sjoemelenOnlangs werd er in Amsterdam een agent in burger aangereden door een ME-bus die achteruit reed. Dit soort ernstige berichten kan natuurlijk niet zonder politieke gevolgen blijven. Zodat ik verwacht dat er de broodnodige politieke maatregelen genomen zullen worden.

Het nieuwsbericht is hier te vinden: http://www.at5.nl/artikelen/25815/voetganger-aangereden-door-me

Voor de veiligheid zou je er natuurlijk voor kunnen kiezen om politieauto’s, net als vrachtwagens, uit te rusten met achteruitrij-alarmen. Dat is an sich een vrij eenvoudige en veilige oplossing, en voor de kosten hoef je het niet te laten. Voor 13 euro koop je zo’n dingetje bij de Halfords.
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ … tId=223038

Maar, we praten hier over de overheid. Stel, iemand binnen de politie neemt het initiatief om die achteruitrij-alarmen te willen installeren. Wat zal er dan gaan gebeuren?

Na zorgvuldig bewerken van een aantal tweede Kamerleden komt het probleem van de achteruitrij-alarmen op de politieke agenda. Er volgt een politiek debat binnen de vaste Kamercommissie binnenlandse zaken, waaruit naar voren komt dat er een onderzoekscommissie nodig is die een inventariserend onderzoek gaat doen naar de noodzaak van achteruitrij-alarmen op politievoertuigen.

De ambtelijke werkgroep die hiermee wordt belast besluit om bureau Twijnstra & Gudde in te huren. 5 man a €280,- per uur, die binnen 6 maanden dit inventariserend onderzoek aan het ministerie aanbieden.

Vervolgens wordt er, na ampel overleg met de minister en conform het advies zoals gebracht in het inventariserend onderzoek, besloten een commissie in het leven te roepen ten behoeve van het concretiseren van de aanbevelingen gedaan in het inventariserend onderzoek. Uiteraard moet deze commissie onder leiding staan van een politiek zwaargewicht, dit om het draagvlak binnen het maatschappelijk middenveld en het werkveld niet te vergeten.

Wie de commissievoorzitter gaat worden, €10.000,- per maand voor twee dagdelen per week vergaderen en het aanbieden van voortgangsrapportages aan de ministeriële werkgroep, moet natuurlijk wel door de vaste kamercommissie ‘aanstellingen’ behandeld worden. Deze commissie besluit tot het aanstellen van een PvdA-er, en gaat op zoek naar een zojuist ontslagen burgemeester, wethouder of andere bestuurder. Wat telt is de ‘bestuurlijke ervaring’, inhoudelijke kennis wordt zoals gebruikelijk niet op prijs gesteld. Bonuspunten zijn er indien het een vrouw, allochtoon of beide is.

Vervolgens gaat de commissie, onder voorzitterschap van het politieke zwaargewicht, een onderzoek instellen. Hiertoe wordt uiteraard ook een start gemaakt met een Europees aanbestedingstraject. Een tweetal consultants van het bureau Bakkenist (€350,- per uur per persoon) worden hiertoe ingehuurd. Deze maken een request for proposal, en een eerste leveranciers-selectie.

Omdat de commissie uiteraard goed voorbereid een beslissing moet nemen wordt er een projectbureau opgestart. De 6 vaste medewerkers worden betaald door het ministerie, dus het kostenplaatje is niet relevant. Belangrijk is wel dat het projectbureau informatie gaat inwinnen, en 3 zeer nuttige studiereizen organiseert voor de commissieleden. Deze bezoeken achtereenvolgens Sydney, Singapore en Los Angeles, om aldaar in de praktijk te kunnen aanschouwen hoe de achteruitrij-alarmen functioneren.

Vervolgens worden er nog fabrieks-bezoeken gepland bij het vijftal leveranciers dat door bureau Bakkenist is uitverkoren tot het meedingen naar de opdracht. Dit resulteert in bezoeken aan 2 fabrieken in China, één in Taiwan, één in California en een fabriek in Duitsland. Dit laatste bezoek gebeurt overigens met een kleinere delegatie dan gebruikelijk, om ‘kosten te besparen’.

Het uitkiezen van de leveranciers wordt besproken in een lijvig rapport, en in Nieuwspoort gepresenteerd. De bijbehorende receptie (2 ton) in hotel Des Indes wordt erg goed bezocht door pers en Kamerleden. Deze belangstelling geeft weer aan dat het belang van de commissie erg hoog was.

De vaste Kamercommissie besluit dat er inderdaad budget moet worden vrijgemaakt, waarna een projectteam van het ministerie van financiën de benodigde miljoenen weet te regelen.

