurlijk niet wegneemt én opnieuw bewijst dat democratie zeker ook niet zaligmakend is.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Vincent De Roeck [1]:
  “Wat natuurlijk niet wegneemt én opnieuw bewijst dat democratie zeker ook niet zaligmakend is”?????

  Niet zaligmakend??? Deze pure tellerij van het aantal benen gedeeld door 2 is gewoon desastreus!!!

 3. Even off-topic: een handige tip delen, die ikzelf vaak gebruik als ik het nieuws over ontwikkelingen hierrond opvolg.
  Via http://news.google.com/ het land op U.S. zetten voor internationaal nieuws, als dat nog niet het geval is.
  Dan vb Vaclav Klaus intypen. Behalve een aantal titeltjes komt er ook iets als
  ‘all 2,310 news articles’
  Als je daarop klikt, zie je een overzicht met titels, die snel een globaal beeld geven van de berichtgeving en nieuws hierover.

  Werkt voor alle opzoekingen, en is vaak verhelderend.

 4. @R. Hartman (NI) [6]:
  Mij zie je het niet hebben over een zuivere of DE libertariër. Ik was simpelweg verbaasd door het gebruik van “vrij zuivere libertariër”. Het lijkt me sterk dat een man als Vaklav Klaus het non-agressie principe aanhangt, waardoor ook maar enige associatie met libertarisme vergezocht en een wanhopige greep naar comfort in een of ander niet-bestaand groter geheel of grote en machtige beweging der libertarisme lijkt.

  Er is volgens mij wel consensus over een consistente toepassing van afwezigheid van de initiatie van dwang -in ieder geval als het op wetenswaardige mensen aankomt- onder libertariërs.

  @surfer [7]:
  Ik vind dat misleidende benaming er wel degelijk toe doet.

  surfer [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Ratio [9]: Nou, misleidende interpretatie dan ook maar. Er staat van ‘vrij zuiver water’ niet ‘zuivere libertariër’.
  Ik leid hieruit af dat er een persoon bedoeld wordt met libertarische overtuiging en goede bedoelingen (zuiver water).

  Ik kan me wel vinden in veel van zijn standpunten, en ben dankbaar dat er toch 1 iemand in de frontlinie is tegen de EUSSR, die misschien op korte termijn het verschil nog zal kunnen maken.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 6. @surfer [10]:
  Komt op hetzelfde neer. Er wordt immers gezegd dat hij een libertariër van vrij zuiver water is. Waarom geen conservatief van vrij zuiver water of een progressieveling van vrij zuiver water? De benaming “libertariër” is uit de lucht gegrepen. Ook Klaus heeft een agenda. Dat sommige punten toevallig met het libertarisme stroken maakt hem nog geen associatie met libertarisme waard, net zoals ik geen associatie met fascisme waard ben omdat ik enkel pro-eigendom ben.

 7. Zucht…Ik gebruikte net de benaming “libertariër van vrij zuiver water” om te vermijden dat sommigen mij daarop zouden pakken en zouden beginnen beweren dat Klaus helemaal geen “raszuivere libertariër” is…

  Kennelijk was ik naïef om te denken dat ik het debat zo eenvoudig uit de weg zou kunnen gaan. Ook nu hebben de onpraktische fundi’s weer een manier gevonden om te liggen janken en klagen, zich wentelend in hun eigen Grote Gelijk. Als Klaus géén libertariër is, dan zijn Ron Paul en Daniel Hannan dat ook niet. En misschien zijn ze dat alle drie ook niet tot de graad die sommige lezers van “De Vrijspreker” wel zouden wensen, maar zij staan van alle grote politici het dichtste bij onze ideologie. Hen anders benoemen, zou hun inspanningen oneer aandoen en enkel maar het geïsoleerde sektegevoel van een mini-schare libertaire fundi’s staven.

