Een mens uit een normaal land   dat zich  vandaag den dag in Nederland komt vestigen   en vanaf de eerste dag  beseft wat er gaande is,   zal het wel vreemd vinden, dat de overheid op   het stuk van zoveleGebow zaken heeft bepaald  wat er allemaal goed en slecht voor haar of hem is.

De overheid heeft immers  precies bepaald welk  percentage van zijn inkomen hij via belastingheffing  moet uitgeven aan:

01.balletvoorstellingen die hij niet wil bezoeken

02.concerten, waarvan voor velen de pauze  het belangrijkste onderdeel is. ( De scala in Milaan    schijnt pauzeabonnementen te verkopen.)

03.films, waar nemand naar kijkt

04.bibliotheken waar hij met geen stok in te krijgen is

05.schilderijen die hij zelfs gratis en voor niks niet aan de muur wil hebben

06.kunstwerken om naar te kijken in de straat,  welke  als  kunstwerk te herkennen zijn aan hun onbenulligheid en   lelijkheid

07. ontwikkelingshulp waarvan nu   zelfs  de recipiënten zelf beseffen hoe crimineel deze is

08.overbodige en altijd schadelijke ambtenaren die  gebouwen en openbare ruimten onveilig maken en  zich   zich niet ontzien privéruimten binnen te dringen met als doel   betutteling en het implementeren van voorschriften  waarvan zij zelf  inzien hoe slecht en nuttteloos deze zijn, onder  beslaglegging op de waardevolle van tijd van hen  die  deze  ambtenaren op waardige wijze met koffie, pindakoeken  en appelflappen ontvangen teneinde hen niet voor het hoofd te stoten

Hugo van Reijen

24 REACTIES

 1. @Bon Vivant [1]: Er waren tijden dat nieuwe muzikale composities ook ´niet om aan te horen waren´ getuige de reacties van het publiek destijds. Toch hoort een aantal van die werken vandaag de dag tot de grote meesterwerken en trekken nu veel publiek. Dat is het probleem met kunst, je kunt het eigenlijk pas beoordelen als het de tand des tijds overleeft. ´Echte kunstenaars zijn hun tijd vooruit´ Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke compositie zomaar die kwaliteit bezit. In zoverre en ik het met je eens dat de subsidiecultuur een onzininstelling is omdat het naar mijn mening juist middelmatige kunst laat overblijven. Hoewel de oorspronkelijke doelstelling van subsidie voor Nederlandse muziek natuurlijk goedbedoeld is lijkt de intellectuele smaak van de commissies die de werken beoordelen op ´kwaliteit´ de overhand te hebben. Mensen zijn zich in het algemeen niet bewust van de hoeveelheid dubieuze criteria waaraan werken ´moeten´ voldoen. Dat varieert van ´voorkeur voor atonaliteit; oneerbiedig gezegd: piep-knormuziek´ tot een algemene nietszeggende kwalificatie als ´authenticiteit´. Zo krijgt het publiek min of meer al deze ´muziek´ opgedrongen. Daar zit het fout. Door dit systeem kan zelfs ´echte´ waardevolle kunst op de achtergrond blijven, omdat die nu eenmaal ontstaat vanuit de onbedwingbare behoefte om kunst te maken, niet om zich in bochten te wringen om te voldoen aan ´criteria´ Dit voldoen aan ´criteria´ is inmiddels een soort gemeengoed geworden waarin heel wat ´kunstenaars´ gevangen zitten

  Andre [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Roger Braun [2]:

  “subsidie voor Nederlandse muziek natuurlijk goedbedoeld”

  Dat geld moet ergens vandaan komen uiteraard. Zouden degenen die de subsidies “goedbedoeld” verstrekken er niet beter aan doen om met hun grijpgrage handen af te blijven van het geld van de belastingbetalers ? Geld dat overigens een veelvoud is van hetgeen eruit gaat; de ambtelijke kachel moet immers ook branden.

  Waarom is het toch, dat als ik geld steel, dat uitgeef aan kunst en het vervolgens openbaar ten toon stel, ik opgepakt word en in het cachot eindig, terwijl als de overheid dat doet, dat door sommigen als “goedbedoeld” wordt beschouwd ??
  Roger Braun [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Bon Vivant [1]:

  Ja, moderne pling-plong(hele lange interval…….en dan ook nog zoem en prrr…..)componisten. Zeg maar de musicale evenknie van abstract expressionisme. Of Andriessen die het Wilhelmus geleidelijk doet overgaan in de Socialistische Internationale.

  De kunst van de afgelopen 100 jaar is grotendeels niet om aan te zien en niet om aan te horen. En het lijkt in het leven geroepen puur om de westerse beschaving te ondermijnen.

  Roger Braun [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Andre [3]: Nou, er is niets op tegen om kunst te promoten. Een kunstarme samenleving is gedoemd om ten onder te gaan, omdat juist kunst allerlei vragen stelt die op z´n minst de moeite van het beluisteren waard zijn. Kunst is dat opzicht onontbeerlijk. Wat dat stelen betreft: de overheid steelt ook geld om rioleringen, straten, straatverlichtingen en weet ik wat allemaal niet te repareren/maken. Dat is ook goedbedoeld en het werkt ook, want zou jij zonder riolering willen komen te zitten? Dat stelen accepteer je dan wel?