Echter, voordat tot definitieve aanschaf kan worden besloten verlangt de tweede kamer extra informatie. Hiertoe reist een twaalftal Kamerleden af naar China om aldaar de productiefaciliteiten te aanschouwen. De kamer eist in een motie wel compensatie-orders vanuit China. Dit vertraagt het proces aanzienlijk.
Het probleem wordt echter middels vakkundig diplomatiek vakwerk opgelost, nadat China heeft beloofd om een Nederlandse handelsdelegatie te ontvangen op korte termijn. Deze handelsdelegatie, bestaande uit drie ministers en staatssecretarissen, een 38-tal ambtenaren van economische zaken en buitenlandse zaken, en een aantal ondernemers en oud-politici namens VNO/NCW en de vakbeweging, wordt op korte termijn gepland.

Uiteindelijk volgt de implementatie-opdracht. Deze zware taak is uitbesteed aan Deloitte, die een zestal ervaren consultants op dit project zetten, a €290,- per uur conform het raamcontract.

Binnen twee jaar is het plan van aanpak gereed, en goedgekeurd door alle betrokkenen. Er blijft alleen nog de vraag wie voor de financiering op moet draaien. De ministeries van binnenlandse zaken, justitie en verkeer ruziën over de bekostiging. Alle drie willen ze de kosten afschuiven op elkaar. Om dit op te lossen wordt een ander politiek zwaargewicht aangesteld, die een commissie gaat voorzitten, en door middel van diepgravend onderzoek een oplossing zal bedenken.

Als de oplossing is gevonden blijkt dat het wagenpark ondertussen grotendeels is vervangen, waardoor de implementatie-plannen aanpassing verdienen. Hiertoe wordt wederom Deloitte ingeschakeld, na een openbare aanbesteding uiteraard, we doen alles om de kosten laag te houden, die binnen een half jaar met een nieuw plan op de proppen komt.

Nu alle neuzen dezelfde kant op staan blijkt dat de initiële financiering toch niet toereikend was, en dat de Kamercommissie met aanvullende eisen is gekomen betreffende het minimale volume van de piepers. De bezwaren worden door de ambtelijke werkgroep snel (binnen 6 maanden!) weggewerkt, waarna de definitieve opdracht wordt gegund aan een Chinees bedrijf. Voor de uiterst scherpe prijs van slechts €124,- per stuk. Goed, bij de Halfords was het iets voordeliger, maar deze alarmen zijn dan wel voorzien van certificering door TNO,zodat ook het Nederlandse bedrijfsleven er een substantieel bedrag aan verdient, uw belastinggeld wordt niet zomaar over de balk gesmeten. Daar wordt goed (en vooral duur) over nagedacht.

De kamer eist van de minister wel een onderzoek naar de hoge kosten van dit alles. Dit onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Ernst&Young, voor de vriendenprijs van 1 miljoen. De conclusie is helder en keihard: er zijn fouten gemaakt, volgende keer moet het beter. Een ieder staat achter deze conclusie zodat er verder geen politieke consequenties zijn.

En ze spendeerden nog veel en gelukkig.

16 REACTIES

 1. Geweldig stukje! Complimenten.

  Alleen jammer dat het niet grappig bleef en ik me richting het einde steeds meer realiseerde dat de werkelijkheid vaak ook zo is.

 2. SUBLIEM !!!

  Dit is er eentje voor copy-paste-print en overhandigen aan iedereen die niet wil begrijpen wat onze overheid parasite… sorry: presteert.

 3. @Maserati Teun [3]:

  Maarrrrr daar “krijgt” de Nederlandse “industrie” dan ook wat voor terug, zoals diverse onderdelen van een voormalige Nederlandse vliegtuigbouwer in het noordoosten en zuidwesten van het land en diverse andere bedrijven die zo ‘slim’ zijn geweest om zich destijds te laten lokken door de overheid met fantastische beloftes.

  En dan al die ex-generaals en de wat lagere, ook goed in het vet (letterlijk en figuurlijk) zittende ex-ondergeschikten die in het borrelcircuit leuk meedoen en hier en daar lobby”werk” verrichten. Ha !

  Alles Scheisse, zum Kotzen.

 4. Dit is een H E E L goed stuk.

  Alleen de verschrikkingen van de werkelijkheid kunnen N O G
  E R G E R zijn! Want deze overtreft altijd de stoutste fantasie.

  Ik wist niet dat deze apparaatjes bestaan en heb er meteen enkele besteld. Hartelijk dank voor de tip!

  Hugo van Reijen

 5. Kim

  Ik ben bang dat je artikel verre van volledig is. Onder meer missend zijn de milieuparagraaf en de opleidingsparagraaf.