  Laat ik hier wel duidelijk zijn: we moeten ook hen aan een kritisch oog onderwerpen en erover waken dat zij ten alle tijde de juiste koers blijven aanhouden. Daar bestaat geen twijfel over. Misschien kan men zijn/haar energie beter daarin steken dan in een schaduwgevecht over wie de term “libertariër” mag dragen en wie niet. Dat soort discussies hebben we al veel te vaak en veel te lang gehad, en die hebben ons geen stap verder bij ons einddoel, een vrije overheidsloze samenleving, gebracht.
  Ratio [13] reageerde op deze reactie.
  Arend [17] reageerde op deze reactie.

 8. @Vincent De Roeck [12]:
  De grondslag van het libertarisme is het non-agressie principe. Iemand die een staat wilt, welke belasting heft en/of een monopolie behoudt, is het noodzakelijkerwijs niet met deze grondslag eens. Hier is geen “schaduwgevecht” voor nodig, omdat die grondslag absoluut is. Ieder die initiatie van geweld voorstaat, hoe weinig dan ook, kan ook wel zelf zien dat deze het niet eens is met het non-agressie principe. Ron Paul en Daniel Hannan zijn niet tegen initiatie van geweld, en daarom niet libertarisch. Die termen dienen ter verduidelijking en simplificatie, maar als iedereen door elkaar die termen gaat gebruiken voor zijn of haar persoonlijke interpretaties gaat dat precies tegen het doel van het überhaupt hanteren van zo’n term. Ron Paul en Daniel Hannan en Vaklav Klaus willen geen vrijheid, ze willen meer/relatieve vrijheid. Strijden voor relatieve vrijheid is nutteloos, omdat een overheid nou eenmaal macht heeft, en macht corrumpeert.

  Zij brengen ons geen millimeter dichterbij een vrije samenleving. Zij houden alleen de oneindige cyclus der overheid en onvrijheid in stand.

  Armin [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Ratio [13]: Precies, er is geen verschil tussen Ron Paul en Obama, geen verschil tussen Klaus en Baraosso. Tja, inderdaad, dan moet ik Vincent gelijk geven, en is het voor sommige mensen kennelijk belangrijker om een puur geïsoleerd sektegevoel te handhaven, dan om vrijheid te krijgen.

  Vrijheid komt echter in stapjes, en zal enkel verkregen worden door ook alle niet fundi libertariers, klassiek liberalen en zelfs pupulistische consevtaieven te steunen die wat aan vrijheid doen.

  Ratio [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Hub Jongen [4]: Hoezo niet? Hij kan het toch nog eens voorleggen (en nog eens en nog eens) net zoals dat men de Ieren ook meer dan eens liet stemmen tot het Ja werd. De Eurocraten kunnen hem die tactiek moeilijk verwijten toch? Dus Klaus kan het blijven voorleggen an het hooggerechtshof, tot het neen wordt.

 11. @Armin [14]:
  “het voor sommige mensen kennelijk belangrijker om een puur geïsoleerd sektegevoel te handhaven, dan om vrijheid te krijgen.”
  Ik neem aan dat je daarmee op mij doelt. Maar waar heb ik ooit zoiets ook maar geïmpliceerd? Ik probeer uit te leggen dat je vrijheid niet verkrijgt te politiek, want politiek is politiek. Het is ook niet de sekte of de titel die mij zou interesseren, maar het doel, waarbij RP en VK ons in mijn ogen niet dichterbij brengen.

  Ik meende dat ik dat in mijn vorige reactie duidelijk had gemaakt. Heb je misschien last van een kniereflex op het gebruik van een betiteling? Die betiteling is enkel ter simplificatie, niet ter beoordeling.

 12. @Vincent De Roeck [12]: Tja: How big IS the libertarian tent? Politiek-filosofische zuiverheid betekent niets als je geen praktisch real world standpunten inneemt. Klaus doet dit zeker wel, en veel van zijn standpunten zijn niet in contradictie met de libertarische filosofie. Of dat hem libertariër maakt, is van weinig belang, dat is een vraag voor filosofen om te beantwoorden. Voor libertariërs zijn Klaus’ standpunten alleen maar toe te juichen. Oftewel, ik ben het eens met uw formulering en stellingname. Mooi stuk trouwens.

Comments are closed.