bunnies_sexismEen kamermeerderheid van PVDA, CDA en VVD is er voorstander van dat bedrijven met 250 en meer werknemers (uiteindelijk) gedwongen worden 30% van de bedrijfstop, de Raden van Bestuur en de Commissarissen uit vrouwen te laten bestaan. Zoals wel vaker gebeurt als politici discriminerende wetten willen aannemen, zwegen ook nu de anti-discriminatiebureaus.

“Dit is een tijdelijke impuls om het old boys network te doorbreken,” benadrukt het seksistische, discriminerende, Kamerlid Frans Weekers.

Tijdelijke wetten kunnen een permanente status krijgen. Zo zijn er bijvoorbeeld wetten die in zijn gevoerd door de nazi’s na de Tweede Wereldoorlog niet terug gedraaid. De ruime steun voor quota voor vrouwen in de top van grote- en middelgrote bedrijven toont weer eens aan dat de politici er niet voor terug schrikken om seksistische discriminerende wetten uit te vaardigen en eventueel geweld te gebruiken tegen iedereen die niet mee wenst te gaan met seksistische discriminatie zodra het percentage dat de seksistische discriminerende politici in hun hoofd hebben niet wordt gehaald.

Ik roep alle mensen op om alle leden der Staten Generaal die deze poging tot het toepassen van discriminerende wetten steunen aan te klagen wegens discriminatie. Het zou een win-win situatie kunnen zijn. Als ze worden aangeklaagd dan is er winst en als ze niet worden aangeklaagd dan is het discriminerende karakter van de anti-discriminatiewetgeving weer eens aangetoond.

Oscar

http://www.volkskrant.nl/economie/article1307481.ece/Kamer_30%A0procent_vrouwen_in_bedrijfstop

28 REACTIES

 1. Wat is precies de procedure om een aanklacht in te dienen?
  Als je dat nog nooit gedaan hebt, is onwetendheid een echte barrière daarvoor.
  Kan iemand gedetailleerde instucties verstrekken?

  Er bestond ook een bureau (nog ?) waar discriminatie gemeld kon worden.
  Mogelijk is het eenvoudiger om daar met meldingen te beginnen? Ook zinvol?

  Oscar [2] reageerde op deze reactie.

 2. Dit is wel heel kort door de bocht. Ben je zelf wel eens werkzaam geweest in een ‘corporate’ klimaat? Daar is het voor vrouwen gewoon heel lastig. De meesten hebben het gewoon niet naar hun zin tussen al dat ellebogenwerk, de vriendjespolitiek en de machocultuur.

  Ik werk voor een groot internationaal bedrijf en ik loop rond bij vrijwel alle grote banken, zit daar in hun meetings en ik zie het er met eigen ogen. Ze zeggen het zelf ook allemaal. Carrière maken in zulke bedrijven heeft niet veel met inhoudelijke capaciteiten te maken en vrouwen worden wel degelijk ‘gediscrimineerd’. Binnen de ING is een leegloop van hoge vrouwelijke managers, om de genoemde redenen.

  Of wetgeving de juiste weg is weet ik niet. Maar het probleem is reëel en verdwijnt niet uit zichzelf.

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [6] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [7] reageerde op deze reactie.
  Nathan [11] reageerde op deze reactie.
  Rothschild [14] reageerde op deze reactie.

 3. @Patman [3]:

  “Carrière maken in zulke bedrijven heeft niet veel met inhoudelijke capaciteiten te maken en vrouwen worden wel degelijk ‘gediscrimineerd’.”

  Het probleem is niet discriminatie door die bedrijven, het probleem is dat die bedrijven privileges krijgen van de overheid en om die reden inhoudelijke capaciteiten van mensen niet voorop hoeven te stellen.

  De ING zou, in al z’n corruptheid, niet in staat zijn zich staande te houden in een vrije markt. Een markt waarin banken NIET het recht hebben om ‘een wettig betaalmiddel’ te vertienvoudigen.

 4. Ik vind het prima. Mag van mij 99,99% worden, verplicht. Overal en altijd. Ben zelf man en hetero, laat maar komen die meisjes en vrouwen!

 5. @Patman [3]: Ieders eigen ervaring is kort door de bocht. Ook ik werk voor multinationals. Bij de ene hoor je niets over dergelike targets, want daar wordt beslist op basis van competentie van de werknemers. Dit zijn vaak bedrijven die zichzelf goed kunnen bedruipen en handhaven, omdat ze sterk zijn in wat ze doen.

  Bij de andere gaat elke donkergekleurde allochtone vrouw met lichamelijke handicap en slachtofferverleden qua voorkeur vér boven criteria als competentie en “de juiste persoon op de juiste plek”. Alles terwille van de statistiekjes.
  Want met goed gevulde statistiekjes kan men dan weer heerlijk lobbyen bij de politiek. Weet je wat, we maken een uitgesjeesde politicus (of liefst politica, want denk aan de statistiekjes) wel commissaris van het een of ander.

