BodemloosVat_danaosWeet u nog waarom Carter ooit het ministerie van energie heeft opgezet?

Echt niet?

Click danHet Department of Energy is opgericht  op 4 april 1977, om: de simpele reden de Amerikaanse afhankelijkheid van buitenlandse olie te verkleinen.

Best wel efficiënt he?

We zijn nu 32 jaar verder en het budget van dit hoognodige ministerie is $ 24 miljard per jaar, ze hebben 16.000 ambtenaren en ongeveer 100.000 inleen krachten. En kijk eens hoeveel ze daar mee bereikt hebben.

Overigens: hoeveel olie zou je voor dat geld kunnen importeren?

OK onderweg hebben ze naar goed bureaucratisch gebruik nog wat extra, ook ‘belangrijke’ taken verzonnen, maar dat is slechts een extra indicatie van wat er fout kan gaan als een bureaucratie eenmaal ingesteld wordt.

9 REACTIES

 1. Conclusie:
  Bureaucratie schept werk en chaos.
  Chaos schept ook weer werk.
  Nog grotere chaos schept nog veel meer werk.
  Dit hoort bij de afdeling ministerie van binnenlandse bureaucratische economie.
  Eigenlijk zijn dit dus 116.000 fictieve werklozen die nu bij een sociale werkplaats werken in het bovenstaande artikel.

  Zouden deze mensen een uitkering krijgen ipv loon, dan zou dit dus voordeliger zijn en de staatschuld minder hard laten oplopen.
  De ondernemers zouden dan minder produkten verkopen in hun eigen land, maar ook minder belasting hoeven te betalen.
  De voordelen van minder belasting betalen zouden moeten opwegen tegen minder produkten verkopen in eigen land doordat deze fictieve werklozen in hun eigen land minder hebben te besteden.

  Conclusie:
  Geef bijna alle ambtenaren een uitkering.
  Het is goedkoper en de ondernemers en burgers worden minder belemmerd in het ondernemen.
  Minder belasting betalen en minder regels voor een bedrijf betekend dat ze goedkopere produkten kunnen maken t.o.v het buitenland.
  Hierdoor zouden ze meer aan het buitenland kunnen verkopen zodat er weer meer werk voor hun bedrijf ontstaat.
  Hierdoor kunnen ze weer mensen in dienst nemen.
  Welke mensen?
  De voormalige fictieve werklozen.
  Deze gaan dan weer werk-groepen, overleg-groepen en stuurgroepen maken binnen dit bedrijf om het produktie-proces efficienter te laten draaien.

  Scrutinizer [3] reageerde op deze reactie.

 2. Interessant bij over onafhamkelijkheid van OLIE is een brief van de geophysicist Adriaan Broere die de feiten noemt n.a.v. een Elsevier artikel over tekorten:
  —————————————–
  Ontvangen van Adriaan Broere op 0111, onderwerp: Artikel Elsevier.
  De Groene Auto
  Simon’s uitstekend artikel (Elsevier 31-11-09) over de groene auto belicht ook de (vele) nadelen, iets wat zelden wordt vermeld, evenmin als de stroom uit het stopcontact die voor meer dan 85 % uit fossiele (en kern-) -energie bestaat. Jammer is Simon’s opmerking dat “de aardolie binnen enkele decennia zoniet schaars dan wel op zal zijn.”, een bewering die helaas al sinds de zeventiger jaren de ronde doet.( mensen in hun onwetendheid met deze materie kunnen alleen maar elkaar napraten.). In werkelijkheid zijn olie en gas reserves groter dan ooit tevoren. De laatste 5 maanden zijn meer reserves aangeboord (of aangetoond) d.m.v. nieuwe technologieën dan tijdens de laatste 5 jaren.Gebaseerd op mijn 40-jarige ervaring in olie exploratie wereldwijd (incl. 12 jaar als reservoir analist) kunnen we beter spreken van “enkele honderden jaren” i.p.v. “enkele decennia”. Slechts minder dan 20 % olie en gas reservoirs wereldwijd zijn momenteel in productie of commercieel aangetoond. .
  Adriaan Broere Geophysicist.

 3. @Romee [1]: Mee eens, echter het is een kwestie van semantiek: “Geef bijna alle ambtenaren een uitkering.”

  Die hebben ze nu al: een hoge en zonder sollicitatieplicht (wel opkomst plicht in hun dagverblijf) want het zijn nl. werklozen die van staatsgelden onderhouden worden.

  Dus ik zou jouw aanbeveling geformuleerd hebben als “Verlaag hun uitkering en dwing hen een -echte- baan te zoeken”.

  Scrutinizer [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Scrutinizer [4]: Oh, … en toen ineens wel. Gek.
  Misschien is het zo dat ie nu pas opslaat als de volle 4 minuten omzijn en niet meteen als je nog pakweg 2’27” te gaan hebt? Wellicht is het dat. In elk geval zou dat dan wel een wijziging zijn t.o.v. vroeger toen het meteen ging. Die wijziging zou me dan in verwarring gebracht hebben.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Andre [8]: LOL, er “hangen” toch al overal ambtenaren? Ik bedoel: camera’s. Dát zijn volgens mij ook hangambtenaren.

  “moeders met kinderen beklagen zich en voelen zich bekeken…” Ja, dat voel ik me ook.

Comments are closed.