sterftaksNadat kamerleden vorige week al in de bres sprongen voor een lager tarief ingeval kinderen aan hun ouders geld nalaten, nu betalen ze het hoogste tarief, neemt de kamer het nu op voor samenwoners.

De tweede kamer houdt moeite met de positie van ongeregistreerde samenwoners in de nieuwe successiewet, dat wet voor de belasting op erfenissen, ook wel sterftaks genoemd.

Een voorstel van D66 om de wet leefvormneutraal, oftewel onafhankelijk van juridische status, te maken, wordt positief ontvangen in de tweede kamer.

De partij wil af van wat zij noemt de “juridisering van de liefde”. Binnen de huidige wet vallen stellen, naast het huwelijk en geregistreerd partnerschap, al onder een voordelig tarief bij vijf jaar ongeregistreerd samenwonen.

In de nieuwe successiewet, een plan van staatssecretaris de Jager (Financiën), zullen deze stellen zich echter moeten laten registreren bij de notaris. Alleen geregistreerde partners en kinderen vallen onder de laagste tariefgroep.

“Ongeregistreerd samenwonenden vallen in het plan van het kabinet buiten de boot en moeten fors meer erfbelasting betalen”, aldus D66-kamerlid Fatma Koser Kaya tegenover NU.nl.

Volgens Koser Kaya gaat het om een principekwestie. “Die jager gebruik budgettaire argumenten om de voorstellen vanuit de kamer af te wijzen.”

“Hij zou moeten erkennen dat er verschillende samenlevingsvormen zijn en dat de overheid niet mag bepalen hoe mensen samenleven. De nieuwe wet mag daar tussen geen juridisch onderscheid maken.”

Ze pleit er daarom voor dat stellen die vijf jaar samenwonen ook onder de laagste tariefgroep vallen.

Volgens de D66-politica heeft een berekening van het ministerie van Financiën uitgewezen dat haar plan de wetswijziging niet duurder maakt.

Experts wezen er al eerder op dat samenwoners met een verworven fiscaal recht hoge notariskosten zullen moeten maken om hun recht te behouden. Bovendien zouden meer mensen naar de notaris moeten dan de staatssecretaris voorstelt.

Diverse partijen in de tweede kamer pleit er daarom ook voor om een overgangsregeling in te stellen, zodat samenwonenden niet massaal naar de notaris hoeven zodra de wet inwerking treedt.

De VVD pleit voor een ruime overgangstermijn van minstens twee jaar. De jager wil voorlopig niet verdergaan dan een jaar om de samenwoners hun relatie notarieel te laten bezegelen.

Tot zover de media.

Het is verbazingwekkend hoe politici op onderdelen over elkaar heen tuimelen over de meest immorele belasting die het belastingstelsel kent.

Het lijkt er duidelijk op dat hun afgunst groter is dan hun verstand en het gevoel van eerlijkheid of gerechtigheid dat zij claimen te hebben.

Er is geen politieke partij die zegt dat deze immorele belasting direct afgeschaft dient te worden. De VVD heeft een paar maanden geleden een poging ondernomen, maar gezien de VVD pleit voor een ruime overgangstermijn is zij blijkbaar op die poging teruggekomen.

De Jager wil alleen de tarieven verlagen, mits hij genoeg inkomsten kan krijgen uit de spaartegoeden van Nederlanders in het buitenland, die nu nog voor hem verborgen zijn.

Het blijkt ook duidelijk dat politici niets te maken willen hebben met zorgzame en verantwoordelijke mensen, die instaat zijn geweest om tijdens hun leven wat kapitaal te vergaren. Ook de veelgehoorde goedpraterij van politici, dat de erfgenamen hiervoor zelf niet gewerkt hebben is een non-argument. Het is niet aan hen om te beslissen wat ik met mijn geld doe en aan wie ik dat wens na te laten.

De begroting van 2010 van de overheid laat aan inkomsten van de schenk- en erfbelasting een bedrag zien van 1.9 miljard euro.

Volgens onderstaand bericht moet het niet zo moeilijk zijn om financiering te vinden om deze sterftaks geheel uit te bannen.

Het volgende bericht in de Telegraaf.

“Te weinig inzicht in besteding publiek geld.”

Het is niet duidelijk hoeveel miljarden euro’s aan publiek geld dit jaar naar alle circa 1900 instellingen gaan, die zelfstandig een wettelijke taak uitvoeren (rwt’s).

De ministeries weten dat niet en lichtte de tweede kamer beperkt in.

Dat stelt de algemene rekenkamer in haar rapport over de verantwoording en het toezicht bij deze rechtspersonen.

Er gaat veel publiek geld in de sector om. In 2004 was dat ruim 117 miljard euro, meer geld dan de ministeries toen zelf in totaal uitgaven.