 6. @Patman [3]:
  Men kan de huidige corporaties dan ook niet vergelijken met vrijhandel.
  In een vrije markt zou zoiets in efficiëntie afgestraft worden indien er goede vrouwen en/of goede allochtonen niet in dienst zouden worden genomen door bepaalde bedrijven. Deze bedrijven zouden zichzelf dan benadelen en door efficiencywinst ingehaald worden.
  Een staatsorgaan dat naar “redelijkheid” een quota kan instellen is een lacher vanjewelste en de arrogantie ten voeten uit en bereikt het tegendeel van efficiëntie.

  Andre NI [17] reageerde op deze reactie.

 7. @Bon Vivant [9]:
  Precies.
  Men kan zich ook voorstellen, dat voortaan alleen nog Limburgse schoolfrikken, Marokkaanse schoffies of geestelijk gehandicapten worden aangesteld in topposities om het old boys network te doorbreken.

  Ben benieuwd hoe de PvdA straks “zware beroepen” denkt te gaan invullen, als de AOW in de Kamer aan de orde komt.

  Deze politieke willekeur heeft alles te maken met het Neo-marxistische doel de Westerse samenleving volledig te ontwrichten.

 8. @Patman [3]: Of wetgeving de juiste weg is weet ik niet. Maar het probleem is reëel en verdwijnt niet uit zichzelf.

  Strijden voor gelijke rechten is het hoogste goed. Alles anders dan dat is vroeg of laat gewoon een etnische zuivering of geslachtelijke zuivering.

 9. @Hub Jongen [8]:

  http://www.art1.nl/artikel/461-Antidiscriminatiebureaus

  Vorige keer, met die actie van Ter Horst en Weltink heb ik met discriminatiebureau Amsterdam getelefoneerd. Die zeiden dat ze zonder opgave van mijn naam niets konden uitrichten, maar enkel noteren dat er een klacht was. Er schenen nog 16 anderen op het idee te zijn gekomen discriminatie te melden. Maar niemand onder vermelding van eigen naam.

  Trouwens, in de topic hieronder maak ik melding van een staatsschuld meter. Die wellicht ook op deze site niet zou misstaan…

  Hub Jongen [16] reageerde op deze reactie.

 10. Deze vrouw zegt precies waarop het staat;

  http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=12312&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=20a4bc9db2

  Ook op het gebied van minder overheid en meer eigen verantwoordelijkheid heeft ze goede ideeën.
  Wat moet je op je werk met een excuustruus als baas die er zit vanwege haar geslacht maar niet vanwege haar kennis?
  En zeker ook nog parttime willen werken en de rotzooi naar de mensen onder je wegdelegeren!
  Kijk eens wat de half/half maatregel bij dit kabinet heeft opgeleverd; van de Hoeven, Cramer, ter Dorst, Vogelaar, Albayrak en god weet wat voor incompetentie ik nog vergeet!

  Idioten

  Positieve discriminatie die wordt afgedwongen door de overheid zal de plank volledig misslaan en het bedrijfsleven op een nog grotere achterstand zetten tov landen met een realistischer beleid.

 11. @Patman [3]:

  De praktijk…idd.

  Het is een harde wereld. Zie je er als vrouw niet (lekker) uit, heb je gigantisch minder kans om door te dringen (groeien) in een niet-overheidsorganisatie.

 12. @Oscar [12]:

  Dank je, ik heb op mijn naam een klacht ingediend op dit adres:
  “Ik wil een klacht indienen tegen alle tweede kamerleden die stemmen voor discriminatie van mannen door middel van quota wetten betreffende aanstellen van vrouwen in (top)functies.”

  Ik ben benieuwd of er op gereageerd wordt en hoop dat op de vrijspreker te rapporteren.

  .M [26] reageerde op deze reactie.

 13. @Liberty 5-3000 [7]:

  “Een staatsorgaan dat naar “redelijkheid” een quota kan instellen is een lacher vanjewelste en de arrogantie ten voeten uit en bereikt het tegendeel van efficiëntie.”

  Precies. En wéér zien we dat een woord uit zijn verband gerukt en misbruikt wordt.

  Het Engelse equivalent, “reasonable” wordt door websters.com als volgt weergegegevn:

  –adjective 1. agreeable to reason or sound judgment; logical: a reasonable choice for chairman.
  2. not exceeding the limit prescribed by reason; not excessive: reasonable terms.
  3. moderate, esp. in price; not expensive: The coat was reasonable but not cheap.
  4. endowed with reason.
  5. capable of rational behavior, decision, etc.

