SEX OF GENAAID DOOR OVERHEIDU hebt er hier op Vrijspreker en ongetwijfeld ook elders van gelezen en gehoord: de in aantocht zijnde kilometerprijs. Er is (in 5 dagen) al veel over geschreven en gezegd, maar toch wil ik nog even in detail ingaan op dit wetsvoorstel d.d. 13 november 2009.

Vrijspreker tot uw dienst?

Als u op onderstaande link klikt, komt u op de site van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en daar kunt u o.a. het wetsvoorstel zoeken en downloaden. In dat wetsvoorstel staan prachtige formules waarmee het basistarief berekend kan worden voor personenauto’s (benzine, diesel en gas) en andere typen auto’s.

Noem mij een nerd, maar Excel is een hobby van me. Ik wilde met die formules aan de slag, ik wilde een bestandje in elkaar frutselen waarmee u (en iedereen die interesse heeft) kan berekenen wat die nieuwe wet in gaat houden, vergeleken met uw huidige situatie. Waarin u de gegevens van uw auto in kunt vullen en uw aantal te rijden km’s per jaar en waaruit dan een keurige vergelijking komt tussen de huidige situatie en de situatie tijdens en na volledige invoering van de nieuwe wet.

Gewoon om u ten dienste te zijn. En om u inzicht proberen te geven waar u eigenlijk voor of tegen kunt zijn. Maar helaas, mijn goede bedoelingen vallen in het water. Want…

Op zoek naar alle regels en details

Om u even te vermoeien met de formule voor de berekening van het basistarief voor personenauto’s die niet geheel of gedeeltelijk door diesel worden aangedreven, die formule luidt:

(17,993 + 0,123 * A) * B

Waarbij A de ledige massa van het voertuig is en B de bouwjaarfactor.

Eén van de variabelen in de formules die de overheid voor de nieuwe wet hanteert is dus die variabele “B”: de bouwjaarfactor. Die is voor auto’s met bouwjaar 2008 op “1” gesteld. Deze factor voor andere bouwjaren wordt vastgesteld bij regeling van Onze Minister, zegt het wetsvoorstel. Ik weet niet eens of die factor voor oudere auto’s hoger of lager gaat worden!!! Mijn eigen auto is van 2009 en die kan ik niet eens invoeren in deze formules om te zien hoe ik er vanaf 2012 aan toe ben.

Daar gaat mijn mooie plannetje. Meteen al “weg poging excelbestand”. Want wat hebt u eraan als het bestand alleen auto’s uit 2008 kan behandelen?

Verder zoeken naar details

Waar komen al die getallen vandaan? In welke “black box” of zieke geest zijn die getallen verzonnen? De voorgaande formule voor dieselauto’s luidt:

( -39,828 + 0,136 * A) * B

Wát nou “-39,828” en “0,136”?

De formule voor de CO2 uitstootfactor luidt:

0,00013775 * C + 0,00296394 * ( -186,212 + D * 3,139 ) + 0,122691449

Waarbij C = de bij het motorrijtuig behorende bedrag is, bedoeld in het tweede lid (een tabelletje in deze wet) en,

D = de koolstofdioxide uitstoot in grammen per km na toepassing van het achtste lid.

Waar komen die getallen nu weer vandaan?

EN ZO NOG EEN PAAR VAN DIE FORMULES MET VERWIJZINGEN NAAR ANDERE DELEN UIT DEZE WET !!! Op zich niet zo erg, maar geef dan wél aan wat ik kan gebruiken. Niet alleen “B” (die bouwjaarfactor) is “nog te bepalen door de minister”, maar ook voor G3 LPG installaties moet de minister nog iets “vaststellen”. Onduidelijkheid troef dus en deze wet is niet vooraf te beoordelen, want niet te berekenen.

We gaan nog verder

Het basistarief geldt voor de wegen van uw woonerf tot aan de snelweg. En dan? Wat is het tarief OP die snelweg dan?

Tijdens de spits (spitstarief) en/of op drukke wegen (snelwegen maar ook drukke doorgaande wegen in de stad en parallelwegen naast drukke snelwegen) gelden NOG TE BEPALEN TARIEVEN. Wederom onduidelijkheid alom.

