Milieu_Activist_saveplanet

Er komt weer een nieuwe film in reactie op Al Gore’s ‘An Inconvenient Truth’.

Al Gore’s rolprent is door velen de hemel in geprezen. Dat dient waarschijnlijk aan collectieve verstandsverbijstering te worden toegeschreven want de film stond bol van de desinformatie.

 Enige tijd geleden verscheen het PCCC-rapport: De staat van het klimaat 2007. 
 
PCCC is het Nederlandse ‘Platform Communication on Climate Change’, dat in klimaatsceptische kringen ook wel gekscherend ‘Propaganda Commissie Climate Change’ wordt genoemd.
In het genoemde rapport werd commentaar geleverd op de film van Al Gore en de kritiek daarop in ‘The Great Global Climate Swindle’, een documentaire van de hand van Martin Durkin. In reactie daarop schreven Arthur Rörsch en ik eerder: 
 https://www.vrijspreker.nl/wp/2008/02/de-kunst-van-het-weglaten-kanttekeningen-bij-het-pccc-rapport-de-staat-van-het-klimaat-2007/  

 In het eerste hoofdstuk van het PCCC-rapport wordt, naast enige kritiek, per saldo een positief oordeel uitgesproken over de film van Al Gore: ‘An Inconvenient Truth’.
Verzuimd wordt daarbij te vermelden dat een Britse vrachtwagenchauffeur en lid van de ouderraad van een school in Kent, Stewart Dimmock, het Britse Hooggerechtshof enige tijd geleden verzocht om de vertoning van Al Gore’s film op de middelbare scholen te verbieden, op grond van het feit dat het hier om politieke indoctrinatie zou gaan. Hij kreeg gedeeltelijk zijn zin. De rechter bepaalde dat de film zonder corrigerende toelichting niet meer op de Britse scholen mag worden vertoond.
De rechter was van oordeel dat de apocalyptische visie die in de film werd gepresenteerd, politiek gekleurd was en berustte op een eenzijdige interpretatie van de klimaatwetenschap.

In het vonnis wer­den negen aperte onjuistheden van de film opgesomd. Verschillende auteurs hebben overigens nog véél meer fouten in Al Gore’s rolprent ontdekt. Zo heeft de bekende Britse klimaatscepticus, Lord Christopher Monckton, 35 aperte onjuistheden in de film gevonden.

Op grond hiervan kan men niet anders concluderen dan dat de ‘documentaire’ van Al Gore misleidend is. Wetenschappelijke instituten, zoals die welke deel uitmaken van het PCCC, zouden zich expliciet van dit soort misleiding dienen te distantiëren, ten einde te voorkomen dat zij hun wetenschappelijke integriteit en geloofwaardigheid verliezen.  

Daartegenover wordt in het PCCC-rapport een negatief oordeel geveld over de klimaatsceptische documentaire, ‘The Great Global Warming Swindle’, omdat deze “een aantal zodanig aantoonbare onwaarheden [bevatte] dat deze er achteraf uit zijn gehaald.” De film bevatte inderdaad onvolkomenheden, maar die zijn gecorrigeerd. Ons is niet bekend of dit ook met de film van Al Gore is gebeurd. ‘The Great Global Warming Swindle’, waarin vele vooraanstaande wetenschappers werden geïnterviewd – hetgeen niet in de film van Al Gore het geval was – geeft een goed beeld van de bezwaren die er in grote delen van de wetenschap leven tegen de menselijke broeikashypothese. 

Inmiddels zijn er andere documentaire films verschenen, waarin de visie van Al Gore en meer in het algemeen het milieuextremisme op de korrel worden genomen, zoals ‘Mine Your Own Business’.

 De nieuwste film die binnenkort is première gaat is: ‘Not Evil Just Wrong’.

 Aan de aankondiging ontleen ik het volgende:
Not Evil Just Wrong is the film Al Gore and Hollywood don’t want you to see.
It reveals the true human cost of Global Warming hysteria.

 Not Evil Just Wrong shows how Global Warming alarmism and the tax increases that go along with it are going to increase costs for working families during one of the worst recessions in living memory.

Al Gore and his allies want to ban fossil fuels in the developed world. This would devastate the American economy and drive jobs to India and China.
Be part of the resistance. With your help we can bypass the barriers to distribution that Hollywood and the mainstream media put up to stop you from hearing the truth.
Be part of the premiere night by hosting a screening in your home, community center or church. Be part of the cinematic tea party movement and tell Al Gore and the elites that you are fed up with taxes and restrictions that threaten jobs across the country.
Zie verder hier.

 Ingezonden door Hans Labohm

4 REACTIES

  1. Bedankt voor de filmtips!
    Het blijft me verbazen hoe slecht geinformeerd de mensen zijn over het klimaat. Vaclav Klaus vecht tegen de bierkaai. Kopenhagen belooft weinig goeds.

    Het is ongelofelijk maar waar: Op deze site van de overheid staat nog steeds de bedriegelijke en misleidende hockeystick grafiek van Al Gore.
    http://www.klimaat.be/spip.php?rubrique4&fs=

    @Hans van Domselaar [1]: Thx voor die link.

Comments are closed.