schatkist_02De schatkist is natuurlijk niet letterlijk een kist waarin opgehaalde belastingeuro’s worden gestort. In werkelijkheid stopt de Nederlandse overheid zijn geld in de internationale kapitaalmarkten. En als de overheid geld nodig heeft, zoals bijvoorbeeld voor het uitbetalen van ambtenarensalarissen, wordt dat ook weer ‘uit de markt gehaald.’ Hoe werkt dat precies?

Een stukje interne staatspropaganda (overheid informeert overheid?) op de website www.inoverheid.nl trok mijn aandacht. Wat ik vreemd vond is de werkwijze en vooral, zoals ik het begrijp, dat dit systeem mede aan de touwtjes van 2 jonge academici hangt.
Verder wordt het eigen ambtenarenpersoneel voorgelogen over 290 miljard overheidsschuld, terwijl dat volgens mij eerder 350 miljard moet zijn.
Als laatste wijs ik u graag op de laatste zin van onderstaande citaat.

Schatkistbewaarder zou je Erik Wilders (41), directeur van Het Agentschap van het ministerie van Financiën, kunnen noemen. In oktober vorig jaar werd hij gebeld door Wouter Bos of hij 50 miljard euro kon regelen in verband met de overname van Fortis. Het was volgens Wilders een recordbedrag om ‘in een keer uit de markt te halen’.

Maar of het zou lukken was eigenlijk geen vraag. Het lukt altijd, de Nederlandse staat is zeer kredietwaardig. De staat leent zijn geld niet ‘van het buitenland’, zoals veel mensen schijnen te denken, maar net als banken dat doen, op de internationale geld- en kapitaalmarkten.

Lenen of uitzetten in de markt
Het gaat ongeveer zo: tegen half vijf ’s middags krijgt Wilders van zijn ‘kasramers’ te horen wat de behoefte aan geld is van het Rijk die dag, voor bijvoorbeeld het uitbetalen van ambtenarensalarissen. Of het overschot, aan belastinginkomsten. In de dealingroom van Het Agentschap, die lijkt op een dealingroom van een kleine bank, zitten altijd twee medewerkers die dat geld gaan lenen of uitzetten ‘in de markt’. Het zijn jonge academici die Het Agentschap zelf opleidt.

Verschillende soorten leningen
De staat schrijft verschillende soorten leningen uit, met wisselende looptijden, afhankelijk van hoe lang men denkt geld nodig te hebben. Voor korte termijn, tot 12 maanden, verkoopt Het Agentschap schatkistpapier. Voor de langere termijn zijn het zijn het staatsobligaties. Die laatste worden twee keer per maand uitgegeven op vastgestelde data. Ze hebben een looptijd van één tot dertig jaar en zijn vaak omvangrijk.

Veruit het grootste deel van de staatsschuld, ruim 200 van de 290 miljard, zit in obligaties. De staat verkoopt zijn obligaties aan dertien Nederlandse en buitenlandse banken, de zogenaamde ‘primary dealers’. Via de banken komen de obligaties bij kleinere beleggers terecht. Voor dagelijkse kastekorten zijn er overnight-leningen, meestal bij andere agentschappen van de EU die op dat moment geld overhebben.

Nederland betaalt altijd en op tijd
De Nederlandse overheid heeft een triple A-status, net als bijvoorbeeld de Rabobank. Nederlandse staatsobligaties worden internationaal, samen met de Franse en Duitse, gezien als de veiligst denkbare belegging. Nederland betaalt altijd en op tijd. Daardoor hoeft de overheid ook geen hoge rente te betalen op zijn obligaties. Op een tienjarige staatslening is dat op dit moment drieënhalf tot vier procent.

‘Slechts’ 50 miljoen op de bank
Aan het eind van de dagwil Het Agentschap tussen de nul en vijftig miljoen euro overhouden op zijn lopende rekening bij De Nederlandse Bank; rood staan is volgens EU-regels verboden, en geld overhouden levert een renterisico op. Overschotten worden uitgeleend aan dezelfde partijen, meestal tegen onderpand van obligaties van de meest solide EU-landen.”

Aartsconservatief
‘Wij zijn aartsconservatief’, zegt Wilders. ‘We willen altijd ons geld terug, daarom hebben we ook een triple A-status. ‘We hoeven dus niet te vrezen dat het Rijk zijn geld op een Icesave-rekening stalt? ‘Zeg nooit nooit’, zegt Wilders. ‘Icesave niet, maar we deden ook zaken met banken die wel degelijk kunnen omvallen. Fortis bijvoorbeeld. Bij Lehman Brothers hadden we geen posities toen die bank omviel.

Groeiende staatsschuld
De Nederlandse overheid kampt momenteel met een groeiende staatsschuld. Wat betekent het oplopende tekort voor het werk Het Agentschap? ‘Dat we meer te doen hebben. Meer staatsschuld betekent dat we meer geld uit de markt moeten halen. En dat we harder moeten concurreren met andere overheden. Maar echt zenuwachtig word ik pas als ik vlak voor sluiting van de markt de vraag krijg om nog even een paar miljard op te halen.’