Nog verder zoeken?

Okay! Via de website (onderstaande link) kunt u klikken op een linkje “Wat gaat u betalen?” Daar kiest u het type auto (bijvoorbeeld personenauto) en vervolgens kunt u verschillende categorieën auto’s bekijken (stadsauto, kleine middenklasse, luxe, enz.) en wat de kosten daarvan NU en NA INVOERING van de nieuwe wet zijn. Deze lijsten zijn puur indicatief, zoals de site ook meldt. Echter, ze zijn ook bedonderd slecht, met de nadruk op “bedonderd”, voltooid deelwoord van “bedonderen”. Want dat wordt u daar, want…

Om de nieuwe situatie goedkoper te laten lijken, wordt er vanaf een minimaal aantal gereden km’s/jaar meteen overgegaan naar “aantal km’s in buitenland”. Ja natuurlijk: die buitenlandse km’s tellen namelijk niet mee voor de nieuwe wet. En hoe meer km’s, hoe hoger het aantal buitenlandse km’s en hoe goedkoper de nieuwe wet lijkt. En hoe “dikker” de auto, hoe meer buitenlandse km’s de overheid u voorlegt… voorliegt.

Want hoe duur is de nieuwe wet als u NIET in het buitenland reist en alle km’s IN Nederland aflegt?

En dan nog iets in die tabellen

Jawel, want ik ben daar nog niet klaar mee! In die tabellen wordt de huidige situatie gerekend inclusief de provinciale opcenten (deel van de huidige motorrijtuigenbelasting, MRB). In de nieuwe situatie wordt dat natuurlijk niet meegerekend, maar ook niet de nieuw in te voeren provinciale koppentaks. Die laten ze ook maar weg voor het gemak. Terwijl dat toch echt een uitvloeisel is dat u moet gaan betalen, debet aan de toekomstige verdwijning van de MRB.

Verder rammelt de nieuwe wet nog aan allerlei kanten, zoals de privacy, wat als het Judas kastje defect is, wat als hij gestolen is, enz, enz.

En mijn grootste vragen:

 • Hoe kunnen politici een dergelijke wet behandelen en goedkeuren, terwijl de financiële impact nog niet eens duidelijk is?
 • Hoe kan men deze wet kostenneutraal noemen, terwijl tabellen frauduleus zijn opgesteld en er nog berekeningsgegevens ontbreken en spitstarieven nog onbekend zijn?
 • Hoe gaan politici om met duizenden pagina’s tellende wetten als het EU “Verdrag van Lissabon” als ze dit wetsvoorstelletje van 35 pagina’s nog niet eens kritisch kunnen toetsen?

Voorlopig dus nog geen excelbestand om u ten dienste te zijn. Helaas. Om het plaatje bij dit artikel aan te halen: ik heb vanavond in ieder geval GEEN zin in seks, ik voel me al flink genaaid… door de overheid.

Bron: http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit_en_bereikbaarheid/kilometerprijs/

30 REACTIES

 1. hihi fake it until you make it, maar Den Haag is erg goed bezig om ons uit te benen tot op het bot, en ze willen misschien ook nog het merg wat in de botten zit. Maar laten we wel wezen we staan het toe dat het gebeurt, ergens zijn we haast,bijna allemaal salon anarchisten.liberatisten en socialisten, ik en u klaagt,wij spuien ons ongenoegen op deze site b.v.b, maar dit is een goede ontwikkeling, misschien worden we zo kost misselijk makend ziek van ons eigen gezeik, dat we ineens in ‘beweging’ komen op een vredige manier. Ik ben tegen geweld en spectaculaire acties.

  Andre [2] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [5] reageerde op deze reactie.

 2. @Angelique [1]:

  http://www.voluntaryist.com/

  “We” begint bij jezelf en breidt zich uit op basis van vrijwillige keuzes.

  Het begint bij het afwijzen van de overheid in de meest brede zin, waaronder het vragen, in vele gevallen zelfs eisen van oplossingen door die mafia.

  Verandering begint bij jezelf. De rest volgt..

  Tsjakkaaaaaa 🙂

 3. Het kastje dient alleen om ten alle tijde te kunnen volgen en te achterhalen waar U zich bevind.

  Het geleuter over filebestrijding eromheen moet dat verhullen.

