obama-hand-saluteOp 23 januari 2009 beval Barack Obama zijn eerste moorden, ruim op tijd voor de sluitingsdatum van 1 februari voor de Nobel vredesprijs. Je zou je dus af kunnen vragen, of de kou voortijdig de laatst overgebleven hersencellen van het Nobel-comité heeft verwoest.

Beoordeel zelf of er geen betere kandidaten waren geweest. Ik geef in overweging om na het lezen daarvan ook nog even de volgende video van Ron Paul over deze belachelijke, kafkaeske vertoning te bekijken:

[HTML1]

Obama werd voorgegaan door o.a. Gorbatsjov en Gore. Voorwaar iets om trots op te zijn.

6 REACTIES

 1. @Walter [2]:

  Het verdraaien van woorden is aan de orde van de dag.

  Zo pretenderen socialisten “sociaal” te zijn en menen op basis daarvan zich het recht toe te mogen eigenen om gestolen goederen naar eigen goeddunken te verdelen onder anderen, daarbij een groot gedeelte van het gestolen goed naar zichzelf toetrekkend. De soosjalistiese kachel moet ook roken, tenslotte.

 2. Toen de terrorist Jasser Arafat die Nobelprijs kreeg was het voor ilk weldenkend mens duidelijk dat Nobel nooit meer rustig in zijn graf zou kunnen liggen, en naar aangenomen mag worden heeft de man zich al de nodige keren omgedraaid.

  Voor de twijfelaars had de uitreiking aan Al Gore voor zijn klimatisme inzet, na eerder al Rachel Carson bejubled te hebben, alle twijfel behoren weg te nemen. Dus wie zich nu nog verbaast dat Obama deze politieke propaganda ‘prijs’ te beurt valt heeft heel lang onder een steen gelegen, of op een andere planeet vertoefd.

  Mogelijk heeft “de kou voortijdig de laatst overgebleven hersencellen” van dat comité wel verwoest, maar dat is dan al lang geleden. Persoonlijk denkt ik eerder dat die hersencellen aan de ongeneeslijke hersenziekte ‘socialisme’ zijn bezweken, maar de vraag zal wel retorisch geweest zijn.

  Zie ook dit stuk van Kyle-Anne Shiver, op American Thinker, over de kwalificaties van Obama.

  Andre [5] reageerde op deze reactie.

 3. Vrede betekent voor politici niets anders dan : Geen oorlog hier! Dat er dus 6000 kilometer van huis vele oorlogen zijn, die door jouw leger wordt gevochten, is niet van belang. In Europa (westelijke deel) is het vrede en daar doet B. Obama alles aan….

Comments are closed.