Dat blijkt uit onderzoek uit 2006. Dat geld komt van de overheid af en van heffingen die de instellingen zelf mogen opleggen aan burgers.

De rekenkamer heeft gekeken wat de ministeries hebben gedaan met de aanbevelingen van toen.

Het schijnt iets verbeterd te zijn, maar er zijn nog genoeg knelpunten, vinden de controleurs.

Tot zover een gedeelte uit het artikel van de Telegraaf.

Nu is dat voor de geregelde lezer van de Vrijspreker geen verrassing.

Alle overheden, overheidsinstellingen of gelieerde instituten, waar ook ter wereld dus ook inclusief de EU, geven miljarden uit zonder deze te kunnen of te willen verantwoorden.

Het lijkt me daarom logisch dat politici zonder problemen alternatieven voor de financiering van de afschaffing van de sterftaks binnen die 117 miljard euro van 2004, dus in 2009 waarschijnlijk een hoger bedrag, moeten kunnen vinden.

16 REACTIES

 1. Succesierechten = lijkenpikkerij.
  Mensen die daar voorstander van zijn verdienen het niet eens om zelfs nog maar een hand te geven, want als jij dood bent komen zij je zakken plunderen.

 2. Dat successiebelasting de meest immorele belasting wordt genoemd, deel ik niet. Sterker nog, het is de meest rechtvaardige belasting in zijn soort als men zich realiseert dat wij met z’n allen een bepaald bedrag moeten ophoesten om de overheidsvoorzieningen te financieren. Het gaat dus om de vraag waar dat geld vandaan wordt gehaald. Ik kan het werkelijk niet verkroppen dat ik van mijn salaris 52% moet afdragen, terwijl kinderen uit het Gooi zomaar een erfenis gratis kunnen ontvangen van hun rijke vader zonder dat zij daar wat voor hoeven te doen. Bovendien kun je afvragen hoe die ouders dan zo rijk zijn geworden. Winstbejag kent ook zo zijn morele grenzen. Indien men zich realiseert dat de successiebelasting niet geldt voor de normale burger maar voor de rijken dan is dit een aardige vorm in het principe “sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”. Er moet ook niet worden gepraat of de hele erfenis wordt weggekaapt. Wordt de successiebelasting volledig afgeschaft dan is de vervolgvraag waar de overheid het tekort van 2 mld dan weer vandaan haalt. Toch wel weer bij de rijken naar ik hoop. Ofwel dat is dus weer dezelfde groep, dus per saldo komt het allemaal uit dezelfde portemonnee. De opmerking dat er teveel wordt uitgegeven door de overheid, heeft niets van doen met bovenstaande discussie. Wij willen allemaal dat er minder wordt uitgegeven, maar dat heeft niets van doen met de vraag waar je de uitgaven mee financiert.

  Armin [5] reageerde op deze reactie.

 3. Je vergeet dat de babyboom heel veel geld heeft gespaard. Dat mag, nee kan, niet zomaar naar de nabestaanden gaan. Immers, r is nog steeds dat gapende tekort van de vergrijzing …

  De sterftaks zal blijven.

  Temeer daar:

  @Surfer2 [4]:

  er mensen zoals Surfer2 zijn die omdat ze zelf 52 betalen, dan maar vinden dat anderen dan ook moeten betalen. Ik vond het ook niet leuk om 52% te moeten betalen, maar bij mij kwamen dan geen afgunstige gevoelens op om mensen in het Gooi of waar dan ook maar het recht te ontzeggen hun eigen (!!!) geld te schenken aan hun kinderen.

  Vooral ook omdat die mensen vaak zelf ook 52% hebben betaald alvorens het geld te hebben kunnen schenken …

  Maar Surfer2, geeft het al eerlijk aan: de ‘rijken’ moeten betalen. Immers, dan hoeft hij niet te betalen,w ant hij is niet rijk … (*)

  Sterftaks heeft een grote moreel draavlak onder de bevolking. men wil het niet zelf betalen, maar wel dat de ander met een hoger vermogen het betaald. Die ander wil echter weer dat jij het betaald …

  *) Volgens de meesten in dit land is hij echter wel rijk, want 52% betalen enkel de rijken, nietwaar? ‘Rijk’ is vooral de inkomensgroep boven jou … 😉

 4. Beste Armin,

  De portee van mijn verhaal was kennelijk niet doorgekomen. Afschaffing van erfbelasting zou kunnen betekenen dat IB-tarief of een andere belasting omhoog moet etc. Ofwel hoe financier je de afschaffing en welke groep wil je treffen. Ik hoop niet dat je zegt dat bijvoorbeeld de bijstand dan maar naar beneden moet (want dan gaat een rijke groep erop vooruit ten koste van een arme groep). Kortom, speel niet voor Sinterklaas als er geen geld is. Kom niet met een verhaal dat de uitgaven dan maar naar beneden moeten, want dat is een hele andere discussie (dat willen wij allemaal wel).