  De overheid gaat met het kastje – dat mbv GPS constant uw locatie bekend maakt – beschikken over een middel om in zeer korte tijd een groot aantal personen uit te schakelen.

  Zou het systeem in Afghanistan ingevoerd worden, dan waren de problemen daar volgende week opgelost.

  Maik [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Angelique [1]:
  Heel begrijpelijk dat u denkt dat we in actie moeten komen in plaats van aan de zijlijn te klagen, maar deze wereld is een wereld die op zijn kop staat.
  Wit is zwart en onder is boven.
  Participeren is denken dat je de lokale maffia van binnenuit kunt infiltreren en haar werking in kunt zetten voor het goede.
  Dat is schier onmogelijk en dus een illusie.
  Macht corrumpeert.
  Daar hebben we dus geen controle over.
  Niet participeren klinkt raar, maar is de enige manier om een andere belevingswereld te creëren en dus vooruitgang.
  U en ik gaan de staat niet kapot maken, daar is ze zelf heel goed in. Geduld.
  Waar we wel controle over hebben zijn persoonlijke relaties. De staat is puur een projectie van de persoonlijke relaties.
  Begin met de kinderen beter op te voeden zonder geweld en dwang zodat staten niet nodig zijn om grote papa te spelen als deze kinderen ouder worden.

  Angelique [14] reageerde op deze reactie.

 5. @Maik [4]:

  Judaskast stuk: wat te doen?

  * Parkeer de auto veilig;
  * Laat iedereen uitstappen;
  * Zet de motor af;
  * Ontgrendel de motorkap;
  * Doe alle ramen en deuren dicht en pak bij het uitstappen uw telefoon/gereedschap;
  * Probeer bij een auto met een LPG-tank zo snel mogelijk de vloeistofafnamekraan (dit is de ‘hoofdkraan’ op de tank zelf) te sluiten;
  * Probeer eventueel hulp van uw medeweggebruikers te krijgen;
  * Ontdekt u een storing bij een ander: Probeer altijd eerst de inzittenden uit de auto te bevrijden. Iemand anders kan alvast met repareren beginnen, als dat mogelijk is;
  * Bel onmiddellijk alle hulpdiensten en vergeet niet het belastingkantoor te informeren over de ontstane, dramatische situatie;
  * Bid tot god en vraag hem of hij kan zorgen dat het kastje weer gaat werken en je geen gevangenisstraf krijgt + heftige boete, want vergeet niet dat u erger bent dan een moordenaar;
  * En als u het helemaal niet meer ziet zitten, spring dan van de dichtstbijzijnde brug.

 6. @K. Winkelaar [6]: En een zeer goed stuk, Kim. Ik voel alweer een Powerpoint presentatie opborrelen met al die info in verschillende artikelen. 😉 Mag ik jouw artikel hiervoor ook gebruiken?

  Groet,
  Paul.

 7. Ideetjes voor extra heffingen, eventueel realiseerbaar in de volgende generatie kastjes.

  korte ritten met de auto naar bv de supermarkt, school, vrienden etc: nergens voor nodig, kan ook met de fiets.Bij scholen wordt nog eens extra belast ivm de verkeersveiligheid.

  In de vrije tijd naar de efteling of ander pretpark, dit is immers slechts voor het eigen plezier.

  Op een tijd naar een plaats gaan waar je ook met het openbaar vervoer had kunnen komen.

  enig moment de vergissing maken om te hard te rijden(meetbaar dmv GPS) = boete, wordt automatisch bijgeteld bij het te vorderen bedrag.

  U heeft geparkeerd bij een pand waarin verdachte personen wonen: Het controleren van al uw internet- en telefoonverkeer van de afgelopen 2 jaar want dat wordt immers al vastgehouden. Het zelfde geldt voor uw bankafschriften(zie recent geval advocaat)en het plaatsen van telefoontaps (26.000 gevallen per jaar)

  De gegevens van uw kastje worden gestolen en misbruikt(lek bij de overheid, of gewoon op afstand uit te lezen), u moet vervolgens aantonen niet bij de overval betrokken te zijn geweest, ook handig voor criminelen in combinatie met identiteitsfraude zoals steeds frequenter voorkomt.