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.
  hugo van reijen [12] reageerde op deze reactie.

 5. @Roger Braun [6]:

  Ja, dat is ook waar. Ze hadden meneer Webern en meneer Pollack destijds ook kunnen vragen waarom de voorstudie/zeer ruwe schets werd uitgevoerd/geëxposeerd om vervolgens tegen het voorhoofd te tikken nadat er gezegd was ‘maar het is af.’

 6. @Oscar [8]: Denk je echt dat dat doelbewust is gepromoot? Door wie dan? destijds bestond geen subsidie op kunst. Is het niet toevallig dat in die tijd ook de industriele revolutie op gang kwam. m.a.w. de mechanisatie van het menselijk leven met alle bekende (ook negatieven) neveneffecten? Is het toevallig dat gecomponeerde muziek van tegenwoordig (klassiek of ´luidspreker´pop) vaak zo luid is. Kun je je voorstellen dat een componist ook een gewoon mens is, en wakker wordt elke dag naast een fabriek, of woont naast een hoge snelheidslijn, of gewoon midden in de stad, waar het verkeer als een waanzinnige raast. Daarom is kunst ook een spiegel van de samenleving. Het zou te denken moeten geven, waar ´wij´ mee bezig zijn met z´n allen.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 7. @hugo van reijen [12]: Daar kan ik in komen, ik stel zelf notabene het subsidiestelsel zoals het bestaat ter discussie, omdat het nl. onpersoonlijk is. Daar ligt het probleem. Dat neemt niet weg dat de ´belastingbetaler´ (mecenas zoals vroeger) zelf dan tot inzicht zou moeten komen dat ´sponsoring´ van kunst een noodzaak is. Zodra het dat niet meer is , is dat tevens het symptoom van een (materiele) samenleving in verval.

  hugo van reijen [18] reageerde op deze reactie.

 8. @Roger Braun [10]:

  Wat het er mee te maken heeft. In de 19de eeuw floreerden de kunsten, zonder subsidie. In deze tijd floreren de kunsten niet meer. Een teken van decadentie. Ik ben het met u eens.

 9. @Oscar [15]: Dank u, ik ben benieuwd! Ik ben me ervan bewust dat sommige stijlen wel, anderen niet worden gepromoot, en dat soms op basis van volstrekte willekeur. Ik ben zelf musicus (het subsidiecircuit en de daaruitvoortvloeiende consequenties zijn mij dus niet vreemd) en uw opmerking over Andriessen kan ik waarderen.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Roger Braun [16]:

  Eigenlijk vind ik vrijwel alle muziek van de afgelopen 100 jaar van bedroevende kwaliteit. Van de componisten na WO I kan ik eigenlijk alleen maar Berg, Hindemith, Prokofjev, Bax en Messiaen verdragen, en dan nog niet eens de meerderheid hunner stukken.

  Ach, wat is het oeuvre van iemand als Andriessen nou vergeleken bij een willekeurig stuk kamermuziek van Brahms of een willekeurige symfonie van Mahler.

  Roger Braun [22] reageerde op deze reactie.

 11. @Roger Braun [13]:

  Mijns inziens zouden wij dit wel zien, ware het niet dat de overheid zoveel geld afpakt, dat die Maecenas van weleer geen geld meer heeft om rond te strooien.

  Met andere woorden: eerst vloeide geld naar de kunst, gebaseerd op preferenties van de consument zelve.

  Nu vloeit dat geld op grond van de preferenties van de overheid.

  Hugo van Reijen

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [19]:

  Kunst is iets waarvoor op de langen duur de waardering en de prijs alleen op natuurlijke wijze via vrije marktkrachten tot stand kan komen.

  99, 99….. procent van hetgeen als kunst op de markt verschijnt is kitsch, dat in de loop van de tijd vanzelf weggewassen wordt of naar de vuilnisbelt verdwijnt.

  Het langs kunstmatige weg via subsidies en veel- tam-tam op de markt krijgen van iets dat kunst genoemd wordt, heeft alles te maken met de gift van het charlatanschap, maar niets met waarlijke kunst.

  Hugo van Reijen

  Roger Braun [21] reageerde op deze reactie.

 13. @hugo van reijen [20]: Hier moet ik toch even op reageren. Wat u zegt, dat kitsch vanzelf verdwijnt, klopt, als er een vrije markt zou bestaan. Nu worden door deze subsidiestelsels zoveel tonnen kitsch als kunst verkochte ´artikelen´ gepromoot dat het publiek nog niet meer een ´banaan van een peer´ kan onderscheiden. Een gewaardeerd violist (zijn naam schiet me nu niet te binnen) zei ooit eens: ´Naar zijn mening wordt zoveel ´rommel´ op het podium vertoond dat het publiek inmiddels gewend is geraakt aan deze ´grijze´ middelmatige kunst`. Daarbij komt als klap op de vuurpijl dat het publiek (vanuit een traditionele denkwijze) ook nog denkt dat datgene wat op het podium te zien/horen is wel in orde zal zijn, anders zou het er niet zijn, nog los van het feit dat als je artiest bijv. niet op televisie verschijnt dat je dan niet bestaat; ja, er zijn echt mensen die dat denken.