Bron: http://www.inoverheid.nl/artikel/artikelen/1906261/overheid-leent-schatkist-bij-elkaar.html

4 REACTIES

 1. Vraag 1: Hoeveel geld bestaat er.
  Vraag 2. Hoeveel is er geleend.
  Vraag 3. Is er dus niet meer geleend, dan er beschikbaar is.
  Vraag 4. Leven wij dus niet op een te grote voet.

  Als mensen geld lenen, moet er ergens een bedrag beschikbaar zijn. Als dat beschikbare bedrag ook weer geleend is, of deels, moet dat deel dus ook weer ergens anders beschikbaar zijn, en ga zo maar door…

  Als het zo simpel is, door in een computer 000 erbij te zetten, zonder dat daar iets tegenover staat, dan klopt er iets niet.

  Paul Martens [2] reageerde op deze reactie.
  Sigmund [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Rob ter Horst [1]: 1. Teveel ten opzichte van reëele bezittingen.
  2. Teveel.
  3. Ja, duidelijk wel.
  4. Ja zeker.

  Je bent toch zeker wel bekend met de overheidsregel/toestemming dat banken maar 8-10% van hun geld daadwerkelijk in bezit moeten hebben?

  Dus een bank is 100 miljoen waard. Daarvan hoeft deze maar (om gemakkelijk te rekenen) 10% van voorradig te hebben. Dus kan de bank 90 miljoen uitlenen, terwijl de bank toch 100 miljoen “waard is” met maar 10 miljoen dekking.
  Een andere bank leent die 90 miljoen, hoeft ook maar 10% dekking te hebben en leent 81 miljoen uit maar blijft 90 miljoen “waard”. Hetzelfde gebeurt nog een keertje: 81 miljoen met 8,1 miljoen dekking, dus er kan 72,9 miljoen doorgeleend worden.
  In dit voorbeeldje is 100 miljoen opeens 343,9 miljoen geworden. Op basis van wat? Waar staat de assets hiervoor tegenover? Of het goud en zilver?
  Nee, het enige dat hiertegenover staat is “kredietwaardigheid” van een land. Zo zijn er landen die ver boven de 20% dekking moeten hebben.
  Kortom, geld bijgemaakt met toestemming (of onder dwang?) van de roverheid.

 3. @Rob ter Horst [1]:

  1. Hoeveel geld er is, hangt af hoeveel er geleend is. Geld = schuld. Als je een nieuwe lening opneemt, dan is dat geld er meestal helemaal niet. Het is door niemand eerst gespaard. Het wordt erbij gemaakt!!!!! En als je een lening aflost, dan verdwijnt dat geld ook weer. Raar maar waar. Zie hiervoor de documentaire money = debt 40 minuten met nederlandse ondertitels. DAN BEGRIJP JE DE WERELD GELIJK EEN STUK BETER.

  2. Hoeveel er is geleend? Door de overheid? Dat is terug te vinden. De staatschuld wordt gewoon gepubliceerd. Eind 2008 was het 346.168 miljoen. (+/- 346 miljard) Wikipedia.

  3. Ja er wordt dus veel en veel meer uitgeleend, dan er ooit is gespaard.

  4. Als je leent voor consumptie, dan leef je op te grote voet. De overheid leent nu voor consumptie, dus….

 4. Hoe er met ons geld omgesprongen wordt, is ten hemel schreiend schandalig.

  “De overheidsschuld is in de eerste zes maanden van dit jaar met ongeveer 10 miljard euro gestegen naar ruim 356 miljard.”
  “Minister Wouter Bos (PvdA, Financiën) liet in juni dit jaar weten dat de staatsschuld dagelijks zal groeien met 100 miljoen euro.”
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/247549/Staatsschuld-Nederland-ver-boven-EUnorm.htm

  Van juli t/m december komt er dus nog eens ruim 18 miljard bij; van 356 naar 374 miljard.
  Het ware beter voor dit land wanneer dit kabinet, dat toch niet regeert, maar slechts vooruitschuift, zou vallen en dat onmiddelijk een zakenkabinet wordt geïnstalleerd met als belangrijkste taak deze waanzin onmiddelijk te stoppen. Er moet meteen begonnen worden met het stoppen van onzinnige uitgaven, zoals voor de massa-immigratie, ‘ontwikkelingshulp’, EU-bijdrage, JSF, Afghanistan-missie etc.

  Toen Mark Rutte begin 2008 al lang riep dat het fout ging, kwam hem dat op hoon te staan en Balkenende en Bos kwamen in september 2008 met een optimistische flauwekul-begroting; maar Rutte had gewoon gelijk. Dit kabinet is een kliek gokkende klunzen zonder visie. Dat is reeds bewezen.

  Wouter Bos is een gokker die wilde onbesuisde beslissingen neemt. Voor ABN-AMRO/Fortis Nederland heeft hij een gedeelte, voor ruim 6 miljard, dubbel betaald; geen 16,9 maar ruim 22 miljard. Hij is een kluns eerste klas. En wat dacht u hiervan:
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9318
  Precies; een gokker; en dat de AOW-leeftijdverhoging van 65 naar 67 geld zou opleveren is m.i. ook een leugen, een nepmaatregel.

  En nu laat hij de schuld vrolijk oplopen, in de hoop dat het volgend jaar beter gaat. Met de kans dat de schuld tot ver boven de 400 miljard zal zijn gestegen als dit kabinet de rit uitzit. Schrijf die tripleA-status maar alvast op onze collectieve buik.

Comments are closed.