discr man vrouwEr zijn nog altijd niet genoeg vrouwen en allochtonen in dienst van de gemeente. Een intern rapport ‘Waar een wil is is een weg’ van de gemeente doet aanbevelingen om het aantal allochtonen en vrouwen in gemeentedienst op te schroeven. Dat meldt Het Parool.

Van de 15.000 mensen die bij de gemeente werkt is 42 procent vrouw en 17 procent allochtoon, maar de verschillen per stadsdeel zijn groot. Zo heeft Zuidoost 37 procent allochtonen in dienst en Zuideramstel maar 5 procent. 
Bij negen van de veertien stadsdelen heeft het werven van vrouwen en allochtonen ook geen prioriteit. Belemmeringen zijn volgens het rapport: vrouwen en allochtonen hebben soms niet de vereiste opleiding, er heerst een ‘wittemannencultuur’ of een ‘oud-Hollandswaardencultuur’.
Voor 2010 wordt gestreefd naar 44 procent vrouwen en 27 procent allochtonen. Een stadsdeel wat de doelen voor diversiteit niet haalt kan op het matje geroepen worden.

 

Leuk artikeltje hoor.

Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, dat er 15.000 ambtenaren in een stad als Amsterdam moeten zijn.

Alsof het vanuit een achterlijke moraal te verdedigen is om in 2010 zo’n 300 mannen te ontslaan omwille van 300 vrouwen extra (verschil tussen 42% en 44% op 15.000 ambtenaren).

Alsof het vanuit een achterlijke moraal te verdedigen is om in 2010 zo’n 1500 autochtonen te ontslaan omwille van 1500 allochtonen extra (verschil tussen 17% en 27% op 15.000 ambtenaren).

Als er zulke mooie pecentages genoemd worden, waarom dan niet het percentage van de gevallen waar volgens het rapport de vrouwen en allochtonen niet de vereiste opleiding hebben? Vaagheid in cijfers is waar de roverheid in uitblinkt, natuurlijk. Valse moraal, daar blinkt ze trouwens ook in uit.

Kortom: waar zijn we mee bezig in dit land? Schijnbaar moet het naar de donder?

Bron: http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1911452/te-veel-witte-mannen-bij-gemeente-amsterdam.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email

26 REACTIES

 1. Dit is nu een echt goed streven.

  Het is schandalig dat er nog steeds zoveel “witten” de dienst uitmaken. Niet alleen in Amsterdam maar ook in andere gemeenten, provincies en de landelijke overheden zou deze regel moeten gelden.

  Special voor de allochtone vrouwen is het haast onmogelijk een passende werk omgeving te vinden. Vaak bij het eerste contact met deze groep, en het zien van hoofd en/of gezicht bedekking, worden deze vrouwen direct afgewezen.

  Ik stel voor dat ieder (semi) overheids orgaan een verplicht quota van deze vrouwen moet opnemen door positieve discriminatie van deze groep.
  Ook voor de vele jonge allochtonen welke zonder werk zijn moet binnen de overheden kansen worden gecreëerd.

  Niet alleen als park, parkeer, bus, tram controleur of reiniging medewerkers maar ook in het midden en hogere kaders. Dit zal een positieve uitstraling hebben op anderen en deze groepen actief laten deelnemen aan de maatschappij.

  Het is bekend dat deze groepen niet de vereiste opleidingen en werk mentaliteit bezitten hier moet een oplossing in gevonden worden door bijvoorbeeld 2 mensen aan te nemen in plaats van 1. Ik ben er zeker van dat de Nederlander bereid is een kleine extra bijdrage te leven in de vorm van een verhoogde belasting bijdrage.

  Nico B [3] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [7] reageerde op deze reactie.

 2. Ik voel mij als succesvolle blanke man in Nederland extreem gediscrimineerd, en dan met name door overheidsinstanties. Maar ja, met die discriminatie kan ik nergens naartoe als ik niet tot een ‘zieligheidsgroep’ behoor.

  We hebben het hier gewoon over keiharde institutionele discriminatie op basis van sexe en afkomst. Alleen omdat het in dit geval om het discrimineren van een blanke autochtoon gaat, is het niet erg.