  Je geeft iemand een liften je zet hem af in de stad omdat je er toch moet zijn. De combinatie van het telefoonnr van de lifter de gevolgde route en je interesse in de islamproblematiek (downloaden van de koran) geeft aanleiding tot de verdenking dat je deel uitmaakt van een criminele organisatie.

  wie vult deze lijst verder aan, de ergste gevallen krijg je niet verzonnen. we weten allemaal wat er met bestanden in combinatie met gewillige ambtenaren kan gebeuren

 8. Tjah, den Haag zit te zweten omdat ze weten dat de auto industrie straks op instorten staat na aanleiding van de slooppremie. Daarom voeren ze SNEL even een alternatieve wetgeving in waardoor aanschafbelasting verdwijnt zodat auto’s alsnog goedkoper worden. Grote kans dat eigenaars van oudere auto’s ook nog eens donders veel meer moeten betalen omdat de bouwjaar factor veel hoger uit gaat vallen.

  Een industrie wordt MOGELIJK gered ten koste van een hele set aan andere industrieën…. Heeft de overheid niets geleerd uit het verleden?

 9. Btw, bpm, houderschapsbelasting, accijns op brandstof, bijtelling en kilometerheffing.

  Het verdwijnen van de houderschapsbelasting zal leiden tot meer oude auto’s die weinig kilometers maken. Op het randje door de apk en wa verzekerd.

  Waar moeten al die auto’s staan? Dat is het volgende probleem. Parkeerheffing?

 10. @Maik [4]: Bedankt voor de link naar het artikel over de straf.

  Het is helemaal van de zotte geworden: Wij, slaven, betalen dus voor de zweep van onze meester? Wij slaven zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de zweep van de meester? Wij slaven moeten melding maken van een defecte zweep van de meester… bij de meester? Wij slaven dienen ZELF de defecte zweep van de meester te laten repareren… bij een door de meester aangewezen bedrijf?

  En tot overmaat van ramp: als wij slaven de klappen van meester’s zweep niet willen, draaien we de bak in en/of dikke boetes? Ik begin me af te vragen waar ik beter mee af ben: slaaf zijn of de bak in gaan.

  R. Hartman (NI) [27] reageerde op deze reactie.

 11. Het Judaskastje heeft verbinding via een telefoonlijn? En de telefoonkaart in het kastje en de telefoonverbinding is gratis? En er is nooit onverwacht een uitval van de GSM verbinding of GSM masten te verwachten? Welke provider gaat hier aan verdienen en welke bedrijven hebben de overheid warm gestookt voor dit kastje?? Er zit m.i. een groot smerig lobyistennest de troep te pushen (wie is er omgekocht??).

  Dit land gaat, mede door het smijten met krankzinnig veel geld, totaal ontsporen. Het lijkt wel of er een kudde geestelijk gestoorde olifanten de porseleinfabriek is binnen gestormd.

 12. @Liberty 5-3000 [5]:

  ja u heeft daar een punt, ‘speel de game niet mee’, wat de politiek betreft.

  het op voeden van kinderen ligt al enige tijd achter me,
  en ik kan me nog maar al te goed herinneren dat ik dwang toepaste om de schoolinspectie buiten de deur te houden.
  anti-autoritaire opvoeding werkt niet,wel is er een tussen weg. maar ik wil dit topic niet vergallen met kinder opvoeding.

  ik ben voor het onderwijzen van geweldloze communicatie.

 13. Wie is de baas in Europa?? niet de ongelovigen maarrr…. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en Van Rompuy hebben volgens de ambassadeur ”veel achting voor elkaar en ze behoren natuurlijk tot dezelfde christendemocratische politieke familie in Europa.

  En wie loopt hier te pushen en wil meer controle over de ontspoorde schapen??

  Ik heb al eerder gezegd, het geloof moet weg uit de politiek. Zeer gevaarlijke ontwikkeling en zeer gevaarlijke mensen die zeer onbetrouwbaar zijn. Gevaarlijk omdat ze waanzinnig zijn en onbetrouwbaar, omdat gelovigen liegen voor een zogenaamde ‘hogere zaak’.