  Armin [8] reageerde op deze reactie.

 5. Beste Armin,

  De portee van mijn verhaal was kennelijk niet doorgekomen. Afschaffing van erfbelasting zou kunnen betekenen dat IB-tarief of een andere belasting omhoog moet etc. Ofwel hoe financier je de afschaffing en welke groep wil je treffen. Ik hoop niet dat je zegt dat bijvoorbeeld de bijstand dan maar naar beneden moet (want dan gaat een rijke groep erop vooruit ten koste van een arme groep). Kortom, speel niet voor Sinterklaas als er geen geld is. Kom niet met een verhaal dat de uitgaven dan maar naar beneden moeten, want dat is een hele andere discussie (dat willen wij allemaal wel).

 6. @surfer2 [6]: Afschaffing van erfbelasting zou kunnen betekenen dat IB-tarief of een andere belasting omhoog moet etc.

  Dat gaf ik al aan in het begin. De babyboom probeert momenteel alle kosten voor haar pensioen door te schuiven, maar via de sterfbelasting wordt toch nog en deel ’terug’gehaald.

  Ik vind een sterfbelasting in die zin niet inherent minder moreel dan een inkomstenbelasting.

  (Overigens wil vrijwel niemand dat de uitgaven omlaag gaan. Datis nu net het probleem. Wij willen vooral dat politici meer doen.)

  Maar jij begint weer over ‘rijk’ en ‘arm’. Ik zie hier het nut niet van. Het geeft enkel aan dat ook jij weer denkt in geld bij mensen weghalen enkel omdat ze geld hebben. Het is een morele en praktische discussie.

  Moreel is geld weghalen bij iemand enkel omdat die ‘rijk’ is, heel erg fout. Dat jij dat niet ziet, geeft enkel aan dat je geherselspoelt bent. Praktisch is het echter logisch, dat de staat het geld haalt waar het zit. Immers waar het niet zit kun je het ook niet halen.

  Merk tenslotte op dat de zorg voor de echte zwakkeren, zoals bijstand, maar een heel erg klein deel is van de kosten. Het overgrote merendeel van de staatsuitgaven is ten goede van de middenklasse, ofwel 60% van de samenleving. Die betalen hetook voor het merendeel, maar het geeft vooral aan dat de staat via belastingheffing vooral geld rondpomt.
  Om die reden is dat ‘rijk’ en ‘arm’ dan ook zo ontzettend onzinnig. Het wordt enkel gebruikt om de burgers een rad voor ogen te draaien via hun eigen afgunst. Men wil zelf weer een leuk extraatje van de staat, en de buren moeten dat betalen.

  Zo willen gezinnen de kinderbijslag, huurders de huurtoeslag, de sporters dat hun sportkaart of club gesubsideerd wordt, de oudere dat zij hun AOW krijgen of ‘gratis’ zorg, etc En uiteindelijk betaal je net zo veel als dat je het zelf zou betalen omdat de kinderbijslagouder de huurtoeslag van de buren betaald, de oudere de sportkaart via belasting op pensioen, etc etc. Dat ‘de rijken’ moeten het maar betalen is zo ontzettend dom … De zorg voor de echte hulp behoevende is nog geen 25% van het totale rondpompen van geld.

  Laatdie afgunst tegen ‘rijken’ eens varen. Plus dat jij zelf ook ‘rijk’ bent indien je in de 52% schijf zit. Tenminste dat vind de meerderheid van Nederland, dus jij mag helemaal niet zeuren dat je 52% betaald. 🙂

 7. @pien [2]:

  Het gehele idee dat de overheid over iemands schouder doorlopend meekijkt, hoe hij werkt , hoeveel hij verdient en wat hij met deze verdiensten doet of niet doet, is walgelijk.
  De overheid dient dergelijke observaties te staken , omdat zij er niets mee te maken heeft.
  Niet voor niets zijn veel Nederlanders vertrokken naar oorden, waar door de overheden minder gestolen wordt dan in Nederland.
  Hugo van Reijen