 3. @Que Sera Sera [1]:
  In Zuid Afrika geweest toevallig? Daar hebben zij de uitstroom van 1 blanke ambtenaar na de apartheid inderdaad opgevangen met 2 zwarte jongeren van een jaar of 18,

 4. Nico heet voortaan Nico de Geit

  Er zou eens onderzocht moeten worden of blanke mannen niet onevenredig veel belasting betalen. We wonen samen in dit land dus moeten we ook alles samen betalen.

  Alles moet gelijk verdeeld worden en het kan dus niet zo zijn dat de een meer betaalt dan de ander. Iedereen profiteert evenveel van de straatverlichting en de veiligheid. Voortgezet onderwijs zouden mensen zelf moeten betalen, openbaar vervoer gebruikers zouden dit ook zelf moeten bekostigen net als de autogebruiker wegenbelasting betaald.

  Weg met de ongelijkheid – iedereen evenveel belasting!

 5. Heel belangrijk ja. Ik vind dat er flink geld gestoken moet worden in het ontwikkelen van een speciaal ras, geel met bruin gestreept net rode en zwarte vlekken. Zo herken je meteen de ambtenaar.

 6. Grappig, dat men meent het individuele belang van de mens te kunnen dienen door over de individuele eigenschappen van diezelfde mens heen te stappen.

  Als de cijfertjes maar kloppen…. alsof er een übermenschmodel gebouwd wordt waarbij even wat parameters aangepast moeten worden. De etnische opschoning kent schijnbaar nog geen grenzen bij onze overheden.

 7. Beste Paul,

  Je schrijft, ”Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, dat er 15.000 ambtenaren in een stad als Amsterdam moeten zijn”.
  Die 15.000 ambtenaren zijn werkzaam bij de gemeente. Alleen de gemeente!
  We hebben dus ook nog alle rijksambtenaren, provincieambtenaren, waterschapsambtenaren, onderwijsambtenaren, politieambtenaren enzovoorts. Als je iedereen meetelt, die zijn of haar salaris van de overheid ontvangt, als ambtenaar meetelt, is dan niet ook elke werkloze eigenlijk een ambtenaar. En liggen in dat geval de percentages dan niet heel anders 😉

  Paul Martens [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Mariposa [8]: Inderdaad, het artikel gaat alleen in op de gemeenteambtenaren en laat de rest van de opvreters buiten beschouwing.
  Alleen: wrijf het er nog maar eens lekker in. Nóg meer opvreters en papierschuivende stoelverwarmers op het conto van de productieve Nederlander.

  Maar jouw redenering laat bij mij een wel heel gevaarlijke gedachte bovendrijven. Als we iedereen die een uitkering ontvangt op deze wijze mee gaan tellen, dan zit het vast wel goed met de percentages vrouwen en allochtonen. Is misschien wel een objectief onderzoekje waard. Maar ja, als hoogblonde politici soortgelijke vragen in die richting stellen, krijgen ze ook niet direct antwoord.

  (Oei oei, hier krijg ik vast een lawine van boze reacties op.)

 9. Ik ben het volstrekt eens met alle commentatoren. Zij ë heeft een heel mooi en belangrijke post. Ik denk regering moeten nadenken over het.

 10. @Civil Servant [12]: Wat jij wilt, joh. Voor mij alleen maar waarheidsvinding: de feiten rationeel beoordelen zonder geloof of welke conditionering of indoctrinatie dan ook. Welk etiket jij erop wilt plakken of wat jij ervan wilt maken zal mij worst zijn.

  Vechten tegen de dikke plaat voor de overheidskop, daar ben ik al lang mee gestopt. Zeker als ze ook nog eens de religie aanhangen een dienstbare functie te hebben.

  Denk na, “get a life” en doe eens iets productiefs. Al zijn dat wel veel moeilijke woorden in 1 zinnetje… voor een ambtenaar.

  Civil Servant [14] reageerde op deze reactie.