  Lach maar, maar bij deze; U BENT GEWAARSCHUWD!

 14. het vorostel wordt gekker en gekker. Er lijkt een hele rekenshow te komen waarbij de leeftijd en gewicht ook meegenomen wordt. Mocht er nog iemand over twijfelen dat het niet gaat om files of milieu, is dit duidelijk. Immers, als het om milieu gaat wil je oude auto’s weren. Voor files maakt het geen bal uit. Gewicht is ook een raar iets om mee te nemen als het om fiels gaat.

  De artikelschrijver haalt verder buitenland km’s aan. Interessant, want ik zie ook dat de staat een variabel tarief heeft voor BPM/MRB afhankelijk van het aantal km’s. Aangezien MRB/BPM onafhankelijk van km’s zijn, is mij dat een raadsel. Kenelijk/mogelijk heeft de factor buitenland daar iets mee te maken? Maar ook dat zou ik niet snappen.

  Ik heb ook even zitten rekenen aan een jonge tweedehands klasse VW passat (maar het verhaal geldt ook voor andere klassen) met zo’n 20K in Nederland en de standaard tabellen van de overheid er naast gelegd. Ik zie 3 dingen:

  1) de 5% kosten van het kastje zitten er niet bij
  2) de staat liegt ons voor dat de provinciale heffingen wegvallen terwijl inmiddels bekend is dat dat niet zo is.
  3) men beweert dat de afschrijving en rente lager wordt. Ik vermoedt omdat de BPM/roettaks/etc wegvalt en dus een jonge tweedehands iets goedkoper wordt.

  Punt 1 lijkt me evident, want het kastje plus de infrastructuur plus meldkamer met ambtenaren worden toch betaald. En enkel het eerste kastje werd vergoed zei men.

  Punt 2 is ook evident, want we weten al dat de provincien een nieuwe taks gaan heffen.

  Punt 3 zou kunnen, maar omdat meer mensen een nieuwe kunnen kopen, want die is goedkoper tov vandaag en goedkoper per km als je enkel naar het km taruief kijkt. Hierdoor zal de vraag mogelijk kunnen afnemen van 2e hands en dus de afschrijving vergroten.

  Maar laten we punt 1 even buiten beschouwing. Ik zie hoe dan ook dat ik 450 euro per jaar meer ga betalen bij ongewijzigd gedrag aan km-tarief. Meer dan het vermeende voordeel van punt 3. Dus zoals verwacht zou ik er dan op achteruit gaan.

  Nu zal de staat roepen, ja maar een VW Passat is dan ook een grote/dure auto. Mishcien dat ze ook nog suggereren dat 20K per jaar veel km’s zijn, maar dat lijkt me meer lachwekkend. Dus ik keek ook even bij een Opel Corsa. Ik kom dan met 20K per jaar op 550 euro verlies uit. Logisch, want het lagere km-tarief weegt niet op tegen het feit dat kleinere auto’s nu minder BPM/MRB betalen.

  Schrikbarende is dat pas iemand die 7500 km per jaar rijdt in een Corsa ruwweg break-even is.

  Conclusie: als er geen provinciale hefing komt, ben je ongeveer even duur uit bij 20K. Komt die er wel, moet je in een kleine auto rijden en minder dan 10K per jaar. En aangezien die er komt, weten we dus hoe het zit …

  Paul Martens [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Armin [18]: “De artikelschrijver haalt verder buitenland km’s aan. Interessant, want ik zie ook dat de staat een variabel tarief heeft voor BPM/MRB afhankelijk van het aantal km’s. Aangezien MRB/BPM onafhankelijk van km’s zijn, is mij dat een raadsel. Kenelijk/mogelijk heeft de factor buitenland daar iets mee te maken? Maar ook dat zou ik niet snappen.”

  Inderdaad, dat was om aan te tonen dat de overheid ons zit te belazeren met hun indicatieve tabelletjes. Als u hier (http://www.qwer234.nl/ ) een type auto kiest en de pdf’jes bekijkt, houden ze het eindbedrag (maandbedrag) kustmatig laag door 1000, 2500, 3000 km in het buitenland te laten rijden. Vandaar mijn stelling: wat als alle km’s in NL gereden worden. Trouwens, want als je 60.000 km of meer rijdt?