  Een andere opmerking die ik wil plaatsen is dat zgn. mecenassen (er bestaan nog weinig ´echte´) niet altijd zozeer de behoefte voelen om financieel bij te dragen aan kunst, juist omdat er een subsidiesteldel is. Uit eigen ervaring: Bij een gesprek over mogelijke financiering van een van mijn projecten: ´hebt u al dit of dat fonds gevraagd? Daar zijn ze toch voor´. Tja, deze vicieuze cirkel/spiraal heeft maar één richting

 14. @Oscar [17]: Ik hoor het al, u bent een volbloed romanticus! Dat ben ik ook en diep van binnen waarschijnlijk toch ieder mens, maar dat terzijde.

  Nu wil ik niet het tegendeel beweren over Andriessen, maar in het algemeen: Wat stelt en stelde Nederland nou voor in de muziekwereld, in vergelijking met onze oosterburen bijv.
  In de hele muziekgeschiedenis zijn grote Nederlandse componisten op twee handen te tellen. Echt grote Nederlandse componisten (behalve Sweelinck dan)waren Vlamingen rond 15/1600. (En die gingen notabene ook nog naar Italie, want daar speelde zich alles af, niet in de laatste plaats waren daar publiek en geld.) In de romantiek waren er een paar: Diepenbrock en Wagenaar en dan houdt het een beetje op. Behalve de door u genoemde ´internationale´ componisten zijn er nog wel een paar (Strawinsky hoort daar ook bij vind ik).
  Ooit hoorde ik eens iemand, die om zijn oordeel over de ´nieuwe´ muziek werd gevraagd, zeggen: ´Ach, Erik Satie was voor mij de eerste componist die niet componeren kon´ Grappig en veelzeggend, niet?

  Maar om op Andriessen terug te komen. Een componist in Nederland bijv. die wat mij betreft meer ´eer´ verdient is Theo Loevendie, ietwat bescheidener als mens, en daardoor wellicht overschreeuwd door eerstgenoemde

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Roger Braun [22]:

  De Romantische muziek is de stijl waarmee de klassieke beschaving ge-eindigd is. Als het gedaan is met de Romantiek, dan beginnen de dissonanten en de decadentie.

  Schönberg was nog wel in staat om ook mooi en goed te componeren. Maar veel van zijn navolgers waren dat niet. Dat is te vergelijken met Picasso, die wel degelijk over de techniek beschikte om voor de oude stijl te kunnen kiezen. Het zijn beiden wegbereiders geweest voor egalitaire, lelijke moderne kunst. Dat egalitaire spreekt bij Schönberg al uit de emancipatie van tonen en bij de navolgers van Picasso in het defiguratieve en de technische zwakheid.

  Interessant om te vermelden is dat er een aantoonbare link is tussen de atonalisten en de Frankfurter Schule(Adorno). Ik dien alles nog verder uit te pluizen.

  Waarom slaat u Strawinsky zo hoog aan?

  De Nederlanden hebben te lijden gehad onder de rigide calvinisten die orgels uit kerken sloopten, muziek in het openbaar ontmoedigden en het liefst alle muziek zagen verdwijnen. Dat is niet gelukt, maar er is wel een achterstand ten opzichte van de Duitse-en Italiaanse staten ontstaan die nooit meer is ingehaald. Tussen Sweelinck en Hellendaal heb je wel een paar niet onverdienstelijke Nederlandse barokcomponisten gehad, maar de spoeling was dun.

  Ik kan niet één klassieke Nederlandtalige opera noemen.

  Roger Braun [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [23]: U hebt gelijk, ofschoon op dit moment door aan aantal jonge componisten weer ´romantische´ muziek wordt geschreven, is het kommer en kwel in de 20e eeuw. Atonaliteit is een gruwel, ofschoon ook voorbeelden te vinden zijn van adembenemende spanning en gevoeligheid bijv. bij Anton Webern. Er bestaan nauwelijks werken waarbij een dynamisch niveau gevraagd wordt van bijv. ppppp. zoals bij Webern. Dat contrasteert dan weer met Sacre du printemps van Strawinsky waar de dissonantie en luidheid mij ook niet aanspreekt. In Strawinsky´s oeuvre ga ik toch meer voor Vuurvogel, Petrouschka of Rake´s Progress. Strawinsky was eigenlijk de Picasso in de muziek. Na studies en contact met Schönbergs werk en zijn leerlingen is Strawinsky een andere weg gaan bewandelen (zie zijn ontwikkeling tot serialist met 5-toon systemen) Mooie quote van Artur Rubinstein, de pianist: ´Waar een normaal mens z´n hart heeft, heeft hij (Strawinsky) een plak citroen´ Ik sla hem wel hoog aan, al hoort hij niet tot mijn favorieten. Ook ik (en vele uitvoerende musici zijn dat met mij: dat zegt genoeg!) ben meer vertrouwd met het romantische oeuvre.

Comments are closed.