 11. Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, RAS geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

 12. Omgekeerd evenredig zou hun titeltje ook kunnen zijn: “Teveel zwarte mannen onder bevolking Amsterdam”, maar dat hoor ik hen nog niet meteen zeggen…

 13. Dus ondanks dat de eisen die in het Nederlands onderwijs al jaren naar beneden worden bijgesteld, kunnen ze nog steeds niet genoeg hoofddoekjes en bontkraagjes krijgen die gekwalificeerd zijn… En stadsdelen die de quota niet halen kunnen op het matje worden geroepen….

  Nou uitslag is wel duidellijk… De eisen in het onderwijs gaan nog verder naar beneden, de allochtone vrouwelijke medewerkster krijgt nog meer voordelen en speciale regelingen, en dat gaat allemaal ten koste van al die wel hard willen werkende Amsterdammers…

  Civil Servant heeft gelijk als hij zegt dat niemand je dwingt om in Nederland te blijven wonen… Maar dat de overheid een actief ontmoedigingsbeleid voert ten aanzien van haar verdienende bevolking is wel heel schokkend.

 14. @Civil Servant [18]:
  Het staat nog steeds dat niemand verplicht is om in Nederland te wonen.

  Een walgelijke laffe reactie zoals je tegenwoordig steeds vaker ziet, critici van deze compleet waardeloze overheid proberen de mond te snoeren door dit soort opmerkingen. Bah !!

  Pak liever als mede-verkloter van Nederland je biezen en laat de goedwillende, intelligente en integere (alles wat jullie niet zijn) bewoners van dit land er weer een normaal en leefbaar land van maken!

  Het begrip “civil servant” kon trouwens niet minder van toepassing zijn op het arrogante, incompetente, ijdele en asociale ambtenarenapparaat waar de Nederlandse burgers mee opgescheept zitten!!

 15. @Civil Servant [18]: Wel, aan de reacties van Flap (nr. 19) en Eric (nr. 20) heb ik niets toe te voegen op dit moment.

  Mede omdat een goed onderbouwd antwoord teveel ruimte vergt. Maar om alle ambtenaren met die laffe instelling tegemoet te komen zal ik binnenkort een artikeltje aan dit argument wijden. Aanstaande vrijdag gaat me dit niet lukken, ik doe mijn best voor volgende week woensdag.

  Eerst een berg motivatie opbouwen, want om een bevolkingsgroep tegemoet te komen die zelf niemand tegemoet komt vergt nogal wat voorbereiding.

 16. @Civil Servant [23]:

  De staat is wat mij betreft inderdaad ook te vergelijken met een verkrachter, dief, moordenaar etc. Dat heeft te maken met het intrinsieke recht van ieder individu op zijn eigen leven en hetgeen hij voortbrengt.

  In het geval je geïnteresseerd bent in de achtergronden hiervan, verdient het aanbeveling om relevante artikelen van mensen als Murray Rothbard en Hans-Hermann Hoppe te lezen. Je kunt op deze mensen googelen of direkt zoeken op http://www.mises.org

  Ik moet je kortom teleurstelling in die zin, dat een dergelijke waarschuwing er althans wat mij betreft niet inzit. Ik vertrouw er alleszins wel op, je met mijn vingerwijzing richting achtergrondinformatie betreffende de klassificering van de staat als verkrachter, dief, moordenaar etc. van dienst te zijn geweest.

  Mocht je tijdens het bestuderen van de genoemde auteurs behoefte hebben aan terugkoppeling, kun je altijd op deze site terecht.
  Eric [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Andre [24]:
  De staat is wat mij betreft inderdaad ook te vergelijken met een verkrachter, dief, moordenaar etc.

  Wat mij betreft mag aan dit rijtje nog “terrorist” toegevoegd worden!

  Ik weet immers niet hoe je dit volk, dat iemand die 50 km/u “te snel” rijdt op een rechte weg (b.v. de Vogelweg), zonder aantoonbare gevaarzetting, waar de snelheidslimiet (speciaal?) is verlaagd van 80 naar 50 km/u, het rijbewijs afneemt, een zware boete oplegt plus een driedaagse “heropvoedcursus” @ 774 euro, anders zou moeten noemen!!

  Paul Martens [26] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.