  Al met al: één grote kluit belazerij (dat is vast geen Nederlands).

  Armin [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Paul Martens [19]:

  Ik heb het al reeds gevonden.

  Ik vond de geschatte bedragen per maand van de MRB/BPM al vreemd, want ik kon mij niet herrinneren zoveel te betalen voor mijn eigen auto.

  Watblijtk is dat bije en jonge tweedehands men aanneemt dat het aantakl km’s dat je rijdt van invloed is op de restwaarde. Dat is uiteraard waar,maar men beweerd ook dat dat van invloed is op hetBPM restdeel. Concreet als ji dus een 4 jaar oude auto koopt voor X is dat in feite een restdeel BPM en een deel voor de auto. Men beweerd at als je dan veel km’s rijdt bij verkoop na 4 jaar er nog steeds rest-BPM op zit.

  Dat is je reinste onzin. Voor de meeste autotypes is de afschrijving van de BPM in de eerste 4 jaar al grotendeels gedaan. Voor duudere voertuigen is er inderdaad nog een rest-deel bij aanschaf als je vergelijkt hoe prijzen hier liggen tov Duitsland/Belgie. Maar na 8 jaar is dat grotendeels weg.

  Mij lijkt een km-afhankelijke afschrijving van de BPM eenbeetje nate vingerwerk. Maar goed, omda het vaak om 2 tientjs per jaar gaat, zal ik daar neit over zeuren.

  Waar ik wél over zeur is dat bij een 4 jaar oude auto, dus gewoon nog BPM wordt meegenomen. Als je enkel de MRB meeneemt, zie je dat het verschil met de km-tarieven en wat ik nu betaal enorm toeneemt.

  Ik zeur daar over, want alle huidige automobilisten hebben hier natuurlijk niets aan. Immers, jij hebt die auto al en hebt dus helemaal geen voordeel van lagere BPM. Voor alle huidige autobezitters geldt enkel het verschil MRB nu, en km-tarief dan.

  Sterker nog, de staat neemt dus aan dat jonge 2e hands ook aanzienlijk goedkoper worden, omdat de rest-BPM daalt. Concreet wil dat dus zeggen, dat ale mensen die rond de invoering een jonge tweedehands hebben die ze willen verkopen, dus een extra afschrijving moetend oen.

  Concreet:
  a) Als we de staat geloven betreft de BPM afschrijving, wil dat zeggen, dat totdat u uw volgende auto heeft aangeschaft je pas uit mag gaan van de tabellen.
  b) Als we de staat niet geloven, of de markt reageert langzamer met prijsaanpassingen, zal een deel van de BPM helemaal niet zo snel verdwijnen bij jongere 2e hands, en met gedurende enkel jaren nog steeds effecten daavan zien in de prijs van auto’s.

  Hoe dan ook, de eerste jaren na invoering zullen de meeste burgers wel reeds de lasten (hogere prijs pr km) maar og niet de lusten hebben (goedkopere auto’s).

  ##########

  Andere observaties:

  1) het tarief systeem is zo complex en lijtk sterker gecorreleerd te zijn aan het soort auto, dan aantal km’s, dat positieve effecten op de files niet waarschijnlijk zijn. Tenzij spitstarieven ‘uitkomst bieden’. Maar dan worrdt het enkel nog duurder, en al helemaal niet budgetneutraal.

  Ik riep al 10 jaar geleden dat het zeer toevallig zou zjn als de tarieven waar bij budgetneutraliteit zou bestaan, ook de tarieven zouden zijn waar de files zouden vedwijnen.

  2) LPG is fors duurder per km. Het laatste beetje schroom is afgeworpen. LPG als iets dat gepromoot moet worden is schijnbaar verdwenen. naar mijn smaak was het overigens beter geweest als men nu gewoon de acijzen van LPG en benzine gelijk had gemaakt, zodat er aan de pomp geen verschil was, want met km-tarieven kan men het nu ook regelen. Dan was gewoon duidelijk of LPG per km netto nu duurder of niet is.