 8. Beste Armin,

  Ik ben blij met je reactie. Nu heb je de boodschap begrepen. De discussie moet niet gaan met termen als ‘lijkenpikkerij’ (zoals hierboven door anderen wordt gebruikt) maar om de vraag wat wij redelijk vinden op welke manier wij belasting heffen. Dat men niet achter het principe ‘sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ staat, vind ik allemaal prima maar het is niet mijn mening. Waar ik meer moeite mee heb, is dat de overheid doorgaans belasting heft bij de grote groep omdat het dan om vele aantallen gaat. Die middenklasse betaalt ook al snel 52% IB zonder dat wordt gekeken naar de rest van het vermogen. Zelfs met een klein gezin is het geld snel op en kom je niet eens aan sparen toe ook al betaal je 52%. Degene die grof geld verdienen, kunnen wel sparen en het is de vraag waar de grens van het immorele is bereikt. Ik wens niet in een land te leven waar ‘graaien’ ten koste van alles is geoorloofd. En diezelfde ‘graaiers’ werken echt niet 10 keer zo hard als de middenklasse. Die mensen spelen handig in op de fouten in het marktmechanisme waardoor een monopolist al snel rijk kan worden. Ofwel diezelfde maatschappij heeft het kennelijk mogelijk gemaakt dat iemand rijk kan worden ten koste van een ander. Kennelijk is emigreren voor mij geen optie omdat degenen die geen bijdrage meer wensen te leveren aan de maatschappij inmiddels zijn gevlucht naar het buitenland.

  Zwartwerker [11] reageerde op deze reactie.
  Armin [12] reageerde op deze reactie.

 9. @surfer2 [10]:

  “fouten in het marktmechanisme waardoor een monopolist al snel rijk kan worden”

  Noem mij svp:

  1. welke “fouten” dat betreft;
  2. wat je verstaat onder “het marktmechanisme”;
  3. welke monopolisten er zijn;
  4. hoe die precies “rijk” zijn geworden;
  5. wat “rijk” volgens jouw definitie is;
  6. of- en zo ja in hoeverre de dwingende macht van de overheid op het bovenstaande van invloed is;
  7. of je een voorstander bent van de toepassing van geweld op een individu zonder dat dat individu (of het desbetreffende andere individu) geweld op jou heeft toegepast.

  Alvast bedankt.

 10. @surfer2 [10]: Dat men het meeste bij de middenklasse haalt is omdat dat ook de grootste groep is. Zowel qua afdrachten als waar het geld heen gaat.

  Die ‘rijken’ waar jij naar refereert zijn maar een paar incidentele. Zelfs als je die 100% belasting oplegt, valt dat in het niet bij de totale rijksbegroting. Ikzelf kan mij persoonlijk soms ook opwinden over hun gegraai, maar ik zou adviseren beleid niet op hen te richten.

  Wat nu gebeurd is dat een plaatje van die ‘super graaiers’ wordt voorgesteld om een maatregel door te drukken. In realiteit blijkt die maatregel dan vrijwel enkel de middenklasse te treffen.

  Wanneer men in dit land sprekt over ‘rijk’ bedoeld men iedereen die meer dan 32K verdient. En heel rijk is dan 52%, wat dan zijn alle toeslagen etc al lang omgzet in extra solidariteitsheffingen.

  Rijk in mijn optiek ben je pas als je genoeg geld hebt om onafhankelijk van werk te zijn. Ook mensen die diep in de 52% schijf zitten, zijn doorgaans binnen een jaar door een spaargeld heen. Echt sparen is vrijwel niet mogelijk voor 99% van de bevolking. Juist door de hoge belastingdruk.

  Maar juist dat ‘rijk’, ‘sterke schouders’, etc wordt misbruikt om deze status qua te handhaven.

  In ben zelf een klassiek liberaal en geen libertarier. van mij mogen alle sociale voorzieningen, anders dan die voor de echte minima meteen weg. Dan gelijk de belasingen omlaag. Maar de overgrote meerderheid van Nederland wil dat niet.

 11. Over het geld wat je verdient heb je belasting bepaald. Als je het uitgeef aan wie dan ook , dan mag dat vrijelijk, geen probleem. Je mag het ook schenken aan kerkinstellingen of goede doelen, en deze betalen er geen belasting over. Kan zelfs aftrekbaar van je inkomen zijn !!!!
  Als je het aan je kinderen , kleinkinderen of familie geeft dan is het belast !! En als je dood gaat komt eerst even de belasting vragen om een bijdrage , zelfs over je graf heen moet je deze instantie nog betalen. Doodzonde !!!

 12. Je kunt het geld beter zelf spenderen, dan het naar de belastingen te brengen, zij doen er toch niets nuttigs mee, waar het moet komen komt het meestal niet terecht.
  Subsidies hier en subsidies daar door het bos zie de bomen niet mee staan, wat dan ook de bedoeling is van de heren van de macht.

 13. Je kunt het geld beter zelf spenderen, dan het naar de belastingen te brengen, zij doen er toch niets nuttigs mee, waar het moet komen komt het meestal niet terecht.
  Subsidies hier en subsidies daar, door het bos zie de bomen niet meer staan, wat dan ook de bedoeling is van de heren van de macht.

 14. Als we naar de uitgaven van de overheid kijken dan valt het subsidie beleid waar 755 Miljoen Euro aan besteed wordt op. Soms lijkt het op malloten subsidie en is het gewoon een hobby van mensen die goed kunnen lobbyen bij onze bestuurders

Comments are closed.