  De milieu paragraaf was nodig om de totale milieubelasting van dit project te beoordelen. Hieruit kwam naar voren dat zowel bij productie als door het hogere voertuig gewicht extra CO2 vrij zou komen. Dit dreigde het project politiek niet langer acceptabel te maken. Een gespecialiseerd bureau heeft gelukkig tegen een bescheiden vergoeding deze milieubelasting bepaald. Compenserende maatregelen om dit tot een klimaatneutraal programma te maken zijn toegevoegd aan het pakket van eisen. Welke de kostprijs slechts met 20 procent hebben verhoogd.

  Daarnaast heb je niet voorzien in het communicatie traject om intern draagkracht te scheppen voor deze technologische vernieuwing bij de 25 korpsen en binnen het KLPD. Ook hiertoe diende een communicatie bureau te worden ingehuurd en per korps diende een werkgroep van gemiddeld 5 man zich bezig te houden met het creeeren van draagvlak voor dit project en de organisatie klaar te stomen voor deze ingrijpende verandering. Deze 130 man hebben de zaak nauwgezet bestudeerd en hebben per persoon gemiddeld 150 uur geschreven op de betreffende projectcode in hun tijdschrijfsysteem. Deze investering van in totaal meer dan 10 manjaren was zeer waardevol. Uit deze ronde zijn met name zorgen naar voren gekomen door het KLPD, welke vooral op snelwegen opereren. Vanwege het hogere geluidsniveau aldaar werd het standaard alarm niet als afdoende beschouwd. Aanvullend onderzoek door een geluidstechnisch adviesbureau heeft geleid tot een aangepast pakket van eisen waardoor ook de KLPD over de streep werd getrokken. Bovendien is zorg geuit of het geluidssignaal niet aggressie opwekkend zou zijn en is middels een uitgebreide klankbordgroep gekeken of timbre en toonhoogte niet voor onze minderheids groepen als kwetsend zou worden ervaren.

  De opleidingsparagraaf bestond uit een multimediale aanpak om met name de straatagent de juiste procedure bij te brengen in geval het achteruit rij signaal af zou gaan. Deze routine greep terug op het aloude PAMAN-ABS principe. Maar dan zonder ABS.

  Bovendien ben je de inbouw kosten vergeten. Die gemiddeld 240 euro per voertuig bedragen. En de test kosten. Jaarlijks dient een speciaal getrainde politie functionaris bij ieder voertuig te beoordelen of deze veiligheidsvoorziening inderdaad werkt. Ieder korps heeft een aantal personeelsleden vrijgemaakt voor deze zeer belangrijke taak. Met een speciale certificeringsstikker die duidelijk zichtbaar op de achterkant van het voertuig aanwezig moet zijn kunnen zich achter het voertuig bevindende agenten zich op de hoogte stellen van de testdatum van het alarm.

  Paul Martens [8] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [10] reageerde op deze reactie.

 6. @HJ [7]: Zo zo HJ, dat is wel heel erg scherp nagedacht. En volledig naar de realiteit, wat enerzijds pachtige aansluit op Kim’s artikel, maar anderzijds de situatie nóg zuurder voorstelt.
  Complimenten!

 7. @Kim Winkelaar [9]: @HJ [7]: Kim (en ook HJ), ik heb de vrijheid genomen om het artikel (en de toevoegingen van HJ) in een Powerpoint presentatie te zetten, met wat plaatjes erbij. Moet nog wat finetunen, maar ben van plan, met jullie goedvinden, dit dan rond te sturen.
  Je weet wel, die ‘grappige” Powerpointdingen die haast iedereen van zijn vrienden per mail ontvangt.

  Lijkt me een leuke manier om dit eens aan de kaak te stellen. Vooral omdat de ervaring is, dat heel veel mensen die ontvangen Powerpointgrappen aan hun hele e-mail adressenbestand doorsturen.

  Op de laatste dia zet ik, indien akkoord Kim, jouw naam en de link naar de Vrijspreker. Jij bent tenslotte de auteur van het artikel, ik slechts de kopieerder naar Powerpoint.

  Ik zal dit aanstaande zondag ook even rondsturen naar ons “vaste schrijvers adressenbestand” met mijn verdere ideeën daarover. Maar dat wil ik eerst even “intern” de revue laten passeren/instemming verkrijgen, vooraleer dat hier neer te pennen.

  HJ [12] reageerde op deze reactie.

 8. Ik zat nog even na te denken over het stukje en er schoot me te binnen, dat het voor sommigen nog steeds niet duidelijk is… Die denken namelijk dat de staat geld heeft. Als je bij het stuk nog uitlegt dat om al dit geld te innen een hele organisatie zit. Vervolgens dit geld moet worden beheerd en er controle is over hoe het wordt uitgegeven. Kortom de kosten die hier zijn gemaakt, worden ongeveer verdubbeld en dat is wat de belasting betaler betaald.

  De optie halfords wordt steeds aantrekkelijker 😉

  Thanks!

Comments are closed.