  3) Voor diesel geldt hetzelfde als LPG. Duurder per km, maar net als LPG is het per liter goedkoper. Diesel is gemiddels verder nog 30% zuiniger. (LPG 10% minder zuinig) Je kunt dus nu uitrekeen wat het neto resultaat is. Immers geen vaste tarieven mee die je moet compenseren, maar meteen vanaf km 1 goedkoper of duurder danbenzine. (Diesels zijn vaak nog wel ietsje duurder/zwaarder bij aanschaf bij gelijk uitrusting en pk’s, omdat ze een zwaardere motor hebben, maar dat is minimaal).

  Moraal is dat dieselgebruik of zal exploderen of juist niet. Maar goed, de staat zal dan meteen wel weer ingrijpen…

  Paul Martens [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Armin [20]: Prima observaties. Als u dan de laatste 3 vragen van mijn artikeltje nog eens naleest en de conclusie durft te stellen dat die hele km-heffing rammelt aan alle kanten, dan mogen we toch wel stellen dat iedere randdebiel tegenwoordig volksvertegenwoordiger kan worden?

  Armin [24] reageerde op deze reactie.

 18. We worden niet allen genaaid door de randdebielen uit Den Haag. Ook de banken kunnen er weer wat van en delen scheutig uit van ONZE belastingcenten: http://is.gd/4Yhz5

  Maar randdebiel Bos vindt het een matiging.

 19. Veronderstel men komt er niet uit en het kastje wordt, voorlopig, op ijs gezet, dan kunnen ze toch maar mooi de brandstofprijzen verhogen. Misschien is dat ook de hele opzet en later ziet men wel weer en zullen ze op een ander tijdstip het kastje er alsnog door dauwen.

  Een soort win win situatie.

 20. @Paul Martens [21]: Dat iedere randdebiel het kan worden, was mij al lang duidelijk 🙂

  Ik denk echter dat de motivaties verschillen. Zoals iemand elders zei in dit kader.

  De groenen denken dat het groener wordt.
  De liberalen denken dat het echt goedkoper wordt.
  De ANWB gelooft dat het niet duurder wordt.
  De bedrijvend denken dat zij geld kunnen verdienen.
  CDA en CU doet mee omdat PvdA dat wil in de coalitie.
  etc.

  En bedenk dat per partij er vaak maar 1 persoon is die zich er mee bezig houd. De rest zijn partijlijn volgers.

  Plus dat men vaak de bureaucratische procedures braaf volgt. Men reageert pas als het in de kamer komt. Op dat moment echter zijn ze vaak al jaren ambtelijk bezig en is die geest niet meer in de fles te krijgen.

 21. Files terugdringen heb je helemaal geen km-heffing voor nodig. Zoals het altijd werkt bij de overheid, uitkomsten vaststellen en vervolgens een onderzoek samenstellen wat keurig die resultaten oplevert, zo is men ook tot km-heffing gekomen; een middel om de lasten flink te verhogen en niet in de laatste plaats om de burgers te onderwerpen aan een waterdicht controlesysteem; als ze dit erdoor kregen dan hadden ze de Jackpot!! Qua inkomsten is dit een prachtig middel, aangezien het amper effect zal hebben op de filevorming zullen de tarieven omhoog moeten. We zullen ook niet kunnen voldoen aan (toekomstige?) CO2 eisen wat ook weer als reden voor verhogingen aangevoerd zal worden. Ze zullen zich tevens in de handjes wrijven dat ze die “patsers met grote bakken” lekker extra kunnen laten dokken, als je niet klein en/of electrisch rijdt ben je immers “asociaal”. O ja, dan nog even de motivatie, het onvermijdelijke volksverlakken, wat in NL zowat tot kunstvorm is verheven. Dit met uitgestreken smoelen nog effe netjes presenteren, zorgen dat de 2e slaapkamer er in trapt en klaar!

  Wil je wat aan de files doen? Begin dan met een bouwstop langs de verstopte snelwegen zoals A1, A2, A16, A27 enz.enz. Wat daar aan woningen op stapel staat is gigantisch, met wat voor gevolgen als dat allemaal bewoond is?? Ten tweede staat het thuiswerken nog in de kinderschoenen, hier valt nog veel winst te behalen.
  Maar ja, de hoofdoorzaak is niks meer aan te doen, dat is namelijk het feit dat er veel te veel mensen in NL wonen!!
  Heeft men enig idee hoeveel bewoners NL kan hebben? Denkt men daarover na?? Kan de bevolkingsdichtheid met alle problemen van dien los gezien worden van de vele miljoenen profiteurs, van mijn part echte vluchtelingen, welke er altijd zullen zijn?

