Vrijheid_go-to-hellGeef een politicus een wet en hij weet die te misbruiken of uit te breiden.

Omdat ik me voorgenomen heb niet alleen maar te waarschuwen tegen de negatieve gevolgen van allerlei overheidsregels, wil ik positief beginnen: er is nog ‘wat’ vrijheid over. Kijk maar naar de voorbeelden hierna, die ook meteen een waarschuwing tegen de werkwijze van de overheid inhouden. Ook daar kunt u uw voordeel mee doen.

Bijna niemand verkoopt nog een huis met een verplicht energielabel. OK de vastgoedmarkt ligt er überhaupt slecht bij, maar die dieper liggende oorzaken daarvan,  is een ander artikel. Daarom stelt minister van de Laan ( van WW ) voor, om nu dat label niet werkt, er ook maar een boete systeem bovenop te zetten. Typisch overheid: ( ik wil positief blijven) creatief als ze is het verzinnen van oplossingen voor problemen die er niet zijn, komt er een energielabel: verplicht rapport over de energiehuishouding van uw huis. Dat dat weer kosten verhogend werkt en dat die extra kosten niet meer aan zelf gewenste zaken besteed kunnen worden is slechts een detail. Maar als het label dan nergens gebruikt wordt, gaat vdL. het met een boetesysteem uitbreiden en opleuken: gevolg: nog meer controle ambtenaren, extra administratieve lasten, inningskosten, rechtszaken etc. Dus u moet blij zijn dat het nog niet zo ver is en dat wij u er nu al vast voor waarschuwen.

Waar we u ook al voor waarschuwden was de uitbreiding van Bibob: Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur). ( zoekfunctie linksboven: ‘Bibob’). Afgelopen december schreven we al dat na sexbazen en horeca ondernemers, de rest snel zou volgen. Wel onze vrienden van de PvdA hebben inmiddels voorgesteld deze achterbakse antecedenten analyses en niet voor de rechtbank te verdedigen wet, ook op gewone winkeliers te gaan toepassen. Het lijkt verdorie wel of ze bij de PvdA ook de Vrijspreker lezen. 

Nog een voorbeeld hoe een wet verkracht of misbruikt kan worden, want geef een politicus een pinknagel en hij pakt uw hele toekomstige generatie, al is het maar via uw DNA. In Engeland paste minister Brown de anti terreur wetten toe, om….. de tegoeden van de schurkenstaat IJsland in te pikken. Dus een wet bedoeld om terroristen financieel te pakken te kunnen nemen, een soort Nederlandse Plukze wet, wordt gebruikt om de tegoeden af te pakken van het land IJsland en enkele banken, die onder toezicht van oa de Engelse Nationale Bank stonden.

Kortom: wees blij met en geniet nog even van uw overgebleven vrijheid. Maar denk toch af en toe over wat u te wachten staat en wat u kunt doen om deze voorbeelden en Vrijspreker.nl site verder bekend maken.

8 REACTIES

 1. Welke terroristen??? @ unbeliever… ???
  Ze kunnen moeilijk zichzelf aanpakken…

  Uil…

 2. @Hub Jongen [4]: En ze kiezen er vervolgens voor om dat baantje te houden. Lekker principieel. Om den brode doen ze dus iets waar ze niet achterstaan. Dat praat ook degenen die niet bij binnenkomst reeds verdorven waren niet goed. Conclusie: wie er langer dan pakweg 3 maand toch blijft hangen, is zonder uitzondering medeplichtig en dus moreel verwerpelijk.

 3. @Hub Jongen [4]:

  “waarin ze tot bepaalde procedures gedwongen zijn.”

  Ik zou zeggen: “waarin ze zichzelf toestaan om zich aan bepaalde procedures te houden”.

  Niemand dwingt ze. Het is een persoonlijke keuze !

  Natuurlijk zouden ze als excuus aan kunnen voeren dat ze ontslagen worden als ze dat niet pikken, en voor een habbekrats bij de McDonalds moeten gaan werken (misschien leren ze daar nog wat van, maar dat terzijde). Dat is een kwestie van persoonlijke prioriteit. De gevolgen van die keuze zijn voor rekening van het individu dat die keuze heeft gemaakt.

  Het vervelende is natuurlijk dat er geen keuze-alternatief is voor de klanten van politie, leger en rechterlijke macht, waardoor er geen direkte gevolgen zijn voor de kwaliteit van de service. Verder is er geen enkele reden om aan te nemen, dat de doorsnee werknemer in die sectoren wezenlijk anders is dan degenen die ze moeten bedienen. Ook daar zitten kortom mensen die hun afspraken niet na wensen te komen.

  En zo zie je maar weer hoe het brein toch steeds weer geneigd is om de keuzevrijheid die iedereen heeft, op de een of andere manier afhankelijk te maken van de situatie in plaats van het individu.

  R. Hartman (NI) [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Andre [6]: Zoals ik in mijn bezwaarschrift tegen het vingerafdrukken paspoort al stelde: “… politie en marechaussee, die […] alweer lijken te zijn vergeten wat wel en niet onder moreel aanvaardbaar gedrag valt, zo men dat in deze ‘bevel’-organisaties al ooit geweten heeft.”

  Niemand dwingt ze, inderdaad. Men zie het gewoon als ‘een baan als alle andere’. Hoewel ik stiekem vermoed dat deze beroepen iets meer megalomane types kennen (portiersmentaliteit, even laten voelen wie het voor het zeggen heeft) dan andere.

  En dat men zelf niet door lijkt te hebben waarom de gemiddelde burger geen enkel respect meer voor deze beroepsgroepen heeft zegt ook iets over de intelligentie van deze piassen (en daarmee over de aanname-criteria voor deze ‘beroepen’). Dus t.a.v. je slot-alinea zou ik willen zeggen: welk brein? 😉

  Pavlov instincten lijken toepasselijker…

 5. @Unbeliever [1]: Beste Unbeliever, Wat jij voor ogen hebt begint zo langzamerhand op een utopie te lijken. En laten we niet vergeten dat het beslist niet alleen politici zijn die wetten misbruiken. Vergeet niet dat de politie op dit moment bezig is haar bevoegdheden zonder tussenkomst van de wetgever op te rekken en slechts weinigen er tegenin gaan.
  Daarnaast is er ook een groepje burgers actief. Deze burgers willen alles en iedereen naar hun hand zetten, zodra deze burgers iets roepen buigen andere burgers(zoals b.v. ondernemers, bloggers)als een knipmes. Om m’n codetaal niet al te lang te laten duren: de Buma/Stemra is onderdeel van dat 1e groepje burgers. Er zou snel een eind gemaakt moeten worden aan de situatie dat de Buma zich gedraagt als een soort van “wetgever”.Dat kan alleen bereikt worden als de politiek onder constante druk wordt gezet.Zij hebben een bepaalde situatie begin jaren ’90 van de vorige eeuw in het leven geroepen en de hele zaak verslonst.
  Kortheidshalve de volgende info.
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=9412
  Wie zijn er naast de Buma nog meer actief als geldophaler?
  Zie de laatste pagina van de volgende pdf, inclusief handige tips om geuniformeerde verzamelaars een slag voor te zijn.
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=9134

Comments are closed.