  Bij vandale.nl vinden we het volgende:

  re·de·lijk bn, bw 1 met rede begaafd; verstandelijk 2 rechtvaardig, billijk: dat zijn ~e voorstellen 3 tamelijk: ~ goed 4 tamelijk groot, tamelijk goed enz.: een ~ inkomen

  ta·me·lijk bn, bw in behoorlijke mate; nogal, vrij: ~ vervelend

  De Nederlandse betekenis van dit woord neigt dus veel verder naar de subjectieve kant, waarin het verstandelijke aspect in dit geval is vervangen door het idee dat het “billijk” cq. “rechtvaardig” is dat een staatsorgaan dat bepaalt, hetgeen dus moreel verwerpelijk is omdat het dwingend voorschrijft wat mensen moeten doen zonder hun uitdrukkelijke instemming.

 14. “Dit is een tijdelijke impuls om het old boys network te doorbreken,” benadrukt het seksistische, discriminerende, Kamerlid Frans Weekers.

  ———————————————

  heel erg raar deze opmerking, alsof dat er is , echt totale onzin.
  nou heb ik er geen enkel bezwaar tegen als kundige mensen zich melden voor functies maar dat moeten dan gewoon kundige en geschikte personen zijn, hoe zo’n persoon er uit ziet of van welk ras of geloof deze is lijkt me niet zo belangrijk als wel dat de beste persooon wordt gevonden.(ik vind zelf als het een dame is een hoofddoek geen bezwaar, mannen hebben b.v als klederdracht soms een stropdas om of tulband op het hoodf)
  een non discussie (van de staat en de VVD ) dus.

  Paul Martens [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Paul Martens [19]:

  Ja, bij het invoeren van quota voor mannelijke verpleegkundigen in ziekenhuizen kun je er vrijwel zeker van zijn dat de sterfte in de ziekenhuizen explosief zal toenemen en pas afgestudeerde vrouwelijke verpleegkundigen niets meer doen met hun opleiding óf vertrekken naar het buitenland.

 16. @Paul Martens [19]:

  het is al weer zeker 20 jaar of meer geleden dat ik een Philips dir. tegenkwam in een rood soort hemd met een hanger van de Bhagwan om, deze man was sinjassin (leerling), aangezien hij goed voor zijn functie was en zelfs als volgeling van de Bhagwan wat extra had in te brengen werd dat gewoon geaccepteerd.
  Wat zeurt men toch steeds.
  Sommige mannen uit de visserij ,zigeuner of motoren wereld hebben een traditionele gouden ring in het oor, ook uitstekend.

  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 17. Ja, helemaal, wel een soort net rood pak, maar dat medaillon had hij om, hij had ook een sinjassin naam.
  Nu zal eht wel zo zijn dat hij onmisbaar was dan wel steen goed anders denk ik dat Timmer hem er wel uit had getimmerd.

 18. Ik heb een mooi voorbeeld van vrouwen die het niet zo goed gedaan hebben op het ministerie van verkeer en waterstaat:
  Neelie Kroes, Hanja Maij-Weggen, Annemarie Jorritsma-Lebbink, Tineke Netelenbos

  Allemaal stuk voor stuk hebben ze het fileprobleem uit te klauwen laten lopen, dit moet Camiel allemaal goedmaken.

  Vrouwen aan de top? Alleen degene die echt wat kunnen aub.

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 19. @.M [27]:

  Elske ter Veld die nadat ze is afgetreden begint te huilen zodra ze Jeltje van Nieuwenhoven ziet. Karin Adelmund die snikkend antwoorden op vragen ontwijkt. Bij dat soort vrouwen geloof ik graag dat er geen kwade intenties bij hen bestaan hebben om de politiek in te gaan. Van zulke types is het zowaar geloofwaardig als zij te kennen zouden geven er geen moment bij stil te hebben gestaan onderdeel te zijn geweest van een gewelddadig en agressief apparaat.

  Aangemeld bij de PVDA omdat het zo hoorde of omdat men dacht ‘het gaat om mensen en de PVDA komt voor de mensen op’, actief geworden op locaal niveau, ‘ingewerkt’ tot het bereiken van de kieslijst, ‘omhoog gewerkt’ tot aan een verkiesbare plaats, geroepen tot bewindsvrouwschap omdat er een ‘gaatje vrij’ kwam en vervolgens, nadat ook voor de minder opmerkzamen onder ons de incompetentie glashelder bleek, afgeserveerd omdat handhaving zou leiden tot zetelverlies. Een zetelverlies die wonderwel steeds beperkt kan worden, waardoor er continue een stroom is aan keizerinnen zonder kleren, politieke simpelvrouwtjes die elkaar opvolgen als schijngestaltes van de maan. Het is dat ik toevallig weet dat Adelmund dood is en Hamer niet, anders had ik die twee precies voor dezelfde persoon gehouden.

Comments are closed.