  Als er in NL 30 miljoen mensen wonen zijn er nog steeds asielzoekers want in afrika worden nog steeds te veel kinderen geboren die uiteraard allemaal moeten blijven leven, met de burgeroorlogen zal het wel niet zo snel minder worden want zo gaat het daar immers al tienduizenden jaren, gaan we dan misschien de deur dicht gooien of zijn dan alle autochtone Nederlanders al vertrokken??

  We worden al jarenlang geterroriseerd door een stel debielen, kijk die koppen maar eens; balkenende, bos, ter horst, donner, hirsch-ballin, kramer enz. Stuk voor stuk zwaar gestoord, zaag ze maar eens psychisch door, dan vind je vanzelf het bewijs.
  En dat is dus de reden voor de teloorgang van wat ooit zo’n leuk landje was!!

 22. http://www.kilometerheffing-nee.nl/digitale_steunbetuiging.php

  Bij deze de zoveelste online poll. Heb deze getekend. Daarmee ondersteunt u de stelling:

  Ik wil niet dat de overheid apparatuur in mijn auto zal inbouwen waarmee mijn ritten kunnen worden geregistreerd. Geen ‘Big Brother’ bij mij in de auto. Ik ben van mening dat het Nederlandse volk middels een referendum zelf moet kunnen beslissen of een kilometerheffing wordt ingevoerd.

 23. Aan allen: Eurlings heeft inmiddels waarschuwingen uit Duitsland ontvangen!
  http://tinyurl.com/ydahmol
  VERZET, VERZET, VERZET, VERZET!
  Helaas alleen op pag. 3 van de papieren Telegraaf van heden vernietigende kritiek van de Raad van State.
  Titel: Raad van State vernietigend over KM-heffing.
  Zijdelings on topic, dit ivm de toenemende machtswellust van Den Haag en consorten: Onder Barendrecht wordt CO2 opgeslagen, bevolking en masse tegen, milieuclubs hebben twijfels, maar pvda-muts J.Cramer en EZ-trut M.v.d.Hoeven drukken toch door.
  Ergo: de ondergrondse opslag van CO2 is niets anders dan geld WEGGOOIEN in het groot!
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8637

 24. @R. Hartman (NI) [27]: “Waarom deze verbazing?” Tja, waarschijnlijk omdat ik af en toe vergeet, dat ook wij inderdaad in een communistisch/socialistisch land wonen. Ik verwar de realiteit in mijn enthousiasme nog weleens met het domme idee dat we in een vrij land zouden wonen. 😉

  Maar je hebt gelijk: laat mijn domme verwarring tussen hoop (vrij land) en werkelijkheid (achterlijke religieus getinte / communistische / socialistische / dictatoriale staat) een les zijn voor iedereen die nog achter de valse ideologieën loopt van politici en ander overheidstuig.

 25. Op zich een leuk stuk, maar let wel even op als je met formules gooit: Je hebt ze verkeerd om gebruikt:
  (17,993 + 0,123 * A) * B is de CO2 berekening die je nodig hebt (invullen als C) voor de prijsberekening:

  0,00013775 * C + 0,00296394 * ( -186,212 + D * 3,139 ) + 0,122691449

  http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/ABVM-16125-v1-Wet_Kilometerprijs_definitief_13_november_2009_tcm195-266316.pdf

  Maar zonder B geen C en D is voor mij ook niet echt helder.

  Los daar van blijft het sowieso een feit dat de het uiteindelijke voordeel voor duurdere zuinige auto’s veel groter is dan de meeste occasions waardoor de gemiddelde hardwerkende Jan Modaal weer eens een poot wordt uitgedraaid…
  Ook wordt de inruilprijs van je oude auto lager..

  Natuurlijk is uiteindelijk ook de bedoeling om juist van die vervuilende auto’s af te komen en minder kilometers te rijden, maar erg triest dat we hier weer voor moeten bloeden.

Comments are closed.